امروز:چهارشنبه, ۲۹ دی , ۱۳۹۵ | ساعت ۰۲:۵۳:۰۲

اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم

امتیاز دهید:
این صفحه:
تبليغات
کانال قیمت تلگرام
خرید شارژ
ابزارک ها

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *

لیست امروز انواع شاخص بورس در ایران ۱۰ / فروردین / ۱۳۹۴

قیمت روزانه بورس
لیست امروز انواع شاخص های بورس در ایران از جمله اوراق بهادر ، الکترونیک ، مالی ، ، مواد غذایی و.. می توانید در زیر مشهاده کنید.

نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز) زمان بروزرسانی
شاخص بازده نقدی قیمت ۲۵۸۸۶۳.۵ ریال ۲۵۸۸۶۳.۵ ریال ۲۵۸۸۶۳.۵ ریال ۳۰۱۳.۵۰ ریال امروز ساعت: 08:18:07
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۲۹۳۷.۹ ریال ۲۸۹۶.۸ ریال ۲۹۳۷.۹ ریال ۴۱.۱۰ ریال امروز ساعت: 08:18:07
شاخص قیمت (هم وزن) ۹۱۳۶.۳ ریال ۹۰۵۲.۶ ریال ۹۱۳۶.۳ ریال ۷۹.۸۰ ریال امروز ساعت: 08:18:07
شاخص کل (هم وزن) ۹۹۸۰.۲ ریال ۹۸۸۸.۷ ریال ۹۹۸۰.۲ ریال ۹۵.۸۰ ریال امروز ساعت: 08:18:07
ص قیمت(وزنی-ارزشی) ۲۷۴۵۰ ریال ۲۷۱۳۳.۵ ریال ۲۷۴۵۰ ریال ۳۱۰.۳۰ ریال امروز ساعت: 08:18:07
شاخص بازار اول ۴۶۱۸۵.۴ ریال ۴۵۶۰۲.۴ ریال ۴۶۱۸۵.۴ ریال ۵۸۴.۶۰ ریال امروز ساعت: 08:18:07
شاخص کل ۶۳۶۲۵.۵ ریال ۶۲۸۹۱.۷ ریال ۶۳۶۲۵.۵ ریال ۷۴۰.۵۰ ریال امروز ساعت: 08:18:07
شاخص آزاد شناور ۷۳۶۴۴.۷ ریال ۷۲۶۷۴.۵ ریال ۷۳۶۴۴.۷ ریال ۹۶۹.۸۰ ریال امروز ساعت: 08:18:07
شاخص بازار دوم ۱۲۹۵۸۸.۶ ریال ۱۲۸۳۹۹.۹ ریال ۱۲۹۵۸۸.۷ ریال ۱۲۰۳.۶۰ ریال امروز ساعت: 08:18:07
مبلمان ۲۷۲.۷ ریال ۲۷۲.۷ ریال ۲۷۲.۷ ریال ۰.۰۰ ریال امروز ساعت: 08:18:07
رادیویی ۵۵۷.۹ ریال ۵۵۳.۵ ریال ۵۵۷.۹ ریال ۴.۳۰ ریال امروز ساعت: 08:18:07
فنی مهندسی ۶۱۶.۴ ریال ۶۱۱.۱ ریال ۶۱۶.۴ ریال ۵.۳۰ ریال امروز ساعت: 08:18:07
استخراج نفت جز کشف ۶۲۹.۵ ریال ۶۲۵.۷ ریال ۶۲۹.۵ ریال ۳.۸۰ ریال امروز ساعت: 08:18:07
بانکها ۶۶۶.۸ ریال ۶۵۵.۵ ریال ۶۶۶.۸ ریال ۱۰.۵۰ ریال امروز ساعت: 08:18:07
محصولات چرمی ۶۷۹.۲ ریال ۶۷۹.۲ ریال ۶۷۹.۲ ریال ۰.۰۰ ریال امروز ساعت: 08:18:07
سیمان ۷۱۰.۷ ریال ۷۰۹.۶ ریال ۷۱۰.۷ ریال ۰.۸۰ ریال امروز ساعت: 08:18:07
ذغال سنگ ۸۰۷.۴ ریال ۷۸۴.۴ ریال ۸۰۷.۴ ریال ۲۳.۰۰ ریال امروز ساعت: 08:18:07
انبوه سازی ۸۴۹.۶ ریال ۸۴۰.۹ ریال ۸۴۹.۷ ریال ۱۱.۶۰ ریال امروز ساعت: 08:18:07
پیمانکاری ۹۱۹.۷ ریال ۹۱۹.۷ ریال ۹۱۹.۷ ریال ۰.۰۰ ریال امروز ساعت: 08:18:07
حمل و نقل ۱۱۲۵.۲ ریال ۱۱۲۵.۲ ریال ۱۱۲۵.۲ ریال ۰.۰۰ ریال امروز ساعت: 08:18:07
منسوجات ۱۱۴۱.۳ ریال ۱۱۴۱.۳ ریال ۱۱۴۱.۳ ریال ۰.۰۰ ریال امروز ساعت: 08:18:07
سرمایه گذاریها ۱۵۶۹.۱ ریال ۱۵۴۹ ریال ۱۵۶۹.۱ ریال ۱۸.۵۰ ریال امروز ساعت: 08:18:07
کانی غیرفلزی ۱۶۸۲ ریال ۱۶۶۷.۷ ریال ۱۶۸۲.۱ ریال ۱۱.۱۰ ریال امروز ساعت: 08:18:07
ابزار پزشکی ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۰.۰۰ ریال امروز ساعت: 08:18:07
کاشی و سرامیک ۱۸۴۰.۵ ریال ۱۸۳۹.۹ ریال ۱۸۴۱.۲ ریال ۰.۴۰ ریال امروز ساعت: 08:18:07
سایرمالی ۲۰۰۱.۴ ریال ۱۹۵۰.۵ ریال ۲۰۰۱.۴ ریال ۴۶.۳۰ ریال امروز ساعت: 08:18:07
غذایی بجز قند ۲۴۱۶.۹ ریال ۲۴۰۳.۸ ریال ۲۴۱۶.۹ ریال ۱۳.۲۰ ریال امروز ساعت: 08:18:07
وسایل ارتباطی ۲۶۰۷.۵ ریال ۲۶۰۷.۵ ریال ۲۶۰۷.۵ ریال ۰.۰۰ ریال امروز ساعت: 08:18:07
شاخص۵۰شرکت فعالتر ۲۶۲۴.۸ ریال ۲۵۹۲.۲ ریال ۲۶۲۴.۸ ریال ۳۲.۸۰ ریال امروز ساعت: 08:18:07
قند و شکر ۳۰۷۴.۳ ریال ۳۰۶۱.۲ ریال ۳۰۷۴.۳ ریال ۱۱.۰۰ ریال امروز ساعت: 08:18:07
حمل و نقل ۳۳۰۱.۵ ریال ۳۱۸۴.۳ ریال ۳۳۰۱.۵ ریال ۱۱۷.۳۰ ریال امروز ساعت: 08:18:07
بیمه و بازنشسته ۳۴۹۳.۵ ریال ۳۴۷۹.۵ ریال ۳۴۹۳.۵ ریال ۱۲.۹۰ ریال امروز ساعت: 08:18:07
سایر معادن ۳۵۴۴.۴ ریال ۳۵۴۴.۴ ریال ۳۵۶۹.۴ ریال -۲۵.۲۰ ریال امروز ساعت: 08:18:07
رایانه ۴۰۰۳.۴ ریال ۳۹۸۹.۲ ریال ۴۰۰۳.۴ ریال ۱۴.۰۰ ریال امروز ساعت: 08:18:07
شیمیایی ۴۲۸۲.۳ ریال ۴۲۴۰.۸ ریال ۴۲۸۲.۳ ریال ۴۲.۴۰ ریال امروز ساعت: 08:18:07
مواد دارویی ۴۶۲۹.۲ ریال ۴۶۰۶.۳ ریال ۴۶۲۹.۲ ریال ۲۵.۸۰ ریال امروز ساعت: 08:18:07
محصولات کاغذ ۵۸۹۸.۱ ریال ۵۸۵۸.۲ ریال ۵۸۹۸.۱ ریال ۳۹.۹۰ ریال امروز ساعت: 08:18:07
چند رشته ای ص ۶۳۴۷.۳ ریال ۶۲۶۱.۳ ریال ۶۳۴۷.۳ ریال ۸۶.۸۰ ریال امروز ساعت: 08:18:07
زراعت ۶۸۸۰.۶ ریال ۶۸۸۰.۶ ریال ۶۸۸۰.۶ ریال ۰.۰۰ ریال امروز ساعت: 08:18:07
ماشین آلات ۱۰۸۸۱.۵ ریال ۱۰۷۵۶.۷ ریال ۱۰۸۸۱.۵ ریال ۱۰۳.۱۰ ریال امروز ساعت: 08:18:07
کانه فلزی ۱۲۰۰۱.۸ ریال ۱۱۹۵۴.۸ ریال ۱۲۰۰۶.۳ ریال ۴۷.۸۰ ریال امروز ساعت: 08:18:07
خودرو ۱۳۱۰۵.۶ ریال ۱۲۷۸۳.۶ ریال ۱۳۱۰۵.۶ ریال ۳۰۴.۱۰ ریال امروز ساعت: 08:18:07
محصولات چوبی ۱۷۷۳۵.۷ ریال ۱۷۷۳۵.۷ ریال ۱۷۷۳۵.۷ ریال ۰.۰۰ ریال امروز ساعت: 08:18:07
لاستیک ۱۹۴۳۴.۵ ریال ۱۹۴۳۴.۱ ریال ۱۹۵۲۴.۴ ریال -۷۷.۱۰ ریال امروز ساعت: 08:18:07
محصولات فلزی ۲۱۲۵۸.۹ ریال ۲۱۱۳۱.۱ ریال ۲۱۲۵۹.۷ ریال ۸۴.۴۰ ریال امروز ساعت: 08:18:07
فلزات اساسی ۲۷۳۷۷.۷ ریال ۲۷۰۳۵.۹ ریال ۲۷۳۷۷.۷ ریال ۳۵۱.۹۰ ریال امروز ساعت: 08:18:07
انتشار و چاپ ۴۷۰۱۶.۴ ریال ۴۵۹۹۸.۹ ریال ۴۷۰۵۱.۹ ریال ۹۹۶.۷۰ ریال امروز ساعت: 08:18:07
شاخص صنعت ۵۲۱۱۷.۳ ریال ۵۱۵۵۷.۴ ریال ۵۲۱۱۷.۳ ریال ۵۷۱.۹۰ ریال امروز ساعت: 08:18:07
شاخص قیمت ۵۰ شرکت ۱۲۲۳۳۶ ریال ۱۲۱۵۰۶.۲ ریال ۱۲۲۳۳۶ ریال ۸۶۱.۰۰ ریال امروز ساعت: 08:18:07

لینک منبع

خـــــــــــــبــــرنـــــــــــــامــــــــــــه

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *
دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *