امروز:دوشنبه, ۲ اسفند , ۱۳۹۵ | ساعت ۰۷:۲۷:۳۵

اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم

امتیاز دهید:
این صفحه:
تبليغات
کانال قیمت تلگرام
خرید شارژ
ابزارک ها

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *

لیست امروز انواع شاخص بورس در ایران ۱۱ / فروردین / ۱۳۹۴

قیمت روزانه بورس
لیست امروز انواع شاخص های بورس در ایران از جمله اوراق بهادر ، الکترونیک ، مالی ، ، مواد غذایی و.. می توانید در زیر مشهاده کنید.

نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز) زمان بروزرسانی
شاخص بازده نقدی قیمت ۲۶۴۸۶۲.۱ ریال ۲۶۴۸۶۲.۱ ریال ۲۶۴۸۶۲.۱ ریال ۵۹۹۹.۱۰ ریال امروز ساعت: 08:03:04
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۳۰۱۹.۷ ریال ۲۹۴۳.۳ ریال ۳۰۱۹.۷ ریال ۸۱.۸۰ ریال امروز ساعت: 08:03:04
شاخص قیمت (هم وزن) ۹۲۸۸.۸ ریال ۹۱۵۸.۵ ریال ۹۲۸۹.۵ ریال ۱۵۲.۵۰ ریال امروز ساعت: 08:03:04
شاخص کل (هم وزن) ۱۰۱۴۶.۸ ریال ۱۰۰۰۴.۵ ریال ۱۰۱۴۷.۶ ریال ۱۶۶.۶۰ ریال امروز ساعت: 08:03:04
ص قیمت(وزنی-ارزشی) ۲۸۰۸۶.۱ ریال ۲۷۵۳۲.۱ ریال ۲۸۰۸۶.۱ ریال ۶۳۶.۱۰ ریال امروز ساعت: 08:03:04
شاخص بازار اول ۴۷۳۳۳.۱ ریال ۴۶۳۴۴.۸ ریال ۴۷۳۳۳.۲ ریال ۱۱۴۷.۷۰ ریال امروز ساعت: 08:03:04
شاخص کل ۶۵۰۹۹.۹ ریال ۶۳۸۱۵.۹ ریال ۶۵۱۰۰ ریال ۱۴۷۴.۴۰ ریال امروز ساعت: 08:03:04
شاخص آزاد شناور ۷۵۵۴۰.۲ ریال ۷۳۹۴۶.۷ ریال ۷۵۵۴۰.۳ ریال ۱۸۹۵.۵۰ ریال امروز ساعت: 08:03:04
شاخص بازار دوم ۱۳۲۰۸۹.۳ ریال ۱۲۹۸۳۸.۶ ریال ۱۳۲۰۸۹.۵ ریال ۲۵۰۱.۳۰ ریال امروز ساعت: 08:03:04
مبلمان ۲۷۲.۷ ریال ۲۷۲.۷ ریال ۲۷۲.۷ ریال ۰.۰۰ ریال امروز ساعت: 08:03:04
رادیویی ۵۷۵.۸ ریال ۵۶۰.۵ ریال ۵۷۵.۸ ریال ۱۷.۹۰ ریال امروز ساعت: 08:03:04
فنی مهندسی ۶۴۱ ریال ۶۱۷.۵ ریال ۶۴۱ ریال ۲۴.۶۰ ریال امروز ساعت: 08:03:04
استخراج نفت جز کشف ۶۴۶.۶ ریال ۶۲۹.۷ ریال ۶۴۶.۶ ریال ۱۷.۱۰ ریال امروز ساعت: 08:03:04
محصولات چرمی ۶۷۹.۱ ریال ۶۷۹.۱ ریال ۶۷۹.۳ ریال -۰.۱۰ ریال امروز ساعت: 08:03:04
بانکها ۶۸۵.۹ ریال ۶۷۸.۴ ریال ۶۸۵.۹ ریال ۱۹.۱۰ ریال امروز ساعت: 08:03:04
سیمان ۷۱۵.۴ ریال ۷۱۰.۷ ریال ۷۱۵.۴ ریال ۴.۷۰ ریال امروز ساعت: 08:03:04
ذغال سنگ ۸۱۹.۷ ریال ۸۰۷.۴ ریال ۸۱۹.۷ ریال ۱۲.۳۰ ریال امروز ساعت: 08:03:04
انبوه سازی ۸۶۹.۷ ریال ۸۵۹.۶ ریال ۸۶۹.۹ ریال ۲۰.۱۰ ریال امروز ساعت: 08:03:04
پیمانکاری ۹۱۹.۷ ریال ۹۱۹.۷ ریال ۹۱۹.۷ ریال ۰.۰۰ ریال امروز ساعت: 08:03:04
حمل و نقل ۱۱۲۵.۲ ریال ۱۱۲۵.۲ ریال ۱۱۲۵.۲ ریال ۰.۰۰ ریال امروز ساعت: 08:03:04
منسوجات ۱۱۴۱.۴ ریال ۱۱۴۱.۳ ریال ۱۱۴۱.۴ ریال ۰.۱۰ ریال امروز ساعت: 08:03:04
سرمایه گذاریها ۱۶۲۲ ریال ۱۵۸۶.۳ ریال ۱۶۲۲.۶ ریال ۵۲.۹۰ ریال امروز ساعت: 08:03:04
کانی غیرفلزی ۱۷۳۷.۲ ریال ۱۶۸۲.۸ ریال ۱۷۳۷.۵ ریال ۵۵.۲۰ ریال امروز ساعت: 08:03:04
ابزار پزشکی ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۰.۰۰ ریال امروز ساعت: 08:03:04
کاشی و سرامیک ۱۸۴۷.۳ ریال ۱۸۴۰.۵ ریال ۱۸۴۸.۱ ریال ۶.۸۰ ریال امروز ساعت: 08:03:04
سایرمالی ۲۰۵۳.۸ ریال ۲۰۳۳ ریال ۲۰۵۵.۳ ریال ۵۲.۴۰ ریال امروز ساعت: 08:03:04
غذایی بجز قند ۲۴۵۲.۲ ریال ۲۴۲۴.۱ ریال ۲۴۵۲.۵ ریال ۳۵.۳۰ ریال امروز ساعت: 08:03:04
وسایل ارتباطی ۲۶۰۷.۵ ریال ۲۶۰۷.۵ ریال ۲۶۰۷.۵ ریال ۰.۰۰ ریال امروز ساعت: 08:03:04
شاخص۵۰شرکت فعالتر ۲۶۸۹.۲ ریال ۲۶۳۸ ریال ۲۶۸۹.۲ ریال ۶۴.۴۰ ریال امروز ساعت: 08:03:04
قند و شکر ۳۱۱۳.۳ ریال ۳۰۷۷.۵ ریال ۳۱۱۳.۳ ریال ۳۹.۰۰ ریال امروز ساعت: 08:03:04
حمل و نقل ۳۳۷۴.۷ ریال ۳۳۱۰.۷ ریال ۳۳۷۴.۷ ریال ۷۳.۲۰ ریال امروز ساعت: 08:03:04
بیمه و بازنشسته ۳۵۶۷.۳ ریال ۳۵۱۶.۳ ریال ۳۵۷۱.۳ ریال ۷۳.۸۰ ریال امروز ساعت: 08:03:04
سایر معادن ۳۶۷۳.۹ ریال ۳۵۴۷.۴ ریال ۳۶۷۵.۵ ریال ۱۲۹.۵۰ ریال امروز ساعت: 08:03:04
رایانه ۴۰۳۶.۶ ریال ۴۰۱۱.۹ ریال ۴۰۳۶.۶ ریال ۳۳.۲۰ ریال امروز ساعت: 08:03:04
شیمیایی ۴۳۶۸.۱ ریال ۴۲۹۶ ریال ۴۳۶۸.۱ ریال ۸۵.۸۰ ریال امروز ساعت: 08:03:04
مواد دارویی ۴۶۵۸ ریال ۴۶۳۱.۹ ریال ۴۶۵۸ ریال ۲۸.۸۰ ریال امروز ساعت: 08:03:04
محصولات کاغذ ۵۹۰۱ ریال ۵۸۹۸.۱ ریال ۵۹۰۱ ریال ۲.۹۰ ریال امروز ساعت: 08:03:04
چند رشته ای ص ۶۵۰۵.۶ ریال ۶۳۸۳.۳ ریال ۶۵۰۵.۶ ریال ۱۵۸.۳۰ ریال امروز ساعت: 08:03:04
زراعت ۶۸۸۰.۶ ریال ۶۸۸۰.۶ ریال ۶۸۸۰.۶ ریال ۰.۰۰ ریال امروز ساعت: 08:03:04
ماشین آلات ۱۱۱۳۸ ریال ۱۰۹۳۰.۳ ریال ۱۱۱۴۵ ریال ۲۵۶.۵۰ ریال امروز ساعت: 08:03:04
کانه فلزی ۱۲۱۱۲.۷ ریال ۱۲۰۰۶.۶ ریال ۱۲۱۱۲.۷ ریال ۱۱۰.۹۰ ریال امروز ساعت: 08:03:04
خودرو ۱۳۵۸۵.۵ ریال ۱۳۳۹۷.۲ ریال ۱۳۵۸۵.۶ ریال ۴۷۹.۹۰ ریال امروز ساعت: 08:03:04
محصولات چوبی ۱۸۳۷۷.۲ ریال ۱۷۷۳۵.۶ ریال ۱۸۳۷۷.۲ ریال ۶۴۱.۵۰ ریال امروز ساعت: 08:03:04
لاستیک ۱۹۵۷۹.۲ ریال ۱۹۴۳۷.۲ ریال ۱۹۵۷۹.۲ ریال ۱۴۴.۷۰ ریال امروز ساعت: 08:03:04
محصولات فلزی ۲۱۳۹۷.۲ ریال ۲۱۳۹۷.۲ ریال ۲۱۴۸۶.۸ ریال ۱۳۸.۳۰ ریال امروز ساعت: 08:03:04
فلزات اساسی ۲۸۱۲۷.۷ ریال ۲۷۴۲۰.۲ ریال ۲۸۱۲۷.۷ ریال ۷۵۰.۰۰ ریال امروز ساعت: 08:03:04
انتشار و چاپ ۴۸۸۰۸.۹ ریال ۴۷۰۷۹.۹ ریال ۴۸۸۰۸.۹ ریال ۱۷۹۲.۵۰ ریال امروز ساعت: 08:03:04
شاخص صنعت ۵۳۲۶۲ ریال ۵۲۳۰۹.۷ ریال ۵۳۲۶۲ ریال ۱۱۴۴.۷۰ ریال امروز ساعت: 08:03:04
شاخص قیمت ۵۰ شرکت ۱۲۴۵۸۹ ریال ۱۲۲۶۷۹.۴ ریال ۱۲۴۵۸۹ ریال ۲۲۵۳.۰۰ ریال امروز ساعت: 08:03:04

لینک منبع

خـــــــــــــبــــرنـــــــــــــامــــــــــــه

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *
دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *