امروز:دوشنبه, ۲ اسفند , ۱۳۹۵ | ساعت ۲۳:۵۹:۴۶

اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم

امتیاز دهید:
این صفحه:
تبليغات
کانال قیمت تلگرام
خرید شارژ
ابزارک ها

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *

لیست امروز انواع شاخص بورس در ایران ۱۲ / فروردین / ۱۳۹۴

قیمت روزانه بورس
لیست امروز انواع شاخص های بورس در ایران از جمله اوراق بهادر ، الکترونیک ، مالی ، ، مواد غذایی و.. می توانید در زیر مشهاده کنید.

نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز) زمان بروزرسانی
شاخص بازده نقدی قیمت ۲۶۵۱۶۸ ریال ۲۶۵۱۶۸ ریال ۲۶۵۱۶۸ ریال ۳۰۶.۰۰ ریال امروز ساعت: 08:41:28
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۳۰۲۵.۱ ریال ۳۰۲۲.۲ ریال ۳۰۳۲.۲ ریال ۵.۴۰ ریال امروز ساعت: 08:41:28
مبلمان ۲۷۲.۷ ریال ۲۷۲.۷ ریال ۲۷۲.۷ ریال ۰.۰۰ ریال امروز ساعت: 08:41:28
رادیویی ۵۷۶.۴ ریال ۵۷۶ ریال ۵۷۷.۲ ریال ۰.۶۰ ریال امروز ساعت: 08:41:28
استخراج نفت جز کشف ۶۴۱.۹ ریال ۶۴۱.۹ ریال ۶۴۴.۵ ریال -۴.۷۰ ریال امروز ساعت: 08:41:28
فنی مهندسی ۶۶۳.۷ ریال ۶۶۲.۲ ریال ۶۶۴.۴ ریال ۲۲.۷۰ ریال امروز ساعت: 08:41:28
محصولات چرمی ۶۷۹.۱ ریال ۶۷۹.۱ ریال ۶۷۹.۱ ریال ۰.۰۰ ریال امروز ساعت: 08:41:28
بانکها ۶۷۹.۴ ریال ۶۷۹.۴ ریال ۶۸۶.۹ ریال -۶.۵۰ ریال امروز ساعت: 08:41:28
سیمان ۷۱۵.۱ ریال ۷۱۵.۱ ریال ۷۱۷.۴ ریال -۰.۳۰ ریال امروز ساعت: 08:41:28
ذغال سنگ ۸۱۵.۸ ریال ۸۱۵.۸ ریال ۸۲۰ ریال -۳.۹۰ ریال امروز ساعت: 08:41:28
انبوه سازی ۸۴۶.۷ ریال ۸۴۶.۷ ریال ۸۶۸.۵ ریال -۲۳.۰۰ ریال امروز ساعت: 08:41:28
پیمانکاری ۹۱۹.۷ ریال ۹۱۹.۷ ریال ۹۱۹.۷ ریال ۰.۰۰ ریال امروز ساعت: 08:41:28
حمل و نقل ۱۱۲۵.۲ ریال ۱۱۲۵.۲ ریال ۱۱۲۵.۲ ریال ۰.۰۰ ریال امروز ساعت: 08:41:28
منسوجات ۱۱۴۱.۶ ریال ۱۱۴۱.۴ ریال ۱۱۴۱.۶ ریال ۰.۲۰ ریال امروز ساعت: 08:41:28
سرمایه گذاریها ۱۶۰۶.۲ ریال ۱۶۰۶.۲ ریال ۱۶۲۳.۷ ریال -۱۵.۸۰ ریال امروز ساعت: 08:41:28
کانی غیرفلزی ۱۷۱۹.۴ ریال ۱۷۱۹.۴ ریال ۱۷۳۹.۳ ریال -۱۷.۸۰ ریال امروز ساعت: 08:41:28
ابزار پزشکی ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۰.۰۰ ریال امروز ساعت: 08:41:28
کاشی و سرامیک ۱۸۴۴.۴ ریال ۱۸۴۴.۳ ریال ۱۸۴۷.۶ ریال -۲.۹۰ ریال امروز ساعت: 08:41:28
سایرمالی ۲۰۰۱.۶ ریال ۲۰۰۱.۶ ریال ۲۰۴۳.۳ ریال -۵۲.۲۰ ریال امروز ساعت: 08:41:28
غذایی بجز قند ۲۴۷۶.۷ ریال ۲۴۵۷.۲ ریال ۲۴۷۶.۷ ریال ۲۴.۵۰ ریال امروز ساعت: 08:41:28
وسایل ارتباطی ۲۶۰۷.۵ ریال ۲۶۰۷.۵ ریال ۲۶۰۷.۵ ریال ۰.۰۰ ریال امروز ساعت: 08:41:28
شاخص۵۰شرکت فعالتر ۲۶۹۸.۷ ریال ۲۶۹۷.۳ ریال ۲۷۰۳ ریال ۹.۵۰ ریال امروز ساعت: 08:41:28
قند و شکر ۳۱۳۶.۹ ریال ۳۱۱۵.۸ ریال ۳۱۳۶.۹ ریال ۲۳.۶۰ ریال امروز ساعت: 08:41:28
حمل و نقل ۳۴۶۷ ریال ۳۳۸۳.۶ ریال ۳۴۷۰.۳ ریال ۹۲.۳۰ ریال امروز ساعت: 08:41:28
بیمه و بازنشسته ۳۵۲۹.۱ ریال ۳۵۲۹.۱ ریال ۳۵۶۸.۴ ریال -۳۸.۲۰ ریال امروز ساعت: 08:41:28
سایر معادن ۳۶۳۰.۶ ریال ۳۶۲۵.۶ ریال ۳۶۷۱.۵ ریال -۴۳.۳۰ ریال امروز ساعت: 08:41:28
رایانه ۴۰۳۷ ریال ۴۰۳۵.۶ ریال ۴۰۳۹.۵ ریال ۰.۴۰ ریال امروز ساعت: 08:41:28
شیمیایی ۴۳۷۲.۴ ریال ۴۳۷۲.۴ ریال ۴۳۹۱.۵ ریال ۴.۳۰ ریال امروز ساعت: 08:41:28
مواد دارویی ۴۶۵۷ ریال ۴۶۵۷ ریال ۴۶۶۴ ریال -۱.۰۰ ریال امروز ساعت: 08:41:28
محصولات کاغذ ۵۸۷۴.۹ ریال ۵۸۷۴.۹ ریال ۵۸۹۸.۷ ریال -۲۶.۱۰ ریال امروز ساعت: 08:41:28
چند رشته ای ص ۶۵۳۴.۳ ریال ۶۵۱۵.۷ ریال ۶۵۳۷.۳ ریال ۲۸.۷۰ ریال امروز ساعت: 08:41:28
زراعت ۶۸۸۴.۲ ریال ۶۸۸۰.۶ ریال ۶۸۸۴.۲ ریال ۳.۶۰ ریال امروز ساعت: 08:41:28
شاخص قیمت (هم وزن) ۹۲۲۶.۳ ریال ۹۲۲۶.۳ ریال ۹۲۹۳.۸ ریال -۶۲.۵۰ ریال امروز ساعت: 08:41:28
شاخص کل (هم وزن) ۱۰۰۷۸.۶ ریال ۱۰۰۷۸.۶ ریال ۱۰۱۵۲.۲ ریال -۶۸.۲۰ ریال امروز ساعت: 08:41:28
ماشین آلات ۱۰۹۲۰.۸ ریال ۱۰۹۲۰.۸ ریال ۱۱۰۹۲.۳ ریال -۲۱۷.۲۰ ریال امروز ساعت: 08:41:28
کانه فلزی ۱۲۰۹۳ ریال ۱۲۰۹۲.۹ ریال ۱۲۱۲۵.۷ ریال -۱۹.۷۰ ریال امروز ساعت: 08:41:28
خودرو ۱۳۲۶۱.۱ ریال ۱۳۲۶۱.۱ ریال ۱۳۵۵۸.۸ ریال -۳۲۴.۴۰ ریال امروز ساعت: 08:41:28
محصولات چوبی ۱۸۳۳۵.۸ ریال ۱۸۳۳۵.۸ ریال ۱۸۳۷۷.۲ ریال -۴۱.۴۰ ریال امروز ساعت: 08:41:28
لاستیک ۱۹۳۵۲.۸ ریال ۱۹۳۵۲.۸ ریال ۱۹۵۷۸.۶ ریال -۲۲۶.۴۰ ریال امروز ساعت: 08:41:28
محصولات فلزی ۲۰۹۵۰.۳ ریال ۲۰۹۵۰.۳ ریال ۲۱۳۵۸.۴ ریال -۴۴۶.۹۰ ریال امروز ساعت: 08:41:28
ص قیمت(وزنی-ارزشی) ۲۸۱۱۸.۶ ریال ۲۸۱۰۶.۸ ریال ۲۸۱۹۴.۳ ریال ۳۲.۵۰ ریال امروز ساعت: 08:41:28
فلزات اساسی ۲۸۳۳۵.۸ ریال ۲۸۲۰۹.۳ ریال ۲۸۳۳۵.۸ ریال ۲۰۸.۱۰ ریال امروز ساعت: 08:41:28
انتشار و چاپ ۴۷۰۹۲.۴ ریال ۴۷۰۸۹.۱ ریال ۴۸۸۰۸.۹ ریال -۱۷۱۶.۵۰ ریال امروز ساعت: 08:41:28
شاخص بازار اول ۴۷۴۷۴.۱ ریال ۴۷۳۹۲.۳ ریال ۴۷۵۵۸.۵ ریال ۱۴۱.۰۰ ریال امروز ساعت: 08:41:28
شاخص صنعت ۵۳۴۴۵.۸ ریال ۵۳۴۰۳.۱ ریال ۵۳۵۱۲.۴ ریال ۱۸۳.۸۰ ریال امروز ساعت: 08:41:28
شاخص کل ۶۵۱۷۵.۱ ریال ۶۵۱۴۷.۹ ریال ۶۵۳۵۰.۷ ریال ۷۵.۲۰ ریال امروز ساعت: 08:41:28
شاخص آزاد شناور ۷۵۴۶۴.۴ ریال ۷۵۴۳۷ ریال ۷۵۷۵۴.۷ ریال -۷۵.۸۰ ریال امروز ساعت: 08:41:28
شاخص قیمت ۵۰ شرکت ۱۲۵۰۹۳.۲ ریال ۱۲۴۹۵۳.۳ ریال ۱۲۵۰۹۷.۳ ریال ۵۰۴.۲۰ ریال امروز ساعت: 08:41:28
شاخص بازار دوم ۱۳۱۶۸۱.۴ ریال ۱۳۱۶۸۱.۴ ریال ۱۳۲۳۷۹.۶ ریال -۴۰۷.۶۰ ریال امروز ساعت: 08:41:28

لینک منبع

خـــــــــــــبــــرنـــــــــــــامــــــــــــه

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *
دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *