امروز:دوشنبه, ۴ بهمن , ۱۳۹۵ | ساعت ۰۵:۵۷:۰۶

اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم

امتیاز دهید:
این صفحه:
تبليغات
کانال قیمت تلگرام
خرید شارژ
ابزارک ها

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *

لیست امروز انواع شاخص بورس در ایران ۱۶ / فروردین / ۱۳۹۴

قیمت روزانه بورس
لیست امروز انواع شاخص های بورس در ایران از جمله اوراق بهادر ، الکترونیک ، مالی ، ، مواد غذایی و.. می توانید در زیر مشهاده کنید.

نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز)
شاخص بازده نقدی قیمت ۲۶۵۱۶۸ ریال ۲۶۵۱۶۸ ریال ۲۶۵۱۶۸ ریال ۳۰۶.۰۰ ریال
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۳۰۲۵.۱ ریال ۳۰۲۲.۲ ریال ۳۰۳۲.۲ ریال ۵.۴۰ ریال
مبلمان ۲۷۲.۷ ریال ۲۷۲.۷ ریال ۲۷۲.۷ ریال ۰.۰۰ ریال
رادیویی ۵۷۶.۴ ریال ۵۷۶ ریال ۵۷۷.۲ ریال ۰.۶۰ ریال
استخراج نفت جز کشف ۶۴۱.۹ ریال ۶۴۱.۹ ریال ۶۴۴.۵ ریال -۴.۷۰ ریال
فنی مهندسی ۶۶۳.۷ ریال ۶۶۲.۲ ریال ۶۶۴.۴ ریال ۲۲.۷۰ ریال
محصولات چرمی ۶۷۹.۱ ریال ۶۷۹.۱ ریال ۶۷۹.۱ ریال ۰.۰۰ ریال
بانکها ۶۷۹.۴ ریال ۶۷۹.۴ ریال ۶۸۶.۹ ریال -۶.۵۰ ریال
سیمان ۷۱۵.۱ ریال ۷۱۵.۱ ریال ۷۱۷.۴ ریال -۰.۳۰ ریال
ذغال سنگ ۸۱۵.۸ ریال ۸۱۵.۸ ریال ۸۲۰ ریال -۳.۹۰ ریال
انبوه سازی ۸۴۶.۷ ریال ۸۴۶.۷ ریال ۸۶۸.۵ ریال -۲۳.۰۰ ریال
پیمانکاری ۹۱۹.۷ ریال ۹۱۹.۷ ریال ۹۱۹.۷ ریال ۰.۰۰ ریال
حمل و نقل ۱۱۲۵.۲ ریال ۱۱۲۵.۲ ریال ۱۱۲۵.۲ ریال ۰.۰۰ ریال
منسوجات ۱۱۴۱.۶ ریال ۱۱۴۱.۴ ریال ۱۱۴۱.۶ ریال ۰.۲۰ ریال
سرمایه گذاریها ۱۶۰۶.۲ ریال ۱۶۰۶.۲ ریال ۱۶۲۳.۷ ریال -۱۵.۸۰ ریال
کانی غیرفلزی ۱۷۱۹.۴ ریال ۱۷۱۹.۴ ریال ۱۷۳۹.۳ ریال -۱۷.۸۰ ریال
ابزار پزشکی ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۰.۰۰ ریال
کاشی و سرامیک ۱۸۴۴.۴ ریال ۱۸۴۴.۳ ریال ۱۸۴۷.۶ ریال -۲.۹۰ ریال
سایرمالی ۲۰۰۱.۶ ریال ۲۰۰۱.۶ ریال ۲۰۴۳.۳ ریال -۵۲.۲۰ ریال
غذایی بجز قند ۲۴۷۶.۷ ریال ۲۴۵۷.۲ ریال ۲۴۷۶.۷ ریال ۲۴.۵۰ ریال
وسایل ارتباطی ۲۶۰۷.۵ ریال ۲۶۰۷.۵ ریال ۲۶۰۷.۵ ریال ۰.۰۰ ریال
شاخص۵۰شرکت فعالتر ۲۶۹۸.۷ ریال ۲۶۹۷.۳ ریال ۲۷۰۳ ریال ۹.۵۰ ریال
قند و شکر ۳۱۳۶.۹ ریال ۳۱۱۵.۸ ریال ۳۱۳۶.۹ ریال ۲۳.۶۰ ریال
حمل و نقل ۳۴۶۷ ریال ۳۳۸۳.۶ ریال ۳۴۷۰.۳ ریال ۹۲.۳۰ ریال
بیمه و بازنشسته ۳۵۲۹.۱ ریال ۳۵۲۹.۱ ریال ۳۵۶۸.۴ ریال -۳۸.۲۰ ریال
سایر معادن ۳۶۳۰.۶ ریال ۳۶۲۵.۶ ریال ۳۶۷۱.۵ ریال -۴۳.۳۰ ریال
رایانه ۴۰۳۷ ریال ۴۰۳۵.۶ ریال ۴۰۳۹.۵ ریال ۰.۴۰ ریال
شیمیایی ۴۳۷۲.۴ ریال ۴۳۷۲.۴ ریال ۴۳۹۱.۵ ریال ۴.۳۰ ریال
مواد دارویی ۴۶۵۷ ریال ۴۶۵۷ ریال ۴۶۶۴ ریال -۱.۰۰ ریال
محصولات کاغذ ۵۸۷۴.۹ ریال ۵۸۷۴.۹ ریال ۵۸۹۸.۷ ریال -۲۶.۱۰ ریال
چند رشته ای ص ۶۵۳۴.۳ ریال ۶۵۱۵.۷ ریال ۶۵۳۷.۳ ریال ۲۸.۷۰ ریال
زراعت ۶۸۸۴.۲ ریال ۶۸۸۰.۶ ریال ۶۸۸۴.۲ ریال ۳.۶۰ ریال
شاخص قیمت (هم وزن) ۹۲۲۶.۳ ریال ۹۲۲۶.۳ ریال ۹۲۹۳.۸ ریال -۶۲.۵۰ ریال
شاخص کل (هم وزن) ۱۰۰۷۸.۶ ریال ۱۰۰۷۸.۶ ریال ۱۰۱۵۲.۲ ریال -۶۸.۲۰ ریال
ماشین آلات ۱۰۹۲۰.۸ ریال ۱۰۹۲۰.۸ ریال ۱۱۰۹۲.۳ ریال -۲۱۷.۲۰ ریال
کانه فلزی ۱۲۰۹۳ ریال ۱۲۰۹۲.۹ ریال ۱۲۱۲۵.۷ ریال -۱۹.۷۰ ریال
خودرو ۱۳۲۶۱.۱ ریال ۱۳۲۶۱.۱ ریال ۱۳۵۵۸.۸ ریال -۳۲۴.۴۰ ریال
محصولات چوبی ۱۸۳۳۵.۸ ریال ۱۸۳۳۵.۸ ریال ۱۸۳۷۷.۲ ریال -۴۱.۴۰ ریال
لاستیک ۱۹۳۵۲.۸ ریال ۱۹۳۵۲.۸ ریال ۱۹۵۷۸.۶ ریال -۲۲۶.۴۰ ریال
محصولات فلزی ۲۰۹۵۰.۳ ریال ۲۰۹۵۰.۳ ریال ۲۱۳۵۸.۴ ریال -۴۴۶.۹۰ ریال
ص قیمت(وزنی-ارزشی) ۲۸۱۱۸.۶ ریال ۲۸۱۰۶.۸ ریال ۲۸۱۹۴.۳ ریال ۳۲.۵۰ ریال
فلزات اساسی ۲۸۳۳۵.۸ ریال ۲۸۲۰۹.۳ ریال ۲۸۳۳۵.۸ ریال ۲۰۸.۱۰ ریال
انتشار و چاپ ۴۷۰۹۲.۴ ریال ۴۷۰۸۹.۱ ریال ۴۸۸۰۸.۹ ریال -۱۷۱۶.۵۰ ریال
شاخص بازار اول ۴۷۴۷۴.۱ ریال ۴۷۳۹۲.۳ ریال ۴۷۵۵۸.۵ ریال ۱۴۱.۰۰ ریال
شاخص صنعت ۵۳۴۴۵.۸ ریال ۵۳۴۰۳.۱ ریال ۵۳۵۱۲.۴ ریال ۱۸۳.۸۰ ریال
شاخص کل ۶۵۱۷۵.۱ ریال ۶۵۱۴۷.۹ ریال ۶۵۳۵۰.۷ ریال ۷۵.۲۰ ریال
شاخص آزاد شناور ۷۵۴۶۴.۴ ریال ۷۵۴۳۷ ریال ۷۵۷۵۴.۷ ریال -۷۵.۸۰ ریال
شاخص قیمت ۵۰ شرکت ۱۲۵۰۹۳.۲ ریال ۱۲۴۹۵۳.۳ ریال ۱۲۵۰۹۷.۳ ریال ۵۰۴.۲۰ ریال
شاخص بازار دوم ۱۳۱۶۸۱.۴ ریال ۱۳۱۶۸۱.۴ ریال ۱۳۲۳۷۹.۶ ریال -۴۰۷.۶۰ ریال

لینک منبع

خـــــــــــــبــــرنـــــــــــــامــــــــــــه

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *
دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *