امروز:یکشنبه, ۱ اسفند , ۱۳۹۵ | ساعت ۲۰:۱۸:۵۰

اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم

امتیاز دهید:
این صفحه:
تبليغات
کانال قیمت تلگرام
خرید شارژ
ابزارک ها

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *

لیست امروز انواع شاخص بورس در ایران ۱۷ / فروردین / ۱۳۹۴

قیمت روزانه بورس
لیست امروز انواع شاخص های بورس در ایران از جمله اوراق بهادر ، الکترونیک ، مالی ، ، مواد غذایی و.. می توانید در زیر مشهاده کنید.

نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز)
شاخص بازده نقدی قیمت ۲۷۵۹۵۷.۵ ریال ۲۷۵۹۵۷.۵ ریال ۲۷۵۹۵۷.۵ ریال ۸۵۴۰.۵۰ ریال
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۳۱۶۷.۹ ریال ۳۰۵۸.۵ ریال ۳۱۶۷.۹ ریال ۱۱۰.۴۰ ریال
شاخص قیمت (هم وزن) ۹۴۲۶.۳ ریال ۹۲۵۲.۱ ریال ۹۴۲۶.۳ ریال ۱۹۷.۶۰ ریال
شاخص کل (هم وزن) ۱۰۲۹۷ ریال ۱۰۱۰۶.۷ ریال ۱۰۲۹۷ ریال ۲۱۵.۸۰ ریال
ص قیمت(وزنی-ارزشی) ۲۹۲۶۲.۷ ریال ۲۸۴۶۶.۴ ریال ۲۹۲۶۲.۷ ریال ۹۰۵.۶۰ ریال
شاخص بازار اول ۴۹۴۹۲.۶ ریال ۴۸۰۷۷.۵ ریال ۴۹۴۹۲.۶ ریال ۱۴۹۷.۸۰ ریال
شاخص کل ۶۷۸۲۷ ریال ۶۵۹۸۱.۴ ریال ۶۷۸۲۷ ریال ۲۰۹۹.۰۰ ریال
شاخص آزاد شناور ۷۸۵۰۵ ریال ۷۶۲۹۳.۴ ریال ۷۸۵۰۵ ریال ۲۴۳۸.۳۰ ریال
شاخص بازار دوم ۱۳۶۴۷۵.۸ ریال ۱۳۳۲۰۵.۸ ریال ۱۳۶۴۷۵.۸ ریال ۴۴۴۳.۸۰ ریال
مبلمان ۲۷۲.۷ ریال ۲۷۲.۷ ریال ۲۷۲.۷ ریال ۰.۰۰ ریال
رادیویی ۶۰۸.۲ ریال ۵۹۷.۲ ریال ۶۰۸.۲ ریال ۲۳.۴۰ ریال
استخراج نفت جز کشف ۶۶۲.۵ ریال ۶۳۷.۶ ریال ۶۶۲.۵ ریال ۲۴.۹۰ ریال
محصولات چرمی ۶۹۲.۴ ریال ۶۷۸.۷ ریال ۶۹۲.۴ ریال ۱۴.۰۰ ریال
بانکها ۷۰۱.۸ ریال ۶۸۳.۴ ریال ۷۰۱.۸ ریال ۲۰.۱۰ ریال
فنی مهندسی ۷۰۲.۱ ریال ۶۷۷.۱ ریال ۷۰۲.۱ ریال ۲۵.۱۰ ریال
سیمان ۷۲۱.۳ ریال ۷۱۵.۴ ریال ۷۲۱.۳ ریال ۵.۴۰ ریال
ذغال سنگ ۸۱۵.۷ ریال ۸۱۵.۲ ریال ۸۱۵.۷ ریال ۰.۵۰ ریال
انبوه سازی ۸۷۰.۶ ریال ۸۴۶.۶ ریال ۸۷۰.۶ ریال ۲۷.۴۰ ریال
پیمانکاری ۹۱۹.۷ ریال ۹۱۹.۷ ریال ۹۱۹.۷ ریال ۰.۰۰ ریال
حمل و نقل ۱۱۲۵.۲ ریال ۱۱۲۵.۲ ریال ۱۱۲۵.۲ ریال ۰.۰۰ ریال
منسوجات ۱۱۴۴.۱ ریال ۱۱۴۴.۱ ریال ۱۱۴۴.۱ ریال ۲.۱۰ ریال
سرمایه گذاریها ۱۶۵۴.۱ ریال ۱۶۱۰.۲ ریال ۱۶۵۴.۱ ریال ۴۵.۴۰ ریال
کانی غیرفلزی ۱۷۵۵.۲ ریال ۱۷۱۹.۸ ریال ۱۷۵۵.۲ ریال ۴۲.۷۰ ریال
ابزار پزشکی ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۰.۰۰ ریال
کاشی و سرامیک ۱۸۶۳.۶ ریال ۱۸۴۵.۹ ریال ۱۸۶۵ ریال ۲۰.۱۰ ریال
سایرمالی ۲۰۶۸.۹ ریال ۲۰۲۴.۸ ریال ۲۰۶۸.۹ ریال ۵۵.۳۰ ریال
غذایی بجز قند ۲۵۵۸.۷ ریال ۲۵۱۱.۴ ریال ۲۵۵۸.۷ ریال ۵۰.۷۰ ریال
وسایل ارتباطی ۲۶۰۷.۵ ریال ۲۶۰۷.۵ ریال ۲۶۰۷.۵ ریال ۰.۰۰ ریال
شاخص۵۰شرکت فعالتر ۲۸۲۲.۱ ریال ۲۷۴۳.۸ ریال ۲۸۲۲.۱ ریال ۹۵.۴۰ ریال
قند و شکر ۳۱۷۷.۴ ریال ۳۱۴۷.۴ ریال ۳۱۷۷.۵ ریال ۳۴.۷۰ ریال
بیمه و بازنشسته ۳۶۰۲.۹ ریال ۳۵۲۰.۴ ریال ۳۶۰۲.۹ ریال ۸۵.۶۰ ریال
سایر معادن ۳۶۳۹.۸ ریال ۳۶۳۵.۵ ریال ۳۶۳۹.۸ ریال ۴.۶۰ ریال
حمل و نقل ۳۶۹۹.۴ ریال ۳۵۵۹.۵ ریال ۳۶۹۹.۴ ریال ۱۴۱.۱۰ ریال
رایانه ۴۰۷۵.۷ ریال ۴۰۵۰.۷ ریال ۴۰۷۵.۷ ریال ۲۸.۲۰ ریال
شیمیایی ۴۵۵۱.۵ ریال ۴۴۱۵.۷ ریال ۴۵۵۱.۵ ریال ۱۵۲.۶۰ ریال
مواد دارویی ۴۸۰۰.۹ ریال ۴۷۱۲.۵ ریال ۴۸۰۰.۹ ریال ۹۱.۹۰ ریال
محصولات کاغذ ۵۹۸۹.۶ ریال ۵۸۸۳.۷ ریال ۵۹۸۹.۶ ریال ۱۱۰.۶۰ ریال
چند رشته ای ص ۶۸۳۱.۵ ریال ۶۷۲۶.۳ ریال ۶۸۳۱.۵ ریال ۲۱۸.۱۰ ریال
زراعت ۶۸۶۳.۶ ریال ۶۷۶۷.۵ ریال ۶۸۶۳.۶ ریال ۱۰۳.۱۰ ریال
ماشین آلات ۱۱۲۶۶.۷ ریال ۱۰۹۴۷.۴ ریال ۱۱۲۶۶.۷ ریال ۳۲۲.۶۰ ریال
کانه فلزی ۱۲۶۱۶.۸ ریال ۱۲۱۹۹.۸ ریال ۱۲۶۱۶.۸ ریال ۴۶۲.۷۰ ریال
خودرو ۱۳۷۵۸.۲ ریال ۱۳۳۲۱.۵ ریال ۱۳۷۵۸.۲ ریال ۵۰۱.۶۰ ریال
محصولات چوبی ۱۸۵۶۳.۶ ریال ۱۸۵۱۸.۶ ریال ۱۸۵۶۳.۶ ریال ۳۰۷.۵۰ ریال
لاستیک ۱۹۷۴۲.۴ ریال ۱۹۱۶۰.۵ ریال ۱۹۷۴۲.۴ ریال ۶۹۷.۳۰ ریال
محصولات فلزی ۲۱۵۷۹.۲ ریال ۲۰۸۱۴.۷ ریال ۲۱۵۷۹.۲ ریال ۷۹۶.۷۰ ریال
فلزات اساسی ۲۹۶۱۹.۵ ریال ۲۸۷۲۱.۳ ریال ۲۹۶۱۹.۵ ریال ۹۳۳.۵۰ ریال
انتشار و چاپ ۴۸۸۸۶.۱ ریال ۴۷۰۰۷.۱ ریال ۴۸۸۸۶.۱ ریال ۱۸۷۹.۰۰ ریال
شاخص صنعت ۵۵۷۱۴.۹ ریال ۵۴۲۹۲.۴ ریال ۵۵۷۱۴.۹ ریال ۱۷۵۵.۳۰ ریال
شاخص قیمت ۵۰ شرکت ۱۲۹۶۲۰.۲ ریال ۱۲۶۸۲۳.۱ ریال ۱۲۹۶۲۰.۲ ریال ۳۷۳۶.۲۰ ریال

لینک منبع

خـــــــــــــبــــرنـــــــــــــامــــــــــــه

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *
دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *