امروز:دوشنبه, ۲ اسفند , ۱۳۹۵ | ساعت ۱۶:۵۹:۲۹

اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم

امتیاز دهید:
این صفحه:
تبليغات
کانال قیمت تلگرام
خرید شارژ
ابزارک ها

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *

لیست امروز انواع شاخص بورس در ایران ۱۸ / فروردین / ۱۳۹۴

قیمت روزانه بورس
لیست امروز انواع شاخص های بورس در ایران از جمله اوراق بهادر ، الکترونیک ، مالی ، ، مواد غذایی و.. می توانید در زیر مشهاده کنید.

نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز)
شاخص بازده نقدی قیمت ۲۸۵۸۶۳.۲ ریال ۲۸۵۸۶۳.۲ ریال ۲۸۵۸۶۳.۲ ریال ۹۹۰۶.۲۰ ریال
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۳۲۸۶.۴ ریال ۳۱۶۸.۴ ریال ۳۲۸۶.۴ ریال ۱۱۸.۵۰ ریال
شاخص قیمت (هم وزن) ۹۶۶۴ ریال ۹۴۶۹.۲ ریال ۹۶۶۶.۸ ریال ۲۳۷.۷۰ ریال
شاخص کل (هم وزن) ۱۰۵۵۹.۷ ریال ۱۰۳۴۳.۸ ریال ۱۰۵۵۹.۷ ریال ۲۶۲.۷۰ ریال
ص قیمت(وزنی-ارزشی) ۳۰۳۱۲.۵ ریال ۲۹۵۰۳.۸ ریال ۳۰۳۱۳.۱ ریال ۱۰۴۹.۸۰ ریال
شاخص بازار اول ۵۱۲۹۷ ریال ۴۹۹۳۹.۳ ریال ۵۱۲۹۷ ریال ۱۸۰۴.۴۰ ریال
شاخص کل ۷۰۲۶۱.۷ ریال ۶۸۳۸۵.۹ ریال ۷۰۲۶۱.۷ ریال ۲۴۳۴.۷۰ ریال
شاخص آزاد شناور ۸۱۳۲۷.۵ ریال ۷۹۰۷۹.۷ ریال ۸۱۳۲۷.۵ ریال ۲۸۲۲.۵۰ ریال
شاخص بازار دوم ۱۴۱۱۹۳.۵ ریال ۱۳۷۳۴۷.۶ ریال ۱۴۱۱۹۳.۵ ریال ۴۷۱۸.۵۰ ریال
مبلمان ۲۷۲.۷ ریال ۲۷۲.۷ ریال ۲۷۲.۷ ریال ۰.۰۰ ریال
رادیویی ۶۳۲.۵ ریال ۶۲۶.۶ ریال ۶۳۲.۵ ریال ۲۴.۳۰ ریال
استخراج نفت جز کشف ۶۸۸.۲ ریال ۶۸۷.۸ ریال ۶۸۸.۹ ریال ۲۵.۷۰ ریال
محصولات چرمی ۶۹۳.۴ ریال ۶۹۳.۴ ریال ۶۹۳.۴ ریال ۱.۰۰ ریال
بانکها ۷۲۵.۱ ریال ۷۰۷.۴ ریال ۷۲۵.۱ ریال ۲۳.۳۰ ریال
فنی مهندسی ۷۳۰.۱ ریال ۷۰۲.۵ ریال ۷۳۰.۱ ریال ۲۸.۰۰ ریال
سیمان ۷۳۷ ریال ۷۲۲.۵ ریال ۷۳۷ ریال ۱۵.۷۰ ریال
ذغال سنگ ۸۴۴.۵ ریال ۸۱۸.۵ ریال ۸۴۸ ریال ۲۸.۸۰ ریال
انبوه سازی ۹۰۱.۷ ریال ۸۸۸.۴ ریال ۹۰۱.۷ ریال ۳۱.۱۰ ریال
پیمانکاری ۹۱۹.۷ ریال ۹۱۹.۷ ریال ۹۱۹.۷ ریال ۰.۰۰ ریال
حمل و نقل ۱۱۲۵.۲ ریال ۱۱۲۵.۲ ریال ۱۱۲۵.۲ ریال ۰.۰۰ ریال
منسوجات ۱۱۴۶.۸ ریال ۱۱۴۴.۱ ریال ۱۱۴۶.۸ ریال ۲.۷۰ ریال
سرمایه گذاریها ۱۷۱۰.۹ ریال ۱۶۵۸.۲ ریال ۱۷۱۰.۹ ریال ۵۶.۸۰ ریال
کانی غیرفلزی ۱۷۸۶.۱ ریال ۱۷۷۵.۴ ریال ۱۷۸۶.۲ ریال ۳۰.۹۰ ریال
ابزار پزشکی ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۰.۰۰ ریال
کاشی و سرامیک ۱۸۷۱.۹ ریال ۱۸۶۶.۸ ریال ۱۸۷۲ ریال ۸.۳۰ ریال
سایرمالی ۲۱۴۶.۱ ریال ۲۱۲۱.۶ ریال ۲۱۴۶.۴ ریال ۷۷.۲۰ ریال
وسایل ارتباطی ۲۶۰۷.۵ ریال ۲۶۰۷.۵ ریال ۲۶۰۷.۵ ریال ۰.۰۰ ریال
غذایی بجز قند ۲۶۲۹ ریال ۲۵۸۶.۷ ریال ۲۶۳۰.۶ ریال ۷۰.۳۰ ریال
شاخص۵۰شرکت فعالتر ۲۹۲۶.۱ ریال ۲۸۵۹.۳ ریال ۲۹۲۶.۱ ریال ۱۰۴.۰۰ ریال
قند و شکر ۳۲۱۷.۹ ریال ۳۱۸۱.۸ ریال ۳۲۱۷.۹ ریال ۴۰.۵۰ ریال
بیمه و بازنشسته ۳۷۴۵.۲ ریال ۳۶۶۰.۶ ریال ۳۷۴۶.۳ ریال ۱۴۲.۳۰ ریال
سایر معادن ۳۷۸۴.۹ ریال ۳۶۴۰.۳ ریال ۳۷۸۴.۹ ریال ۱۴۵.۱۰ ریال
حمل و نقل ۳۸۴۶.۷ ریال ۳۷۰۱.۴ ریال ۳۸۴۶.۷ ریال ۱۴۷.۳۰ ریال
رایانه ۴۱۳۵.۴ ریال ۴۰۷۶.۹ ریال ۴۱۳۵.۵ ریال ۵۹.۷۰ ریال
شیمیایی ۴۷۱۸.۹ ریال ۴۶۰۳.۴ ریال ۴۷۱۸.۹ ریال ۱۶۷.۴۰ ریال
مواد دارویی ۴۹۵۳.۹ ریال ۴۸۳۰.۶ ریال ۴۹۵۳.۹ ریال ۱۵۳.۰۰ ریال
محصولات کاغذ ۶۱۰۴.۴ ریال ۵۹۹۳.۱ ریال ۶۱۰۴.۴ ریال ۱۱۴.۸۰ ریال
زراعت ۷۰۹۵.۸ ریال ۶۸۶۳.۶ ریال ۷۱۳۸ ریال ۲۳۲.۲۰ ریال
چند رشته ای ص ۷۱۰۲.۸ ریال ۶۹۹۲.۹ ریال ۷۱۰۳.۱ ریال ۲۷۱.۳۰ ریال
ماشین آلات ۱۱۵۷۷.۷ ریال ۱۱۳۳۹.۹ ریال ۱۱۵۹۷.۱ ریال ۳۱۱.۰۰ ریال
کانه فلزی ۱۳۰۲۲.۱ ریال ۱۲۶۷۷.۹ ریال ۱۳۰۲۲.۱ ریال ۴۰۵.۳۰ ریال
خودرو ۱۴۲۸۲.۳ ریال ۱۳۸۲۴.۵ ریال ۱۴۲۸۲.۳ ریال ۵۲۴.۱۰ ریال
محصولات چوبی ۱۸۹۳۰ ریال ۱۸۵۶۳.۶ ریال ۱۸۹۳۴.۸ ریال ۳۶۶.۴۰ ریال
لاستیک ۲۰۴۸۸.۵ ریال ۱۹۹۲۸.۳ ریال ۲۰۵۱۳.۱ ریال ۷۴۶.۱۰ ریال
محصولات فلزی ۲۲۱۶۱.۴ ریال ۲۱۶۲۳.۴ ریال ۲۲۱۶۱.۴ ریال ۵۸۲.۲۰ ریال
فلزات اساسی ۳۰۵۷۶.۹ ریال ۳۰۰۷۵.۹ ریال ۳۰۵۷۶.۹ ریال ۹۵۷.۴۰ ریال
انتشار و چاپ ۵۰۷۵۲.۵ ریال ۴۸۹۳۵.۳ ریال ۵۰۸۴۱ ریال ۱۸۶۶.۴۰ ریال
شاخص صنعت ۵۷۷۳۹.۹ ریال ۵۶۵۰۷.۱ ریال ۵۷۷۳۹.۹ ریال ۲۰۲۵.۰۰ ریال
شاخص قیمت ۵۰ شرکت ۱۳۳۶۸۷.۵ ریال ۱۳۱۰۱۱.۴ ریال ۱۳۳۶۸۷.۵ ریال ۴۰۶۷.۵۰ ریال

لینک منبع

خـــــــــــــبــــرنـــــــــــــامــــــــــــه

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *
دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *