امروز:چهارشنبه, ۲۹ دی , ۱۳۹۵ | ساعت ۰۹:۳۴:۴۵

اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم

امتیاز دهید:
این صفحه:
تبليغات
کانال قیمت تلگرام
خرید شارژ
ابزارک ها

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *

لیست امروز انواع شاخص بورس در ایران ۱۹ / فروردین / ۱۳۹۴

قیمت روزانه بورس
لیست امروز انواع شاخص های بورس در ایران از جمله اوراق بهادر ، الکترونیک ، مالی ، ، مواد غذایی و.. می توانید در زیر مشهاده کنید.

نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز)
شاخص بازده نقدی قیمت ۲۸۸۲۳۱.۶ ریال ۲۸۸۲۳۱.۶ ریال ۲۸۸۲۳۱.۶ ریال ۲۳۶۸.۶۰ ریال
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۳۳۴۱.۷ ریال ۳۳۲۳.۱ ریال ۳۳۶۴.۴ ریال ۵۵.۳۰ ریال
شاخص قیمت (هم وزن) ۹۶۳۴.۳ ریال ۹۶۳۴.۲ ریال ۹۷۳۴.۹ ریال -۲۹.۷۰ ریال
شاخص کل (هم وزن) ۱۰۵۲۷.۳ ریال ۱۰۵۲۷.۱ ریال ۱۰۶۳۷.۳ ریال -۳۲.۴۰ ریال
ص قیمت(وزنی-ارزشی) ۳۰۵۶۳.۷ ریال ۳۰۵۵۹.۳ ریال ۳۰۸۰۷.۳ ریال ۲۵۱.۲۰ ریال
شاخص بازار اول ۵۲۰۱۲.۷ ریال ۵۲۰۱۱.۴ ریال ۵۲۲۵۳.۵ ریال ۷۱۵.۷۰ ریال
شاخص کل ۷۰۸۴۳.۹ ریال ۷۰۸۳۳.۸ ریال ۷۱۴۰۸ ریال ۵۸۲.۲۰ ریال
شاخص آزاد شناور ۸۲۳۶۵.۵ ریال ۸۲۳۶۱.۷ ریال ۸۲۹۳۷.۹ ریال ۱۰۳۸.۰۰ ریال
شاخص بازار دوم ۱۴۰۴۷۹ ریال ۱۴۰۳۰۲.۲ ریال ۱۴۲۷۲۱.۶ ریال -۷۱۴.۰۰ ریال
مبلمان ۲۷۲.۷ ریال ۲۷۲.۷ ریال ۲۷۲.۷ ریال ۰.۰۰ ریال
رادیویی ۶۳۰.۹ ریال ۶۳۰.۹ ریال ۶۴۴.۸ ریال -۱.۶۰ ریال
استخراج نفت جز کشف ۶۸۶.۱ ریال ۶۸۶.۱ ریال ۶۹۰.۴ ریال -۲.۱۰ ریال
محصولات چرمی ۶۹۱.۳ ریال ۶۹۱.۳ ریال ۶۹۲.۹ ریال -۲.۱۰ ریال
سیمان ۷۳۴.۶ ریال ۷۳۴.۶ ریال ۷۴۱.۴ ریال -۲.۴۰ ریال
بانکها ۷۴۴.۹ ریال ۷۴۴.۹ ریال ۷۴۷.۲ ریال ۱۹.۸۰ ریال
فنی مهندسی ۷۵۸.۶ ریال ۷۳۴ ریال ۷۵۹ ریال ۲۸.۵۰ ریال
ذغال سنگ ۸۱۱.۶ ریال ۸۱۱.۶ ریال ۸۴۴ ریال -۳۲.۹۰ ریال
انبوه سازی ۸۹۵ ریال ۸۹۴.۳ ریال ۹۰۷.۵ ریال -۶.۷۰ ریال
پیمانکاری ۹۱۹.۷ ریال ۹۱۹.۷ ریال ۹۱۹.۷ ریال ۰.۰۰ ریال
حمل و نقل ۱۱۲۵.۲ ریال ۱۱۲۵.۲ ریال ۱۱۲۵.۲ ریال ۰.۰۰ ریال
منسوجات ۱۱۴۶.۸ ریال ۱۱۴۶.۸ ریال ۱۱۴۶.۸ ریال ۰.۰۰ ریال
سرمایه گذاریها ۱۷۳۲.۲ ریال ۱۷۲۹.۵ ریال ۱۷۴۲.۴ ریال ۲۱.۳۰ ریال
کانی غیرفلزی ۱۷۷۲.۹ ریال ۱۷۷۲.۹ ریال ۱۷۹۲.۶ ریال -۱۳.۲۰ ریال
ابزار پزشکی ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۰.۰۰ ریال
کاشی و سرامیک ۱۸۶۸.۶ ریال ۱۸۶۸.۵ ریال ۱۸۷۴.۷ ریال -۳.۳۰ ریال
سایرمالی ۲۱۸۶.۳ ریال ۲۱۷۰.۷ ریال ۲۱۸۷.۶ ریال ۴۰.۲۰ ریال
وسایل ارتباطی ۲۶۰۷.۵ ریال ۲۶۰۷.۵ ریال ۲۶۰۷.۵ ریال ۰.۰۰ ریال
غذایی بجز قند ۲۶۲۳.۶ ریال ۲۶۲۳.۶ ریال ۲۶۶۴.۲ ریال -۵.۴۰ ریال
شاخص۵۰شرکت فعالتر ۲۹۵۶.۲ ریال ۲۹۵۵.۷ ریال ۲۹۷۹ ریال ۳۰.۱۰ ریال
قند و شکر ۳۱۸۳.۳ ریال ۳۱۸۳.۳ ریال ۳۲۳۱.۳ ریال -۳۴.۶۰ ریال
بیمه و بازنشسته ۳۷۱۸.۲ ریال ۳۷۱۸.۲ ریال ۳۷۸۷.۴ ریال -۲۷.۰۰ ریال
سایر معادن ۳۷۸۷.۵ ریال ۳۷۸۷.۵ ریال ۳۸۵۶.۳ ریال ۲.۶۰ ریال
حمل و نقل ۳۹۹۴.۵ ریال ۳۸۵۶.۳ ریال ۳۹۹۴.۵ ریال ۱۴۷.۸۰ ریال
رایانه ۴۱۵۲.۷ ریال ۴۱۴۱.۷ ریال ۴۱۵۲.۷ ریال ۱۷.۳۰ ریال
شیمیایی ۴۷۰۹.۸ ریال ۴۷۰۳.۹ ریال ۴۷۸۵.۸ ریال -۹.۱۰ ریال
مواد دارویی ۴۹۶۴.۲ ریال ۴۹۵۹.۴ ریال ۴۹۷۵ ریال ۱۰.۳۰ ریال
محصولات کاغذ ۶۰۶۳.۱ ریال ۶۰۶۳.۱ ریال ۶۱۰۴.۴ ریال -۴۱.۳۰ ریال
چند رشته ای ص ۷۰۴۴.۳ ریال ۷۰۴۴.۳ ریال ۷۱۳۵ ریال -۵۸.۵۰ ریال
زراعت ۷۰۴۴.۷ ریال ۷۰۴۴.۷ ریال ۷۰۹۲.۹ ریال -۵۱.۱۰ ریال
ماشین آلات ۱۱۴۳۸.۱ ریال ۱۱۴۳۷.۹ ریال ۱۱۶۳۹.۲ ریال -۱۳۹.۶۰ ریال
کانه فلزی ۱۲۹۱۷.۲ ریال ۱۲۹۱۷.۲ ریال ۱۳۰۵۹.۸ ریال -۱۰۴.۹۰ ریال
خودرو ۱۴۵۲۹.۲ ریال ۱۴۵۲۹.۲ ریال ۱۴۷۰۲ ریال ۲۴۶.۹۰ ریال
محصولات چوبی ۱۸۸۸۱ ریال ۱۸۸۸۱ ریال ۱۸۹۲۹.۶ ریال -۴۹.۰۰ ریال
لاستیک ۲۰۲۳۹ ریال ۲۰۲۳۹ ریال ۲۰۴۹۸ ریال -۲۴۹.۵۰ ریال
محصولات فلزی ۲۲۱۴۲.۸ ریال ۲۲۱۴۲.۸ ریال ۲۲۷۰۱ ریال -۱۸.۶۰ ریال
فلزات اساسی ۳۰۹۰۴.۴ ریال ۳۰۹۰۴.۴ ریال ۳۱۱۸۵.۱ ریال ۳۲۷.۵۰ ریال
انتشار و چاپ ۴۸۷۳۴.۱ ریال ۴۸۷۳۴.۱ ریال ۵۰۷۵۲.۵ ریال -۲۰۱۸.۴۰ ریال
شاخص صنعت ۵۸۰۳۸.۴ ریال ۵۸۰۲۸.۶ ریال ۵۸۵۳۳.۷ ریال ۲۹۸.۵۰ ریال
شاخص قیمت ۵۰ شرکت ۱۳۴۶۸۲.۹ ریال ۱۳۴۶۶۴.۷ ریال ۱۳۵۳۸۴.۱ ریال ۹۹۵.۹۰ ریال

لینک منبع

خـــــــــــــبــــرنـــــــــــــامــــــــــــه

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *
دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *