امروز:چهارشنبه, ۶ بهمن , ۱۳۹۵ | ساعت ۰۲:۴۵:۰۱

اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم

امتیاز دهید:
این صفحه:
تبليغات
کانال قیمت تلگرام
خرید شارژ
ابزارک ها

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *

لیست امروز انواع شاخص بورس در ایران ۲۰ / فروردین / ۱۳۹۴

قیمت روزانه بورس
لیست امروز انواع شاخص های بورس در ایران از جمله اوراق بهادر ، الکترونیک ، مالی ، ، مواد غذایی و.. می توانید در زیر مشهاده کنید.

نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز)
شاخص قیمت (هم وزن) ۹۵۴۹.۵ ریال ۹۵۴۹.۵ ریال ۹۶۲۷.۹ ریال -۸۴.۸۰ ریال
شاخص کل (هم وزن) ۱۰۴۳۴.۶ ریال ۱۰۴۳۴.۶ ریال ۱۰۵۲۰.۳ ریال -۹۲.۷۰ ریال
ص قیمت(وزنی-ارزشی) ۳۰۲۶۸.۶ ریال ۳۰۲۶۸.۶ ریال ۳۰۵۶۹.۶ ریال -۲۹۵.۱۰ ریال
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۳۳۰۶.۱ ریال ۳۳۰۴.۷ ریال ۳۳۴۴.۱ ریال -۳۵.۶۰ ریال
مبلمان ۲۷۲.۷ ریال ۲۷۲.۷ ریال ۲۷۲.۷ ریال ۰.۰۰ ریال
رادیویی ۶۱۱.۴ ریال ۶۱۱.۴ ریال ۶۲۸.۸ ریال -۱۹.۵۰ ریال
استخراج نفت جز کشف ۶۷۹ ریال ۶۷۹ ریال ۶۸۶.۱ ریال -۷.۱۰ ریال
محصولات چرمی ۶۹۱ ریال ۶۹۱ ریال ۶۹۱.۲ ریال -۰.۳۰ ریال
سیمان ۷۳۱.۲ ریال ۷۳۱.۱ ریال ۷۳۴.۳ ریال -۳.۴۰ ریال
بانکها ۷۵۰ ریال ۷۴۳.۳ ریال ۷۵۱.۵ ریال ۵.۱۰ ریال
فنی مهندسی ۷۶۵.۱ ریال ۷۵۶.۲ ریال ۷۷۴.۳ ریال ۶.۵۰ ریال
ذغال سنگ ۷۸۳.۲ ریال ۷۸۳.۲ ریال ۸۱۰.۳ ریال -۲۸.۴۰ ریال
انبوه سازی ۹۰۹.۱ ریال ۹۰۵.۴ ریال ۹۱۵.۵ ریال ۱۴.۱۰ ریال
پیمانکاری ۹۱۹.۷ ریال ۹۱۹.۷ ریال ۹۱۹.۷ ریال ۰.۰۰ ریال
حمل و نقل ۱۱۲۵.۲ ریال ۱۱۲۵.۲ ریال ۱۱۲۵.۲ ریال ۰.۰۰ ریال
منسوجات ۱۱۴۷.۵ ریال ۱۱۴۶.۸ ریال ۱۱۴۷.۵ ریال ۰.۷۰ ریال
سرمایه گذاریها ۱۷۳۱.۸ ریال ۱۷۲۳.۶ ریال ۱۷۳۶.۲ ریال -۰.۴۰ ریال
کانی غیرفلزی ۱۷۴۶.۸ ریال ۱۷۴۶.۸ ریال ۱۷۶۷.۲ ریال -۲۶.۱۰ ریال
ابزار پزشکی ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۰.۰۰ ریال
کاشی و سرامیک ۱۸۵۸.۶ ریال ۱۸۵۸.۶ ریال ۱۸۶۷.۲ ریال -۱۰.۰۰ ریال
سایرمالی ۲۱۸۹ ریال ۲۱۷۹.۳ ریال ۲۲۰۳.۶ ریال ۲.۷۰ ریال
غذایی بجز قند ۲۵۹۷.۴ ریال ۲۵۹۷.۴ ریال ۲۶۲۲.۵ ریال -۲۶.۲۰ ریال
وسایل ارتباطی ۲۶۰۷.۵ ریال ۲۶۰۷.۵ ریال ۲۶۰۷.۵ ریال ۰.۰۰ ریال
شاخص۵۰شرکت فعالتر ۲۹۱۴.۶ ریال ۲۹۱۴.۶ ریال ۲۹۴۹.۴ ریال -۴۱.۶۰ ریال
قند و شکر ۳۱۴۸.۱ ریال ۳۱۴۸.۱ ریال ۳۱۸۱.۸ ریال -۳۵.۲۰ ریال
بیمه و بازنشسته ۳۶۳۵ ریال ۳۶۳۵ ریال ۳۷۰۹.۵ ریال -۸۳.۲۰ ریال
سایر معادن ۳۶۴۲.۸ ریال ۳۶۴۲.۸ ریال ۳۷۸۶.۸ ریال -۱۴۴.۷۰ ریال
حمل و نقل ۴۱۳۹.۵ ریال ۴۰۰۳.۵ ریال ۴۱۳۹.۶ ریال ۱۴۵.۰۰ ریال
رایانه ۴۱۴۷.۴ ریال ۴۱۴۷.۴ ریال ۴۱۵۷.۲ ریال -۵.۳۰ ریال
شیمیایی ۴۶۴۹ ریال ۴۶۴۹ ریال ۴۶۹۳.۳ ریال -۶۰.۸۰ ریال
مواد دارویی ۴۹۴۳.۲ ریال ۴۹۴۲.۸ ریال ۴۹۸۰.۸ ریال -۲۱.۰۰ ریال
محصولات کاغذ ۵۹۸۴.۲ ریال ۵۹۸۴.۲ ریال ۶۰۴۰.۸ ریال -۷۸.۹۰ ریال
زراعت ۶۷۷۷.۲ ریال ۶۷۷۷.۲ ریال ۶۸۸۱.۲ ریال -۲۶۷.۵۰ ریال
چند رشته ای ص ۶۹۰۲.۵ ریال ۶۹۰۲.۵ ریال ۷۰۳۰.۶ ریال -۱۴۱.۸۰ ریال
ماشین آلات ۱۱۱۸۰.۱ ریال ۱۱۱۸۰.۱ ریال ۱۱۳۳۵.۹ ریال -۲۵۸.۰۰ ریال
کانه فلزی ۱۲۷۲۲.۹ ریال ۱۲۷۲۲.۹ ریال ۱۲۸۹۴.۱ ریال -۱۹۴.۳۰ ریال
خودرو ۱۴۱۷۵.۶ ریال ۱۴۱۷۵.۶ ریال ۱۴۳۶۹.۲ ریال -۳۵۳.۶۰ ریال
محصولات چوبی ۱۸۵۷۷.۴ ریال ۱۸۵۷۷.۴ ریال ۱۸۸۵۴.۴ ریال -۳۰۳.۶۰ ریال
لاستیک ۱۹۹۷۰.۱ ریال ۱۹۹۷۰.۱ ریال ۲۰۲۲۰.۷ ریال -۲۶۸.۹۰ ریال
محصولات فلزی ۲۱۴۸۴.۳ ریال ۲۱۴۸۴.۳ ریال ۲۱۹۷۰.۷ ریال -۶۵۸.۵۰ ریال
فلزات اساسی ۳۰۴۰۶.۳ ریال ۳۰۳۷۹.۷ ریال ۳۰۸۵۰.۳ ریال -۴۹۸.۱۰ ریال
انتشار و چاپ ۴۷۱۳۵.۶ ریال ۴۷۱۳۵.۶ ریال ۴۸۶۹۷.۴ ریال -۱۵۹۸.۵۰ ریال
شاخص بازار اول ۵۱۵۴۷.۵ ریال ۵۱۵۲۵.۵ ریال ۵۲۰۴۱.۲ ریال -۴۶۵.۲۰ ریال
شاخص صنعت ۵۷۳۰۴.۷ ریال ۵۷۳۰۴.۷ ریال ۵۷۹۱۹.۲ ریال -۷۳۳.۷۰ ریال
شاخص کل ۷۰۱۵۹.۹ ریال ۷۰۱۵۹.۹ ریال ۷۰۸۵۶.۹ ریال -۶۸۴.۰۰ ریال
شاخص آزاد شناور ۸۱۵۹۸.۵ ریال ۸۱۵۹۲.۳ ریال ۸۲۳۶۲ ریال -۷۶۷.۰۰ ریال
شاخص قیمت ۵۰ شرکت ۱۳۳۳۸۰.۳ ریال ۱۳۳۳۸۰.۳ ریال ۱۳۴۶۴۲.۷ ریال -۱۳۰۱.۷۰ ریال
شاخص بازار دوم ۱۳۸۸۸۲.۵ ریال ۱۳۸۸۸۲.۵ ریال ۱۴۰۳۸۱.۷ ریال -۱۵۹۶.۵۰ ریال
مالی ۱۵۴۷۶۱.۳ ریال ۱۵۳۵۹۷.۹ ریال ۱۵۴۹۴۰.۴ ریال ۷۴۱.۳۰ ریال

لینک منبع

خـــــــــــــبــــرنـــــــــــــامــــــــــــه

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *
دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *