امروز:دوشنبه, ۹ اسفند , ۱۳۹۵ | ساعت ۲۳:۵۸:۳۶

اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم

امتیاز دهید:
این صفحه:
تبليغات
کانال قیمت تلگرام
خرید شارژ
ابزارک ها

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *

لیست امروز انواع شاخص بورس در ایران ۲۱ / فروردین / ۱۳۹۴

قیمت روزانه بورس
لیست امروز انواع شاخص های بورس در ایران از جمله اوراق بهادر ، الکترونیک ، مالی ، ، مواد غذایی و.. می توانید در زیر مشهاده کنید.

نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز)
مبلمان ۲۷۲.۷ ریال ۲۷۲.۷ ریال ۲۷۲.۷ ریال ۰.۰۰ ریال
رادیویی ۶۲۱.۷ ریال ۶۱۱.۳ ریال ۶۲۱.۷ ریال ۱۰.۳۰ ریال
استخراج نفت جز کشف ۶۶۶.۲ ریال ۶۶۶.۲ ریال ۶۷۹ ریال -۱۲.۸۰ ریال
محصولات چرمی ۶۸۵.۹ ریال ۶۸۵.۹ ریال ۶۹۰.۴ ریال -۵.۱۰ ریال
سیمان ۷۳۴.۲ ریال ۷۳۲.۱ ریال ۷۳۴.۲ ریال ۳.۰۰ ریال
بانکها ۷۶۹.۵ ریال ۷۴۹.۱ ریال ۷۶۹.۵ ریال ۱۹.۵۰ ریال
ذغال سنگ ۷۷۳.۴ ریال ۷۷۳.۴ ریال ۷۸۲.۷ ریال -۹.۸۰ ریال
فنی مهندسی ۷۷۵ ریال ۷۶۰.۸ ریال ۷۷۵ ریال ۹.۹۰ ریال
انبوه سازی ۹۱۳.۵ ریال ۹۰۴.۹ ریال ۹۱۵.۹ ریال ۴.۴۰ ریال
پیمانکاری ۹۱۹.۷ ریال ۹۱۹.۷ ریال ۹۱۹.۷ ریال ۰.۰۰ ریال
حمل و نقل ۱۱۲۵.۲ ریال ۱۱۲۵.۲ ریال ۱۱۲۵.۲ ریال ۰.۰۰ ریال
منسوجات ۱۱۵۰.۶ ریال ۱۱۴۸.۲ ریال ۱۱۵۰.۶ ریال ۳.۱۰ ریال
کانی غیرفلزی ۱۷۳۴.۴ ریال ۱۷۳۴.۲ ریال ۱۷۴۵.۶ ریال -۱۲.۴۰ ریال
سرمایه گذاریها ۱۷۵۱.۴ ریال ۱۷۲۰.۷ ریال ۱۷۵۱.۴ ریال ۱۹.۶۰ ریال
ابزار پزشکی ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۰.۰۰ ریال
کاشی و سرامیک ۱۸۵۴.۴ ریال ۱۸۵۳.۹ ریال ۱۸۵۸.۶ ریال -۴.۲۰ ریال
سایرمالی ۲۲۴۷.۵ ریال ۲۱۸۸.۶ ریال ۲۲۵۱.۱ ریال ۵۸.۵۰ ریال
غذایی بجز قند ۲۵۹۶.۴ ریال ۲۵۹۴.۴ ریال ۲۵۹۷.۲ ریال -۱.۰۰ ریال
وسایل ارتباطی ۲۶۰۷.۵ ریال ۲۶۰۷.۵ ریال ۲۶۰۷.۵ ریال ۰.۰۰ ریال
شاخص۵۰شرکت فعالتر ۲۹۳۴.۴ ریال ۲۹۱۲.۲ ریال ۲۹۳۵.۹ ریال ۱۹.۸۰ ریال
قند و شکر ۳۱۱۴ ریال ۳۱۱۴ ریال ۳۱۴۶.۳ ریال -۳۴.۱۰ ریال
سایر معادن ۳۶۴۱.۸ ریال ۳۶۳۹.۲ ریال ۳۶۴۸.۹ ریال -۱.۰۰ ریال
بیمه و بازنشسته ۳۶۷۱.۴ ریال ۳۶۳۴.۷ ریال ۳۶۷۲.۶ ریال ۳۶.۴۰ ریال
رایانه ۴۱۷۲.۱ ریال ۴۱۴۷.۳ ریال ۴۱۷۲.۱ ریال ۲۴.۷۰ ریال
حمل و نقل ۴۲۹۴.۵ ریال ۴۲۸۷.۶ ریال ۴۲۹۴.۵ ریال ۱۵۵.۰۰ ریال
شیمیایی ۴۶۳۷.۸ ریال ۴۶۳۷.۸ ریال ۴۶۴۹.۵ ریال -۱۱.۲۰ ریال
مواد دارویی ۴۹۲۷.۵ ریال ۴۹۲۷.۴ ریال ۴۹۳۸.۲ ریال -۱۵.۷۰ ریال
محصولات کاغذ ۵۹۲۱ ریال ۵۹۲۱ ریال ۵۹۸۴.۲ ریال -۶۳.۲۰ ریال
زراعت ۶۷۲۸.۹ ریال ۶۷۲۸.۹ ریال ۶۷۷۰.۵ ریال -۴۸.۳۰ ریال
چند رشته ای ص ۶۸۷۷.۵ ریال ۶۸۷۰.۸ ریال ۶۹۰۱.۶ ریال -۲۵.۰۰ ریال
ماشین آلات ۱۱۲۴۲.۹ ریال ۱۱۱۸۱.۳ ریال ۱۱۲۴۲.۹ ریال ۶۲.۸۰ ریال
کانه فلزی ۱۲۷۳۴ ریال ۱۲۶۸۲.۷ ریال ۱۲۸۰۵.۶ ریال ۱۱.۱۰ ریال
خودرو ۱۴۵۱۹.۸ ریال ۱۴۱۵۴.۹ ریال ۱۴۵۱۹.۸ ریال ۳۴۴.۲۰ ریال
محصولات چوبی ۱۸۵۲۲.۹ ریال ۱۸۵۲۲.۹ ریال ۱۸۵۷۳.۳ ریال -۵۴.۵۰ ریال
لاستیک ۱۹۸۹۱.۳ ریال ۱۹۸۹۱.۳ ریال ۱۹۹۶۸.۶ ریال -۷۸.۸۰ ریال
محصولات فلزی ۲۱۹۵۸.۵ ریال ۲۱۴۶۲.۲ ریال ۲۱۹۷۲.۲ ریال ۴۷۴.۲۰ ریال
فلزات اساسی ۳۰۳۸۸ ریال ۳۰۳۵۹ ریال ۳۰۴۴۷ ریال -۱۸.۳۰ ریال
انتشار و چاپ ۴۸۹۰۸.۴ ریال ۴۷۳۸۶ ریال ۴۸۹۰۹.۶ ریال ۱۷۷۲.۸۰ ریال
شاخص صنعت ۵۷۵۴۳.۹ ریال ۵۷۲۶۸.۷ ریال ۵۷۵۷۵.۱ ریال ۲۳۹.۲۰ ریال
شاخص قیمت ۵۰ شرکت ۱۳۳۸۵۳.۲ ریال ۱۳۳۲۸۳.۷ ریال ۱۳۳۸۹۹.۶ ریال ۴۷۳.۲۰ ریال
مالی ۱۵۸۳۵۸.۶ ریال ۱۵۴۵۶۹.۹ ریال ۱۵۸۳۵۸.۶ ریال ۳۵۹۷.۶۰ ریال
فراورده نفتی ۲۰۶۲۶۱.۵ ریال ۲۰۳۱۶۳.۹ ریال ۲۰۶۳۴۸.۳ ریال ۱۹۱۲.۵۰ ریال
دستگاههای برقی ۲۷۵۸۶۹.۷ ریال ۲۷۴۲۶۶.۲ ریال ۲۷۶۴۲۹.۱ ریال -۴۲۳۶.۳۰ ریال
شاخص بازده نقدی قیمت ۲۸۷۵۸۰.۲ ریال ۲۸۷۵۸۰.۲ ریال ۲۸۷۵۸۰.۲ ریال ۲۱۳۲.۲۰ ریال
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۳۳۴۲ ریال ۳۳۰۳.۶ ریال ۳۳۴۲.۹ ریال ۳۵.۹۰ ریال
شاخص قیمت (هم وزن) ۹۵۶۵.۹ ریال ۹۵۳۶.۲ ریال ۹۵۷۱.۴ ریال ۱۶.۴۰ ریال
شاخص کل (هم وزن) ۱۰۴۵۲.۶ ریال ۱۰۴۲۰.۱ ریال ۱۰۴۵۸.۵ ریال ۱۸.۰۰ ریال
ص قیمت(وزنی-ارزشی) ۳۰۴۹۵ ریال ۳۰۲۴۷.۸ ریال ۳۰۵۰۶.۵ ریال ۲۲۶.۴۰ ریال
شاخص بازار اول ۵۲۰۲۷.۴ ریال ۵۱۴۵۳.۵ ریال ۵۲۰۲۷.۴ ریال ۴۷۹.۹۰ ریال

لینک منبع

خـــــــــــــبــــرنـــــــــــــامــــــــــــه

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *
دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *