امروز:دوشنبه, ۹ اسفند , ۱۳۹۵ | ساعت ۱۰:۴۲:۱۷

اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم

امتیاز دهید:
این صفحه:
تبليغات
کانال قیمت تلگرام
خرید شارژ
ابزارک ها

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *

لیست امروز انواع شاخص بورس در ایران ۲۴ / فروردین / ۱۳۹۴

قیمت روزانه بورس
لیست امروز انواع شاخص های بورس در ایران از جمله اوراق بهادر ، الکترونیک ، مالی ، ، مواد غذایی و.. می توانید در زیر مشهاده کنید.

نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز)
شاخص بازده نقدی قیمت ۲۸۴۸۹۰.۵ ریال ۲۸۴۸۹۰.۵ ریال ۲۸۴۸۹۰.۵ ریال -۲۶۸۹.۵۰ ریال
مبلمان ۲۷۲.۷ ریال ۲۷۲.۷ ریال ۲۷۲.۷ ریال ۰.۰۰ ریال
رادیویی ۶۱۷.۲ ریال ۶۱۷.۲ ریال ۶۲۱.۴ ریال -۴.۵۰ ریال
استخراج نفت جز کشف ۶۶۲ ریال ۶۶۲ ریال ۶۶۵.۹ ریال -۴.۲۰ ریال
محصولات چرمی ۶۸۵.۱ ریال ۶۸۵.۱ ریال ۶۸۵.۹ ریال -۰.۸۰ ریال
سیمان ۷۳۱.۴ ریال ۷۳۱.۴ ریال ۷۳۳.۶ ریال -۲.۸۰ ریال
فنی مهندسی ۷۵۲.۵ ریال ۷۴۹.۳ ریال ۷۷۳.۴ ریال -۲۲.۵۰ ریال
بانکها ۷۶۶.۱ ریال ۷۶۶.۱ ریال ۷۷۱.۶ ریال -۳.۴۰ ریال
ذغال سنگ ۷۷۲.۱ ریال ۷۷۲.۱ ریال ۷۷۳.۶ ریال -۱.۳۰ ریال
انبوه سازی ۹۱۷.۵ ریال ۹۱۷.۵ ریال ۹۲۳.۶ ریال ۴.۰۰ ریال
پیمانکاری ۹۱۹.۷ ریال ۹۱۹.۷ ریال ۹۱۹.۷ ریال ۰.۰۰ ریال
حمل و نقل ۱۱۲۵.۲ ریال ۱۱۲۵.۲ ریال ۱۱۲۵.۲ ریال ۰.۰۰ ریال
منسوجات ۱۱۵۳.۱ ریال ۱۱۵۰.۶ ریال ۱۱۵۳.۱ ریال ۲.۵۰ ریال
کانی غیرفلزی ۱۷۲۴.۷ ریال ۱۷۲۴.۷ ریال ۱۷۳۴.۹ ریال -۹.۷۰ ریال
سرمایه گذاریها ۱۷۳۰.۶ ریال ۱۷۳۰.۶ ریال ۱۷۴۷.۲ ریال -۲۰.۸۰ ریال
ابزار پزشکی ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۰.۰۰ ریال
کاشی و سرامیک ۱۸۴۷.۱ ریال ۱۸۴۷.۱ ریال ۱۸۵۴.۱ ریال -۷.۳۰ ریال
سایرمالی ۲۱۹۷.۲ ریال ۲۱۹۷.۲ ریال ۲۲۵۹.۴ ریال -۵۰.۳۰ ریال
غذایی بجز قند ۲۵۶۸.۳ ریال ۲۵۶۸.۳ ریال ۲۵۹۶.۳ ریال -۲۸.۱۰ ریال
وسایل ارتباطی ۲۶۰۷.۵ ریال ۲۶۰۷.۵ ریال ۲۶۰۷.۵ ریال ۰.۰۰ ریال
شاخص۵۰شرکت فعالتر ۲۹۰۱.۵ ریال ۲۹۰۱.۵ ریال ۲۹۳۴.۳ ریال -۳۲.۹۰ ریال
قند و شکر ۳۰۸۳.۵ ریال ۳۰۸۳.۴ ریال ۳۱۱۲.۱ ریال -۳۰.۵۰ ریال
سایر معادن ۳۵۳۵.۱ ریال ۳۵۳۴ ریال ۳۶۴۱.۸ ریال -۱۰۶.۷۰ ریال
بیمه و بازنشسته ۳۶۵۲ ریال ۳۶۵۲ ریال ۳۶۸۴ ریال -۱۹.۴۰ ریال
رایانه ۴۲۱۷.۹ ریال ۴۲۰۰.۷ ریال ۴۲۱۸.۱ ریال ۴۵.۸۰ ریال
حمل و نقل ۴۲۴۲.۲ ریال ۴۲۱۴.۲ ریال ۴۲۵۶ ریال -۵۲.۳۰ ریال
شیمیایی ۴۵۶۸.۶ ریال ۴۵۶۸.۶ ریال ۴۶۳۰.۶ ریال -۶۹.۲۰ ریال
مواد دارویی ۴۹۰۹.۳ ریال ۴۹۰۸.۵ ریال ۴۹۲۷.۶ ریال -۱۸.۲۰ ریال
محصولات کاغذ ۵۸۷۸.۳ ریال ۵۸۷۸.۳ ریال ۵۹۲۱ ریال -۴۲.۷۰ ریال
زراعت ۶۷۲۸.۹ ریال ۶۷۲۸.۹ ریال ۶۷۲۸.۹ ریال ۰.۰۰ ریال
چند رشته ای ص ۶۷۹۳.۹ ریال ۶۷۹۳.۹ ریال ۶۸۷۷.۴ ریال -۸۳.۶۰ ریال
ماشین آلات ۱۱۱۱۲.۵ ریال ۱۱۱۱۲.۵ ریال ۱۱۲۲۵.۴ ریال -۱۳۰.۴۰ ریال
کانه فلزی ۱۲۶۰۷.۷ ریال ۱۲۶۰۷.۷ ریال ۱۲۷۲۹.۷ ریال -۱۲۶.۳۰ ریال
خودرو ۱۴۲۳۸ ریال ۱۴۱۹۵.۶ ریال ۱۴۴۵۴.۱ ریال -۲۸۱.۸۰ ریال
محصولات چوبی ۱۸۵۰۲.۷ ریال ۱۸۵۰۲.۷ ریال ۱۸۵۱۷.۶ ریال -۲۰.۲۰ ریال
لاستیک ۱۹۷۳۰.۶ ریال ۱۹۷۳۰.۶ ریال ۱۹۸۸۷.۵ ریال -۱۶۰.۷۰ ریال
محصولات فلزی ۲۱۵۳۲.۳ ریال ۲۱۵۳۲.۳ ریال ۲۱۸۶۱.۲ ریال -۴۲۶.۲۰ ریال
فلزات اساسی ۲۹۹۶۱.۲ ریال ۲۹۹۶۱.۲ ریال ۳۰۳۶۵.۳ ریال -۴۲۶.۸۰ ریال
انتشار و چاپ ۴۸۷۸۴.۸ ریال ۴۸۷۸۴.۸ ریال ۴۸۹۰۸.۴ ریال -۱۲۳.۶۰ ریال
شاخص صنعت ۵۶۹۶۰.۹ ریال ۵۶۹۶۰.۹ ریال ۵۷۵۴۷.۹ ریال -۵۸۳.۰۰ ریال
شاخص قیمت ۵۰ شرکت ۱۳۲۷۴۴.۵ ریال ۱۳۲۷۴۴.۵ ریال ۱۳۳۸۸۲.۹ ریال -۱۱۰۸.۵۰ ریال
مالی ۱۵۷۴۴۲.۹ ریال ۱۵۷۴۴۲.۹ ریال ۱۵۸۷۰۰.۸ ریال -۹۱۵.۱۰ ریال
فراورده نفتی ۲۰۹۱۵۲.۸ ریال ۲۰۹۰۶۶.۹ ریال ۲۰۹۴۲۵.۹ ریال ۲۸۹۱.۸۰ ریال
دستگاههای برقی ۲۶۹۵۱۸.۸ ریال ۲۶۹۵۱۸.۸ ریال ۲۷۵۱۵۷.۵ ریال -۶۳۵۰.۲۰ ریال
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۳۳۰۷.۹ ریال ۳۳۰۷.۹ ریال ۳۳۴۵.۱ ریال -۳۴.۱۰ ریال
شاخص قیمت (هم وزن) ۹۴۸۸.۵ ریال ۹۴۸۸.۵ ریال ۹۵۶۲ ریال -۷۴.۶۰ ریال
شاخص کل (هم وزن) ۱۰۳۷۱ ریال ۱۰۳۷۱ ریال ۱۰۴۵۱.۳ ریال -۸۱.۶۰ ریال
ص قیمت(وزنی-ارزشی) ۳۰۲۰۸.۵ ریال ۳۰۲۰۸.۵ ریال ۳۰۵۰۷.۷ ریال -۲۸۵.۶۰ ریال
شاخص بازار اول ۵۱۶۰۵.۹ ریال ۵۱۶۰۵.۹ ریال ۵۲۱۰۴.۵ ریال -۴۲۱.۵۰ ریال

لینک منبع

خـــــــــــــبــــرنـــــــــــــامــــــــــــه

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *
دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *