امروز:یکشنبه, ۳ بهمن , ۱۳۹۵ | ساعت ۱۴:۰۹:۴۹

اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم

امتیاز دهید:
این صفحه:
تبليغات
کانال قیمت تلگرام
خرید شارژ
ابزارک ها

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *

لیست امروز انواع شاخص بورس در ایران ۲۵ / فروردین / ۱۳۹۴

قیمت روزانه بورس
لیست امروز انواع شاخص های بورس در ایران از جمله اوراق بهادر ، الکترونیک ، مالی ، ، مواد غذایی و.. می توانید در زیر مشهاده کنید.

نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز)
شاخص بازده نقدی قیمت ۲۷۹۸۴۵.۷ ریال ۲۷۹۸۴۵.۷ ریال ۲۷۹۸۴۵.۷ ریال -۵۰۴۴.۳۰ ریال
شاخص قیمت (هم وزن) ۹۳۶۶.۸ ریال ۹۳۶۶.۸ ریال ۹۴۸۴.۴ ریال -۱۲۱.۷۰ ریال
شاخص کل (هم وزن) ۱۰۲۳۸ ریال ۱۰۲۳۸ ریال ۱۰۳۶۶.۵ ریال -۱۳۳.۰۰ ریال
ص قیمت(وزنی-ارزشی) ۲۹۶۵۵.۲ ریال ۲۹۶۵۵.۲ ریال ۳۰۱۷۳ ریال -۵۳۴.۱۰ ریال
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۳۲۳۱.۴ ریال ۳۲۳۱.۴ ریال ۳۳۰۶.۷ ریال -۷۶.۵۰ ریال
شاخص بازار اول ۵۰۶۳۹.۲ ریال ۵۰۶۳۹.۲ ریال ۵۱۵۷۸.۲ ریال -۹۶۶.۷۰ ریال
شاخص کل ۶۸۷۸۳.۹ ریال ۶۸۷۸۳.۹ ریال ۶۹۹۸۴.۷ ریال -۱۲۳۸.۹۰ ریال
شاخص آزاد شناور ۷۹۷۹۹.۵ ریال ۷۹۷۹۹.۵ ریال ۸۱۴۳۶.۸ ریال -۱۷۱۱.۰۰ ریال
شاخص بازار دوم ۱۳۵۴۹۵.۴ ریال ۱۳۵۴۹۵.۴ ریال ۱۳۷۵۰۵.۲ ریال -۲۰۸۶.۶۰ ریال
رادیویی ۶۰۹.۷ ریال ۶۰۹.۷ ریال ۶۱۷.۲ ریال -۷.۵۰ ریال
استخراج نفت جز کشف ۶۶۰.۵ ریال ۶۶۰.۵ ریال ۶۶۲ ریال -۱.۵۰ ریال
محصولات چرمی ۶۸۱.۸ ریال ۶۸۱.۸ ریال ۶۸۵.۱ ریال -۳.۳۰ ریال
سیمان ۷۲۴ ریال ۷۲۴ ریال ۷۳۱.۱ ریال -۷.۴۰ ریال
فنی مهندسی ۷۲۹ ریال ۷۲۵.۹ ریال ۷۴۸.۱ ریال -۲۳.۵۰ ریال
بانکها ۷۴۴.۷ ریال ۷۴۳.۶ ریال ۷۵۹.۴ ریال -۲۱.۴۰ ریال
ذغال سنگ ۷۶۰.۱ ریال ۷۶۰.۱ ریال ۷۷۲.۱ ریال -۱۲.۰۰ ریال
انبوه سازی ۸۹۰.۸ ریال ۸۹۰.۸ ریال ۹۱۴.۶ ریال -۲۶.۷۰ ریال
منسوجات ۱۱۵۴.۷ ریال ۱۱۵۳.۱ ریال ۱۱۵۴.۷ ریال ۱.۶۰ ریال
سرمایه گذاریها ۱۶۹۲.۳ ریال ۱۶۹۲.۳ ریال ۱۷۲۶.۸ ریال -۳۸.۳۰ ریال
کانی غیرفلزی ۱۷۰۸.۴ ریال ۱۷۰۸.۴ ریال ۱۷۲۴.۵ ریال -۱۶.۳۰ ریال
ابزار پزشکی ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۰.۰۰ ریال
کاشی و سرامیک ۱۸۳۸.۲ ریال ۱۸۳۸.۲ ریال ۱۸۴۳.۷ ریال -۸.۹۰ ریال
سایرمالی ۲۱۱۴ ریال ۲۱۱۳.۳ ریال ۲۱۹۵ ریال -۸۳.۲۰ ریال
غذایی بجز قند ۲۵۳۵.۱ ریال ۲۵۳۵.۱ ریال ۲۵۶۹.۸ ریال -۳۳.۲۰ ریال
وسایل ارتباطی ۲۶۰۷.۵ ریال ۲۶۰۷.۵ ریال ۲۶۰۷.۵ ریال ۰.۰۰ ریال
شاخص۵۰شرکت فعالتر ۲۸۴۸.۳ ریال ۲۸۴۸.۳ ریال ۲۸۹۵.۳ ریال -۵۳.۲۰ ریال
قند و شکر ۳۰۲۷ ریال ۳۰۲۷ ریال ۳۰۷۹.۳ ریال -۵۶.۵۰ ریال
بیمه و بازنشسته ۳۵۹۲.۱ ریال ۳۵۹۲.۱ ریال ۳۶۴۱.۵ ریال -۵۹.۹۰ ریال
سایر معادن ۳۶۱۰ ریال ۳۴۹۱.۱ ریال ۳۶۱۰ ریال ۷۴.۹۰ ریال
حمل و نقل ۴۱۱۳ ریال ۴۱۱۳ ریال ۴۲۱۸.۹ ریال -۱۲۹.۲۰ ریال
رایانه ۴۲۸۶.۵ ریال ۴۲۴۵.۳ ریال ۴۲۸۶.۵ ریال ۶۸.۶۰ ریال
شیمیایی ۴۴۹۵ ریال ۴۴۹۵ ریال ۴۵۶۲.۸ ریال -۷۳.۶۰ ریال
مواد دارویی ۴۸۹۳.۶ ریال ۴۸۹۳.۶ ریال ۴۹۰۹.۴ ریال -۱۵.۷۰ ریال
محصولات کاغذ ۵۷۶۶.۴ ریال ۵۷۰۹.۱ ریال ۵۸۷۸.۳ ریال -۱۱۱.۹۰ ریال
چند رشته ای ص ۶۶۵۷.۶ ریال ۶۶۵۷.۶ ریال ۶۷۸۹.۶ ریال -۱۳۶.۳۰ ریال
زراعت ۶۶۷۸.۳ ریال ۶۶۷۸.۳ ریال ۶۷۲۸.۹ ریال -۵۰.۶۰ ریال
ماشین آلات ۱۰۸۷۲.۱ ریال ۱۰۸۷۲.۱ ریال ۱۱۰۸۷.۴ ریال -۲۴۰.۴۰ ریال
کانه فلزی ۱۲۵۳۲.۲ ریال ۱۲۵۳۲.۲ ریال ۱۲۵۹۹.۷ ریال -۷۵.۵۰ ریال
خودرو ۱۳۷۸۶.۹ ریال ۱۳۷۸۶.۹ ریال ۱۴۱۳۹.۵ ریال -۴۵۱.۱۰ ریال
محصولات چوبی ۱۸۵۰۲.۷ ریال ۱۸۵۰۲.۷ ریال ۱۸۵۰۲.۷ ریال ۰.۰۰ ریال
لاستیک ۱۹۵۷۴.۱ ریال ۱۹۵۷۴.۱ ریال ۱۹۷۳۰.۴ ریال -۱۵۶.۵۰ ریال
محصولات فلزی ۲۱۴۲۸.۱ ریال ۲۱۳۴۹.۸ ریال ۲۱۴۲۸.۱ ریال -۱۰۴.۲۰ ریال
فلزات اساسی ۲۹۳۳۵.۹ ریال ۲۹۳۳۵.۹ ریال ۲۹۸۳۸.۷ ریال -۶۲۵.۳۰ ریال
انتشار و چاپ ۴۷۰۴۲.۳ ریال ۴۷۰۳۶.۸ ریال ۴۸۷۸۴.۸ ریال -۱۷۴۲.۵۰ ریال
شاخص صنعت ۵۶۰۶۶.۶ ریال ۵۶۰۶۶.۶ ریال ۵۶۸۷۷.۶ ریال -۸۹۴.۳۰ ریال
شاخص قیمت ۵۰ شرکت ۱۳۱۳۹۹.۷ ریال ۱۳۱۳۹۹.۷ ریال ۱۳۲۶۵۶.۷ ریال -۱۳۴۴.۳۰ ریال
مالی ۱۵۳۱۹۶.۲ ریال ۱۵۳۱۳۵.۲ ریال ۱۵۶۲۷۶.۹ ریال -۴۲۴۵.۸۰ ریال
فراورده نفتی ۲۰۶۷۴۱.۶ ریال ۲۰۶۷۴۱.۶ ریال ۲۰۹۵۱۰.۹ ریال -۲۴۱۰.۴۰ ریال
دستگاههای برقی ۲۷۳۰۰۱.۳ ریال ۲۶۹۵۲۴.۱ ریال ۲۷۳۹۵۱ ریال ۳۴۸۳.۳۰ ریال

لینک منبع

خـــــــــــــبــــرنـــــــــــــامــــــــــــه

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *
دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *