امروز:دوشنبه, ۴ بهمن , ۱۳۹۵ | ساعت ۰۶:۲۱:۰۳

اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم

امتیاز دهید:
این صفحه:
تبليغات
کانال قیمت تلگرام
خرید شارژ
ابزارک ها

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *

لیست امروز انواع شاخص بورس در ایران ۲۶ / فروردین / ۱۳۹۴

قیمت روزانه بورس
لیست امروز انواع شاخص های بورس در ایران از جمله اوراق بهادر ، الکترونیک ، مالی ، ، مواد غذایی و.. می توانید در زیر مشهاده کنید.

نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز)
شاخص بازده نقدی قیمت ۲۷۸۵۰۲.۵ ریال ۲۷۸۵۰۲.۵ ریال ۲۷۸۵۰۲.۵ ریال -۱۳۴۲.۵۰ ریال
شاخص قیمت (هم وزن) ۹۳۱۹.۴ ریال ۹۳۱۷.۶ ریال ۹۳۷۷.۸ ریال -۴۷.۴۰ ریال
شاخص کل (هم وزن) ۱۰۱۸۶.۲ ریال ۱۰۱۸۴.۳ ریال ۱۰۲۵۰.۱ ریال -۵۱.۸۰ ریال
ص قیمت(وزنی-ارزشی) ۲۹۵۱۳ ریال ۲۹۵۱۳ ریال ۲۹۷۲۳.۳ ریال -۱۴۲.۲۰ ریال
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۳۱۹۵.۱ ریال ۳۱۹۴.۷ ریال ۳۲۳۲.۱ ریال -۳۶.۳۰ ریال
شاخص بازار اول ۵۰۳۳۸.۹ ریال ۵۰۳۳۶.۷ ریال ۵۰۷۷۱.۴ ریال -۳۰۰.۳۰ ریال
شاخص کل ۶۸۴۵۴.۱ ریال ۶۸۴۵۴ ریال ۶۸۹۴۱ ریال -۳۲۹.۸۰ ریال
شاخص آزاد شناور ۷۹۱۹۸.۷ ریال ۷۹۱۹۱.۱ ریال ۸۰۰۴۷.۷ ریال -۶۰۰.۸۰ ریال
شاخص بازار دوم ۱۳۵۲۱۷ ریال ۱۳۵۱۹۳.۷ ریال ۱۳۵۷۹۸.۵ ریال -۲۷۸.۰۰ ریال
رادیویی ۶۱۲.۵ ریال ۶۰۹.۸ ریال ۶۱۴.۲ ریال ۲.۸۰ ریال
استخراج نفت جز کشف ۶۵۹.۶ ریال ۶۵۹.۶ ریال ۶۶۰.۳ ریال -۰.۹۰ ریال
محصولات چرمی ۶۸۱.۸ ریال ۶۸۱.۸ ریال ۶۸۱.۸ ریال ۰.۰۰ ریال
سیمان ۷۱۹.۷ ریال ۷۱۹.۷ ریال ۷۲۳.۶ ریال -۴.۳۰ ریال
فنی مهندسی ۷۳۲ ریال ۷۲۹.۸ ریال ۷۳۸.۵ ریال ۳.۰۰ ریال
بانکها ۷۳۴.۶ ریال ۷۳۴.۳ ریال ۷۴۹.۵ ریال -۱۰.۱۰ ریال
ذغال سنگ ۷۵۲.۵ ریال ۷۵۲.۵ ریال ۷۶۰.۱ ریال -۷.۶۰ ریال
انبوه سازی ۸۶۹.۳ ریال ۸۶۹.۳ ریال ۸۸۶.۵ ریال -۲۱.۵۰ ریال
منسوجات ۱۱۵۵ ریال ۱۱۵۴.۷ ریال ۱۱۵۵ ریال ۰.۳۰ ریال
سرمایه گذاریها ۱۶۷۱ ریال ۱۶۷۰.۳ ریال ۱۶۹۲.۹ ریال -۲۱.۳۰ ریال
کانی غیرفلزی ۱۷۱۶.۴ ریال ۱۷۰۷.۹ ریال ۱۷۱۶.۴ ریال ۸.۰۰ ریال
ابزار پزشکی ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۰.۰۰ ریال
کاشی و سرامیک ۱۸۳۱.۹ ریال ۱۸۳۱.۹ ریال ۱۸۳۷.۸ ریال -۶.۳۰ ریال
سایرمالی ۲۰۹۶.۷ ریال ۲۰۸۳.۳ ریال ۲۱۲۸.۲ ریال -۱۷.۳۰ ریال
غذایی بجز قند ۲۵۲۷.۴ ریال ۲۵۲۷.۴ ریال ۲۵۳۹.۲ ریال -۷.۷۰ ریال
وسایل ارتباطی ۲۶۰۷.۵ ریال ۲۶۰۷.۵ ریال ۲۶۰۷.۵ ریال ۰.۰۰ ریال
شاخص۵۰شرکت فعالتر ۲۸۳۲.۱ ریال ۲۸۳۲.۱ ریال ۲۸۵۰.۱ ریال -۱۶.۲۰ ریال
قند و شکر ۲۹۹۸.۹ ریال ۲۹۹۸.۹ ریال ۳۰۲۶.۶ ریال -۲۸.۱۰ ریال
بیمه و بازنشسته ۳۵۶۵.۵ ریال ۳۵۶۵.۵ ریال ۳۵۹۱.۸ ریال -۲۶.۶۰ ریال
سایر معادن ۳۷۵۴.۱ ریال ۳۶۷۱.۹ ریال ۳۷۵۴.۱ ریال ۱۴۴.۱۰ ریال
حمل و نقل ۴۲۳۲.۱ ریال ۴۱۹۶.۴ ریال ۴۲۴۴.۹ ریال ۱۱۹.۱۰ ریال
رایانه ۴۳۶۱.۲ ریال ۴۳۲۲.۶ ریال ۴۳۶۱.۲ ریال ۷۴.۷۰ ریال
شیمیایی ۴۴۵۷ ریال ۴۴۵۷ ریال ۴۴۹۳.۸ ریال -۳۸.۰۰ ریال
مواد دارویی ۴۹۲۸.۸ ریال ۴۸۸۶.۶ ریال ۴۹۳۳.۳ ریال ۳۵.۲۰ ریال
محصولات کاغذ ۵۷۷۲.۲ ریال ۵۷۶۸ ریال ۵۸۳۶.۹ ریال ۵.۸۰ ریال
زراعت ۶۶۲۴.۶ ریال ۶۶۲۴.۶ ریال ۶۶۷۸.۳ ریال -۵۳.۷۰ ریال
چند رشته ای ص ۶۶۲۸.۵ ریال ۶۶۲۸.۵ ریال ۶۶۶۰.۱ ریال -۲۹.۱۰ ریال
ماشین آلات ۱۰۷۴۸.۲ ریال ۱۰۷۴۸.۲ ریال ۱۰۸۸۶ ریال -۱۲۳.۹۰ ریال
کانه فلزی ۱۲۴۸۵.۶ ریال ۱۲۴۸۵.۶ ریال ۱۲۵۳۰.۵ ریال -۴۶.۶۰ ریال
خودرو ۱۳۶۲۰.۳ ریال ۱۳۵۴۷.۱ ریال ۱۳۸۰۸.۷ ریال -۱۶۶.۶۰ ریال
محصولات چوبی ۱۸۴۹۶.۳ ریال ۱۸۴۹۶.۳ ریال ۱۸۵۰۲.۷ ریال -۶.۴۰ ریال
لاستیک ۱۹۳۱۲.۷ ریال ۱۹۳۱۲.۷ ریال ۱۹۵۷۱.۱ ریال -۲۶۱.۴۰ ریال
محصولات فلزی ۲۱۵۹۲.۶ ریال ۲۱۴۱۰.۱ ریال ۲۱۵۹۲.۶ ریال ۱۶۴.۵۰ ریال
فلزات اساسی ۲۹۰۳۳.۹ ریال ۲۹۰۳۳.۹ ریال ۲۹۳۱۲.۷ ریال -۳۰۲.۰۰ ریال
انتشار و چاپ ۴۵۲۷۶ ریال ۴۵۲۶۲.۴ ریال ۴۷۰۴۲.۳ ریال -۱۷۶۶.۳۰ ریال
شاخص صنعت ۵۵۸۹۶.۷ ریال ۵۵۸۹۶.۷ ریال ۵۶۱۵۹.۳ ریال -۱۶۹.۹۰ ریال
شاخص قیمت ۵۰ شرکت ۱۳۰۹۵۳.۹ ریال ۱۳۰۹۴۱.۷ ریال ۱۳۱۵۱۸.۷ ریال -۴۴۵.۱۰ ریال
مالی ۱۵۱۱۸۸.۶ ریال ۱۵۱۱۱۷.۲ ریال ۱۵۴۰۰۱.۴ ریال -۲۰۰۷.۴۰ ریال
فراورده نفتی ۲۰۷۲۶۰.۹ ریال ۲۰۷۲۶۰.۹ ریال ۲۰۹۰۵۵.۲ ریال ۵۱۹.۹۰ ریال
دستگاههای برقی ۲۷۴۷۲۸.۹ ریال ۲۷۴۴۶۱ ریال ۲۷۶۰۳۶ ریال ۱۷۲۷.۹۰ ریال

لینک منبع

خـــــــــــــبــــرنـــــــــــــامــــــــــــه

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *
دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *