امروز:دوشنبه, ۹ اسفند , ۱۳۹۵ | ساعت ۲۲:۱۸:۱۸

اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم

امتیاز دهید:
این صفحه:
تبليغات
کانال قیمت تلگرام
خرید شارژ
ابزارک ها

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *

لیست امروز انواع شاخص بورس در ایران ۲۷ / فروردین / ۱۳۹۴

قیمت روزانه بورس
لیست امروز انواع شاخص های بورس در ایران از جمله اوراق بهادر ، الکترونیک ، مالی ، ، مواد غذایی و.. می توانید در زیر مشهاده کنید.

نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز)
شاخص بازده نقدی قیمت ۲۷۸۵۴۸.۳ ریال ۲۷۸۵۴۸.۳ ریال ۲۷۸۵۴۸.۳ ریال ۴۶.۳۰ ریال
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۳۱۸۹.۴ ریال ۳۱۸۹.۳ ریال ۳۲۰۰.۵ ریال -۵.۷۰ ریال
شاخص قیمت (هم وزن) ۹۳۵۷.۱ ریال ۹۳۲۷ ریال ۹۳۵۸.۴ ریال ۳۷.۷۰ ریال
شاخص کل (هم وزن) ۱۰۲۲۷.۴ ریال ۱۰۱۹۴.۵ ریال ۱۰۲۲۸.۸ ریال ۴۱.۲۰ ریال
ص قیمت(وزنی-ارزشی) ۲۹۵۱۷.۸ ریال ۲۹۵۱۷.۱ ریال ۲۹۵۶۴.۱ ریال ۴.۸۰ ریال
شاخص بازار اول ۵۰۲۲۵.۵ ریال ۵۰۲۲۵.۵ ریال ۵۰۳۷۹.۱ ریال -۱۱۳.۴۰ ریال
شاخص کل ۶۸۴۶۵.۳ ریال ۶۸۴۶۵.۳ ریال ۶۸۵۷۲.۸ ریال ۱۱.۲۰ ریال
شاخص آزاد شناور ۷۹۲۳۹.۲ ریال ۷۹۲۳۹.۲ ریال ۷۹۳۴۸.۱ ریال ۴۰.۵۰ ریال
شاخص بازار دوم ۱۳۶۰۲۵.۲ ریال ۱۳۵۳۶۱.۹ ریال ۱۳۶۰۳۴.۴ ریال ۸۰۸.۲۰ ریال
رادیویی ۶۰۷.۹ ریال ۶۰۷.۹ ریال ۶۱۲.۵ ریال -۴.۶۰ ریال
استخراج نفت جز کشف ۶۵۹.۶ ریال ۶۵۹.۶ ریال ۶۵۹.۶ ریال ۰.۰۰ ریال
محصولات چرمی ۶۷۹.۵ ریال ۶۷۹.۵ ریال ۶۸۱.۸ ریال -۲.۳۰ ریال
سیمان ۷۱۹.۷ ریال ۷۱۸.۹ ریال ۷۱۹.۷ ریال ۰.۰۰ ریال
فنی مهندسی ۷۳۲.۱ ریال ۷۳۱.۱ ریال ۷۳۲.۱ ریال ۰.۱۰ ریال
بانکها ۷۳۵.۶ ریال ۷۳۵.۶ ریال ۷۳۷.۶ ریال ۱.۰۰ ریال
ذغال سنگ ۷۵۱.۴ ریال ۷۵۱.۴ ریال ۷۵۳.۱ ریال -۱.۱۰ ریال
انبوه سازی ۸۸۵.۱ ریال ۸۶۶.۴ ریال ۸۸۵.۱ ریال ۱۵.۸۰ ریال
منسوجات ۱۱۵۸.۸ ریال ۱۱۵۷.۳ ریال ۱۱۵۸.۸ ریال ۳.۸۰ ریال
سرمایه گذاریها ۱۶۷۳.۵ ریال ۱۶۷۱.۳ ریال ۱۶۷۳.۸ ریال ۲.۵۰ ریال
کانی غیرفلزی ۱۷۱۴.۲ ریال ۱۷۱۴.۲ ریال ۱۷۱۷.۷ ریال -۲.۲۰ ریال
ابزار پزشکی ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۰.۰۰ ریال
کاشی و سرامیک ۱۸۲۷.۸ ریال ۱۸۲۷.۵ ریال ۱۸۳۱.۸ ریال -۴.۱۰ ریال
سایرمالی ۲۱۲۸.۷ ریال ۲۱۰۸.۸ ریال ۲۱۴۰.۹ ریال ۳۲.۰۰ ریال
غذایی بجز قند ۲۵۵۹.۲ ریال ۲۵۲۹.۸ ریال ۲۵۵۹.۳ ریال ۳۱.۸۰ ریال
وسایل ارتباطی ۲۶۰۷.۵ ریال ۲۶۰۷.۵ ریال ۲۶۰۷.۵ ریال ۰.۰۰ ریال
شاخص۵۰شرکت فعالتر ۲۸۲۹.۶ ریال ۲۸۲۹.۶ ریال ۲۸۳۶.۸ ریال -۲.۵۰ ریال
قند و شکر ۲۹۹۴.۱ ریال ۲۹۹۲.۲ ریال ۲۹۹۸.۷ ریال -۴.۸۰ ریال
بیمه و بازنشسته ۳۵۶۸.۷ ریال ۳۵۶۵.۲ ریال ۳۵۷۹.۲ ریال ۳.۲۰ ریال
سایر معادن ۳۷۹۷.۷ ریال ۳۷۸۶.۵ ریال ۳۷۹۷.۷ ریال ۴۳.۶۰ ریال
رایانه ۴۳۷۴.۹ ریال ۴۳۷۴.۹ ریال ۴۳۹۳.۲ ریال ۱۳.۷۰ ریال
حمل و نقل ۴۳۹۴.۱ ریال ۴۳۸۷ ریال ۴۳۹۴.۲ ریال ۱۶۲.۰۰ ریال
شیمیایی ۴۴۶۶.۵ ریال ۴۴۵۵.۳ ریال ۴۴۶۶.۵ ریال ۹.۵۰ ریال
مواد دارویی ۴۹۴۵.۹ ریال ۴۹۳۳.۶ ریال ۴۹۴۵.۹ ریال ۱۷.۱۰ ریال
محصولات کاغذ ۵۸۱۹.۱ ریال ۵۷۷۳.۶ ریال ۵۸۲۷.۴ ریال ۴۶.۹۰ ریال
زراعت ۶۶۰۹.۴ ریال ۶۶۰۹.۴ ریال ۶۶۲۴.۶ ریال -۱۵.۲۰ ریال
چند رشته ای ص ۶۶۳۰.۲ ریال ۶۶۳۰.۲ ریال ۶۶۳۴.۲ ریال ۱.۷۰ ریال
ماشین آلات ۱۰۸۲۳.۵ ریال ۱۰۷۴۳.۱ ریال ۱۰۸۲۹.۴ ریال ۷۵.۳۰ ریال
کانه فلزی ۱۲۴۰۷.۷ ریال ۱۲۴۰۷.۷ ریال ۱۲۴۷۳.۷ ریال -۷۷.۹۰ ریال
خودرو ۱۳۸۰۶.۶ ریال ۱۳۷۴۹ ریال ۱۳۸۱۰.۲ ریال ۱۸۶.۳۰ ریال
محصولات چوبی ۱۸۴۹۳.۷ ریال ۱۸۴۹۳.۷ ریال ۱۸۴۹۶.۳ ریال -۲.۶۰ ریال
لاستیک ۱۹۳۳۴.۸ ریال ۱۹۳۱۰.۳ ریال ۱۹۳۴۰.۱ ریال ۲۲.۱۰ ریال
محصولات فلزی ۲۲۲۲۴.۹ ریال ۲۱۹۲۵.۷ ریال ۲۲۲۲۸.۶ ریال ۶۳۲.۳۰ ریال
فلزات اساسی ۲۸۸۷۳.۹ ریال ۲۸۸۷۳.۹ ریال ۲۹۰۱۴.۵ ریال -۱۶۰.۰۰ ریال
انتشار و چاپ ۴۵۸۴۵.۶ ریال ۴۵۲۹۵.۵ ریال ۴۶۲۲۹.۴ ریال ۵۶۹.۶۰ ریال
شاخص صنعت ۵۵۸۸۷.۱ ریال ۵۵۸۸۴.۲ ریال ۵۵۹۷۸ ریال -۹.۶۰ ریال
شاخص قیمت ۵۰ شرکت ۱۳۰۷۹۵.۱ ریال ۱۳۰۷۸۰ ریال ۱۳۱۱۰۷.۸ ریال -۱۵۷.۹۰ ریال
مالی ۱۵۱۴۵۴.۸ ریال ۱۵۱۴۵۳.۳ ریال ۱۵۱۷۲۲.۹ ریال ۲۶۶.۸۰ ریال
فراورده نفتی ۲۰۳۸۹۰.۸ ریال ۲۰۳۸۳۴.۷ ریال ۲۰۶۵۱۲.۷ ریال -۳۳۶۹.۲۰ ریال
دستگاههای برقی ۲۷۲۷۲۷.۸ ریال ۲۷۲۷۲۷.۸ ریال ۲۷۴۷۸۳.۳ ریال -۲۰۰۰.۲۰ ریال

لینک منبع

خـــــــــــــبــــرنـــــــــــــامــــــــــــه

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *
دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *