امروز:سه شنبه, ۱۰ اسفند , ۱۳۹۵ | ساعت ۱۸:۳۳:۲۸

اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم

امتیاز دهید:
این صفحه:
تبليغات
کانال قیمت تلگرام
خرید شارژ
ابزارک ها

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *

لیست امروز انواع شاخص بورس در ایران ۳۰ / فروردین / ۱۳۹۴

قیمت روزانه بورس
لیست امروز انواع شاخص های بورس در ایران از جمله اوراق بهادر ، الکترونیک ، مالی ، ، مواد غذایی و.. می توانید در زیر مشهاده کنید.

نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز)
شاخص بازده نقدی قیمت ۲۷۶۹۶۸.۱ ریال ۲۷۶۹۶۸.۱ ریال ۲۷۶۹۶۸.۱ ریال -۱۵۷۹.۹۰ ریال
شاخص قیمت (هم وزن) ۹۳۵۷.۴ ریال ۹۳۵۷.۴ ریال ۹۳۸۱.۸ ریال ۰.۳۰ ریال
شاخص کل (هم وزن) ۱۰۲۲۷.۷ ریال ۱۰۲۲۷.۷ ریال ۱۰۲۵۴.۴ ریال ۰.۳۰ ریال
ص قیمت(وزنی-ارزشی) ۲۹۳۵۱.۲ ریال ۲۹۳۵۱.۲ ریال ۲۹۵۰۲.۸ ریال -۱۶۶.۶۰ ریال
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۳۱۶۶.۲ ریال ۳۱۶۵.۵ ریال ۳۱۸۴.۵ ریال -۲۳.۲۰ ریال
شاخص بازار اول ۴۹۸۴۳ ریال ۴۹۸۴۲.۶ ریال ۵۰۱۳۴ ریال -۳۸۲.۵۰ ریال
شاخص کل ۶۸۰۷۸.۸ ریال ۶۸۰۷۸.۸ ریال ۶۸۴۳۰.۳ ریال -۳۸۶.۵۰ ریال
شاخص آزاد شناور ۷۸۷۸۷.۶ ریال ۷۸۷۸۳.۷ ریال ۷۹۱۸۰.۵ ریال -۴۵۱.۶۰ ریال
شاخص بازار دوم ۱۳۵۸۹۶.۷ ریال ۱۳۵۸۷۰.۶ ریال ۱۳۶۴۵۵.۲ ریال -۱۲۸.۳۰ ریال
رادیویی ۵۹۰ ریال ۵۹۰ ریال ۶۰۷.۶ ریال -۱۷.۹۰ ریال
استخراج نفت جز کشف ۶۵۹.۶ ریال ۶۵۹.۶ ریال ۶۵۹.۶ ریال ۰.۰۰ ریال
محصولات چرمی ۶۸۱.۱ ریال ۶۷۹.۵ ریال ۶۸۱.۱ ریال ۱.۶۰ ریال
بانکها ۷۲۲.۴ ریال ۷۲۲.۳ ریال ۷۳۲ ریال -۱۳.۲۰ ریال
سیمان ۷۲۴.۹ ریال ۷۱۹.۷ ریال ۷۲۴.۹ ریال ۵.۲۰ ریال
فنی مهندسی ۷۳۲.۱ ریال ۷۳۲ ریال ۷۳۵ ریال ۰.۰۰ ریال
ذغال سنگ ۷۴۷.۵ ریال ۷۴۷.۵ ریال ۷۵۱.۵ ریال -۳.۹۰ ریال
انبوه سازی ۹۰۳.۳ ریال ۸۹۲.۹ ریال ۹۰۹.۵ ریال ۱۸.۲۰ ریال
منسوجات ۱۱۵۹.۲ ریال ۱۱۵۸.۸ ریال ۱۱۵۹.۲ ریال ۰.۴۰ ریال
سرمایه گذاریها ۱۶۶۱.۴ ریال ۱۶۶۱.۴ ریال ۱۶۷۱.۲ ریال -۱۲.۱۰ ریال
کانی غیرفلزی ۱۷۱۷.۷ ریال ۱۷۱۷.۷ ریال ۱۷۲۱.۱ ریال ۳.۵۰ ریال
کاشی و سرامیک ۱۸۲۴.۷ ریال ۱۸۲۴.۷ ریال ۱۸۲۷.۸ ریال -۳.۱۰ ریال
ابزار پزشکی ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۰.۰۰ ریال
سایرمالی ۲۰۹۸.۳ ریال ۲۰۹۷.۴ ریال ۲۱۳۰.۳ ریال -۳۰.۴۰ ریال
غذایی بجز قند ۲۵۵۱.۸ ریال ۲۵۵۱.۸ ریال ۲۵۶۱ ریال -۷.۴۰ ریال
وسایل ارتباطی ۲۶۰۷.۵ ریال ۲۶۰۷.۵ ریال ۲۶۰۷.۵ ریال ۰.۰۰ ریال
شاخص۵۰شرکت فعالتر ۲۸۱۲.۳ ریال ۲۸۱۲.۱ ریال ۲۸۲۸.۱ ریال -۱۷.۳۰ ریال
قند و شکر ۳۰۰۷.۸ ریال ۲۹۹۳.۴ ریال ۳۰۱۰.۴ ریال ۱۳.۷۰ ریال
بیمه و بازنشسته ۳۵۹۵ ریال ۳۵۶۵.۴ ریال ۳۵۹۵ ریال ۲۶.۳۰ ریال
سایر معادن ۳۸۱۸.۳ ریال ۳۷۹۷.۷ ریال ۳۸۱۸.۳ ریال ۲۰.۶۰ ریال
رایانه ۴۳۷۶ ریال ۴۳۷۶ ریال ۴۳۸۹.۸ ریال ۱.۱۰ ریال
شیمیایی ۴۴۷۲.۸ ریال ۴۴۶۷.۹ ریال ۴۴۷۳.۸ ریال ۶.۳۰ ریال
حمل و نقل ۴۵۰۸ ریال ۴۵۰۶.۴ ریال ۴۵۴۱.۴ ریال ۱۱۳.۹۰ ریال
مواد دارویی ۴۹۴۲.۱ ریال ۴۹۴۱ ریال ۴۹۵۴.۲ ریال -۳.۸۰ ریال
محصولات کاغذ ۵۷۰۹.۳ ریال ۵۷۰۹.۳ ریال ۵۸۰۹.۷ ریال -۱۰۹.۸۰ ریال
زراعت ۶۵۵۰ ریال ۶۵۵۰ ریال ۶۶۰۹.۴ ریال -۵۹.۴۰ ریال
چند رشته ای ص ۶۶۲۹.۲ ریال ۶۶۲۹.۲ ریال ۶۶۳۲.۶ ریال -۱.۰۰ ریال
ماشین آلات ۱۰۷۶۶.۲ ریال ۱۰۷۶۵.۵ ریال ۱۰۸۱۳.۷ ریال -۵۷.۳۰ ریال
کانه فلزی ۱۲۳۳۷.۳ ریال ۱۲۳۳۷.۳ ریال ۱۲۴۰۶.۹ ریال -۷۰.۴۰ ریال
خودرو ۱۳۷۲۲.۱ ریال ۱۳۷۲۲.۱ ریال ۱۳۸۵۴.۹ ریال -۸۴.۵۰ ریال
محصولات چوبی ۱۸۴۸۸.۷ ریال ۱۸۴۸۸.۷ ریال ۱۸۴۹۳.۷ ریال -۵.۰۰ ریال
لاستیک ۱۹۲۱۹.۲ ریال ۱۹۲۱۹.۲ ریال ۱۹۳۴۵.۳ ریال -۱۱۵.۶۰ ریال
محصولات فلزی ۲۲۲۷۵.۴ ریال ۲۲۲۷۱.۵ ریال ۲۲۴۱۵.۸ ریال ۵۰.۵۰ ریال
فلزات اساسی ۲۸۹۲۹.۱ ریال ۲۸۸۵۶.۱ ریال ۲۸۹۲۹.۱ ریال ۵۵.۲۰ ریال
انتشار و چاپ ۴۵۸۴۵.۶ ریال ۴۵۸۴۵.۶ ریال ۴۵۸۴۵.۶ ریال ۰.۰۰ ریال
شاخص صنعت ۵۵۶۸۵.۸ ریال ۵۵۶۸۴.۳ ریال ۵۵۹۰۲.۶ ریال -۲۰۱.۳۰ ریال
شاخص قیمت ۵۰ شرکت ۱۳۰۰۳۸ ریال ۱۳۰۰۳۸ ریال ۱۳۰۸۱۸.۳ ریال -۷۵۷.۰۰ ریال
مالی ۱۴۹۱۲۹ ریال ۱۴۹۱۱۳.۵ ریال ۱۵۰۸۱۸ ریال -۲۳۲۵.۰۰ ریال
فراورده نفتی ۲۰۰۱۹۴.۲ ریال ۲۰۰۱۹۴.۲ ریال ۲۰۰۸۴۸ ریال -۳۶۹۵.۸۰ ریال
دستگاههای برقی ۲۶۹۷۲۹.۳ ریال ۲۶۹۷۲۹.۳ ریال ۲۷۳۱۲۰.۷ ریال -۲۹۹۷.۷۰ ریال

لینک منبع

خـــــــــــــبــــرنـــــــــــــامــــــــــــه

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *
دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *