امروز:سه شنبه, ۱۰ اسفند , ۱۳۹۵ | ساعت ۰۹:۰۶:۳۱

اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم

امتیاز دهید:
این صفحه:
تبليغات
کانال قیمت تلگرام
خرید شارژ
ابزارک ها

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *

لیست امروز انواع شاخص بورس در ایران ۷ / فروردین / ۱۳۹۴

قیمت روزانه بورس
لیست امروز انواع شاخص های بورس در ایران از جمله اوراق بهادر ، الکترونیک ، مالی ، ، مواد غذایی و.. می توانید در زیر مشهاده کنید.

نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز) زمان بروزرسانی
شاخص بازده نقدی قیمت ۲۵۵۸۵۰.۵ ریال ۲۵۵۸۵۰.۵ ریال ۲۵۵۸۵۰.۵ ریال ۱۴۳۷.۵۰ ریال امروز ساعت: 08:13:32
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۲۸۹۶.۸ ریال ۲۸۷۸.۱ ریال ۲۸۹۶.۸ ریال ۱۹.۷۰ ریال امروز ساعت: 08:13:32
شاخص قیمت (هم وزن) ۹۰۵۶.۵ ریال ۹۰۴۲.۱ ریال ۹۰۵۶.۵ ریال ۲۱.۰۰ ریال امروز ساعت: 08:13:32
شاخص کل (هم وزن) ۹۸۸۴.۴ ریال ۹۸۶۸.۶ ریال ۹۸۸۴.۴ ریال ۲۲.۹۰ ریال امروز ساعت: 08:13:32
ص قیمت(وزنی-ارزشی) ۲۷۱۳۹.۷ ریال ۲۷۰۱۳ ریال ۲۷۱۳۹.۷ ریال ۱۵۲.۴۰ ریال امروز ساعت: 08:13:32
شاخص بازار اول ۴۵۶۰۰.۸ ریال ۴۵۳۷۸.۱ ریال ۴۵۶۰۰.۸ ریال ۲۸۳.۳۰ ریال امروز ساعت: 08:13:32
شاخص کل ۶۲۸۸۵ ریال ۶۲۵۹۱.۶ ریال ۶۲۸۸۵ ریال ۳۵۳.۲۰ ریال امروز ساعت: 08:13:32
شاخص آزاد شناور ۷۲۶۷۴.۹ ریال ۷۲۳۰۱.۵ ریال ۷۲۶۷۴.۹ ریال ۴۶۵.۱۰ ریال امروز ساعت: 08:13:32
شاخص بازار دوم ۱۲۸۳۸۵.۶ ریال ۱۲۷۸۵۱ ریال ۱۲۸۳۸۵.۶ ریال ۵۴۵.۶۰ ریال امروز ساعت: 08:13:32
مبلمان ۲۷۲.۷ ریال ۲۷۲.۷ ریال ۲۷۲.۷ ریال ۰.۰۰ ریال امروز ساعت: 08:13:32
رادیویی ۵۵۳.۶ ریال ۵۵۱.۸ ریال ۵۵۳.۶ ریال ۱.۸۰ ریال امروز ساعت: 08:13:32
فنی مهندسی ۶۱۱.۱ ریال ۶۱۱ ریال ۶۱۱.۱ ریال ۰.۱۰ ریال امروز ساعت: 08:13:32
استخراج نفت جز کشف ۶۲۵.۷ ریال ۶۱۴.۵ ریال ۶۲۵.۷ ریال ۱۱.۲۰ ریال امروز ساعت: 08:13:32
بانکها ۶۵۶.۳ ریال ۶۵۴.۹ ریال ۶۵۷ ریال ۶.۷۰ ریال امروز ساعت: 08:13:32
محصولات چرمی ۶۷۹.۲ ریال ۶۷۸.۶ ریال ۶۷۹.۲ ریال ۰.۶۰ ریال امروز ساعت: 08:13:32
سیمان ۷۰۹.۹ ریال ۷۰۸.۷ ریال ۷۰۹.۹ ریال ۱.۲۰ ریال امروز ساعت: 08:13:32
ذغال سنگ ۷۸۴.۴ ریال ۷۸۱.۲ ریال ۷۸۴.۴ ریال ۳.۲۰ ریال امروز ساعت: 08:13:32
انبوه سازی ۸۳۸ ریال ۸۳۸ ریال ۸۴۳.۲ ریال -۳.۲۰ ریال امروز ساعت: 08:13:32
پیمانکاری ۹۱۹.۷ ریال ۹۱۹.۷ ریال ۹۱۹.۷ ریال ۰.۰۰ ریال امروز ساعت: 08:13:32
حمل و نقل ۱۱۲۵.۲ ریال ۱۱۲۵.۲ ریال ۱۱۲۵.۲ ریال ۰.۰۰ ریال امروز ساعت: 08:13:32
منسوجات ۱۱۴۱.۳ ریال ۱۱۴۱.۳ ریال ۱۱۴۱.۳ ریال ۰.۰۰ ریال امروز ساعت: 08:13:32
سرمایه گذاریها ۱۵۵۰.۶ ریال ۱۵۴۶.۸ ریال ۱۵۵۱ ریال ۸.۰۰ ریال امروز ساعت: 08:13:32
کانی غیرفلزی ۱۶۷۰.۹ ریال ۱۶۷۰.۹ ریال ۱۶۸۱.۲ ریال -۱۰.۳۰ ریال امروز ساعت: 08:13:32
ابزار پزشکی ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۰.۰۰ ریال امروز ساعت: 08:13:32
کاشی و سرامیک ۱۸۴۰.۱ ریال ۱۸۳۹.۶ ریال ۱۸۴۰.۱ ریال ۰.۵۰ ریال امروز ساعت: 08:13:32
سایرمالی ۱۹۵۵.۱ ریال ۱۹۴۴.۵ ریال ۱۹۵۵.۱ ریال ۴۱.۴۰ ریال امروز ساعت: 08:13:32
غذایی بجز قند ۲۴۰۳.۷ ریال ۲۴۰۲.۶ ریال ۲۴۰۳.۷ ریال ۱.۲۰ ریال امروز ساعت: 08:13:32
شاخص۵۰شرکت فعالتر ۲۵۹۲ ریال ۲۵۸۰.۷ ریال ۲۵۹۲ ریال ۱۵.۷۰ ریال امروز ساعت: 08:13:32
وسایل ارتباطی ۲۶۰۷.۵ ریال ۲۶۰۷.۵ ریال ۲۶۰۷.۵ ریال ۰.۰۰ ریال امروز ساعت: 08:13:32
قند و شکر ۳۰۶۳.۳ ریال ۳۰۶۲.۹ ریال ۳۰۷۴.۳ ریال -۱۰.۱۰ ریال امروز ساعت: 08:13:32
حمل و نقل ۳۱۸۴.۲ ریال ۳۱۷۳.۸ ریال ۳۱۸۴.۲ ریال ۱۱.۹۰ ریال امروز ساعت: 08:13:32
بیمه و بازنشسته ۳۴۸۰.۶ ریال ۳۴۸۰.۶ ریال ۳۴۸۲.۷ ریال -۲.۱۰ ریال امروز ساعت: 08:13:32
سایر معادن ۳۵۶۹.۶ ریال ۳۵۶۹.۶ ریال ۳۶۴۷.۷ ریال -۷۸.۱۰ ریال امروز ساعت: 08:13:32
رایانه ۳۹۸۹.۴ ریال ۳۹۸۶.۸ ریال ۳۹۸۹.۴ ریال ۲.۶۰ ریال امروز ساعت: 08:13:32
شیمیایی ۴۲۳۹.۹ ریال ۴۲۱۵.۹ ریال ۴۲۳۹.۹ ریال ۲۴.۸۰ ریال امروز ساعت: 08:13:32
مواد دارویی ۴۶۰۳.۴ ریال ۴۶۰۱ ریال ۴۶۰۳.۴ ریال ۲.۰۰ ریال امروز ساعت: 08:13:32
محصولات کاغذ ۵۸۵۸.۲ ریال ۵۸۵۸ ریال ۵۸۵۸.۲ ریال ۰.۲۰ ریال امروز ساعت: 08:13:32
چند رشته ای ص ۶۲۶۰.۵ ریال ۶۲۵۹.۴ ریال ۶۲۶۰.۷ ریال ۰.۴۰ ریال امروز ساعت: 08:13:32
زراعت ۶۸۸۰.۶ ریال ۶۸۸۰.۶ ریال ۶۸۸۰.۶ ریال ۰.۰۰ ریال امروز ساعت: 08:13:32
ماشین آلات ۱۰۷۷۸.۴ ریال ۱۰۷۶۵.۷ ریال ۱۰۷۷۸.۴ ریال ۲.۰۰ ریال امروز ساعت: 08:13:32
کانه فلزی ۱۱۹۵۴ ریال ۱۱۹۴۷.۵ ریال ۱۱۹۵۴ ریال ۶.۹۰ ریال امروز ساعت: 08:13:32
خودرو ۱۲۸۰۱.۵ ریال ۱۲۷۹۸.۲ ریال ۱۲۸۳۳.۸ ریال -۷.۱۰ ریال امروز ساعت: 08:13:32
محصولات چوبی ۱۷۷۳۵.۷ ریال ۱۷۷۳۵.۲ ریال ۱۷۷۳۵.۷ ریال ۰.۵۰ ریال امروز ساعت: 08:13:32
لاستیک ۱۹۵۱۱.۶ ریال ۱۹۴۷۴.۳ ریال ۱۹۵۱۱.۶ ریال ۳۷.۴۰ ریال امروز ساعت: 08:13:32
محصولات فلزی ۲۱۱۷۴.۵ ریال ۲۱۱۷۴.۵ ریال ۲۱۲۶۴.۷ ریال -۳۴.۱۰ ریال امروز ساعت: 08:13:32
فلزات اساسی ۲۷۰۲۵.۸ ریال ۲۶۷۱۹.۳ ریال ۲۷۰۲۵.۸ ریال ۳۲۳.۹۰ ریال امروز ساعت: 08:13:32
انتشار و چاپ ۴۶۰۱۹.۷ ریال ۴۶۰۱۹.۷ ریال ۴۶۹۹۰.۶ ریال -۱۲۸۰.۷۰ ریال امروز ساعت: 08:13:32
شاخص صنعت ۵۱۵۴۵.۴ ریال ۵۱۳۱۹.۲ ریال ۵۱۵۴۵.۴ ریال ۲۴۹.۴۰ ریال امروز ساعت: 08:13:32
شاخص قیمت ۵۰ شرکت ۱۲۱۴۷۵.۶ ریال ۱۲۱۱۸۸.۱ ریال ۱۲۱۴۷۵.۶ ریال ۴۲۴.۶۰ ریال امروز ساعت: 08:13:32

لینک منبع

خـــــــــــــبــــرنـــــــــــــامــــــــــــه

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *
دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *