امروز:یکشنبه, ۱ اسفند , ۱۳۹۵ | ساعت ۲۲:۰۹:۴۹

اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم

امتیاز دهید:
این صفحه:
تبليغات
کانال قیمت تلگرام
خرید شارژ
ابزارک ها

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *

لیست قیمت روز فیلر و دیگر لوازم لنز ۲۹ / فروردین / ۱۳۹۴

لیست قیمت امروز,روز انواع فیلتر و لوازم جانبی لنز

نام قیمت
Cokin P Series Protective Holder Cap P252 ۱۴,۲۰۰تومان
Canon Lens Cap E-52U ۱۵,۰۰۰تومان
Phottix Snap-on Lens Cap 52mm ۱۵,۰۰۰تومان
Phottix Snap-on Lens Cap 67mm ۱۵,۰۰۰تومان
Canon Cap E-67U ۱۵,۰۰۰تومان
Phottix Snap-on Lens Cap 58mm ۱۵,۰۰۰تومان
Canon Cap E-72 ۱۵,۰۰۰تومان
Canon Cap E-58U ۱۵,۰۰۰تومان
Hama Filter UV 49mm ۱۶,۵۰۰تومان
Hama Filter UV 55mm ۱۷,۵۰۰تومان
Phottix Snap-on Lens Cap 77mm ۲۰,۰۰۰تومان
Phottix Snap-on Lens Cap 72mm ۲۰,۰۰۰تومان
Canon Cap E-77U ۲۰,۰۰۰تومان
Phottix Body and Rear Canon Lens Cap ۲۰,۰۰۰تومان
Phottix Body and Rear Nikon Lens Cap ۲۰,۰۰۰تومان
Phottix Lens Hood Canon EW-60C ۲۵,۰۰۰تومان
Hama Filter UV 52mm ۲۶,۰۰۰تومان
Matin Step-Up Ring 67mm-77mm ۲۸,۰۰۰تومان
Matin Step-Up Ring 67mm-72mm ۲۸,۰۰۰تومان
Matin Step-Up Ring 62mm-77mm ۲۸,۰۰۰تومان
Matin Step-Up Ring 62mm-72mm ۲۸,۰۰۰تومان
Matin Step-Up Ring 52mm-62mm ۲۸,۰۰۰تومان
Cokin Step-Down Ring 72mm-67mm ۳۰,۰۰۰تومان
Cokin Step-Down Ring 67mm-62mm ۳۰,۰۰۰تومان
Canon Lens Hood EW-60C ۳۰,۰۰۰تومان
Phottix White Balance Lens Filter Cap 58mm ۳۰,۰۰۰تومان
Phottix White Balance Lens Filter Cap 52mm ۳۰,۰۰۰تومان
Phottix ULTRA SLIM 1mm UV Protector Filter 43mm ۳۰,۰۰۰تومان
Phottix Lens Hood Canon EW-73B ۳۰,۰۰۰تومان
Phottix ULTRA SLIM 1mm UV Protector Filter 40.5mm ۳۰,۰۰۰تومان
Phottix ULTRA SLIM 1mm UV Protector Filter 49mm ۳۰,۰۰۰تومان
Phottix ULTRA SLIM 1mm UV Protector Filter 37mm ۳۰,۰۰۰تومان
Hama Filter UV 58mm ۳۰,۰۰۰تومان
Phottix HB-45 Lens Hood ۳۰,۰۰۰تومان
Phottix EW-78E Lens Hood ۳۲,۰۰۰تومان
Phottix ES-71II Lens Hood ۳۲,۰۰۰تومان
Phottix Lens Hood Canon ES-62 ۳۳,۰۰۰تومان
Phottix ULTRA SLIM 1mm UV Protector Filter 58mm ۳۵,۰۰۰تومان
Phottix EW-83E Lens Hood ۳۵,۰۰۰تومان
Phottix EW-78D Lens Hood ۳۵,۰۰۰تومان
Phottix ET-65III Lens Hood ۳۵,۰۰۰تومان
Phottix ET-65B Lens Hood ۳۵,۰۰۰تومان
Phottix ULTRA SLIM 1mm UV Protector Filter 52mm ۳۵,۰۰۰تومان
Phottix ET-60 Lens Hood ۳۵,۰۰۰تومان
Phottix White Balance Lens Filter Cap 72mm ۳۵,۰۰۰تومان
Phottix HB-35 Lens Hood ۳۵,۰۰۰تومان
Phottix White Balance Lens Filter Cap 77mm ۳۵,۰۰۰تومان
Phottix ULTRA SLIM 1mm UV Protector Filter 55mm ۳۵,۰۰۰تومان
Cokin Modular Hood for P Series Filter Holder P255 ۳۶,۰۰۰تومان
Phottix EW-78BII Lens Hood ۴۰,۰۰۰تومان
Canon Lens Hood EW-63II ۴۰,۰۰۰تومان
Hama Filter UV 62mm ۴۰,۰۰۰تومان
Phottix ET-67 Lens Hood ۴۰,۰۰۰تومان
Phottix EW-83H Lens Hood ۴۰,۰۰۰تومان
Hama Filter UV 67mm ۴۵,۰۰۰تومان
Phottix ULTRA SLIM 1mm UV Protector Filter 67mm ۴۵,۰۰۰تومان
Phottix ULTRA SLIM 1mm UV Protector Filter 62mm ۴۵,۰۰۰تومان
Canon Lens Hood EW-78E ۴۵,۰۰۰تومان
Canon Lens Hood EW-73B ۴۵,۰۰۰تومان
Hama Filter UV 72mm ۵۰,۰۰۰تومان
Phottix ULTRA SLIM 1mm UV Protector Filter 72mm ۵۰,۰۰۰تومان
Hama Filter UV 77mm ۵۵,۰۰۰تومان
Phottix ULTRA SLIM 1mm UV Protector Filter 77mm ۵۵,۰۰۰تومان
Cokin P Series Filter Holder BP400A ۵۹,۰۰۰تومان
Phottix ULTRA SLIM 1mm UV Protector Filter 82mm ۶۵,۰۰۰تومان
Phottix PMC Pro-Grade UV Filter 55mm ۶۹,۰۰۰تومان
Phottix PMC Pro-Grade UV Filter 58mm ۶۹,۰۰۰تومان
Phottix PMC Pro-Grade UV Filter 52mm ۶۹,۰۰۰تومان
Cokin P Series Yellow P001 ۷۰,۵۰۰تومان
Cokin P Series Red P003 ۷۰,۵۰۰تومان
Cokin P Series Orange P002 ۷۰,۵۰۰تومان
Cokin P Series Green P004 ۷۰,۵۰۰تومان
Cokin P Series 81B Color Conversion Resin Filter P027 ۷۵,۰۰۰تومان
Cokin P series 80C Color Conversion Resin Filter P022 ۷۵,۰۰۰تومان
Cokin P Series 80B Color Conversion Resin Filter P021 ۷۵,۰۰۰تومان
Cokin P Series 80A Color Conversion Resin Filter P020 ۷۵,۰۰۰تومان
Cokin P Series 62mm Adapter Ring P462 ۷۵,۰۰۰تومان
Cokin P Series 52mm Adapter Ring P452 ۷۵,۰۰۰تومان
Cokin P Series Warming (81EF) Resin Filter P037 ۷۵,۰۰۰تومان
HOYA Filter ND8 HMC 58mm ۷۵,۰۰۰تومان
HOYA Filter ND4 HMC 58mm ۷۵,۰۰۰تومان
Hoya Filter UV HMC 67mm ۷۵,۰۰۰تومان
HOYA Filter ND2 HMC 58mm ۷۵,۰۰۰تومان
Hama Filter UV HTMC 52mm ۷۵,۰۰۰تومان
Cokin P Series 82mm Adapter Ring P482 ۷۵,۰۰۰تومان
Cokin P Series 77mm Adapter Ring P477 ۷۵,۰۰۰تومان
Cokin P Series 58mm Adapter Ring P458 ۷۵,۰۰۰تومان
Cokin P Series 55mm Adapter Ring P455 ۷۵,۰۰۰تومان
Hama Filter UV 390 HTMC 52mm ۸۰,۰۰۰تومان
Phottix STAR-8 Octa Burst Lens Filter 58mm ۸۰,۰۰۰تومان
Hama Filter Close-up N4 58mm ۸۰,۰۰۰تومان
Phottix 3 Ring Macro Extension Tube for Canon ۸۰,۰۰۰تومان
Phottix 3 Ring Macro Extension Tube for Nikon ۸۰,۰۰۰تومان
Hoya Filter UV Super HMC Pro1 58mm ۸۵,۰۰۰تومان
Hoya Filter UV HMC 72mm ۸۵,۰۰۰تومان
Hama Filter UV HTMC 58mm ۸۵,۰۰۰تومان
Hama Filter Polarizer 55mm ۸۵,۵۰۰تومان
Phottix PMC Pro-Grade UV Filter 67mm ۸۹,۰۰۰تومان
Phottix PMC Pro-Grade UV Filter 62mm ۸۹,۰۰۰تومان
Cokin P Series Grey ND8X Filter P154 ۸۹,۰۰۰تومان
Cokin P Series Grey ND4X Filter P153 ۸۹,۰۰۰تومان
Cokin P Series Grey ND2X Filter P152 ۸۹,۰۰۰تومان
Phottix PMC Pro-Grade UV Filter 72mm ۸۹,۰۰۰تومان
Canon Lens Hood ET-83C ۹۰,۰۰۰تومان
Canon Lens Hood ET-78II ۹۰,۰۰۰تومان
Hama Filter Close-up N4 67mm ۹۵,۰۰۰تومان
Hama Filter UV 390 HTMC 58mm ۹۵,۰۰۰تومان
Phottix HR Pro Super Slim UVMC Protector 58mm ۹۹,۰۰۰تومان
Phottix HR Pro Super Slim UVMC Protector 67mm ۹۹,۰۰۰تومان
Phottix PMC Pro-Grade UV Filter 77mm ۹۹,۰۰۰تومان
Phottix VND Variable ND Filter 49mm ۹۹,۰۰۰تومان
Phottix HR 1mm Super Pro-Grade NMC UV Filter 58mm ۱۰۰,۰۰۰تومان
Phottix PRO C-PL Digital Ultra Slim Filter 58mm ۱۰۰,۰۰۰تومان
Phottix PRO C-PL Digital Ultra Slim Filter 52mm ۱۰۰,۰۰۰تومان
Hama Filter UV HTMC 62mm ۱۰۵,۰۰۰تومان
HOYA Filter Star8 67mm ۱۰۵,۰۰۰تومان
HOYA Filter Star6 67mm ۱۰۵,۰۰۰تومان
Phottix STAR-8 Octa Burst Lens Filter 72mm ۱۰۵,۰۰۰تومان
Hama Filter Polarizer 52mm ۱۰۵,۰۰۰تومان
Cokin P Series Graduated T1 Tobacco Resin Filter P124 ۱۰۵,۰۰۰تومان
Cokin P Series Graduated B1 Blue Resin Filter P122 ۱۰۵,۰۰۰تومان
Cokin P Series Graduated G2 Full Gray Neutral Density Resin Filter P121F ۱۰۵,۰۰۰تومان
HOYA Filter ND2 HMC 67mm ۱۱۰,۰۰۰تومان
HOYA Filter ND4 HMC 67mm ۱۱۰,۰۰۰تومان
HOYA Filter ND8 HMC 67mm ۱۱۰,۰۰۰تومان
Phottix PRO C-PL Digital Ultra Slim Filter 62mm ۱۱۰,۰۰۰تومان
Hoya Filter Polarizer 58mm ۱۱۰,۰۰۰تومان
Phottix CPL-MC Slim Filter 55mm ۱۱۰,۰۰۰تومان
Phottix CPL-MC Slim Filter 62mm ۱۱۰,۰۰۰تومان
Phottix CPL-MC Slim Filter 58mm ۱۱۰,۰۰۰تومان
Phottix CPL-MC Slim Filter 52mm ۱۱۰,۰۰۰تومان
Cokin P Series Sunset 2 Resin Filter P198 ۱۱۵,۰۰۰تومان
Hama Filter UV 390 HTMC 62mm ۱۱۵,۰۰۰تومان
Cokin P Series Sunset 1 Resin Filter P197 ۱۱۵,۰۰۰تومان
Cokin P Series Graduated Neutral Density G1 Filter P120 ۱۱۵,۰۰۰تومان
Hama Filter UV HTMC C14 52mm ۱۱۶,۰۰۰تومان
Benro UV 72mm ۱۱۹,۰۰۰تومان
Hama Filter UV HTMC 67mm ۱۲۰,۰۰۰تومان
HOYA Filter ND8 HMC 72mm ۱۲۰,۰۰۰تومان
Hama Filter Close-up N4 72mm ۱۲۰,۰۰۰تومان
Cokin Z-Pro Series Adapter Ring 77mm Z477 ۱۲۰,۰۰۰تومان
Phottix STAR-8 Octa Burst Lens Filter 77mm ۱۲۰,۰۰۰تومان
Hama Filter Polarizer 58mm ۱۲۰,۰۰۰تومان
HOYA Filter ND2 HMC 72mm ۱۲۰,۰۰۰تومان
Rodenstock UV Blocking Digital pro MC Slim Filter 62mm ۱۲۴,۷۰۰تومان
Cokin P Series Diffuser 1 Filter P830 ۱۲۵,۰۰۰تومان
Cokin P Series Graduated Tobacco Soft Edge Resin Filter P125S ۱۲۵,۰۰۰تومان
Cokin P Series Graduated T2 Light Tobacco Resin Filter P125L ۱۲۵,۰۰۰تومان
Cokin P Series Diffuser 3 Effect Resin Filter P085/P850 ۱۲۵,۰۰۰تومان
Phottix Adapter Ring FD lens to Micro 4/3 ۱۲۵,۰۰۰تومان
Phottix Adapter Ring Nikon AI Lens (NIK & NIK G) to EOS ۱۲۵,۰۰۰تومان
Phottix Adapter Ring Nikon AI Lens (Except G Series) to NEX ۱۲۵,۰۰۰تومان
Phottix Adapter Ring Canon EOS Lens to Micro 4/3 ۱۲۵,۰۰۰تومان
Phottix Adapter Ring Leica M lens to Micro 4/3 ۱۲۵,۰۰۰تومان
Phottix adapter ring Canon FD lens to NEX ۱۲۵,۰۰۰تومان
Phottix Adapter Ring L391/M39 Lens to NEX ۱۲۵,۰۰۰تومان
Phottix Adapter Ring M42 Lens to NEX ۱۲۵,۰۰۰تومان
Phottix Adapter Ring Leica M Series Lens to NEX ۱۲۵,۰۰۰تومان
Phottix Adapter Ring Nikon AI Lens (G series)to NEX ۱۲۵,۰۰۰تومان
Phottix Adapter Ring Contax G Series Lens to NEX ۱۲۵,۰۰۰تومان
Phottix Adapter Ring Contax G Series Lens to Micro 4/3 ۱۲۵,۰۰۰تومان
Cokin P Series Graduated G2 Soft Gray Neutral Density Filter (3-Stop) P121S ۱۲۵,۰۰۰تومان
Cokin P Series Graduated B2 Light Blue Resin Filter P123L ۱۲۵,۰۰۰تومان
Cokin P Series Graduated B2 Blue Soft Edge Resin Filter P123S ۱۲۵,۰۰۰تومان
Cokin P Series Gradual Grey 2 Medium Neutral Density Resin Filter P121M ۱۲۵,۰۰۰تومان
Phottix CPL-MC Slim Filter 67mm ۱۳۰,۰۰۰تومان
Phottix PRO C-PL Digital Ultra Slim Filter 67mm ۱۳۰,۰۰۰تومان
Hama Filter Close-up N4 77mm ۱۳۰,۰۰۰تومان
Hama Filter Graduated Dark Grey 62mm ۱۳۰,۰۰۰تومان
Hama Filter ND4 62mm ۱۳۰,۰۰۰تومان
Benro SHD LWMC 72mm ۱۳۰,۰۰۰تومان
Hoya Filter Close-Up Set 52mm ۱۳۰,۰۰۰تومان
HOYA Filter Star6 77mm ۱۳۵,۰۰۰تومان
Fujifilm LH-X100 Lens Hood with Adapter Ring for the X100 Camera ۱۳۵,۰۰۰تومان
HOYA Filter ND4 HMC 77mm ۱۳۵,۰۰۰تومان
Cokin P Series Blue Graduated B2 Full Resin Filter P123F ۱۳۵,۰۰۰تومان
Phottix HR Pro Super Slim UVMC Protector 72mm ۱۳۵,۰۰۰تومان
Phottix HR 1mm Super Pro-Grade NMC UV Filter 72mm ۱۳۵,۰۰۰تومان
HOYA Filter ND4 HMC 72mm ۱۳۵,۰۰۰تومان
HOYA Filter Star8 77mm ۱۳۵,۰۰۰تومان
HOYA Filter Star8 72mm ۱۳۵,۰۰۰تومان
HOYA Filter Star6 72mm ۱۳۵,۰۰۰تومان
Rodenstock Skylight 1A Filter 62mm ۱۴۰,۰۰۰تومان
Phottix Filter Close-up Set +1, +2, +4 58mm ۱۴۰,۰۰۰تومان
Hama Filter UV HTMC 72mm ۱۴۰,۰۰۰تومان
Phottix Filter Close-up Set +1, +2, +4 52mm ۱۴۰,۰۰۰تومان
Hama Filter Polarizer 62mm ۱۴۰,۰۰۰تومان
Phottix PRO C-PL Digital Ultra Slim Filter 72mm ۱۴۰,۰۰۰تومان
HOYA Filter UV HD 58mm ۱۴۰,۰۰۰تومان
Phottix CPL-MC Slim Filter 72mm ۱۴۰,۰۰۰تومان
Hama Filter UV 390 HTMC 67mm ۱۴۵,۰۰۰تومان
Hoya Filter Close-Up Set 58mm ۱۴۵,۰۰۰تومان
Cokin Z-Pro Series Red Filter Z003 ۱۴۵,۰۰۰تومان
Cokin Z-Pro Series Adapter Ring 82mm Z482 ۱۵۰,۰۰۰تومان
Phottix HR Pro Super Slim UVMC Protector 77mm ۱۵۰,۰۰۰تومان
Phottix Filter Close-up Set +1, +2, +4 62mm ۱۵۰,۰۰۰تومان
Phottix PRO C-PL Digital Ultra Slim Filter 77mm ۱۵۰,۰۰۰تومان
Hama Filter Graduated Dark Grey 67mm ۱۵۰,۰۰۰تومان
Hoya Filter Polarizer 67mm ۱۵۰,۰۰۰تومان
Phottix VND Variable ND Filter 52mm ۱۵۰,۰۰۰تومان
Phottix CPL-MC Slim Filter 77mm ۱۵۰,۰۰۰تومان
Fujifilm Lens Hood For X10 Camera ۱۵۱,۵۰۰تومان
Cokin Z-Pro Series Blue (80C) Filter Z022 ۱۵۲,۰۰۰تومان
Cokin Z-Pro Series Warm (81B) Filter Z027 ۱۵۲,۰۰۰تومان
Rodenstock UV Blocking Digital pro MC Slim Filter 67mm ۱۵۴,۸۰۰تومان
Hama Filter UV HTMC 77mm ۱۵۵,۰۰۰تومان
Hoya Filter C-PL Pro 1 DMC 58mm ۱۵۵,۰۰۰تومان
Phottix VND Variable ND Filter 58mm ۱۶۰,۰۰۰تومان
Phottix Filter Close-up Set +1, +2, +4 67mm ۱۶۰,۰۰۰تومان
Phottix VND Variable ND Filter 62mm ۱۶۵,۰۰۰تومان
HOYA Filter ND2 HMC 77mm ۱۶۵,۰۰۰تومان
Rodenstock ND 0.6 Filter 72mm ۱۶۵,۰۰۰تومان
Cokin P Series Universal Adapter Ring P499 ۱۶۵,۰۰۰تومان
Cokin PURE Harmonie Multi-Coated UV Filter 58mm ۱۷۰,۰۰۰تومان
Cokin PURE Harmonie Multi-Coated UV Filter 52mm ۱۷۰,۰۰۰تومان
Phottix VND Variable ND Filter 67mm ۱۷۰,۰۰۰تومان
Phottix Filter Close-up Set +1, +2, +4 72mm ۱۷۰,۰۰۰تومان
Hama Filter Graduated Dark Grey 82mm ۱۷۰,۰۰۰تومان
Phottix PRO C-PL Digital Ultra Slim Filter 82mm ۱۷۰,۰۰۰تومان
Phottix CPL-MC Slim Filter 82mm ۱۷۰,۰۰۰تومان
Hoya Filter Close-Up Set HMC 58mm ۱۷۰,۰۰۰تومان
Hoya Filter C-PL Pro 1 DMC 67mm ۱۷۰,۰۰۰تومان
Benro Pro CPL 72mm ۱۷۰,۰۰۰تومان
Cokin Z-Pro Series Neutral Grey ND4 Filter Z153 ۱۷۵,۰۰۰تومان
Hama Filter UV HTMC C14 67mm ۱۷۵,۰۰۰تومان
Hama Filter Polarizer 67mm ۱۷۵,۰۰۰تومان
Hama Filter UV 390 HTMC 72mm ۱۷۵,۰۰۰تومان
Cokin Z-Pro Series Neutral Grey ND8 Filter Z154 ۱۷۵,۰۰۰تومان
Cokin Z-Pro Series Neutral Grey ND2 Filter Z152 ۱۷۵,۰۰۰تومان
Rodenstock Orange 22 Filter 52mm ۱۷۶,۳۰۰تومان
Rodenstock Yellow Dark 15 Filter 52mm ۱۷۶,۳۰۰تومان
Phottix Filter Close-up Set +1, +2, +4 77mm ۱۸۰,۰۰۰تومان
Cokin PURE Harmonie Multi-Coated UV Filter 62mm ۱۸۰,۰۰۰تومان
Hama Filter Close-up 58mm ۱۸۰,۰۰۰تومان
Benro Pro CPL 77mm ۱۸۰,۰۰۰تومان
Phottix VND Variable ND Filter 72mm ۱۸۰,۰۰۰تومان
Hama Filter UV 390 HTMC 77mm ۱۹۰,۰۰۰تومان
Phottix VND Variable ND Filter 77mm ۱۹۰,۰۰۰تومان
Hama Filter Graduated Dark Grey 77mm ۱۹۰,۰۰۰تومان
Hama Filter Polarizer 72mm ۱۹۰,۰۰۰تومان
Phottix PRO Graduated Neutral Density Filter 150x100mm ۱۹۰,۰۰۰تومان
Cokin PURE Harmonie Multi-Coated UV Filter 67mm ۱۹۵,۰۰۰تومان
Hoya Filter Close-Up Set 67mm ۱۹۵,۰۰۰تومان
Rodenstock UV Blocking Digital pro MC Slim Filter 72mm ۱۹۷,۸۰۰تومان
Phottix Macro Extension Bellows for Nikon ۱۹۹,۰۰۰تومان
Phottix Macro Extension Bellows for Canon ۱۹۹,۰۰۰تومان
Cokin X-Pro Series Adapter Ring 82mm X482 ۲۰۰,۰۰۰تومان
Cokin P Series Portrait 2 Filter Kit H201A ۲۰۰,۰۰۰تومان
HOYA Filter UV HD 67mm ۲۰۰,۰۰۰تومان
Phottix VND Variable ND Filter 82mm ۲۰۰,۰۰۰تومان

لینک منبع

خـــــــــــــبــــرنـــــــــــــامــــــــــــه

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *
دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *