امروز:سه شنبه, ۵ بهمن , ۱۳۹۵ | ساعت ۱۸:۵۸:۴۴

اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم

امتیاز دهید:
این صفحه:
تبليغات
کانال قیمت تلگرام
خرید شارژ
ابزارک ها

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *

لیست امروز انواع شاخص بورس در ایران ۱ / اردیبهشت / ۱۳۹۴

قیمت روزانه بورس
لیست امروز انواع شاخص های بورس در ایران از جمله اوراق بهادر ، الکترونیک ، مالی ، ، مواد غذایی و.. می توانید در زیر مشهاده کنید.

نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز)
شاخص بازده نقدی قیمت ۲۷۴۱۱۳.۷ ریال ۲۷۴۱۱۳.۷ ریال ۲۷۴۱۱۳.۷ ریال ۲۴.۷۰ ریال
شاخص قیمت (هم وزن) ۹۳۴۳.۶ ریال ۹۳۳۸.۱ ریال ۹۳۶۱.۱ ریال ۱۱.۵۰ ریال
شاخص کل (هم وزن) ۱۰۲۱۸.۴ ریال ۱۰۲۱۲.۳ ریال ۱۰۲۳۷.۵ ریال ۱۲.۷۰ ریال
ص قیمت(وزنی-ارزشی) ۲۹۰۴۱.۲ ریال ۲۹۰۲۵.۷ ریال ۲۹۱۱۹.۴ ریال ۲.۰۰ ریال
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۳۱۳۲.۶ ریال ۳۱۲۶ ریال ۳۱۳۸.۶ ریال ۱.۶۰ ریال
شاخص بازار اول ۴۹۴۰۲.۴ ریال ۴۹۳۲۱.۸ ریال ۴۹۵۱۰.۲ ریال ۸.۵۰ ریال
شاخص کل ۶۷۳۷۸.۸ ریال ۶۷۳۴۳.۳ ریال ۶۷۵۶۱ ریال ۴.۸۰ ریال
شاخص آزاد شناور ۷۸۱۸۹ ریال ۷۷۹۸۶ ریال ۷۸۳۳۵.۸ ریال ۱۳۸.۵۰ ریال
شاخص بازار دوم ۱۳۴۰۳۵.۲ ریال ۱۳۴۰۳۵.۲ ریال ۱۳۴۵۷۰.۵ ریال -۲۱.۸۰ ریال
رادیویی ۵۷۳.۷ ریال ۵۷۳.۷ ریال ۵۷۷.۷ ریال -۴.۰۰ ریال
استخراج نفت جز کشف ۶۵۹.۲ ریال ۶۵۹.۲ ریال ۶۵۹.۲ ریال -۰.۳۰ ریال
محصولات چرمی ۶۸۱.۱ ریال ۶۸۱.۱ ریال ۶۸۱.۱ ریال ۰.۰۰ ریال
فنی مهندسی ۷۱۳.۹ ریال ۷۱۳.۹ ریال ۷۲۲.۶ ریال -۸.۱۰ ریال
بانکها ۷۱۵ ریال ۷۱۰.۵ ریال ۷۱۸.۶ ریال ۶.۳۰ ریال
سیمان ۷۳۴.۸ ریال ۷۳۴.۸ ریال ۷۴۰.۱ ریال -۲.۵۰ ریال
ذغال سنگ ۷۴۵.۲ ریال ۷۴۵.۲ ریال ۷۴۵.۶ ریال -۰.۴۰ ریال
انبوه سازی ۸۷۰.۷ ریال ۸۷۰.۷ ریال ۸۸۲.۴ ریال -۷.۱۰ ریال
منسوجات ۱۱۷۰.۸ ریال ۱۱۷۰.۴ ریال ۱۱۷۰.۸ ریال ۰.۴۰ ریال
سرمایه گذاریها ۱۶۴۳.۹ ریال ۱۶۳۹.۸ ریال ۱۶۴۶.۷ ریال ۴.۶۰ ریال
کانی غیرفلزی ۱۷۰۵.۳ ریال ۱۷۰۲.۱ ریال ۱۷۰۵.۳ ریال ۲.۸۰ ریال
کاشی و سرامیک ۱۸۲۱ ریال ۱۸۱۹.۱ ریال ۱۸۲۴.۸ ریال -۳.۳۰ ریال
ابزار پزشکی ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۰.۰۰ ریال
سایرمالی ۲۰۷۳.۵ ریال ۲۰۵۹.۴ ریال ۲۰۸۸.۷ ریال ۱۷.۶۰ ریال
غذایی بجز قند ۲۵۳۵.۲ ریال ۲۵۳۵.۲ ریال ۲۵۴۲.۲ ریال -۴.۴۰ ریال
وسایل ارتباطی ۲۶۰۷.۵ ریال ۲۶۰۷.۵ ریال ۲۶۰۷.۵ ریال ۰.۰۰ ریال
شاخص۵۰شرکت فعالتر ۲۷۷۵.۶ ریال ۲۷۷۵.۶ ریال ۲۷۸۳.۹ ریال -۴.۰۰ ریال
قند و شکر ۲۹۷۷.۹ ریال ۲۹۷۷.۹ ریال ۲۹۸۴.۳ ریال -۵.۱۰ ریال
بیمه و بازنشسته ۳۶۷۰.۲ ریال ۳۶۶۱.۵ ریال ۳۶۸۵.۳ ریال ۶.۲۰ ریال
سایر معادن ۳۸۵۸.۳ ریال ۳۸۴۸.۸ ریال ۳۸۵۸.۳ ریال ۹.۵۰ ریال
رایانه ۴۳۷۱ ریال ۴۳۶۵.۷ ریال ۴۳۷۱ ریال ۵.۸۰ ریال
شیمیایی ۴۴۱۴.۸ ریال ۴۴۱۴.۸ ریال ۴۴۳۸.۷ ریال -۵.۷۰ ریال
حمل و نقل ۴۴۳۲.۴ ریال ۴۳۹۳.۲ ریال ۴۴۴۳ ریال ۲۱.۱۰ ریال
مواد دارویی ۴۹۲۴.۷ ریال ۴۹۲۲ ریال ۴۹۳۱.۵ ریال -۷.۹۰ ریال
محصولات کاغذ ۵۸۰۷.۵ ریال ۵۸۰۷.۵ ریال ۵۸۳۴.۱ ریال -۱۷.۱۰ ریال
زراعت ۶۵۸۳.۸ ریال ۶۵۵۶.۷ ریال ۶۵۸۳.۸ ریال ۲۷.۱۰ ریال
چند رشته ای ص ۶۶۲۵.۴ ریال ۶۶۲۵.۲ ریال ۶۶۲۹.۷ ریال -۳.۸۰ ریال
ماشین آلات ۱۰۹۰۶.۱ ریال ۱۰۷۷۶.۶ ریال ۱۰۹۱۸.۶ ریال ۱۴۸.۳۰ ریال
کانه فلزی ۱۲۱۶۵.۴ ریال ۱۲۱۶۵.۴ ریال ۱۲۲۳۸.۷ ریال -۶۹.۷۰ ریال
خودرو ۱۳۳۸۵.۷ ریال ۱۳۳۶۶.۴ ریال ۱۳۴۶۴.۸ ریال ۲۶.۶۰ ریال
محصولات چوبی ۱۸۴۸۸.۶ ریال ۱۸۴۸۸.۶ ریال ۱۸۴۸۸.۷ ریال -۰.۱۰ ریال
لاستیک ۱۹۱۲۰.۹ ریال ۱۹۱۲۰ ریال ۱۹۲۰۳.۷ ریال -۱۳.۶۰ ریال
محصولات فلزی ۲۱۸۹۶.۳ ریال ۲۱۸۹۶.۳ ریال ۲۱۹۵۴ ریال -۳۹.۶۰ ریال
فلزات اساسی ۲۹۳۳۲.۴ ریال ۲۹۰۵۱.۳ ریال ۲۹۳۳۲.۶ ریال ۲۹۴.۷۰ ریال
انتشار و چاپ ۴۵۸۴۵.۶ ریال ۴۵۸۴۵.۶ ریال ۴۵۸۴۵.۶ ریال ۰.۰۰ ریال
شاخص صنعت ۵۵۱۰۲.۴ ریال ۵۵۱۰۲.۴ ریال ۵۵۲۳۱.۲ ریال -۸۳.۵۰ ریال
شاخص قیمت ۵۰ شرکت ۱۲۸۳۵۶.۸ ریال ۱۲۸۳۵۶.۸ ریال ۱۲۸۸۰۵.۷ ریال -۴۳۷.۲۰ ریال
مالی ۱۴۷۷۳۵.۷ ریال ۱۴۶۹۴۴.۶ ریال ۱۴۸۳۷۲.۵ ریال ۱۱۳۵.۷۰ ریال
فراورده نفتی ۱۹۵۳۱۷.۷ ریال ۱۹۴۵۴۵.۹ ریال ۱۹۵۳۱۷.۷ ریال -۲۲۸۹.۳۰ ریال
دستگاههای برقی ۲۶۷۸۶۸.۱ ریال ۲۶۷۷۱۱.۵ ریال ۲۶۸۷۳۶.۱ ریال ۱۶۶.۱۰ ریال

لینک منبع

خـــــــــــــبــــرنـــــــــــــامــــــــــــه

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *
دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *