امروز:سه شنبه, ۱۰ اسفند , ۱۳۹۵ | ساعت ۰۴:۴۴:۰۹

اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم

امتیاز دهید:
این صفحه:
تبليغات
کانال قیمت تلگرام
خرید شارژ
ابزارک ها

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *

لیست امروز انواع شاخص بورس در ایران ۱۰ / اردیبهشت / ۱۳۹۴

قیمت روزانه بورس
لیست امروز انواع شاخص های بورس در ایران از جمله اوراق بهادر ، الکترونیک ، مالی ، ، مواد غذایی و.. می توانید در زیر مشهاده کنید.

نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز)
مبلمان ۲۷۲.۷ ریال ۲۷۲.۷ ریال ۲۷۲.۷ ریال ۰.۰۰ ریال
رادیویی ۵۵۰.۳ ریال ۵۵۰.۳ ریال ۵۵۲.۶ ریال -۲.۳۰ ریال
استخراج نفت جز کشف ۶۱۲.۷ ریال ۶۱۲.۷ ریال ۶۱۸.۳ ریال -۵.۶۰ ریال
محصولات چرمی ۶۲۸.۳ ریال ۶۲۸.۳ ریال ۶۲۹ ریال -۰.۷۰ ریال
فنی مهندسی ۶۵۹.۸ ریال ۶۵۶.۱ ریال ۶۶۱.۳ ریال ۵.۸۰ ریال
بانکها ۶۹۰.۳ ریال ۶۸۸.۳ ریال ۶۹۱ ریال ۱.۹۰ ریال
سیمان ۷۰۶.۶ ریال ۷۰۶.۶ ریال ۷۱۰.۷ ریال -۴.۴۰ ریال
ذغال سنگ ۷۲۲.۲ ریال ۷۲۲.۲ ریال ۷۲۷.۶ ریال -۵.۴۰ ریال
انبوه سازی ۸۳۵.۴ ریال ۸۳۵.۴ ریال ۸۴۳.۳ ریال -۵.۶۰ ریال
پیمانکاری ۹۱۹.۷ ریال ۹۱۹.۷ ریال ۹۱۹.۷ ریال ۰.۰۰ ریال
حمل و نقل ۱۱۲۵.۲ ریال ۱۱۲۵.۲ ریال ۱۱۲۵.۲ ریال ۰.۰۰ ریال
منسوجات ۱۲۴۹.۴ ریال ۱۲۱۸ ریال ۱۲۴۹.۴ ریال ۳۳.۲۰ ریال
سرمایه گذاریها ۱۶۱۰.۵ ریال ۱۶۱۰.۵ ریال ۱۶۱۶.۶ ریال -۵.۳۰ ریال
کانی غیرفلزی ۱۷۴۶.۹ ریال ۱۷۴۶.۴ ریال ۱۷۶۰.۳ ریال -۱۱.۸۰ ریال
ابزار پزشکی ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۰.۰۰ ریال
کاشی و سرامیک ۱۸۴۱.۴ ریال ۱۸۴۱.۴ ریال ۱۸۴۳.۲ ریال -۱.۶۰ ریال
سایرمالی ۲۰۰۸.۵ ریال ۲۰۰۸.۵ ریال ۲۰۲۵.۷ ریال -۱۵.۷۰ ریال
غذایی بجز قند ۲۴۸۳.۸ ریال ۲۴۸۱.۳ ریال ۲۴۸۶.۱ ریال ۲.۸۰ ریال
شاخص۵۰شرکت فعالتر ۲۶۹۳.۸ ریال ۲۶۹۱.۵ ریال ۲۶۹۶.۹ ریال -۲.۸۰ ریال
قند و شکر ۲۹۱۲.۵ ریال ۲۹۱۲.۵ ریال ۲۹۲۹.۹ ریال -۱۲.۸۰ ریال
وسایل ارتباطی ۳۳۹۲.۴ ریال ۲۶۰۷.۵ ریال ۳۳۹۲.۴ ریال ۷۸۴.۹۰ ریال
بیمه و بازنشسته ۳۵۹۰ ریال ۳۵۸۲.۵ ریال ۳۵۹۰.۴ ریال -۶.۳۰ ریال
حمل و نقل ۴۱۳۰.۱ ریال ۴۱۳۰.۱ ریال ۴۱۷۹.۴ ریال -۴۳.۰۰ ریال
رایانه ۴۳۳۰.۵ ریال ۴۳۳۰ ریال ۴۳۳۱.۴ ریال ۰.۴۰ ریال
شیمیایی ۴۳۶۴.۲ ریال ۴۳۲۹.۴ ریال ۴۳۶۷.۸ ریال ۳۴.۲۰ ریال
سایر معادن ۴۵۲۵.۸ ریال ۴۴۹۰.۵ ریال ۴۶۲۶.۱ ریال -۱۳۷.۶۰ ریال
مواد دارویی ۴۸۶۹.۵ ریال ۴۸۶۹.۵ ریال ۴۸۸۴.۱ ریال -۱۱.۶۰ ریال
محصولات کاغذ ۶۰۴۸.۸ ریال ۵۸۵۹ ریال ۶۰۵۸.۲ ریال ۱۹۱.۱۰ ریال
زراعت ۶۴۱۷.۹ ریال ۶۴۱۷.۹ ریال ۶۴۴۶ ریال -۲۸.۱۰ ریال
چند رشته ای ص ۶۴۷۳.۵ ریال ۶۴۷۳.۵ ریال ۶۵۰۰ ریال -۲۷.۸۰ ریال
ماشین آلات ۱۰۷۲۲.۴ ریال ۱۰۶۷۴.۹ ریال ۱۰۷۲۶ ریال ۳۹.۴۰ ریال
کانه فلزی ۱۱۷۴۳.۴ ریال ۱۱۷۴۳.۴ ریال ۱۱۷۶۵.۳ ریال -۱۷.۴۰ ریال
خودرو ۱۲۹۷۱ ریال ۱۲۹۱۳.۷ ریال ۱۲۹۷۲ ریال ۵۰.۷۰ ریال
محصولات چوبی ۱۸۴۸۷.۱ ریال ۱۸۴۸۷.۱ ریال ۱۸۴۸۷.۱ ریال ۰.۰۰ ریال
لاستیک ۱۸۷۷۶.۲ ریال ۱۸۷۷۶.۲ ریال ۱۸۸۴۲.۸ ریال -۶۸.۹۰ ریال
محصولات فلزی ۲۱۹۷۹.۱ ریال ۲۱۴۴۴.۹ ریال ۲۱۹۸۰.۱ ریال ۵۱۷.۴۰ ریال
فلزات اساسی ۲۸۴۴۹.۳ ریال ۲۸۴۴۱.۵ ریال ۲۸۵۲۴.۲ ریال -۱۰۷.۹۰ ریال
شاخص صنعت ۵۳۶۲۱.۷ ریال ۵۳۵۹۴.۷ ریال ۵۳۶۷۰.۲ ریال -۸۳.۴۰ ریال
انتشار و چاپ ۶۰۹۹۷ ریال ۶۰۹۹۷ ریال ۶۳۳۸۸.۲ ریال -۴۹۰.۴۰ ریال
شاخص قیمت ۵۰ شرکت ۱۲۴۸۵۷ ریال ۱۲۴۸۵۷ ریال ۱۲۵۰۶۰.۵ ریال -۳۲۳.۰۰ ریال
مالی ۱۴۲۹۹۸ ریال ۱۴۲۷۶۸.۳ ریال ۱۴۳۲۰۷.۷ ریال ۲۰۰.۰۰ ریال
فراورده نفتی ۱۸۸۹۶۷.۷ ریال ۱۸۸۹۶۷.۷ ریال ۱۹۱۰۸۳.۳ ریال -۵۱۷۹.۳۰ ریال
دستگاههای برقی ۲۶۷۱۲۲ ریال ۲۶۷۱۲۲ ریال ۲۷۱۸۴۶.۴ ریال -۵۰۸۷.۰۰ ریال
شاخص قیمت (هم وزن) ۹۲۱۰.۴ ریال ۹۱۹۷.۱ ریال ۹۲۱۹.۸ ریال -۱.۶۰ ریال
شاخص کل (هم وزن) ۱۰۰۹۴.۲ ریال ۱۰۰۷۹.۷ ریال ۱۰۱۰۴.۶ ریال -۱.۷۰ ریال
ص قیمت(وزنی-ارزشی) ۲۸۰۲۵.۴ ریال ۲۸۰۱۰.۴ ریال ۲۸۰۵۳.۱ ریال -۲۹.۳۰ ریال
شاخص بازار اول ۴۷۸۹۷.۲ ریال ۴۷۸۹۷.۲ ریال ۴۸۰۲۰.۷ ریال -۱۸۸.۲۰ ریال
شاخص کل ۶۵۵۰۸.۲ ریال ۶۵۴۷۳.۲ ریال ۶۵۵۷۲.۹ ریال -۶۸.۶۰ ریال
شاخص آزاد شناور ۷۵۷۸۲.۷ ریال ۷۵۷۸۲.۷ ریال ۷۵۸۷۶.۸ ریال -۱۵۰.۱۰ ریال

لینک منبع

خـــــــــــــبــــرنـــــــــــــامــــــــــــه

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *
دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *