امروز:دوشنبه, ۹ اسفند , ۱۳۹۵ | ساعت ۱۳:۰۰:۳۲

اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم

امتیاز دهید:
این صفحه:
تبليغات
کانال قیمت تلگرام
خرید شارژ
ابزارک ها

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *

لیست امروز انواع شاخص بورس در ایران ۱۳ / اردیبهشت / ۱۳۹۴

قیمت روزانه بورس
لیست امروز انواع شاخص های بورس در ایران از جمله اوراق بهادر ، الکترونیک ، مالی ، ، مواد غذایی و.. می توانید در زیر مشهاده کنید.     یکشنبه ۱۳ / اردیبهشت / ۱۳۹۴

نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز)
مبلمان ۲۷۲.۷ ریال ۲۷۲.۷ ریال ۲۷۲.۷ ریال ۰.۰۰ ریال
رادیویی ۵۴۹.۷ ریال ۵۴۹.۷ ریال ۵۵۰.۵ ریال -۰.۶۰ ریال
استخراج نفت جز کشف ۵۹۴.۷ ریال ۵۹۴.۷ ریال ۶۱۲.۶ ریال -۱۸.۰۰ ریال
محصولات چرمی ۶۲۸.۲ ریال ۶۲۸.۲ ریال ۶۲۸.۳ ریال -۰.۱۰ ریال
فنی مهندسی ۶۶۲.۷ ریال ۶۵۹.۷ ریال ۶۶۲.۷ ریال ۲.۹۰ ریال
بانکها ۶۹۱.۳ ریال ۶۹۱.۳ ریال ۶۹۲.۳ ریال ۱.۰۰ ریال
سیمان ۷۰۳.۸ ریال ۷۰۳.۸ ریال ۷۰۶.۵ ریال -۲.۸۰ ریال
ذغال سنگ ۷۱۷.۴ ریال ۷۱۷.۴ ریال ۷۲۲.۲ ریال -۴.۸۰ ریال
انبوه سازی ۸۲۸.۲ ریال ۸۲۸.۲ ریال ۸۳۶ ریال -۷.۲۰ ریال
پیمانکاری ۹۱۹.۷ ریال ۹۱۹.۷ ریال ۹۱۹.۷ ریال ۰.۰۰ ریال
حمل و نقل ۱۱۲۵.۲ ریال ۱۱۲۵.۲ ریال ۱۱۲۵.۲ ریال ۰.۰۰ ریال
منسوجات ۱۲۸۳.۸ ریال ۱۲۴۹.۵ ریال ۱۲۸۳.۸ ریال ۳۴.۴۰ ریال
سرمایه گذاریها ۱۶۰۷.۹ ریال ۱۶۰۷.۹ ریال ۱۶۱۰.۹ ریال -۲.۶۰ ریال
کانی غیرفلزی ۱۷۵۲ ریال ۱۷۴۶.۴ ریال ۱۷۵۲.۱ ریال ۵.۱۰ ریال
ابزار پزشکی ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۰.۰۰ ریال
کاشی و سرامیک ۱۸۳۳.۹ ریال ۱۸۳۳.۴ ریال ۱۸۴۱.۵ ریال -۷.۵۰ ریال
سایرمالی ۲۰۱۱.۲ ریال ۲۰۰۹.۷ ریال ۲۰۱۵.۹ ریال ۲.۷۰ ریال
غذایی بجز قند ۲۴۸۱.۹ ریال ۲۴۸۱.۴ ریال ۲۴۸۳.۳ ریال -۱.۹۰ ریال
شاخص۵۰شرکت فعالتر ۲۶۹۹.۴ ریال ۲۶۹۷.۶ ریال ۲۶۹۹.۴ ریال ۵.۶۰ ریال
قند و شکر ۲۹۰۴.۶ ریال ۲۹۰۴.۳ ریال ۲۹۱۲.۸ ریال -۷.۹۰ ریال
وسایل ارتباطی ۳۴۳۵.۴ ریال ۳۴۳۵.۴ ریال ۳۵۲۳.۹ ریال ۴۳.۰۰ ریال
بیمه و بازنشسته ۳۶۰۵.۲ ریال ۳۶۰۰.۳ ریال ۳۶۱۱.۷ ریال ۱۵.۲۰ ریال
حمل و نقل ۴۱۱۴.۵ ریال ۴۱۱۴.۵ ریال ۴۱۳۸.۵ ریال -۱۵.۶۰ ریال
رایانه ۴۳۳۳.۶ ریال ۴۳۳۰.۸ ریال ۴۳۳۴.۱ ریال ۳.۱۰ ریال
شیمیایی ۴۳۹۷.۸ ریال ۴۳۶۵.۷ ریال ۴۳۹۷.۸ ریال ۳۳.۶۰ ریال
سایر معادن ۴۶۶۴.۶ ریال ۴۶۴۸.۴ ریال ۴۶۸۰ ریال ۱۳۸.۸۰ ریال
مواد دارویی ۴۸۶۱.۸ ریال ۴۸۶۱.۸ ریال ۴۸۷۲ ریال -۷.۷۰ ریال
محصولات کاغذ ۶۰۳۷.۳ ریال ۶۰۳۷.۳ ریال ۶۰۵۷.۳ ریال -۱۱.۵۰ ریال
زراعت ۶۴۲۳.۶ ریال ۶۳۹۲.۲ ریال ۶۴۳۱.۶ ریال ۵.۷۰ ریال
چند رشته ای ص ۶۴۶۸.۹ ریال ۶۴۶۸.۹ ریال ۶۴۷۳.۷ ریال -۴.۶۰ ریال
ماشین آلات ۱۰۷۴۰ ریال ۱۰۷۴۰ ریال ۱۰۷۶۶.۳ ریال ۱۷.۶۰ ریال
کانه فلزی ۱۱۶۸۱ ریال ۱۱۶۸۱ ریال ۱۱۷۴۲.۵ ریال -۶۲.۴۰ ریال
خودرو ۱۲۹۵۰.۲ ریال ۱۲۹۵۰.۲ ریال ۱۳۰۱۳.۹ ریال -۲۰.۸۰ ریال
محصولات چوبی ۱۸۴۸۷.۱ ریال ۱۸۴۸۷.۱ ریال ۱۸۴۸۷.۱ ریال ۰.۰۰ ریال
لاستیک ۱۸۷۰۳.۵ ریال ۱۸۷۰۳.۵ ریال ۱۸۷۷۰.۶ ریال -۷۲.۷۰ ریال
محصولات فلزی ۲۱۶۷۵.۴ ریال ۲۱۶۷۵.۴ ریال ۲۲۰۷۲.۹ ریال -۳۰۳.۷۰ ریال
فلزات اساسی ۲۸۳۴۸.۶ ریال ۲۸۳۴۸ ریال ۲۸۴۲۴.۹ ریال -۱۰۰.۷۰ ریال
شاخص صنعت ۵۳۷۳۳ ریال ۵۳۶۹۰.۵ ریال ۵۳۷۳۴.۴ ریال ۱۱۱.۳۰ ریال
انتشار و چاپ ۵۸۵۵۶.۵ ریال ۵۸۵۵۶.۵ ریال ۵۸۵۵۶.۵ ریال -۲۴۴۰.۵۰ ریال
شاخص قیمت ۵۰ شرکت ۱۲۴۷۳۸ ریال ۱۲۴۷۳۸ ریال ۱۲۴۹۳۸.۶ ریال -۱۱۹.۰۰ ریال
مالی ۱۴۳۱۶۵.۷ ریال ۱۴۳۱۶۵.۷ ریال ۱۴۳۳۷۷.۴ ریال ۱۶۷.۷۰ ریال
فراورده نفتی ۱۹۱۰۶۱.۲ ریال ۱۹۱۰۶۱ ریال ۱۹۱۸۰۸.۷ ریال ۲۰۹۴.۲۰ ریال
دستگاههای برقی ۲۶۷۴۶۹.۹ ریال ۲۶۷۰۶۹.۹ ریال ۲۶۷۷۷۴.۵ ریال ۳۴۷.۹۰ ریال
شاخص بازده نقدی قیمت ۲۶۶۸۹۳ ریال ۲۶۶۸۹۳ ریال ۲۶۶۸۹۳ ریال ۳۷۰.۰۰ ریال
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۳۰۲۵.۲ ریال ۳۰۲۵ ریال ۳۰۲۷.۴ ریال ۰.۱۰ ریال
شاخص قیمت (هم وزن) ۹۲۰۱.۲ ریال ۹۲۰۰.۸ ریال ۹۲۲۲.۲ ریال -۹.۲۰ ریال
شاخص کل (هم وزن) ۱۰۰۸۴.۲ ریال ۱۰۰۸۳.۷ ریال ۱۰۱۰۷.۲ ریال -۱۰.۰۰ ریال
ص قیمت(وزنی-ارزشی) ۲۸۰۷۹.۲ ریال ۲۸۰۳۲.۲ ریال ۲۸۰۸۱.۴ ریال ۵۳.۸۰ ریال
شاخص بازار اول ۴۷۸۹۳.۳ ریال ۴۷۸۹۳.۳ ریال ۴۷۹۸۲.۹ ریال -۳.۹۰ ریال

لینک منبع

خـــــــــــــبــــرنـــــــــــــامــــــــــــه

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *
دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *