امروز:سه شنبه, ۱۰ اسفند , ۱۳۹۵ | ساعت ۰۲:۲۹:۵۸

اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم

امتیاز دهید:
این صفحه:
تبليغات
کانال قیمت تلگرام
خرید شارژ
ابزارک ها

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *

لیست امروز انواع شاخص بورس در ایران ۲ / اردیبهشت / ۱۳۹۴

قیمت روزانه بورس
لیست امروز انواع شاخص های بورس در ایران از جمله اوراق بهادر ، الکترونیک ، مالی ، ، مواد غذایی و.. می توانید در زیر مشهاده کنید.

نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز)
شاخص بازده نقدی قیمت ۲۷۲۶۴۹.۳ ریال ۲۷۲۶۴۹.۳ ریال ۲۷۲۶۴۹.۳ ریال -۱۴۶۳.۷۰ ریال
شاخص قیمت (هم وزن) ۹۲۹۱ ریال ۹۲۹۱ ریال ۹۳۴۰.۳ ریال -۴۴.۹۰ ریال
شاخص کل (هم وزن) ۱۰۱۶۹.۲ ریال ۱۰۱۶۹.۲ ریال ۱۰۲۲۳.۲ ریال -۴۹.۲۰ ریال
ص قیمت(وزنی-ارزشی) ۲۸۸۸۳ ریال ۲۸۸۸۳ ریال ۲۹۰۳۸.۹ ریال -۱۵۶.۱۰ ریال
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۳۱۱۵.۱ ریال ۳۱۱۵.۱ ریال ۳۱۳۲.۹ ریال -۱۷.۵۰ ریال
شاخص بازار اول ۴۹۰۷۸.۶ ریال ۴۹۰۷۸.۶ ریال ۴۹۴۰۱.۱ ریال -۳۲۳.۸۰ ریال
شاخص کل ۶۷۰۱۶.۷ ریال ۶۷۰۱۶.۷ ریال ۶۷۳۷۸ ریال -۳۶۲.۱۰ ریال
شاخص آزاد شناور ۷۷۶۹۸.۲ ریال ۷۷۶۹۸.۲ ریال ۷۸۱۹۴.۴ ریال -۴۹۰.۸۰ ریال
شاخص بازار دوم ۱۳۳۶۹۱.۸ ریال ۱۳۳۵۷۳.۵ ریال ۱۳۴۰۴۰.۲ ریال -۳۴۳.۲۰ ریال
رادیویی ۵۷۲.۴ ریال ۵۷۲.۴ ریال ۵۷۳.۸ ریال -۱.۳۰ ریال
استخراج نفت جز کشف ۶۵۹.۱ ریال ۶۵۹.۱ ریال ۶۵۹.۱ ریال -۰.۱۰ ریال
محصولات چرمی ۶۸۱ ریال ۶۸۱ ریال ۶۸۱.۱ ریال -۰.۱۰ ریال
فنی مهندسی ۶۹۳.۹ ریال ۶۹۳.۹ ریال ۷۱۳.۴ ریال -۲۰.۰۰ ریال
بانکها ۷۰۴.۱ ریال ۷۰۴.۱ ریال ۷۱۴.۷ ریال -۱۰.۹۰ ریال
سیمان ۷۲۹.۴ ریال ۷۲۹.۴ ریال ۷۳۴.۴ ریال -۵.۴۰ ریال
ذغال سنگ ۷۳۷ ریال ۷۳۷ ریال ۷۴۵ ریال -۸.۲۰ ریال
انبوه سازی ۸۵۲.۱ ریال ۸۵۲.۱ ریال ۸۶۹.۸ ریال -۱۸.۶۰ ریال
منسوجات ۱۱۷۲.۴ ریال ۱۱۷۰.۸ ریال ۱۱۷۲.۴ ریال ۱.۶۰ ریال
سرمایه گذاریها ۱۶۳۱.۱ ریال ۱۶۳۱.۱ ریال ۱۶۴۳.۹ ریال -۱۲.۸۰ ریال
کانی غیرفلزی ۱۷۰۳.۹ ریال ۱۷۰۱.۹ ریال ۱۷۰۵.۳ ریال -۱.۴۰ ریال
کاشی و سرامیک ۱۸۲۱ ریال ۱۸۲۱ ریال ۱۸۲۵.۴ ریال ۰.۰۰ ریال
ابزار پزشکی ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۰.۰۰ ریال
سایرمالی ۲۰۳۸.۵ ریال ۲۰۳۸.۵ ریال ۲۰۷۵.۶ ریال -۳۵.۰۰ ریال
غذایی بجز قند ۲۵۲۶.۱ ریال ۲۵۲۶.۱ ریال ۲۵۳۶.۲ ریال -۹.۱۰ ریال
وسایل ارتباطی ۲۶۰۷.۵ ریال ۲۶۰۷.۵ ریال ۲۶۰۷.۵ ریال ۰.۰۰ ریال
شاخص۵۰شرکت فعالتر ۲۷۶۲ ریال ۲۷۶۲ ریال ۲۷۷۵.۹ ریال -۱۳.۶۰ ریال
قند و شکر ۲۹۷۵.۲ ریال ۲۹۷۵.۱ ریال ۲۹۷۹.۳ ریال -۲.۷۰ ریال
بیمه و بازنشسته ۳۶۳۷ ریال ۳۶۳۷ ریال ۳۶۶۸.۲ ریال -۳۳.۲۰ ریال
سایر معادن ۳۸۸۱.۲ ریال ۳۸۵۸.۳ ریال ۳۸۸۱.۲ ریال ۲۲.۹۰ ریال
رایانه ۴۳۴۶ ریال ۴۳۴۶ ریال ۴۳۷۴.۲ ریال -۲۵.۰۰ ریال
شیمیایی ۴۳۹۰.۷ ریال ۴۳۹۰.۷ ریال ۴۴۱۴.۳ ریال -۲۴.۱۰ ریال
حمل و نقل ۴۵۲۶.۷ ریال ۴۳۹۰.۵ ریال ۴۵۲۶.۷ ریال ۹۴.۳۰ ریال
مواد دارویی ۴۹۰۱.۹ ریال ۴۹۰۱.۹ ریال ۴۹۰۹.۹ ریال -۲۲.۸۰ ریال
محصولات کاغذ ۵۷۴۳.۶ ریال ۵۷۴۳.۶ ریال ۵۸۰۷.۵ ریال -۶۳.۹۰ ریال
چند رشته ای ص ۶۵۷۳.۸ ریال ۶۵۷۳.۸ ریال ۶۶۲۵.۳ ریال -۵۱.۶۰ ریال
زراعت ۶۵۷۶.۸ ریال ۶۵۷۶.۸ ریال ۶۵۸۳.۸ ریال -۷.۰۰ ریال
ماشین آلات ۱۰۹۷۳ ریال ۱۰۹۷۳ ریال ۱۱۰۳۸.۷ ریال ۶۶.۹۰ ریال
کانه فلزی ۱۲۱۰۰.۸ ریال ۱۲۱۰۰.۸ ریال ۱۲۱۵۴.۳ ریال -۶۴.۶۰ ریال
خودرو ۱۲۹۹۵.۲ ریال ۱۲۹۹۴.۹ ریال ۱۳۳۶۲.۳ ریال -۳۹۰.۵۰ ریال
محصولات چوبی ۱۸۴۸۸.۶ ریال ۱۸۴۸۸.۶ ریال ۱۸۴۸۸.۶ ریال ۰.۰۰ ریال
لاستیک ۱۹۱۲۶.۸ ریال ۱۹۱۲۶.۸ ریال ۱۹۱۸۳.۷ ریال ۵.۹۰ ریال
محصولات فلزی ۲۲۲۷۸.۴ ریال ۲۲۲۷۸.۴ ریال ۲۲۳۸۷ ریال ۳۸۲.۱۰ ریال
فلزات اساسی ۲۹۴۰۸.۹ ریال ۲۹۳۳۴ ریال ۲۹۵۲۰.۲ ریال ۷۶.۵۰ ریال
انتشار و چاپ ۴۵۸۴۵.۶ ریال ۴۵۸۴۵.۶ ریال ۴۵۸۴۵.۶ ریال ۰.۰۰ ریال
شاخص صنعت ۵۴۹۰۵.۸ ریال ۵۴۹۰۵.۸ ریال ۵۵۱۰۲.۵ ریال -۱۹۶.۶۰ ریال
شاخص قیمت ۵۰ شرکت ۱۲۸۰۶۵.۶ ریال ۱۲۸۰۶۵.۶ ریال ۱۲۸۴۶۷.۲ ریال -۲۹۰.۴۰ ریال
مالی ۱۴۵۶۶۱.۷ ریال ۱۴۵۶۶۱.۷ ریال ۱۴۷۶۸۰.۸ ریال -۲۰۷۳.۳۰ ریال
فراورده نفتی ۱۹۷۷۳۲.۴ ریال ۱۹۵۵۹۶.۷ ریال ۱۹۷۷۳۲.۴ ریال ۲۴۱۵.۴۰ ریال
دستگاههای برقی ۲۷۲۰۰۲.۵ ریال ۲۶۷۷۱۳.۸ ریال ۲۷۲۰۶۳.۸ ریال ۴۱۳۴.۵۰ ریال

لینک منبع

خـــــــــــــبــــرنـــــــــــــامــــــــــــه

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *
دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *