امروز:چهارشنبه, ۲۹ دی , ۱۳۹۵ | ساعت ۲۱:۳۹:۲۰

اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم

امتیاز دهید:
این صفحه:
تبليغات
کانال قیمت تلگرام
خرید شارژ
ابزارک ها

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *

لیست امروز انواع شاخص بورس در ایران ۲۲ / اردیبهشت / ۱۳۹۴

قیمت روزانه بورس
لیست امروز انواع شاخص های بورس در ایران از جمله اوراق بهادر ، الکترونیک ، مالی ، ، مواد غذایی و.. می توانید در زیر مشهاده کنید.     سه شنبه ۲۲ / اردیبهشت / ۱۳۹۴

نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز)
شاخص بازده نقدی قیمت ۲۵۵۱۲۱ ریال ۲۵۵۱۲۷ ریال ۲۵۵۱۲۷ ریال -۲۴۹۵.۰۰ ریال
شاخص قیمت (هم وزن) ۸۹۳۳ ریال ۸۹۳۳ ریال ۹۰۰۳.۳ ریال -۶۵.۱۰ ریال
شاخص کل (هم وزن) ۹۸۰۳.۳ ریال ۹۸۰۳.۳ ریال ۹۸۸۰.۴ ریال -۷۱.۵۰ ریال
ص قیمت(وزنی-ارزشی) ۲۶۸۹۶.۷ ریال ۲۶۸۹۶.۷ ریال ۲۷۱۳۲.۷ ریال -۲۷۵.۵۰ ریال
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۲۸۷۹ ریال ۲۸۷۹ ریال ۲۹۰۴.۹ ریال -۲۴.۹۰ ریال
شاخص بازار اول ۴۵۴۱۳.۵ ریال ۴۵۴۱۳.۵ ریال ۴۵۷۹۲ ریال -۴۳۵.۷۰ ریال
شاخص کل ۶۲۸۸۵.۹ ریال ۶۲۸۸۵.۹ ریال ۶۳۴۳۷.۴ ریال -۶۴۴.۳۰ ریال
شاخص آزاد شناور ۷۲۰۳۶.۴ ریال ۷۲۰۳۶.۴ ریال ۷۲۷۰۵.۴ ریال -۷۰۴.۱۰ ریال
شاخص بازار دوم ۱۲۹۵۱۴.۶ ریال ۱۲۹۵۱۴.۶ ریال ۱۳۰۷۷۵.۱ ریال -۱۵۱۳.۴۰ ریال
تامین آب، برق، گاز ۱۱۰.۵ ریال ۱۱۰.۵ ریال ۱۱۰.۹ ریال -۴.۳۰ ریال
مبلمان ۲۷۲.۷ ریال ۲۷۲.۷ ریال ۲۷۲.۷ ریال ۰.۰۰ ریال
رادیویی ۵۲۷.۴ ریال ۵۲۷.۴ ریال ۵۲۸.۹ ریال -۱.۵۰ ریال
استخراج نفت جز کشف ۵۹۰ ریال ۵۹۰ ریال ۵۹۰ ریال ۰.۰۰ ریال
محصولات چرمی ۶۱۴.۹ ریال ۶۱۴.۹ ریال ۶۱۵.۶ ریال -۰.۷۰ ریال
فنی مهندسی ۶۳۰.۸ ریال ۶۳۰.۸ ریال ۶۳۰.۹ ریال -۰.۱۰ ریال
بانکها ۶۴۳.۲ ریال ۶۴۲.۵ ریال ۶۴۶.۳ ریال -۲.۸۰ ریال
سیمان ۶۸۶ ریال ۶۸۵.۹ ریال ۶۸۸.۸ ریال -۲.۸۰ ریال
ذغال سنگ ۶۹۹ ریال ۶۹۹ ریال ۷۰۱ ریال -۲.۰۰ ریال
انبوه سازی ۷۶۸.۴ ریال ۷۶۸.۴ ریال ۷۷۸.۶ ریال -۱۰.۹۰ ریال
پیمانکاری ۹۱۹.۷ ریال ۹۱۹.۷ ریال ۹۱۹.۷ ریال ۰.۰۰ ریال
حمل و نقل ۱۱۲۵.۲ ریال ۱۱۲۵.۲ ریال ۱۱۲۵.۲ ریال ۰.۰۰ ریال
منسوجات ۱۳۱۷.۶ ریال ۱۳۱۷.۶ ریال ۱۳۱۹.۶ ریال -۲.۸۰ ریال
سرمایه گذاریها ۱۵۲۳.۲ ریال ۱۵۲۳.۱ ریال ۱۵۳۰.۹ ریال -۱۰.۱۰ ریال
کانی غیرفلزی ۱۶۹۷.۴ ریال ۱۶۹۷.۴ ریال ۱۷۱۵.۸ ریال -۵۶.۱۰ ریال
ابزار پزشکی ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۰.۰۰ ریال
کاشی و سرامیک ۱۸۴۳.۴ ریال ۱۸۴۲.۲ ریال ۱۸۴۷.۵ ریال ۴.۱۰ ریال
سایرمالی ۱۸۸۷.۶ ریال ۱۸۸۷.۶ ریال ۱۸۹۹ ریال -۲۳.۵۰ ریال
غذایی بجز قند ۲۴۳۸.۹ ریال ۲۴۲۰.۹ ریال ۲۴۳۹.۲ ریال ۱۲.۹۰ ریال
شاخص۵۰شرکت فعالتر ۲۵۶۹.۳ ریال ۲۵۶۹.۳ ریال ۲۵۹۱.۵ ریال -۲۷.۸۰ ریال
قند و شکر ۲۸۹۷.۷ ریال ۲۸۹۷.۷ ریال ۲۹۱۱.۵ ریال -۱۱.۷۰ ریال
وسایل ارتباطی ۳۱۸۶.۵ ریال ۳۱۸۶.۵ ریال ۳۲۳۵.۸ ریال -۱۱۸.۹۰ ریال
بیمه و بازنشسته ۳۵۳۳ ریال ۳۵۲۹.۳ ریال ۳۵۳۶ ریال -۴.۹۰ ریال
حمل و نقل ۳۹۱۹.۵ ریال ۳۹۱۹.۵ ریال ۳۹۷۸.۸ ریال -۶۱.۶۰ ریال
سایر معادن ۴۲۹۹.۸ ریال ۴۲۹۹.۸ ریال ۴۴۲۸.۱ ریال -۱۲۸.۰۰ ریال
شیمیایی ۴۳۱۰.۱ ریال ۴۳۱۰.۱ ریال ۴۳۴۷.۱ ریال -۳۷.۲۰ ریال
رایانه ۴۵۵۷.۷ ریال ۴۵۵۶.۴ ریال ۴۵۹۸.۸ ریال -۴۳.۱۰ ریال
مواد دارویی ۴۷۹۲.۸ ریال ۴۷۹۲.۸ ریال ۴۸۰۰.۸ ریال -۱۳.۲۰ ریال
محصولات کاغذ ۵۷۷۳.۶ ریال ۵۷۷۳.۶ ریال ۵۸۰۷.۸ ریال -۳۴.۲۰ ریال
چند رشته ای ص ۶۱۲۱.۸ ریال ۶۱۲۱.۸ ریال ۶۲۰۹.۹ ریال -۱۶۷.۵۰ ریال
زراعت ۶۴۹۴.۴ ریال ۶۴۹۴.۴ ریال ۶۴۹۴.۴ ریال ۰.۰۰ ریال
ماشین آلات ۱۰۲۷۵ ریال ۱۰۲۷۵ ریال ۱۰۴۳۲.۶ ریال -۲۱۲.۹۰ ریال
کانه فلزی ۱۱۴۷۸.۸ ریال ۱۱۴۷۸.۸ ریال ۱۱۵۳۴.۳ ریال -۶۰.۱۰ ریال
خودرو ۱۱۷۹۳.۴ ریال ۱۱۷۸۹.۴ ریال ۱۱۹۶۰.۷ ریال -۲۷۴.۰۰ ریال
لاستیک ۱۸۳۳۶.۴ ریال ۱۸۳۳۶.۴ ریال ۱۸۳۹۶.۹ ریال -۶۰.۱۰ ریال
محصولات چوبی ۱۸۴۲۱.۵ ریال ۱۸۴۲۱.۵ ریال ۱۸۴۲۱.۵ ریال ۰.۰۰ ریال
محصولات فلزی ۱۹۱۳۰.۳ ریال ۱۹۰۵۶ ریال ۱۹۱۶۳.۷ ریال -۵۲۴.۲۰ ریال
فلزات اساسی ۲۷۳۷۵.۷ ریال ۲۷۳۷۵.۷ ریال ۲۷۶۱۴.۱ ریال -۲۳۴.۹۰ ریال
شاخص صنعت ۵۱۷۴۲ ریال ۵۱۷۴۲ ریال ۵۲۱۶۳.۹ ریال -۵۸۶.۳۰ ریال
انتشار و چاپ ۵۲۱۲۴.۴ ریال ۵۲۰۰۷.۱ ریال ۵۲۱۲۴.۴ ریال ۱۸۱.۶۰ ریال

لینک منبع

خـــــــــــــبــــرنـــــــــــــامــــــــــــه

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *
دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *