امروز:سه شنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۵ | ساعت ۱۰:۲۴:۰۱

اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم

امتیاز دهید:
این صفحه:
تبليغات
کانال قیمت تلگرام
خرید شارژ
ابزارک ها

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *

لیست امروز انواع شاخص بورس در ایران ۲۳ / اردیبهشت / ۱۳۹۴

قیمت روزانه بورس
لیست امروز انواع شاخص های بورس در ایران از جمله اوراق بهادر ، الکترونیک ، مالی ، ، مواد غذایی و.. می توانید در زیر مشهاده کنید.     چهارشنبه ۲۳ / اردیبهشت / ۱۳۹۴

نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز)
شاخص بازده نقدی قیمت ۲۵۵۸۲۰.۱ ریال ۲۵۵۸۲۰.۱ ریال ۲۵۵۸۲۰.۱ ریال ۶۹۹.۱۰ ریال
شاخص قیمت (هم وزن) ۸۹۸۰.۵ ریال ۸۹۱۷.۸ ریال ۸۹۸۴.۹ ریال ۵۴.۳۰ ریال
شاخص کل (هم وزن) ۹۸۶۲.۸ ریال ۹۷۹۴ ریال ۹۸۶۷.۷ ریال ۵۹.۵۰ ریال
ص قیمت(وزنی-ارزشی) ۲۶۹۶۹.۳ ریال ۲۶۸۳۱.۲ ریال ۲۶۹۶۹.۳ ریال ۷۸.۶۰ ریال
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۲۸۸۹.۹ ریال ۲۸۷۲.۱ ریال ۲۸۸۹.۹ ریال ۱۰.۹۰ ریال
شاخص بازار اول ۴۵۴۹۵.۸ ریال ۴۵۲۴۶.۷ ریال ۴۵۴۹۵.۸ ریال ۸۲.۳۰ ریال
شاخص کل ۶۳۰۶۹.۸ ریال ۶۲۷۴۵ ریال ۶۳۰۶۹.۸ ریال ۱۸۳.۹۰ ریال
شاخص آزاد شناور ۷۲۳۹۱ ریال ۷۱۹۱۲.۴ ریال ۷۲۳۹۱ ریال ۳۵۴.۶۰ ریال
شاخص بازار دوم ۱۳۰۲۱۱.۹ ریال ۱۲۹۶۲۲.۴ ریال ۱۳۰۲۱۲ ریال ۶۹۷.۹۰ ریال
تامین آب، برق، گاز ۱۱۲ ریال ۱۱۱.۵ ریال ۱۱۲.۴ ریال ۱.۵۰ ریال
مبلمان ۲۷۲.۷ ریال ۲۷۲.۷ ریال ۲۷۲.۷ ریال ۰.۰۰ ریال
رادیویی ۵۲۵.۶ ریال ۵۲۵.۴ ریال ۵۲۷.۴ ریال -۱.۸۰ ریال
استخراج نفت جز کشف ۵۸۹.۷ ریال ۵۸۹.۷ ریال ۵۹۰ ریال -۰.۳۰ ریال
محصولات چرمی ۶۱۵.۵ ریال ۶۱۵.۱ ریال ۶۱۵.۵ ریال ۰.۶۰ ریال
فنی مهندسی ۶۳۰.۸ ریال ۶۳۰.۸ ریال ۶۳۰.۸ ریال ۰.۰۰ ریال
بانکها ۶۵۳.۱ ریال ۶۴۳.۴ ریال ۶۵۳.۱ ریال ۹.۹۰ ریال
ذغال سنگ ۶۸۰ ریال ۶۸۰ ریال ۷۰۱.۳ ریال -۱۹.۰۰ ریال
سیمان ۶۸۸.۱ ریال ۶۸۶ ریال ۶۸۸.۱ ریال ۲.۱۰ ریال
انبوه سازی ۷۷۷.۶ ریال ۷۶۸ ریال ۷۷۹.۳ ریال ۹.۲۰ ریال
پیمانکاری ۹۱۹.۷ ریال ۹۱۹.۷ ریال ۹۱۹.۷ ریال ۰.۰۰ ریال
حمل و نقل ۱۱۲۵.۲ ریال ۱۱۲۵.۲ ریال ۱۱۲۵.۲ ریال ۰.۰۰ ریال
منسوجات ۱۳۳۵.۹ ریال ۱۳۱۷.۶ ریال ۱۳۳۵.۹ ریال ۱۸.۳۰ ریال
سرمایه گذاریها ۱۵۱۹.۱ ریال ۱۵۱۹ ریال ۱۵۲۴.۶ ریال -۴.۱۰ ریال
کانی غیرفلزی ۱۶۸۸.۱ ریال ۱۶۸۸.۱ ریال ۱۶۹۸.۲ ریال -۹.۳۰ ریال
ابزار پزشکی ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۰.۰۰ ریال
کاشی و سرامیک ۱۸۴۲.۵ ریال ۱۸۴۲.۵ ریال ۱۸۴۴.۹ ریال -۰.۹۰ ریال
سایرمالی ۱۸۹۸.۱ ریال ۱۸۸۷.۹ ریال ۱۹۰۵.۶ ریال ۱۰.۵۰ ریال
غذایی بجز قند ۲۴۵۰.۳ ریال ۲۴۴۰.۳ ریال ۲۴۵۰.۳ ریال ۱۱.۴۰ ریال
شاخص۵۰شرکت فعالتر ۲۵۷۶.۲ ریال ۲۵۶۲.۱ ریال ۲۵۷۶.۲ ریال ۶.۹۰ ریال
وسایل ارتباطی ۳۰۶۶.۲ ریال ۳۰۶۴.۹ ریال ۳۱۱۳.۵ ریال -۱۲۰.۳۰ ریال
قند و شکر ۳۱۶۰.۵ ریال ۲۸۹۴.۴ ریال ۳۱۷۰.۳ ریال ۲۶۲.۸۰ ریال
بیمه و بازنشسته ۳۴۷۰.۷ ریال ۳۴۵۲.۴ ریال ۳۵۴۹.۸ ریال -۶۲.۳۰ ریال
حمل و نقل ۳۹۸۶.۲ ریال ۳۹۱۹ ریال ۳۹۸۶.۲ ریال ۶۶.۷۰ ریال
شیمیایی ۴۳۲۰.۷ ریال ۴۳۱۱ ریال ۴۳۲۰.۷ ریال ۱۰.۶۰ ریال
سایر معادن ۴۴۱۴.۸ ریال ۴۳۰۳.۱ ریال ۴۴۲۳.۳ ریال ۱۱۵.۰۰ ریال
رایانه ۴۵۱۳.۷ ریال ۴۵۱۳.۷ ریال ۴۵۴۳.۷ ریال -۴۴.۰۰ ریال
مواد دارویی ۴۸۴۴.۲ ریال ۴۸۱۶.۲ ریال ۴۸۴۴.۲ ریال ۵۱.۴۰ ریال
محصولات کاغذ ۵۷۱۶.۵ ریال ۵۷۱۶.۵ ریال ۵۷۷۳.۶ ریال -۵۷.۱۰ ریال
چند رشته ای ص ۶۱۴۹.۸ ریال ۶۱۲۳.۷ ریال ۶۱۴۹.۸ ریال ۲۸.۰۰ ریال
زراعت ۶۴۹۴.۴ ریال ۶۴۹۴.۴ ریال ۶۴۹۴.۴ ریال ۰.۰۰ ریال
ماشین آلات ۱۰۳۰۸.۲ ریال ۱۰۲۷۴.۴ ریال ۱۰۳۳۹.۳ ریال ۳۳.۲۰ ریال
کانه فلزی ۱۱۰۴۲.۵ ریال ۱۱۰۴۲ ریال ۱۱۱۱۴ ریال -۴۳۶.۳۰ ریال
خودرو ۱۲۰۸۸.۸ ریال ۱۱۷۹۶.۶ ریال ۱۲۰۹۱.۴ ریال ۲۹۵.۴۰ ریال
لاستیک ۱۸۲۸۲.۶ ریال ۱۸۲۸۰.۸ ریال ۱۸۳۴۵.۴ ریال -۵۳.۸۰ ریال
محصولات چوبی ۱۸۴۲۱.۵ ریال ۱۸۴۲۱.۵ ریال ۱۸۴۲۱.۵ ریال ۰.۰۰ ریال
محصولات فلزی ۱۹۱۶۹.۲ ریال ۱۸۷۹۴.۹ ریال ۱۹۱۶۹.۲ ریال ۳۸.۹۰ ریال
فلزات اساسی ۲۷۲۸۹.۷ ریال ۲۷۲۸۹.۷ ریال ۲۷۳۶۱.۸ ریال -۸۶.۰۰ ریال
شاخص صنعت ۵۱۸۰۶.۳ ریال ۵۱۶۱۲.۲ ریال ۵۱۸۰۶.۳ ریال ۶۴.۳۰ ریال
انتشار و چاپ ۵۴۱۱۵.۱ ریال ۵۲۲۱۶.۴ ریال ۵۴۱۱۵.۱ ریال ۱۹۹۰.۷۰ ریال

لینک منبع

خـــــــــــــبــــرنـــــــــــــامــــــــــــه

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *
دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *