امروز:یکشنبه, ۸ اسفند , ۱۳۹۵ | ساعت ۰۹:۲۲:۴۴

اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم

امتیاز دهید:
این صفحه:
تبليغات
کانال قیمت تلگرام
خرید شارژ
ابزارک ها

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *

لیست امروز انواع شاخص بورس در ایران ۲۴ / اردیبهشت / ۱۳۹۴

قیمت روزانه بورس
لیست امروز انواع شاخص های بورس در ایران از جمله اوراق بهادر ، الکترونیک ، مالی ، ، مواد غذایی و.. می توانید در زیر مشهاده کنید.     پنجشنبه ۲۴ / اردیبهشت / ۱۳۹۴

نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز)
شاخص قیمت (هم وزن) ۹۰۰۶ ریال ۸۹۷۸ ریال ۹۰۱۵.۸ ریال ۳۱.۶۰ ریال
شاخص کل (هم وزن) ۹۸۹۷.۵ ریال ۹۸۶۶.۷ ریال ۹۹۰۸.۳ ریال ۳۴.۷۰ ریال
ص قیمت(وزنی-ارزشی) ۲۷۰۷۱.۹ ریال ۲۶۹۸۴.۸ ریال ۲۷۱۰۳.۳ ریال ۱۰۵.۳۰ ریال
شاخص بازده نقدی قیمت ۲۵۶۸۴۳.۳ ریال ۲۵۶۸۴۳.۳ ریال ۲۵۶۸۴۳.۳ ریال ۱۰۲۳.۳۰ ریال
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۲۹۰۶.۳ ریال ۲۸۹۰.۳ ریال ۲۹۱۰ ریال ۱۶.۴۰ ریال
شاخص بازار اول ۴۵۷۵۰.۷ ریال ۴۵۵۳۴.۶ ریال ۴۵۷۷۶.۳ ریال ۲۵۴.۹۰ ریال
شاخص کل ۶۳۳۱۶ ریال ۶۳۱۱۲.۵ ریال ۶۳۳۸۹.۳ ریال ۲۴۶.۲۰ ریال
شاخص آزاد شناور ۷۲۸۵۴.۲ ریال ۷۲۴۵۲.۸ ریال ۷۲۹۰۵.۶ ریال ۴۶۳.۲۰ ریال
شاخص بازار دوم ۱۳۰۲۳۲.۹ ریال ۱۳۰۲۲۷ ریال ۱۳۰۵۵۷.۶ ریال ۲۱.۹۰ ریال
تامین آب، برق، گاز ۱۱۱.۷ ریال ۱۱۱.۷ ریال ۱۱۳ ریال -۰.۳۰ ریال
رادیویی ۵۲۴.۲ ریال ۵۲۴.۲ ریال ۵۲۶.۳ ریال -۱.۴۰ ریال
استخراج نفت جز کشف ۵۸۹.۷ ریال ۵۸۹.۷ ریال ۵۸۹.۷ ریال ۰.۰۰ ریال
محصولات چرمی ۶۱۵.۵ ریال ۶۱۵.۵ ریال ۶۱۵.۵ ریال ۰.۰۰ ریال
فنی مهندسی ۶۳۰.۹ ریال ۶۳۰.۸ ریال ۶۳۰.۹ ریال ۰.۱۰ ریال
ذغال سنگ ۶۵۵.۲ ریال ۶۵۴.۶ ریال ۶۷۹.۹ ریال -۲۴.۸۰ ریال
بانکها ۶۶۴.۵ ریال ۶۵۷.۸ ریال ۶۶۵.۹ ریال ۱۱.۴۰ ریال
سیمان ۶۹۱.۱ ریال ۶۸۸.۵ ریال ۶۹۲.۳ ریال ۳.۰۰ ریال
انبوه سازی ۷۸۵.۱ ریال ۷۷۸.۱ ریال ۷۸۷.۶ ریال ۷.۵۰ ریال
منسوجات ۱۳۳۵.۹ ریال ۱۳۳۵.۹ ریال ۱۳۳۵.۹ ریال ۰.۰۰ ریال
سرمایه گذاریها ۱۵۲۰.۷ ریال ۱۵۱۹.۷ ریال ۱۵۲۲.۱ ریال ۱.۶۰ ریال
کانی غیرفلزی ۱۶۷۷.۱ ریال ۱۶۶۷.۲ ریال ۱۶۸۹.۶ ریال -۱۱.۰۰ ریال
ابزار پزشکی ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۰.۰۰ ریال
کاشی و سرامیک ۱۸۳۳.۴ ریال ۱۸۳۳.۱ ریال ۱۸۴۴.۳ ریال -۹.۱۰ ریال
سایرمالی ۱۹۳۱.۹ ریال ۱۹۰۷.۷ ریال ۱۹۳۲.۶ ریال ۳۳.۸۰ ریال
غذایی بجز قند ۲۴۵۲.۲ ریال ۲۴۵۱.۱ ریال ۲۴۵۷.۹ ریال ۱.۹۰ ریال
شاخص۵۰شرکت فعالتر ۲۵۸۷.۲ ریال ۲۵۸۲.۶ ریال ۲۵۹۰ ریال ۱۱.۰۰ ریال
وسایل ارتباطی ۲۹۵۳.۲ ریال ۲۹۴۴.۸ ریال ۲۹۶۸.۷ ریال -۱۱۳.۰۰ ریال
قند و شکر ۳۱۷۱.۴ ریال ۳۱۵۷ ریال ۳۱۷۲.۷ ریال ۱۰.۹۰ ریال
بیمه و بازنشسته ۳۴۸۶.۸ ریال ۳۴۶۲.۶ ریال ۳۵۰۰ ریال ۱۶.۱۰ ریال
حمل و نقل ۳۹۹۴.۹ ریال ۳۹۸۸.۸ ریال ۳۹۹۹.۶ ریال ۸.۷۰ ریال
شیمیایی ۴۳۱۶.۵ ریال ۴۳۱۵.۶ ریال ۴۳۲۶.۷ ریال -۴.۲۰ ریال
سایر معادن ۴۴۷۲.۶ ریال ۴۴۱۹.۶ ریال ۴۵۰۴.۷ ریال ۵۷.۸۰ ریال
رایانه ۴۵۲۷.۱ ریال ۴۵۱۳.۷ ریال ۴۵۲۷.۱ ریال ۱۳.۴۰ ریال
مواد دارویی ۴۸۶۵ ریال ۴۸۴۹.۶ ریال ۴۸۶۵ ریال ۲۰.۸۰ ریال
محصولات کاغذ ۵۷۰۲.۳ ریال ۵۷۰۲.۳ ریال ۵۷۲۶.۱ ریال -۱۴.۲۰ ریال
چند رشته ای ص ۶۱۷۲.۷ ریال ۶۱۵۷.۴ ریال ۶۱۷۲.۷ ریال ۲۲.۹۰ ریال
زراعت ۶۴۹۴.۴ ریال ۶۴۹۴.۴ ریال ۶۴۹۴.۴ ریال ۰.۰۰ ریال
ماشین آلات ۱۰۳۵۲.۲ ریال ۱۰۳۲۹.۷ ریال ۱۰۳۶۱.۸ ریال ۴۴.۰۰ ریال
کانه فلزی ۱۰۹۱۱.۱ ریال ۱۰۹۱۱.۱ ریال ۱۱۰۳۸.۴ ریال -۱۳۱.۴۰ ریال
خودرو ۱۲۲۵۴.۵ ریال ۱۲۱۴۷.۲ ریال ۱۲۳۱۷.۸ ریال ۱۶۵.۷۰ ریال
لاستیک ۱۸۲۶۷.۲ ریال ۱۸۲۵۹.۲ ریال ۱۸۲۸۳.۶ ریال -۱۵.۴۰ ریال
محصولات چوبی ۱۸۴۲۱.۵ ریال ۱۸۴۲۱.۵ ریال ۱۸۴۲۱.۵ ریال ۰.۰۰ ریال
محصولات فلزی ۱۹۲۳۲.۷ ریال ۱۹۲۳۲.۷ ریال ۱۹۳۴۷.۳ ریال ۶۳.۵۰ ریال
فلزات اساسی ۲۷۲۷۳.۸ ریال ۲۷۲۷۱.۶ ریال ۲۷۲۹۴.۸ ریال -۱۵.۹۰ ریال
شاخص صنعت ۵۱۸۹۵.۶ ریال ۵۱۸۷۹.۶ ریال ۵۱۹۵۵.۲ ریال ۸۹.۳۰ ریال
انتشار و چاپ ۵۴۴۰۹.۳ ریال ۵۴۱۱۵.۱ ریال ۵۴۴۰۹.۳ ریال ۲۹۴.۲۰ ریال
شاخص قیمت ۵۰ شرکت ۱۲۱۶۵۷.۵ ریال ۱۲۱۴۱۸.۴ ریال ۱۲۱۶۵۷.۶ ریال ۳۱۰.۵۰ ریال
مالی ۱۳۷۳۲۷.۵ ریال ۱۳۶۱۴۴.۷ ریال ۱۳۷۵۲۸.۵ ریال ۱۹۹۵.۵۰ ریال
فراورده نفتی ۱۷۴۲۱۷.۱ ریال ۱۷۲۱۶۲ ریال ۱۷۴۲۱۷.۱ ریال ۳۶۷۲.۱۰ ریال

لینک منبع

خـــــــــــــبــــرنـــــــــــــامــــــــــــه

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *
دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *