امروز:دوشنبه, ۲ اسفند , ۱۳۹۵ | ساعت ۰۰:۵۳:۴۰

اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم

امتیاز دهید:
این صفحه:
تبليغات
کانال قیمت تلگرام
خرید شارژ
ابزارک ها

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *

لیست امروز انواع شاخص بورس در ایران ۲۸ / اردیبهشت / ۱۳۹۴

قیمت روزانه بورس
لیست امروز انواع شاخص های بورس در ایران از جمله اوراق بهادر ، الکترونیک ، مالی ، ، مواد غذایی و.. می توانید در زیر مشهاده کنید.     دوشنبه ۲۸ / اردیبهشت / ۱۳۹۴

نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز)
شاخص بازده نقدی قیمت ۲۵۷۷۲۲ ریال ۲۵۷۷۲۲ ریال ۲۵۷۷۲۲ ریال ۸۷۹.۰۰ ریال
شاخص قیمت (هم وزن) ۸۹۹۸.۳ ریال ۸۹۹۶.۸ ریال ۹۰۰۸.۷ ریال ۳.۴۰ ریال
شاخص کل (هم وزن) ۹۹۰۱.۲ ریال ۹۸۹۹.۶ ریال ۹۹۱۲.۶ ریال ۳.۷۰ ریال
ص قیمت(وزنی-ارزشی) ۲۷۱۵۸.۷ ریال ۲۷۰۸۹.۸ ریال ۲۷۱۵۸.۷ ریال ۹۲.۱۰ ریال
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۲۹۱۲.۵ ریال ۲۹۰۸.۳ ریال ۲۹۱۵.۳ ریال ۶.۲۰ ریال
شاخص بازار اول ۴۵۹۳۴.۸ ریال ۴۵۷۹۲.۳ ریال ۴۵۹۳۴.۸ ریال ۱۸۴.۱۰ ریال
شاخص کل ۶۳۵۳۱.۴ ریال ۶۳۳۷۰.۴ ریال ۶۳۵۳۱.۴ ریال ۲۱۵.۴۰ ریال
شاخص آزاد شناور ۷۳۰۵۶.۹ ریال ۷۲۹۲۲.۷ ریال ۷۳۰۶۲.۵ ریال ۲۰۲.۷۰ ریال
شاخص بازار دوم ۱۳۰۴۹۵.۷ ریال ۱۳۰۳۳۰.۱ ریال ۱۳۰۸۴۱ ریال ۲۶۳.۷۰ ریال
تامین آب، برق، گاز ۱۱۱.۹ ریال ۱۱۱.۶ ریال ۱۱۲ ریال ۰.۲۰ ریال
رادیویی ۵۲۴.۴ ریال ۵۲۴.۴ ریال ۵۲۴.۴ ریال ۰.۲۰ ریال
استخراج نفت جز کشف ۵۸۹.۴ ریال ۵۸۹.۴ ریال ۵۸۹.۷ ریال -۰.۳۰ ریال
محصولات چرمی ۶۲۸ ریال ۶۱۵.۵ ریال ۶۲۸ ریال ۱۲.۵۰ ریال
فنی مهندسی ۶۳۰.۸ ریال ۶۳۰.۸ ریال ۶۳۰.۹ ریال -۰.۱۰ ریال
بانکها ۶۶۳.۸ ریال ۶۶۳.۸ ریال ۶۶۶.۳ ریال -۰.۷۰ ریال
ذغال سنگ ۶۷۸.۴ ریال ۶۵۵.۳ ریال ۶۷۸.۴ ریال ۲۳.۲۰ ریال
سیمان ۶۹۳.۹ ریال ۶۹۱.۸ ریال ۶۹۳.۹ ریال ۲.۸۰ ریال
انبوه سازی ۷۷۹.۱ ریال ۷۷۹.۱ ریال ۷۸۶.۱ ریال -۶.۰۰ ریال
منسوجات ۱۳۳۲.۳ ریال ۱۳۳۲.۳ ریال ۱۳۳۵.۹ ریال -۳.۶۰ ریال
سرمایه گذاریها ۱۵۲۳.۴ ریال ۱۵۱۹.۴ ریال ۱۵۲۷ ریال ۲.۷۰ ریال
کانی غیرفلزی ۱۶۶۴.۶ ریال ۱۶۶۱ ریال ۱۶۷۰.۸ ریال -۱۲.۵۰ ریال
ابزار پزشکی ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۰.۰۰ ریال
کاشی و سرامیک ۱۸۶۵.۲ ریال ۱۸۴۰ ریال ۱۸۶۵.۲ ریال ۳۱.۸۰ ریال
سایرمالی ۱۹۲۰.۵ ریال ۱۹۲۰.۵ ریال ۱۹۳۵ ریال -۱۱.۴۰ ریال
غذایی بجز قند ۲۴۵۷.۷ ریال ۲۴۵۲.۶ ریال ۲۴۵۷.۸ ریال ۵.۵۰ ریال
شاخص۵۰شرکت فعالتر ۲۶۰۰.۱ ریال ۲۵۹۴.۲ ریال ۲۶۰۰.۱ ریال ۱۲.۹۰ ریال
وسایل ارتباطی ۳۰۱۶.۴ ریال ۳۰۱۶.۴ ریال ۳۰۶۳.۸ ریال ۶۳.۲۰ ریال
قند و شکر ۳۱۷۰.۳ ریال ۳۱۶۹ ریال ۳۱۷۳.۱ ریال -۱.۱۰ ریال
بیمه و بازنشسته ۳۴۶۹ ریال ۳۴۶۹ ریال ۳۴۸۴ ریال -۱۷.۸۰ ریال
حمل و نقل ۳۹۸۴.۸ ریال ۳۹۸۴.۸ ریال ۳۹۹۴.۸ ریال -۱۰.۱۰ ریال
شیمیایی ۴۳۶۱.۲ ریال ۴۳۴۸.۷ ریال ۴۳۶۱.۲ ریال ۴۴.۷۰ ریال
سایر معادن ۴۴۷۵.۲ ریال ۴۴۶۴.۳ ریال ۴۴۸۷.۴ ریال ۲.۶۰ ریال
رایانه ۴۵۳۸.۲ ریال ۴۵۳۴.۷ ریال ۴۵۳۹ ریال ۱۱.۱۰ ریال
مواد دارویی ۴۸۶۰.۵ ریال ۴۸۶۰.۵ ریال ۴۸۷۵.۱ ریال -۴.۵۰ ریال
محصولات کاغذ ۵۶۳۰.۸ ریال ۵۶۳۰.۸ ریال ۵۷۰۲.۳ ریال -۷۱.۵۰ ریال
چند رشته ای ص ۶۱۹۳.۶ ریال ۶۱۷۵ ریال ۶۱۹۳.۶ ریال ۲۰.۹۰ ریال
زراعت ۶۴۹۴.۴ ریال ۶۴۹۴.۴ ریال ۶۴۹۴.۴ ریال ۰.۰۰ ریال
ماشین آلات ۱۰۳۸۱.۱ ریال ۱۰۳۳۸.۶ ریال ۱۰۳۸۱.۱ ریال ۲۸.۹۰ ریال
کانه فلزی ۱۰۷۹۷.۲ ریال ۱۰۷۹۷.۲ ریال ۱۰۹۰۹.۸ ریال -۱۱۳.۹۰ ریال
خودرو ۱۲۱۲۰.۹ ریال ۱۲۱۲۰.۹ ریال ۱۲۲۶۶.۹ ریال -۱۳۳.۶۰ ریال
لاستیک ۱۸۲۸۰.۸ ریال ۱۸۲۶۱.۴ ریال ۱۸۲۸۰.۸ ریال ۱۳.۶۰ ریال
محصولات چوبی ۱۸۴۲۱.۵ ریال ۱۸۴۲۱.۵ ریال ۱۸۴۲۱.۵ ریال ۰.۰۰ ریال
محصولات فلزی ۱۹۳۱۷.۹ ریال ۱۹۲۲۶.۸ ریال ۱۹۳۱۷.۹ ریال ۸۵.۲۰ ریال
فلزات اساسی ۲۷۲۱۹.۸ ریال ۲۷۲۱۵.۷ ریال ۲۷۲۸۴.۱ ریال -۵۴.۰۰ ریال
شاخص صنعت ۵۲۱۱۹.۳ ریال ۵۲۰۳۲.۹ ریال ۵۲۱۱۹.۳ ریال ۲۲۳.۷۰ ریال
انتشار و چاپ ۵۳۱۵۸.۱ ریال ۵۳۱۵۸.۱ ریال ۵۴۴۴۶.۶ ریال -۱۲۵۱.۲۰ ریال
شاخص قیمت ۵۰ شرکت ۱۲۱۵۹۹.۴ ریال ۱۲۱۵۵۵.۱ ریال ۱۲۱۷۴۵.۱ ریال -۵۷.۶۰ ریال
مالی ۱۳۷۱۸۵ ریال ۱۳۷۱۸۵ ریال ۱۳۷۶۳۲.۷ ریال -۱۴۲.۰۰ ریال
فراورده نفتی ۱۷۹۵۹۶.۵ ریال ۱۷۴۹۹۶.۶ ریال ۱۷۹۵۹۶.۵ ریال ۵۳۷۹.۵۰ ریال

لینک منبع

خـــــــــــــبــــرنـــــــــــــامــــــــــــه

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *
دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *