امروز:سه شنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۵ | ساعت ۲۲:۵۷:۲۲

اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم

امتیاز دهید:
این صفحه:
تبليغات
کانال قیمت تلگرام
خرید شارژ
ابزارک ها

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *

لیست امروز انواع شاخص بورس در ایران ۲۹ / اردیبهشت / ۱۳۹۴

قیمت روزانه بورس
لیست امروز انواع شاخص های بورس در ایران از جمله اوراق بهادر ، الکترونیک ، مالی ، ، مواد غذایی و.. می توانید در زیر مشهاده کنید.     سه شنبه ۲۹ / اردیبهشت / ۱۳۹۴

نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز)
شاخص قیمت (هم وزن) ۸۹۷۳.۳ ریال ۸۹۵۹.۹ ریال ۹۰۰۵.۹ ریال -۲۵.۰۰ ریال
شاخص کل (هم وزن) ۹۸۷۳.۷ ریال ۹۸۵۸.۹ ریال ۹۹۰۹.۶ ریال -۲۷.۵۰ ریال
ص قیمت(وزنی-ارزشی) ۲۷۱۳۰.۳ ریال ۲۷۰۹۲.۵ ریال ۲۷۱۸۸.۱ ریال -۲۸.۴۰ ریال
شاخص بازده نقدی قیمت ۲۵۷۵۶۹.۳ ریال ۲۵۷۵۶۹.۳ ریال ۲۵۷۵۶۹.۳ ریال -۱۵۲.۷۰ ریال
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۲۹۰۹.۳ ریال ۲۹۰۴.۶ ریال ۲۹۱۳.۴ ریال -۳.۲۰ ریال
شاخص بازار اول ۴۵۹۳۴.۷ ریال ۴۵۸۵۸.۳ ریال ۴۶۰۰۵.۶ ریال -۰.۱۰ ریال
شاخص کل ۶۳۴۶۵.۱ ریال ۶۳۳۷۶.۵ ریال ۶۳۵۹۸.۹ ریال -۶۶.۳۰ ریال
شاخص آزاد شناور ۷۲۸۸۲.۴ ریال ۷۲۸۱۲.۱ ریال ۷۳۱۴۶.۸ ریال -۱۷۴.۵۰ ریال
شاخص بازار دوم ۱۳۰۰۵۷.۳ ریال ۱۲۹۹۱۰.۴ ریال ۱۳۰۴۹۵.۴ ریال -۴۳۷.۷۰ ریال
تامین آب، برق، گاز ۱۰۸.۸ ریال ۱۰۸.۸ ریال ۱۱۰.۹ ریال -۳.۱۰ ریال
رادیویی ۵۲۶.۹ ریال ۵۲۴.۳ ریال ۵۲۶.۹ ریال ۲.۵۰ ریال
استخراج نفت جز کشف ۵۸۹.۳ ریال ۵۸۹.۳ ریال ۵۸۹.۴ ریال -۰.۱۰ ریال
فنی مهندسی ۶۳۰.۸ ریال ۶۳۰.۸ ریال ۶۳۰.۸ ریال ۰.۰۰ ریال
محصولات چرمی ۶۵۳.۲ ریال ۶۲۸.۱ ریال ۶۵۳.۲ ریال ۲۵.۲۰ ریال
بانکها ۶۵۷.۴ ریال ۶۵۶.۹ ریال ۶۶۳.۷ ریال -۶.۴۰ ریال
سیمان ۶۹۹.۷ ریال ۶۹۴.۲ ریال ۶۹۹.۷ ریال ۵.۸۰ ریال
ذغال سنگ ۷۰۴.۱ ریال ۶۸۵.۷ ریال ۷۰۴.۱ ریال ۲۵.۷۰ ریال
انبوه سازی ۷۷۶.۴ ریال ۷۷۵.۹ ریال ۷۷۹.۳ ریال -۲.۷۰ ریال
منسوجات ۱۳۳۱.۱ ریال ۱۳۳۱.۱ ریال ۱۳۳۲.۳ ریال -۱.۲۰ ریال
سرمایه گذاریها ۱۵۱۰.۴ ریال ۱۵۰۷.۷ ریال ۱۵۲۳.۳ ریال -۱۳.۰۰ ریال
کانی غیرفلزی ۱۶۴۳.۳ ریال ۱۶۴۳.۳ ریال ۱۶۶۴.۵ ریال -۲۱.۳۰ ریال
ابزار پزشکی ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۰.۰۰ ریال
کاشی و سرامیک ۱۸۷۹.۱ ریال ۱۸۷۱.۷ ریال ۱۸۷۹.۱ ریال ۱۳.۹۰ ریال
سایرمالی ۱۹۲۱.۳ ریال ۱۹۲۱.۲ ریال ۱۹۳۰.۱ ریال ۰.۸۰ ریال
غذایی بجز قند ۲۴۴۳.۹ ریال ۲۴۴۳.۹ ریال ۲۴۵۸.۳ ریال -۱۳.۸۰ ریال
شاخص۵۰شرکت فعالتر ۲۶۰۰.۷ ریال ۲۵۹۶ ریال ۲۶۰۲.۹ ریال ۰.۶۰ ریال
وسایل ارتباطی ۲۹۷۳.۸ ریال ۲۹۷۳.۸ ریال ۳۰۱۷.۴ ریال -۴۲.۶۰ ریال
قند و شکر ۳۱۶۷.۴ ریال ۳۱۶۵.۳ ریال ۳۱۷۰.۷ ریال -۲.۹۰ ریال
بیمه و بازنشسته ۳۴۵۹.۱ ریال ۳۴۵۹.۱ ریال ۳۴۶۵.۶ ریال -۹.۹۰ ریال
حمل و نقل ۳۹۵۹.۹ ریال ۳۹۵۹.۹ ریال ۳۹۸۵.۵ ریال -۲۴.۹۰ ریال
شیمیایی ۴۳۶۸ ریال ۴۳۶۰.۶ ریال ۴۳۶۸ ریال ۶.۸۰ ریال
سایر معادن ۴۵۰۰.۴ ریال ۴۴۲۴.۹ ریال ۴۵۰۰.۴ ریال ۲۵.۲۰ ریال
رایانه ۴۵۱۷ ریال ۴۵۱۴.۷ ریال ۴۵۳۸.۱ ریال -۲۱.۲۰ ریال
مواد دارویی ۴۸۶۴.۲ ریال ۴۸۶۲.۱ ریال ۴۸۶۴.۲ ریال ۳.۷۰ ریال
محصولات کاغذ ۵۵۹۳.۴ ریال ۵۵۹۳.۴ ریال ۵۶۳۰.۸ ریال -۳۷.۴۰ ریال
چند رشته ای ص ۶۲۵۲.۳ ریال ۶۱۹۷.۹ ریال ۶۲۵۲.۳ ریال ۵۸.۷۰ ریال
زراعت ۶۴۹۴.۴ ریال ۶۴۹۴.۴ ریال ۶۴۹۴.۴ ریال ۰.۰۰ ریال
ماشین آلات ۱۰۳۶۳.۴ ریال ۱۰۳۵۵.۴ ریال ۱۰۳۹۲.۷ ریال -۱۷.۷۰ ریال
کانه فلزی ۱۰۷۹۸.۱ ریال ۱۰۷۹۸.۱ ریال ۱۰۸۱۴.۸ ریال ۰.۹۰ ریال
خودرو ۱۱۸۳۴.۶ ریال ۱۱۸۳۴.۶ ریال ۱۲۰۹۳.۴ ریال -۲۸۶.۳۰ ریال
لاستیک ۱۸۳۵۳ ریال ۱۸۲۵۷.۷ ریال ۱۸۳۶۲.۱ ریال ۷۲.۲۰ ریال
محصولات چوبی ۱۸۴۲۱.۵ ریال ۱۸۴۲۱.۵ ریال ۱۸۴۲۱.۵ ریال ۰.۰۰ ریال
محصولات فلزی ۱۹۲۴۸.۲ ریال ۱۹۲۴۸.۲ ریال ۱۹۳۵۵.۵ ریال -۶۹.۷۰ ریال
فلزات اساسی ۲۷۲۸۷.۹ ریال ۲۷۱۶۲ ریال ۲۷۲۸۷.۹ ریال ۶۸.۱۰ ریال
انتشار و چاپ ۵۱۲۵۲.۶ ریال ۵۱۲۵۲.۶ ریال ۵۳۱۵۸.۱ ریال -۱۹۰۵.۵۰ ریال
شاخص صنعت ۵۲۱۴۹.۴ ریال ۵۲۰۵۸.۹ ریال ۵۲۱۶۱.۶ ریال ۳۰.۱۰ ریال
شاخص قیمت ۵۰ شرکت ۱۲۱۵۰۰.۵ ریال ۱۲۱۳۲۹ ریال ۱۲۱۶۶۳.۱ ریال -۹۸.۵۰ ریال
مالی ۱۳۵۹۵۰.۶ ریال ۱۳۵۸۴۰.۲ ریال ۱۳۷۱۸۱.۶ ریال -۱۲۳۴.۴۰ ریال
فراورده نفتی ۱۸۰۴۴۳ ریال ۱۸۰۲۲۵ ریال ۱۸۱۶۴۴.۳ ریال ۸۴۷.۰۰ ریال

لینک منبع

خـــــــــــــبــــرنـــــــــــــامــــــــــــه

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *
دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *