امروز:سه شنبه, ۱۰ اسفند , ۱۳۹۵ | ساعت ۰۸:۵۹:۲۸

اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم

امتیاز دهید:
این صفحه:
تبليغات
کانال قیمت تلگرام
خرید شارژ
ابزارک ها

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *

لیست امروز انواع شاخص بورس در ایران ۳ / اردیبهشت / ۱۳۹۴

قیمت روزانه بورس
لیست امروز انواع شاخص های بورس در ایران از جمله اوراق بهادر ، الکترونیک ، مالی ، ، مواد غذایی و.. می توانید در زیر مشهاده کنید.

نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز)
شاخص بازده نقدی قیمت ۲۷۱۸۸۶.۵ ریال ۲۷۱۸۸۶.۵ ریال ۲۷۱۸۸۶.۵ ریال -۷۶۲.۵۰ ریال
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۳۱۰۶.۸ ریال ۳۱۰۶.۸ ریال ۳۱۱۸.۳ ریال -۸.۳۰ ریال
شاخص قیمت (هم وزن) ۹۲۷۲.۵ ریال ۹۲۷۲.۵ ریال ۹۲۹۸.۶ ریال -۱۳.۵۰ ریال
شاخص کل (هم وزن) ۱۰۱۵۴.۴ ریال ۱۰۱۵۴.۴ ریال ۱۰۱۸۳ ریال -۱۴.۸۰ ریال
ص قیمت(وزنی-ارزشی) ۲۸۵۹۴.۱ ریال ۲۸۵۹۴.۱ ریال ۲۸۶۹۳.۴ ریال -۸۰.۵۰ ریال
شاخص بازار اول ۴۸۹۲۵.۴ ریال ۴۸۹۲۵.۴ ریال ۴۹۱۱۷.۵ ریال -۱۵۳.۲۰ ریال
شاخص کل ۶۶۸۲۸.۶ ریال ۶۶۸۲۸.۶ ریال ۶۷۰۶۰.۶ ریال -۱۸۸.۱۰ ریال
شاخص آزاد شناور ۷۷۵۰۹.۱ ریال ۷۷۵۰۹.۱ ریال ۷۷۷۹۱.۴ ریال -۱۸۹.۱۰ ریال
شاخص بازار دوم ۱۳۳۴۱۹.۱ ریال ۱۳۳۳۹۷ ریال ۱۳۳۷۳۴.۷ ریال -۲۷۱.۹۰ ریال
رادیویی ۵۶۸.۶ ریال ۵۶۸.۶ ریال ۵۷۲.۵ ریال -۳.۸۰ ریال
استخراج نفت جز کشف ۶۵۸.۹ ریال ۶۵۸.۹ ریال ۶۵۹ ریال -۰.۲۰ ریال
محصولات چرمی ۶۶۰.۹ ریال ۶۶۰.۹ ریال ۶۸۱ ریال -۲۰.۱۰ ریال
فنی مهندسی ۶۸۵.۸ ریال ۶۸۴.۷ ریال ۶۹۳.۹ ریال -۸.۱۰ ریال
بانکها ۷۰۲.۴ ریال ۷۰۲.۴ ریال ۷۰۵.۷ ریال -۱.۷۰ ریال
سیمان ۷۲۷.۴ ریال ۷۲۷.۴ ریال ۷۲۹.۳ ریال -۲.۰۰ ریال
ذغال سنگ ۷۳۱.۵ ریال ۷۳۱.۵ ریال ۷۳۷ ریال -۵.۵۰ ریال
انبوه سازی ۸۴۶.۸ ریال ۸۴۵.۶ ریال ۸۴۸.۱ ریال -۵.۳۰ ریال
منسوجات ۱۱۸۵ ریال ۱۱۷۲.۴ ریال ۱۱۸۵ ریال ۱۲.۶۰ ریال
سرمایه گذاریها ۱۶۳۰ ریال ۱۶۳۰ ریال ۱۶۴۰.۱ ریال -۱.۱۰ ریال
کانی غیرفلزی ۱۷۱۳.۷ ریال ۱۷۰۵.۲ ریال ۱۷۱۴ ریال ۹.۸۰ ریال
کاشی و سرامیک ۱۸۲۱.۷ ریال ۱۸۲۱.۲ ریال ۱۸۲۳.۲ ریال ۰.۷۰ ریال
ابزار پزشکی ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۰.۰۰ ریال
سایرمالی ۲۰۳۴ ریال ۲۰۳۴ ریال ۲۰۵۹.۶ ریال -۴.۵۰ ریال
غذایی بجز قند ۲۵۲۳.۱ ریال ۲۵۲۳.۱ ریال ۲۵۲۷.۵ ریال -۳.۰۰ ریال
وسایل ارتباطی ۲۶۰۷.۵ ریال ۲۶۰۷.۵ ریال ۲۶۰۷.۵ ریال ۰.۰۰ ریال
شاخص۵۰شرکت فعالتر ۲۷۵۵.۳ ریال ۲۷۵۵.۳ ریال ۲۷۶۴.۹ ریال -۶.۷۰ ریال
قند و شکر ۲۹۷۵.۷ ریال ۲۹۷۴.۹ ریال ۲۹۸۱.۶ ریال ۰.۵۰ ریال
بیمه و بازنشسته ۳۶۲۰.۱ ریال ۳۶۱۷.۷ ریال ۳۶۲۳.۲ ریال -۱۶.۹۰ ریال
رایانه ۴۳۴۲.۸ ریال ۴۳۳۸.۳ ریال ۴۳۴۶.۴ ریال -۳.۲۰ ریال
سایر معادن ۴۳۵۷.۳ ریال ۴۳۴۶.۱ ریال ۴۳۵۷.۳ ریال ۴۷۶.۱۰ ریال
شیمیایی ۴۳۷۴.۹ ریال ۴۳۷۴.۸ ریال ۴۳۹۰.۳ ریال -۱۵.۸۰ ریال
حمل و نقل ۴۵۷۸.۹ ریال ۴۵۴۱.۱ ریال ۴۵۸۳.۸ ریال ۵۲.۲۰ ریال
مواد دارویی ۴۸۹۶.۴ ریال ۴۸۹۶.۴ ریال ۴۹۰۴.۲ ریال -۵.۵۰ ریال
محصولات کاغذ ۵۸۰۰.۶ ریال ۵۷۳۰.۲ ریال ۵۸۰۰.۶ ریال ۵۷.۰۰ ریال
زراعت ۶۵۶۷.۴ ریال ۶۵۶۷.۴ ریال ۶۵۷۶.۸ ریال -۹.۴۰ ریال
چند رشته ای ص ۶۵۷۰.۵ ریال ۶۵۷۰.۵ ریال ۶۵۸۵ ریال -۳.۳۰ ریال
ماشین آلات ۱۰۸۸۴ ریال ۱۰۸۸۲.۸ ریال ۱۰۹۵۲.۶ ریال -۸۹.۰۰ ریال
کانه فلزی ۱۱۹۹۸.۳ ریال ۱۱۹۹۸.۳ ریال ۱۲۰۵۴.۶ ریال -۱۰۲.۵۰ ریال
خودرو ۱۲۹۷۸.۴ ریال ۱۲۹۶۳ ریال ۱۳۰۳۳.۵ ریال -۱۶.۸۰ ریال
محصولات چوبی ۱۸۴۸۸.۶ ریال ۱۸۴۸۸.۶ ریال ۱۸۴۸۸.۶ ریال ۰.۰۰ ریال
لاستیک ۱۹۰۰۹.۷ ریال ۱۹۰۰۹.۷ ریال ۱۹۱۲۴.۳ ریال -۱۱۷.۱۰ ریال
محصولات فلزی ۲۲۱۴۲.۸ ریال ۲۲۱۴۱.۸ ریال ۲۲۴۲۹.۳ ریال -۱۳۵.۶۰ ریال
فلزات اساسی ۲۹۲۹۴.۹ ریال ۲۹۲۹۴.۹ ریال ۲۹۴۰۵.۵ ریال -۱۱۴.۰۰ ریال
انتشار و چاپ ۴۵۸۴۵.۶ ریال ۴۵۸۴۵.۶ ریال ۴۵۸۴۵.۶ ریال ۰.۰۰ ریال
شاخص صنعت ۵۴۷۴۵.۸ ریال ۵۴۷۴۵.۸ ریال ۵۴۹۱۵.۲ ریال -۱۶۰.۰۰ ریال
شاخص قیمت ۵۰ شرکت ۱۲۷۵۷۵.۲ ریال ۱۲۷۵۷۵.۲ ریال ۱۲۷۹۵۰.۴ ریال -۴۸۹.۸۰ ریال
مالی ۱۴۵۳۲۸.۳ ریال ۱۴۵۳۲۸.۳ ریال ۱۴۶۰۳۸.۱ ریال -۳۳۲.۷۰ ریال
فراورده نفتی ۱۹۷۶۵۰.۸ ریال ۱۹۷۶۵۰.۶ ریال ۱۹۷۷۵۴.۹ ریال -۸۱.۲۰ ریال
دستگاههای برقی ۲۷۸۲۲۹.۸ ریال ۲۷۶۶۶۲.۵ ریال ۲۷۸۳۷۹.۶ ریال ۶۲۲۷.۸۰ ریال

لینک منبع

خـــــــــــــبــــرنـــــــــــــامــــــــــــه

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *
دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *