امروز:پنج شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۵ | ساعت ۰۵:۵۸:۲۴

اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم

امتیاز دهید:
این صفحه:
تبليغات
کانال قیمت تلگرام
خرید شارژ
ابزارک ها

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *

لیست امروز انواع شاخص بورس در ایران ۳۰ / اردیبهشت / ۱۳۹۴

قیمت روزانه بورس
لیست امروز انواع شاخص های بورس در ایران از جمله اوراق بهادر ، الکترونیک ، مالی ، ، مواد غذایی و.. می توانید در زیر مشهاده کنید.     چهارشنبه ۳۰ / اردیبهشت / ۱۳۹۴

نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز)
شاخص بازده نقدی قیمت ۲۵۷۸۵۲.۲ ریال ۲۵۷۸۵۲.۲ ریال ۲۵۷۸۵۲.۲ ریال ۲۸۳.۲۰ ریال
شاخص قیمت (هم وزن) ۸۹۵۹.۷ ریال ۸۹۵۹.۲ ریال ۸۹۷۳.۹ ریال -۰.۶۰ ریال
شاخص کل (هم وزن) ۹۸۷۳ ریال ۹۸۷۲.۴ ریال ۹۸۸۸.۷ ریال -۰.۷۰ ریال
ص قیمت(وزنی-ارزشی) ۲۶۹۷۷.۹ ریال ۲۶۹۵۶ ریال ۲۶۹۸۷.۹ ریال ۲۴.۵۰ ریال
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۲۹۱۳.۸ ریال ۲۹۱۰.۳ ریال ۲۹۱۴.۵ ریال ۴.۵۰ ریال
شاخص بازار اول ۴۵۹۷۲.۳ ریال ۴۵۹۳۸.۵ ریال ۴۵۹۷۸.۲ ریال ۳۷.۶۰ ریال
شاخص کل ۶۳۵۲۲.۸ ریال ۶۳۴۷۱.۴ ریال ۶۳۵۴۶.۲ ریال ۵۷.۷۰ ریال
شاخص آزاد شناور ۷۲۹۰۷.۵ ریال ۷۲۸۶۵.۳ ریال ۷۲۹۵۱ ریال ۲۵.۱۰ ریال
شاخص بازار دوم ۱۳۰۲۰۱.۸ ریال ۱۳۰۰۰۶.۱ ریال ۱۳۰۳۲۴.۸ ریال ۱۴۴.۸۰ ریال
تامین آب، برق، گاز ۱۰۷.۷ ریال ۱۰۷.۷ ریال ۱۰۸.۳ ریال -۱.۱۰ ریال
رادیویی ۵۲۷.۷ ریال ۵۲۶.۹ ریال ۵۲۷.۷ ریال ۰.۸۰ ریال
استخراج نفت جز کشف ۵۸۹.۳ ریال ۵۸۹.۳ ریال ۵۸۹.۳ ریال ۰.۰۰ ریال
فنی مهندسی ۶۳۰.۸ ریال ۶۳۰.۸ ریال ۶۳۰.۸ ریال ۰.۰۰ ریال
محصولات چرمی ۶۵۶.۲ ریال ۶۵۵.۲ ریال ۶۵۶.۲ ریال ۳.۰۰ ریال
بانکها ۶۵۹.۲ ریال ۶۵۸.۵ ریال ۶۶۰.۲ ریال ۱.۸۰ ریال
سیمان ۷۰۰.۴ ریال ۶۹۹.۷ ریال ۷۰۰.۶ ریال ۰.۷۰ ریال
ذغال سنگ ۷۰۶.۱ ریال ۷۰۴.۱ ریال ۷۰۷.۷ ریال ۲.۰۰ ریال
انبوه سازی ۷۹۴.۲ ریال ۷۸۰.۷ ریال ۷۹۴.۲ ریال ۱۷.۸۰ ریال
منسوجات ۱۳۲۹.۶ ریال ۱۳۲۹.۶ ریال ۱۳۳۲ ریال -۱.۵۰ ریال
سرمایه گذاریها ۱۵۱۶.۱ ریال ۱۵۰۹.۱ ریال ۱۵۱۶.۱ ریال ۵.۷۰ ریال
کانی غیرفلزی ۱۶۳۸.۶ ریال ۱۶۳۸.۶ ریال ۱۶۴۳.۱ ریال -۴.۷۰ ریال
ابزار پزشکی ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۰.۰۰ ریال
کاشی و سرامیک ۱۸۸۹ ریال ۱۸۸۳ ریال ۱۸۹۱.۲ ریال ۹.۹۰ ریال
سایرمالی ۱۹۱۲.۷ ریال ۱۹۱۲.۷ ریال ۱۹۲۲.۲ ریال -۸.۶۰ ریال
غذایی بجز قند ۲۴۳۹.۶ ریال ۲۴۳۸.۵ ریال ۲۴۴۳.۹ ریال -۴.۳۰ ریال
شاخص۵۰شرکت فعالتر ۲۶۰۳.۸ ریال ۲۶۰۱.۴ ریال ۲۶۰۴.۲ ریال ۳.۱۰ ریال
وسایل ارتباطی ۳۰۶۳.۴ ریال ۲۹۸۰.۳ ریال ۳۰۶۳.۴ ریال ۸۹.۶۰ ریال
قند و شکر ۳۱۵۳.۹ ریال ۳۱۵۳.۹ ریال ۳۱۷۰.۶ ریال -۱۳.۵۰ ریال
بیمه و بازنشسته ۳۴۲۹.۹ ریال ۳۴۲۹.۹ ریال ۳۴۶۶.۳ ریال -۲۹.۲۰ ریال
حمل و نقل ۳۹۱۷.۳ ریال ۳۹۱۷.۳ ریال ۳۹۵۹.۹ ریال -۴۲.۶۰ ریال
شیمیایی ۴۳۸۷.۸ ریال ۴۳۶۷.۸ ریال ۴۳۸۷.۸ ریال ۱۹.۸۰ ریال
رایانه ۴۵۱۷.۷ ریال ۴۵۱۶.۶ ریال ۴۵۲۰.۲ ریال ۰.۷۰ ریال
سایر معادن ۴۶۶۸ ریال ۴۶۲۸.۱ ریال ۴۶۷۶ ریال ۱۶۷.۶۰ ریال
مواد دارویی ۴۸۵۳.۱ ریال ۴۸۵۳ ریال ۴۸۶۳.۱ ریال -۱۱.۱۰ ریال
محصولات کاغذ ۵۵۷۳.۴ ریال ۵۵۷۳.۴ ریال ۵۵۹۳.۴ ریال -۲۰.۰۰ ریال
چند رشته ای ص ۶۳۲۲.۶ ریال ۶۲۵۷.۴ ریال ۶۳۲۲.۶ ریال ۷۰.۳۰ ریال
زراعت ۶۴۹۴.۴ ریال ۶۴۹۴.۴ ریال ۶۴۹۴.۴ ریال ۰.۰۰ ریال
ماشین آلات ۱۰۳۶۵.۶ ریال ۱۰۳۵۱.۹ ریال ۱۰۳۹۳ ریال ۲.۲۰ ریال
کانه فلزی ۱۰۷۶۶.۸ ریال ۱۰۷۶۶.۸ ریال ۱۰۷۹۷.۱ ریال -۳۱.۳۰ ریال
خودرو ۱۱۷۷۰.۲ ریال ۱۱۷۷۰.۲ ریال ۱۱۸۲۷.۷ ریال -۶۴.۴۰ ریال
محصولات چوبی ۱۸۴۲۱.۵ ریال ۱۸۴۲۱.۵ ریال ۱۸۴۲۱.۵ ریال ۰.۰۰ ریال
لاستیک ۱۸۸۱۱.۸ ریال ۱۸۳۶۶.۶ ریال ۱۸۸۲۶.۴ ریال ۴۵۸.۸۰ ریال
محصولات فلزی ۱۹۰۵۰.۶ ریال ۱۹۰۵۰.۶ ریال ۱۹۲۰۸.۱ ریال -۱۹۷.۶۰ ریال
فلزات اساسی ۲۷۲۵۴.۱ ریال ۲۷۲۵۳.۳ ریال ۲۷۲۹۲.۵ ریال -۳۳.۸۰ ریال
انتشار و چاپ ۵۰۸۴۳.۴ ریال ۵۰۸۴۳.۴ ریال ۵۱۲۴۵.۷ ریال -۴۰۹.۲۰ ریال
شاخص صنعت ۵۲۱۸۱.۱ ریال ۵۲۱۴۳ ریال ۵۲۱۹۱.۵ ریال ۳۱.۷۰ ریال
شاخص قیمت ۵۰ شرکت ۱۲۱۶۷۷.۴ ریال ۱۲۱۴۹۹ ریال ۱۲۱۶۷۷.۴ ریال ۱۷۷.۴۰ ریال
مالی ۱۳۶۲۷۵.۵ ریال ۱۳۶۱۴۲.۵ ریال ۱۳۶۴۱۰.۵ ریال ۳۲۵.۵۰ ریال
فراورده نفتی ۱۷۸۰۹۴.۶ ریال ۱۷۸۰۹۴.۶ ریال ۱۸۰۲۲۲.۹ ریال -۲۳۴۸.۴۰ ریال

لینک منبع

خـــــــــــــبــــرنـــــــــــــامــــــــــــه

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *
دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *