امروز:چهارشنبه, ۲۹ دی , ۱۳۹۵ | ساعت ۲۱:۴۶:۵۸

اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم

امتیاز دهید:
این صفحه:
تبليغات
کانال قیمت تلگرام
خرید شارژ
ابزارک ها

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *

لیست امروز انواع شاخص بورس در ایران ۳۱ / اردیبهشت / ۱۳۹۴

قیمت روزانه بورس
لیست امروز انواع شاخص های بورس در ایران از جمله اوراق بهادر ، الکترونیک ، مالی ، ، مواد غذایی و.. می توانید در زیر مشهاده کنید.     پنجشنبه ۳۱ / اردیبهشت / ۱۳۹۴

نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز)
شاخص بازده نقدی قیمت ۲۵۸۲۷۱.۵ ریال ۲۵۸۲۷۱.۵ ریال ۲۵۸۲۷۱.۵ ریال ۴۱۹.۵۰ ریال
شاخص قیمت (هم وزن) ۸۹۷۰.۶ ریال ۸۹۴۴.۱ ریال ۸۹۷۰.۶ ریال ۳۰.۵۰ ریال
شاخص کل (هم وزن) ۹۹۰۶.۶ ریال ۹۸۷۷.۳ ریال ۹۹۰۶.۶ ریال ۳۳.۶۰ ریال
ص قیمت(وزنی-ارزشی) ۲۷۰۱۷.۵ ریال ۲۶۹۷۴.۷ ریال ۲۷۰۱۹.۹ ریال ۵۱.۶۰ ریال
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۲۹۱۷.۹ ریال ۲۹۱۳.۷ ریال ۲۹۱۸.۵ ریال ۴.۱۰ ریال
شاخص بازار اول ۴۶۰۵۷ ریال ۴۵۹۷۳.۷ ریال ۴۶۰۶۳.۱ ریال ۸۴.۷۰ ریال
شاخص کل ۶۳۶۴۴.۳ ریال ۶۳۵۴۳.۷ ریال ۶۳۶۵۰ ریال ۱۲۱.۵۰ ریال
شاخص آزاد شناور ۷۳۰۹۹.۱ ریال ۷۲۹۲۵.۷ ریال ۷۳۰۹۹.۳ ریال ۱۹۱.۶۰ ریال
شاخص بازار دوم ۱۳۰۴۷۱.۲ ریال ۱۳۰۳۱۲ ریال ۱۳۰۴۷۹.۱ ریال ۲۷۰.۲۰ ریال
تامین آب، برق، گاز ۱۰۹.۸ ریال ۱۰۹.۳ ریال ۱۰۹.۸ ریال ۲.۱۰ ریال
رادیویی ۵۲۷.۶ ریال ۵۲۷.۶ ریال ۵۲۷.۷ ریال -۰.۱۰ ریال
استخراج نفت جز کشف ۵۸۹.۳ ریال ۵۸۹.۳ ریال ۵۸۹.۳ ریال ۰.۰۰ ریال
فنی مهندسی ۶۲۵.۸ ریال ۶۲۵.۸ ریال ۶۳۰.۸ ریال -۵.۰۰ ریال
محصولات چرمی ۶۵۶.۲ ریال ۶۵۶.۲ ریال ۶۵۶.۲ ریال ۰.۰۰ ریال
بانکها ۶۶۰.۷ ریال ۶۵۹.۲ ریال ۶۶۰.۷ ریال ۱.۵۰ ریال
ذغال سنگ ۶۹۵.۳ ریال ۶۹۵.۳ ریال ۷۰۷.۳ ریال -۱۰.۸۰ ریال
سیمان ۷۰۱.۶ ریال ۷۰۱.۶ ریال ۷۰۲ ریال ۱.۲۰ ریال
انبوه سازی ۸۰۰.۲ ریال ۷۹۸.۹ ریال ۸۰۰.۸ ریال ۶.۰۰ ریال
منسوجات ۱۳۲۸.۹ ریال ۱۳۲۸.۹ ریال ۱۳۲۹.۶ ریال -۰.۷۰ ریال
سرمایه گذاریها ۱۵۲۸.۸ ریال ۱۵۱۹.۷ ریال ۱۵۲۸.۸ ریال ۱۲.۷۰ ریال
کانی غیرفلزی ۱۶۳۵.۱ ریال ۱۶۳۴ ریال ۱۶۳۷.۴ ریال -۳.۵۰ ریال
ابزار پزشکی ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۰.۰۰ ریال
کاشی و سرامیک ۱۸۹۳.۷ ریال ۱۸۸۹.۴ ریال ۱۸۹۳.۷ ریال ۴.۷۰ ریال
سایرمالی ۱۹۲۴.۶ ریال ۱۹۰۳.۷ ریال ۱۹۲۴.۶ ریال ۱۱.۹۰ ریال
غذایی بجز قند ۲۴۴۶.۹ ریال ۲۴۴۰.۱ ریال ۲۴۴۶.۹ ریال ۷.۳۰ ریال
شاخص۵۰شرکت فعالتر ۲۶۰۷ ریال ۲۶۰۳.۷ ریال ۲۶۰۷.۷ ریال ۳.۲۰ ریال
قند و شکر ۳۱۵۰.۵ ریال ۳۱۵۰.۴ ریال ۳۱۵۳.۵ ریال -۳.۴۰ ریال
وسایل ارتباطی ۳۱۸۱.۲ ریال ۳۰۷۶.۱ ریال ۳۱۸۱.۲ ریال ۱۱۷.۸۰ ریال
بیمه و بازنشسته ۳۴۵۸.۸ ریال ۳۴۳۵.۱ ریال ۳۴۶۸.۵ ریال ۲۸.۹۰ ریال
حمل و نقل ۳۹۱۱.۶ ریال ۳۹۰۵.۸ ریال ۳۹۱۱.۶ ریال -۵.۷۰ ریال
شیمیایی ۴۳۹۳.۶ ریال ۴۳۸۸ ریال ۴۳۹۴.۲ ریال ۵.۸۰ ریال
رایانه ۴۵۱۰.۶ ریال ۴۵۰۹.۹ ریال ۴۵۱۷.۶ ریال -۷.۱۰ ریال
سایر معادن ۴۸۴۵.۸ ریال ۴۷۳۴.۸ ریال ۴۸۴۵.۸ ریال ۱۷۷.۸۰ ریال
مواد دارویی ۴۸۵۷.۸ ریال ۴۸۵۴.۸ ریال ۴۸۵۷.۹ ریال ۴.۷۰ ریال
محصولات کاغذ ۵۵۴۴.۵ ریال ۵۵۴۴.۵ ریال ۵۵۷۳.۴ ریال -۲۸.۹۰ ریال
چند رشته ای ص ۶۳۷۴ ریال ۶۳۳۲.۳ ریال ۶۳۷۶.۳ ریال ۵۱.۴۰ ریال
زراعت ۶۴۹۴.۴ ریال ۶۴۹۴.۴ ریال ۶۴۹۴.۴ ریال ۰.۰۰ ریال
ماشین آلات ۱۰۴۱۲.۲ ریال ۱۰۳۸۰.۹ ریال ۱۰۴۲۲.۱ ریال ۴۶.۶۰ ریال
کانه فلزی ۱۰۷۴۹.۱ ریال ۱۰۷۴۹.۱ ریال ۱۰۷۶۲.۷ ریال -۱۷.۷۰ ریال
خودرو ۱۱۸۹۵.۱ ریال ۱۱۸۱۰.۷ ریال ۱۱۸۹۷.۲ ریال ۱۲۴.۹۰ ریال
محصولات چوبی ۱۸۴۲۱.۱ ریال ۱۸۴۲۱.۱ ریال ۱۸۴۲۱.۵ ریال -۰.۴۰ ریال
محصولات فلزی ۱۹۰۳۷.۹ ریال ۱۹۰۳۱.۷ ریال ۱۹۰۷۷ ریال -۱۲.۷۰ ریال
لاستیک ۱۹۰۴۸.۹ ریال ۱۸۸۲۳.۷ ریال ۱۹۰۴۸.۹ ریال ۲۳۷.۱۰ ریال
فلزات اساسی ۲۷۲۲۵ ریال ۲۷۲۲۵ ریال ۲۷۲۵۴ ریال -۲۹.۱۰ ریال
انتشار و چاپ ۴۹۵۸۱.۶ ریال ۴۹۵۸۱.۶ ریال ۵۰۸۴۶.۱ ریال -۱۲۶۱.۸۰ ریال
شاخص صنعت ۵۲۲۶۴.۷ ریال ۵۲۲۰۲.۱ ریال ۵۲۲۷۸.۱ ریال ۸۳.۶۰ ریال
شاخص قیمت ۵۰ شرکت ۱۲۱۷۲۵.۱ ریال ۱۲۱۶۸۹.۴ ریال ۱۲۱۷۴۹.۳ ریال ۴۸.۱۰ ریال
مالی ۱۳۶۷۴۴.۹ ریال ۱۳۶۳۴۲.۳ ریال ۱۳۶۷۴۴.۹ ریال ۴۶۹.۹۰ ریال
فراورده نفتی ۱۷۷۷۴۳.۱ ریال ۱۷۷۱۲۰.۵ ریال ۱۷۷۸۴۰.۷ ریال -۳۵۰.۹۰ ریال

لینک منبع

خـــــــــــــبــــرنـــــــــــــامــــــــــــه

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *
دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *