امروز:یکشنبه, ۱ اسفند , ۱۳۹۵ | ساعت ۱۵:۱۷:۱۵

اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم

امتیاز دهید:
این صفحه:
تبليغات
کانال قیمت تلگرام
خرید شارژ
ابزارک ها

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *

لیست امروز انواع شاخص بورس در ایران ۶ / اردیبهشت / ۱۳۹۴

قیمت روزانه بورس
لیست امروز انواع شاخص های بورس در ایران از جمله اوراق بهادر ، الکترونیک ، مالی ، ، مواد غذایی و.. می توانید در زیر مشهاده کنید.

نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز)
شاخص بازده نقدی قیمت ۲۷۰۸۲۸.۵ ریال ۲۷۰۸۲۸.۵ ریال ۲۷۰۸۲۸.۵ ریال -۱۰۵۷.۵۰ ریال
شاخص قیمت (هم وزن) ۹۲۷۷.۵ ریال ۹۲۷۷ ریال ۹۲۹۸.۷ ریال ۵.۰۰ ریال
شاخص کل (هم وزن) ۱۰۱۵۹.۹ ریال ۱۰۱۵۹.۴ ریال ۱۰۱۸۳.۲ ریال ۵.۵۰ ریال
ص قیمت(وزنی-ارزشی) ۲۸۴۸۳.۱ ریال ۲۸۴۸۳.۱ ریال ۲۸۶۸۱.۹ ریال -۱۱۱.۰۰ ریال
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۳۰۹۸.۷ ریال ۳۰۹۸.۷ ریال ۳۱۱۲.۵ ریال -۸.۱۰ ریال
شاخص بازار اول ۴۸۷۶۳.۶ ریال ۴۸۷۶۳.۶ ریال ۴۹۱۸۶.۶ ریال -۱۶۱.۸۰ ریال
شاخص کل ۶۶۵۶۹.۲ ریال ۶۶۵۶۹.۲ ریال ۶۷۰۳۴ ریال -۲۵۹.۴۰ ریال
شاخص آزاد شناور ۷۷۳۱۳.۷ ریال ۷۷۳۱۳.۷ ریال ۷۷۸۵۲.۷ ریال -۱۹۵.۴۰ ریال
شاخص بازار دوم ۱۳۲۷۱۴.۸ ریال ۱۳۲۷۱۴.۸ ریال ۱۳۳۴۰۵.۶ ریال -۷۰۴.۲۰ ریال
رادیویی ۵۶۲.۹ ریال ۵۶۲.۹ ریال ۵۶۸.۵ ریال -۵.۷۰ ریال
استخراج نفت جز کشف ۶۳۲.۶ ریال ۶۳۲.۶ ریال ۶۳۲.۶ ریال -۲۶.۳۰ ریال
محصولات چرمی ۶۶۰.۷ ریال ۶۶۰.۷ ریال ۶۶۰.۹ ریال -۰.۲۰ ریال
فنی مهندسی ۶۸۵.۶ ریال ۶۸۵.۱ ریال ۶۸۷ ریال -۰.۲۰ ریال
بانکها ۷۰۶.۴ ریال ۷۰۵.۵ ریال ۷۰۹ ریال ۴.۰۰ ریال
سیمان ۷۲۵.۴ ریال ۷۲۵.۴ ریال ۷۲۷.۵ ریال -۲.۰۰ ریال
ذغال سنگ ۷۲۹.۲ ریال ۷۲۹.۲ ریال ۷۲۹.۹ ریال -۲.۳۰ ریال
انبوه سازی ۸۵۰.۲ ریال ۸۴۸.۷ ریال ۸۵۶.۹ ریال ۳.۴۰ ریال
منسوجات ۱۱۸۶.۱ ریال ۱۱۸۶.۱ ریال ۱۱۸۶.۱ ریال ۱.۱۰ ریال
سرمایه گذاریها ۱۶۳۲.۵ ریال ۱۶۳۱.۷ ریال ۱۶۳۵ ریال ۲.۵۰ ریال
کانی غیرفلزی ۱۷۲۳ ریال ۱۷۱۷.۱ ریال ۱۷۲۳ ریال ۹.۳۰ ریال
کاشی و سرامیک ۱۸۲۰.۵ ریال ۱۸۲۰.۵ ریال ۱۸۲۳.۹ ریال -۱.۲۰ ریال
ابزار پزشکی ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۰.۰۰ ریال
سایرمالی ۲۰۳۴.۹ ریال ۲۰۳۴.۹ ریال ۲۰۴۸.۶ ریال ۰.۹۰ ریال
غذایی بجز قند ۲۵۱۶.۸ ریال ۲۵۱۶.۸ ریال ۲۵۲۳.۱ ریال -۶.۳۰ ریال
وسایل ارتباطی ۲۶۰۷.۵ ریال ۲۶۰۷.۵ ریال ۲۶۰۷.۵ ریال ۰.۰۰ ریال
شاخص۵۰شرکت فعالتر ۲۷۴۱.۹ ریال ۲۷۴۱.۹ ریال ۲۷۶۲.۵ ریال -۱۳.۴۰ ریال
قند و شکر ۲۹۷۱.۶ ریال ۲۹۶۸ ریال ۲۹۷۵.۷ ریال -۴.۱۰ ریال
بیمه و بازنشسته ۳۶۲۰.۵ ریال ۳۶۰۵.۸ ریال ۳۶۲۰.۵ ریال ۰.۴۰ ریال
رایانه ۴۳۳۷.۸ ریال ۴۳۳۷.۸ ریال ۴۳۴۲.۸ ریال -۵.۰۰ ریال
شیمیایی ۴۳۵۴.۸ ریال ۴۳۵۴.۸ ریال ۴۳۷۳.۲ ریال -۲۰.۱۰ ریال
سایر معادن ۴۴۸۵.۱ ریال ۴۴۸۵.۱ ریال ۴۵۳۰.۷ ریال ۱۲۷.۸۰ ریال
حمل و نقل ۴۵۱۷.۴ ریال ۴۵۱۷.۴ ریال ۴۵۷۷.۹ ریال -۶۱.۵۰ ریال
مواد دارویی ۴۸۸۹.۴ ریال ۴۸۸۹.۴ ریال ۴۸۹۵.۷ ریال -۷.۰۰ ریال
محصولات کاغذ ۵۸۷۹.۹ ریال ۵۸۷۹.۹ ریال ۵۹۳۴.۲ ریال ۷۹.۳۰ ریال
زراعت ۶۵۲۷.۳ ریال ۶۵۲۷.۳ ریال ۶۵۶۷.۴ ریال -۴۰.۱۰ ریال
چند رشته ای ص ۶۵۶۵.۷ ریال ۶۵۶۵.۷ ریال ۶۵۷۰.۴ ریال -۴.۸۰ ریال
ماشین آلات ۱۰۸۴۰ ریال ۱۰۸۴۰ ریال ۱۰۹۰۷.۳ ریال -۴۴.۰۰ ریال
کانه فلزی ۱۱۹۴۶.۶ ریال ۱۱۹۴۶.۶ ریال ۱۱۹۹۲.۳ ریال -۵۱.۷۰ ریال
خودرو ۱۳۲۵۹.۹ ریال ۱۳۰۶۱.۸ ریال ۱۳۲۵۹.۹ ریال ۲۸۱.۵۰ ریال
محصولات چوبی ۱۸۴۸۸.۶ ریال ۱۸۴۸۸.۶ ریال ۱۸۴۸۸.۶ ریال ۰.۰۰ ریال
لاستیک ۱۸۹۴۵.۹ ریال ۱۸۹۴۴.۲ ریال ۱۹۰۰۶ ریال -۶۳.۸۰ ریال
محصولات فلزی ۲۱۶۷۰.۹ ریال ۲۱۶۷۰.۹ ریال ۲۲۱۵۰.۲ ریال -۴۷۱.۹۰ ریال
فلزات اساسی ۲۹۱۱۷.۸ ریال ۲۹۱۱۷.۸ ریال ۲۹۲۹۱ ریال -۱۷۷.۱۰ ریال
انتشار و چاپ ۴۵۸۴۵.۶ ریال ۴۵۸۴۵.۶ ریال ۴۵۸۴۵.۶ ریال ۰.۰۰ ریال
شاخص صنعت ۵۴۴۳۴.۳ ریال ۵۴۴۳۴.۳ ریال ۵۴۸۳۲.۴ ریال -۳۱۱.۵۰ ریال
شاخص قیمت ۵۰ شرکت ۱۲۶۴۳۵.۵ ریال ۱۲۶۴۳۵.۵ ریال ۱۲۷۴۵۳.۵ ریال -۱۱۳۹.۵۰ ریال
مالی ۱۴۶۰۲۶.۷ ریال ۱۴۵۸۷۰.۹ ریال ۱۴۶۴۸۲.۱ ریال ۶۹۸.۷۰ ریال
فراورده نفتی ۱۹۱۷۶۵.۶ ریال ۱۹۱۴۳۴.۳ ریال ۲۰۳۸۵۵.۷ ریال -۵۸۸۴.۴۰ ریال
دستگاههای برقی ۲۷۹۷۶۰.۴ ریال ۲۷۸۹۷۴ ریال ۲۷۹۷۹۰.۸ ریال ۱۵۳۱.۴۰ ریال

لینک منبع

خـــــــــــــبــــرنـــــــــــــامــــــــــــه

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *
دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *