امروز:دوشنبه, ۲ اسفند , ۱۳۹۵ | ساعت ۱۲:۰۳:۵۵

اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم

امتیاز دهید:
این صفحه:
تبليغات
کانال قیمت تلگرام
خرید شارژ
ابزارک ها

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *

لیست امروز انواع شاخص بورس در ایران ۷ / اردیبهشت / ۱۳۹۴

قیمت روزانه بورس
لیست امروز انواع شاخص های بورس در ایران از جمله اوراق بهادر ، الکترونیک ، مالی ، ، مواد غذایی و.. می توانید در زیر مشهاده کنید.

نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز)
شاخص بازده نقدی قیمت ۲۷۰۷۱۴.۶ ریال ۲۷۰۷۱۴.۶ ریال ۲۷۰۷۱۴.۶ ریال -۱۱۳.۴۰ ریال
شاخص قیمت (هم وزن) ۹۲۶۹.۷ ریال ۹۲۶۹.۶ ریال ۹۲۷۹.۱ ریال -۳.۰۰ ریال
شاخص کل (هم وزن) ۱۰۱۵۶.۷ ریال ۱۰۱۵۶.۵ ریال ۱۰۱۶۶.۹ ریال -۳.۲۰ ریال
ص قیمت(وزنی-ارزشی) ۲۸۴۶۷.۳ ریال ۲۸۴۶۷.۳ ریال ۲۸۵۴۶.۲ ریال -۱۲.۲۰ ریال
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۳۰۹۲.۶ ریال ۳۰۹۲.۶ ریال ۳۱۰۳.۱ ریال -۶.۱۰ ریال
شاخص بازار اول ۴۸۸۰۰.۶ ریال ۴۸۸۰۰.۶ ریال ۴۸۹۲۳.۵ ریال ۳۷.۰۰ ریال
شاخص کل ۶۶۵۴۰.۶ ریال ۶۶۵۴۰.۶ ریال ۶۶۷۲۵.۲ ریال -۲۸.۶۰ ریال
شاخص آزاد شناور ۷۷۳۳۵.۷ ریال ۷۷۳۳۵.۷ ریال ۷۷۵۳۳.۲ ریال ۲۲.۰۰ ریال
شاخص بازار دوم ۱۳۲۲۷۳.۵ ریال ۱۳۲۲۷۳.۵ ریال ۱۳۲۸۰۳.۳ ریال -۴۴۰.۵۰ ریال
رادیویی ۵۶۳ ریال ۵۶۲.۴ ریال ۵۶۳ ریال ۰.۱۰ ریال
استخراج نفت جز کشف ۶۳۰.۶ ریال ۶۳۰.۶ ریال ۶۳۲.۶ ریال -۲.۰۰ ریال
محصولات چرمی ۶۵۰.۳ ریال ۶۵۰.۳ ریال ۶۶۰.۷ ریال -۱۰.۴۰ ریال
فنی مهندسی ۶۷۶.۶ ریال ۶۷۶.۶ ریال ۶۸۵.۵ ریال -۹.۰۰ ریال
بانکها ۷۰۹.۱ ریال ۷۰۷.۷ ریال ۷۱۰.۵ ریال ۲.۷۰ ریال
سیمان ۷۲۳.۶ ریال ۷۲۳.۵ ریال ۷۲۵.۴ ریال -۱.۸۰ ریال
ذغال سنگ ۷۲۵ ریال ۷۲۵ ریال ۷۲۹.۲ ریال -۴.۲۰ ریال
انبوه سازی ۸۴۰.۶ ریال ۸۴۰.۶ ریال ۸۵۰.۱ ریال -۹.۶۰ ریال
منسوجات ۱۱۸۶.۵ ریال ۱۱۸۶.۱ ریال ۱۱۸۶.۵ ریال ۰.۴۰ ریال
سرمایه گذاریها ۱۶۳۶.۸ ریال ۱۶۳۵.۹ ریال ۱۶۳۸.۸ ریال ۴.۳۰ ریال
کانی غیرفلزی ۱۷۲۱.۸ ریال ۱۷۲۱.۸ ریال ۱۷۲۵.۴ ریال -۱.۲۰ ریال
کاشی و سرامیک ۱۸۲۱.۴ ریال ۱۸۱۹.۶ ریال ۱۸۲۱.۷ ریال ۰.۹۰ ریال
ابزار پزشکی ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۰.۰۰ ریال
سایرمالی ۲۰۵۸.۷ ریال ۲۰۳۵.۳ ریال ۲۰۶۰.۵ ریال ۲۳.۸۰ ریال
غذایی بجز قند ۲۵۳۶.۹ ریال ۲۵۱۸.۷ ریال ۲۵۴۱.۸ ریال ۲۰.۱۰ ریال
وسایل ارتباطی ۲۶۰۷.۵ ریال ۲۶۰۷.۵ ریال ۲۶۰۷.۵ ریال ۰.۰۰ ریال
شاخص۵۰شرکت فعالتر ۲۷۴۰.۶ ریال ۲۷۴۰.۶ ریال ۲۷۴۹.۶ ریال -۱.۳۰ ریال
قند و شکر ۲۹۴۳.۶ ریال ۲۹۴۳.۶ ریال ۲۹۶۹.۱ ریال -۲۸.۰۰ ریال
بیمه و بازنشسته ۳۶۴۲.۵ ریال ۳۶۲۱ ریال ۳۶۴۳.۲ ریال ۲۲.۰۰ ریال
رایانه ۴۳۲۸.۳ ریال ۴۳۲۸.۲ ریال ۴۳۳۷.۸ ریال -۹.۵۰ ریال
شیمیایی ۴۳۳۸.۵ ریال ۴۳۳۸.۴ ریال ۴۳۵۴.۲ ریال -۱۶.۳۰ ریال
حمل و نقل ۴۴۷۱.۶ ریال ۴۴۷۱.۶ ریال ۴۵۱۷.۲ ریال -۴۵.۸۰ ریال
سایر معادن ۴۶۳۴.۲ ریال ۴۴۹۷ ریال ۴۶۳۴.۲ ریال ۱۴۹.۱۰ ریال
مواد دارویی ۴۸۷۸.۹ ریال ۴۸۷۵.۶ ریال ۴۸۹۰ ریال -۱۰.۵۰ ریال
محصولات کاغذ ۵۹۵۳.۶ ریال ۵۸۸۷.۲ ریال ۵۹۵۳.۶ ریال ۷۳.۷۰ ریال
زراعت ۶۵۱۳.۳ ریال ۶۵۱۳.۳ ریال ۶۵۲۷.۳ ریال -۱۴.۰۰ ریال
چند رشته ای ص ۶۵۵۳.۲ ریال ۶۵۵۳.۲ ریال ۶۵۶۶.۵ ریال -۱۲.۵۰ ریال
ماشین آلات ۱۰۸۴۱.۲ ریال ۱۰۸۳۶.۸ ریال ۱۰۸۴۱.۹ ریال ۱.۲۰ ریال
کانه فلزی ۱۱۸۵۵.۱ ریال ۱۱۸۵۵.۱ ریال ۱۱۹۴۸.۲ ریال -۹۱.۵۰ ریال
خودرو ۱۳۳۲۵.۲ ریال ۱۳۳۱۶ ریال ۱۳۳۸۶.۶ ریال ۶۵.۳۰ ریال
محصولات چوبی ۱۸۴۸۸.۶ ریال ۱۸۴۸۸.۶ ریال ۱۸۴۸۸.۶ ریال ۰.۰۰ ریال
لاستیک ۱۸۹۳۹.۵ ریال ۱۸۹۳۸.۳ ریال ۱۸۹۵۱.۹ ریال -۶.۴۰ ریال
محصولات فلزی ۲۱۶۲۰.۴ ریال ۲۱۶۲۰.۴ ریال ۲۱۷۰۵.۲ ریال -۵۰.۵۰ ریال
فلزات اساسی ۲۸۹۳۴.۸ ریال ۲۸۹۳۴.۸ ریال ۲۹۱۱۵.۷ ریال -۱۸۳.۰۰ ریال
شاخص صنعت ۵۴۳۶۱.۳ ریال ۵۴۳۶۱.۳ ریال ۵۴۵۴۲.۴ ریال -۷۳.۰۰ ریال
انتشار و چاپ ۵۶۸۶۵.۵ ریال ۴۵۸۴۵.۶ ریال ۵۷۴۹۸ ریال ۱۱۰۱۹.۹۰ ریال
شاخص قیمت ۵۰ شرکت ۱۲۶۲۱۵.۳ ریال ۱۲۶۲۱۵.۳ ریال ۱۲۶۵۷۱.۳ ریال -۲۱۹.۷۰ ریال
مالی ۱۴۶۵۹۵.۳ ریال ۱۴۶۲۸۹.۶ ریال ۱۴۶۷۸۸ ریال ۵۶۹.۳۰ ریال
فراورده نفتی ۱۹۶۶۱۴.۴ ریال ۱۹۵۸۴۷.۲ ریال ۱۹۶۶۱۷ ریال ۴۸۴۹.۴۰ ریال
دستگاههای برقی ۲۷۶۷۱۷.۷ ریال ۲۷۶۷۱۷.۷ ریال ۲۷۸۸۰۱.۷ ریال -۳۰۴۲.۳۰ ریال

لینک منبع

خـــــــــــــبــــرنـــــــــــــامــــــــــــه

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *
دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *