امروز:یکشنبه, ۸ اسفند , ۱۳۹۵ | ساعت ۲۰:۵۸:۳۵

اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم

امتیاز دهید:
این صفحه:
تبليغات
کانال قیمت تلگرام
خرید شارژ
ابزارک ها

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *

لیست امروز انواع شاخص بورس در ایران ۸ / اردیبهشت / ۱۳۹۴

قیمت روزانه بورس
لیست امروز انواع شاخص های بورس در ایران از جمله اوراق بهادر ، الکترونیک ، مالی ، ، مواد غذایی و.. می توانید در زیر مشهاده کنید.

نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز)
شاخص بازده نقدی قیمت ۲۶۹۳۶۵.۵ ریال ۲۶۹۳۶۵.۵ ریال ۲۶۹۳۶۵.۵ ریال -۱۳۴۸.۵۰ ریال
شاخص قیمت (هم وزن) ۹۲۶۷.۶ ریال ۹۲۶۷.۶ ریال ۹۲۷۹.۳ ریال -۲.۱۰ ریال
شاخص کل (هم وزن) ۱۰۱۵۴.۳ ریال ۱۰۱۵۴.۳ ریال ۱۰۱۶۷.۱ ریال -۲.۴۰ ریال
ص قیمت(وزنی-ارزشی) ۲۸۳۲۵.۳ ریال ۲۸۳۲۵.۳ ریال ۲۸۴۷۱.۶ ریال -۱۴۲.۰۰ ریال
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۳۰۷۰.۹ ریال ۳۰۷۰.۹ ریال ۳۰۹۳ ریال -۲۱.۷۰ ریال
شاخص بازار اول ۴۸۵۸۹.۶ ریال ۴۸۵۸۹.۶ ریال ۴۸۸۰۷.۷ ریال -۲۱۱.۰۰ ریال
شاخص کل ۶۶۲۰۸.۹ ریال ۶۶۲۰۸.۹ ریال ۶۶۵۵۱ ریال -۳۳۱.۷۰ ریال
شاخص آزاد شناور ۷۶۹۱۳.۵ ریال ۷۶۹۱۳.۵ ریال ۷۷۳۴۴.۵ ریال -۴۲۲.۲۰ ریال
شاخص بازار دوم ۱۳۱۴۰۰.۶ ریال ۱۳۱۴۰۰.۶ ریال ۱۳۲۲۹۷.۷ ریال -۸۷۲.۴۰ ریال
مبلمان ۲۷۲.۷ ریال ۲۷۲.۷ ریال ۲۷۲.۷ ریال ۰.۰۰ ریال
رادیویی ۵۵۸.۸ ریال ۵۵۸.۸ ریال ۵۶۲.۹ ریال -۴.۲۰ ریال
استخراج نفت جز کشف ۶۲۸.۶ ریال ۶۲۸.۶ ریال ۶۳۰.۶ ریال -۲.۰۰ ریال
محصولات چرمی ۶۵۰.۳ ریال ۶۵۰.۳ ریال ۶۵۰.۳ ریال ۰.۰۰ ریال
فنی مهندسی ۶۵۴.۲ ریال ۶۵۴.۲ ریال ۶۷۶.۵ ریال -۲۲.۴۰ ریال
بانکها ۷۰۳.۶ ریال ۷۰۳.۶ ریال ۷۰۹.۱ ریال -۵.۵۰ ریال
سیمان ۷۱۴.۹ ریال ۷۱۴.۹ ریال ۷۲۳.۵ ریال -۸.۷۰ ریال
ذغال سنگ ۷۲۷.۲ ریال ۷۲۴.۶ ریال ۷۲۷.۲ ریال ۲.۲۰ ریال
انبوه سازی ۸۶۲.۴ ریال ۸۴۰.۱ ریال ۸۶۳.۵ ریال ۲۱.۸۰ ریال
پیمانکاری ۹۱۹.۷ ریال ۹۱۹.۷ ریال ۹۱۹.۷ ریال ۰.۰۰ ریال
حمل و نقل ۱۱۲۵.۲ ریال ۱۱۲۵.۲ ریال ۱۱۲۵.۲ ریال ۰.۰۰ ریال
منسوجات ۱۱۸۶.۷ ریال ۱۱۸۶.۵ ریال ۱۱۸۶.۷ ریال ۰.۲۰ ریال
سرمایه گذاریها ۱۶۲۵.۷ ریال ۱۶۲۵.۷ ریال ۱۶۳۶.۱ ریال -۱۱.۱۰ ریال
کانی غیرفلزی ۱۷۴۶.۷ ریال ۱۷۲۴.۷ ریال ۱۷۴۶.۷ ریال ۲۴.۹۰ ریال
ابزار پزشکی ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۰.۰۰ ریال
کاشی و سرامیک ۱۸۳۵.۹ ریال ۱۸۲۱.۴ ریال ۱۸۳۶.۲ ریال ۱۴.۵۰ ریال
سایرمالی ۲۰۶۴.۸ ریال ۲۰۶۲.۹ ریال ۲۰۶۷.۲ ریال ۶.۱۰ ریال
غذایی بجز قند ۲۵۱۰.۸ ریال ۲۵۱۰.۸ ریال ۲۵۳۶.۹ ریال -۲۶.۱۰ ریال
وسایل ارتباطی ۲۶۰۷.۵ ریال ۲۶۰۷.۵ ریال ۲۶۰۷.۵ ریال ۰.۰۰ ریال
شاخص۵۰شرکت فعالتر ۲۷۲۴.۹ ریال ۲۷۲۴.۹ ریال ۲۷۳۹.۴ ریال -۱۵.۷۰ ریال
قند و شکر ۲۹۳۰.۲ ریال ۲۹۳۰.۱ ریال ۲۹۴۰.۲ ریال -۱۳.۴۰ ریال
بیمه و بازنشسته ۳۶۴۱.۱ ریال ۳۶۳۸.۲ ریال ۳۶۴۲.۵ ریال -۱.۴۰ ریال
رایانه ۴۳۲۷.۸ ریال ۴۳۲۷.۵ ریال ۴۳۲۹.۵ ریال -۰.۵۰ ریال
شیمیایی ۴۳۳۲.۵ ریال ۴۳۳۱.۹ ریال ۴۳۳۹.۴ ریال -۶.۰۰ ریال
حمل و نقل ۴۳۴۱.۸ ریال ۴۳۴۱.۸ ریال ۴۴۶۲.۹ ریال -۱۲۹.۸۰ ریال
سایر معادن ۴۸۰۵.۵ ریال ۴۷۹۰.۶ ریال ۴۸۱۴.۷ ریال ۱۷۱.۳۰ ریال
مواد دارویی ۴۸۸۸.۲ ریال ۴۸۸۴.۴ ریال ۴۸۸۸.۲ ریال ۹.۳۰ ریال
محصولات کاغذ ۵۹۲۷.۸ ریال ۵۹۲۷.۸ ریال ۵۹۷۴.۶ ریال -۲۵.۸۰ ریال
زراعت ۶۴۹۰.۹ ریال ۶۴۹۰.۲ ریال ۶۵۱۳.۳ ریال -۲۲.۴۰ ریال
چند رشته ای ص ۶۵۳۴.۷ ریال ۶۵۳۴.۷ ریال ۶۵۵۲.۵ ریال -۱۸.۵۰ ریال
ماشین آلات ۱۰۷۷۷.۲ ریال ۱۰۷۷۷.۲ ریال ۱۰۸۳۳.۷ ریال -۶۴.۰۰ ریال
کانه فلزی ۱۱۸۱۴.۸ ریال ۱۱۸۱۴.۸ ریال ۱۱۸۵۰.۹ ریال -۴۰.۳۰ ریال
خودرو ۱۳۱۲۸ ریال ۱۳۱۲۸ ریال ۱۳۲۷۶.۸ ریال -۱۹۷.۲۰ ریال
محصولات چوبی ۱۸۴۸۷.۱ ریال ۱۸۴۸۷.۱ ریال ۱۸۴۸۸.۶ ریال -۱.۵۰ ریال
لاستیک ۱۸۹۵۵.۱ ریال ۱۸۹۳۵.۱ ریال ۱۸۹۶۹.۸ ریال ۱۵.۶۰ ریال
محصولات فلزی ۲۱۵۹۴.۲ ریال ۲۱۵۴۴.۷ ریال ۲۱۵۹۴.۸ ریال -۲۶.۲۰ ریال
فلزات اساسی ۲۸۸۱۲.۶ ریال ۲۸۸۱۲.۶ ریال ۲۸۹۲۸.۱ ریال -۱۲۲.۲۰ ریال
شاخص صنعت ۵۴۱۱۳.۴ ریال ۵۴۱۱۳.۴ ریال ۵۴۳۳۷.۱ ریال -۲۴۷.۹۰ ریال
انتشار و چاپ ۵۹۱۲۶.۶ ریال ۵۹۱۲۶.۶ ریال ۵۹۱۲۶.۶ ریال ۲۲۶۱.۱۰ ریال
شاخص قیمت ۵۰ شرکت ۱۲۵۷۵۶.۶ ریال ۱۲۵۷۴۸.۶ ریال ۱۲۶۱۸۷.۴ ریال -۴۵۸.۴۰ ریال

لینک منبع

خـــــــــــــبــــرنـــــــــــــامــــــــــــه

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *
دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *