امروز:دوشنبه, ۴ بهمن , ۱۳۹۵ | ساعت ۲۲:۴۲:۲۴

اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم

امتیاز دهید:
این صفحه:
تبليغات
کانال قیمت تلگرام
خرید شارژ
ابزارک ها

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *

لیست امروز انواع شاخص بورس در ایران ۹ / اردیبهشت / ۱۳۹۴

قیمت روزانه بورس
لیست امروز انواع شاخص های بورس در ایران از جمله اوراق بهادر ، الکترونیک ، مالی ، ، مواد غذایی و.. می توانید در زیر مشهاده کنید.

نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز)
شاخص بازده نقدی قیمت ۲۶۶۷۹۵.۴ ریال ۲۶۶۷۹۵.۴ ریال ۲۶۶۷۹۵.۴ ریال -۲۵۶۹.۶۰ ریال
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۳۰۲۶.۷ ریال ۳۰۲۶.۷ ریال ۳۰۷۰.۱ ریال -۴۴.۲۰ ریال
شاخص قیمت (هم وزن) ۹۲۱۲ ریال ۹۲۱۴.۳ ریال ۹۲۷۰.۶ ریال -۵۵.۶۰ ریال
شاخص کل (هم وزن) ۱۰۰۹۵.۹ ریال ۱۰۰۹۵.۹ ریال ۱۰۱۵۷.۶ ریال -۵۸.۴۰ ریال
ص قیمت(وزنی-ارزشی) ۲۸۰۵۴.۷ ریال ۲۸۰۵۴.۹ ریال ۲۸۳۰۵.۴ ریال -۲۷۰.۶۰ ریال
شاخص بازار اول ۴۸۰۸۵.۴ ریال ۴۸۰۸۵.۴ ریال ۴۸۵۴۲ ریال -۵۰۴.۲۰ ریال
شاخص کل ۶۵۵۷۶.۸ ریال ۶۵۵۷۶.۸ ریال ۶۶۱۶۱.۲ ریال -۶۳۲.۱۰ ریال
شاخص آزاد شناور ۷۵۹۳۲.۸ ریال ۷۵۹۳۲.۸ ریال ۷۶۸۵۰.۷ ریال -۹۸۰.۷۰ ریال
شاخص بازار دوم ۱۳۰۴۱۳.۱ ریال ۱۳۰۴۱۳.۱ ریال ۱۳۱۴۲۰.۵ ریال -۹۸۶.۹۰ ریال
مبلمان ۲۷۲.۷ ریال ۲۷۲.۷ ریال ۲۷۲.۷ ریال ۰.۰۰ ریال
رادیویی ۵۵۲.۶ ریال ۵۵۲.۶ ریال ۵۵۸.۳ ریال -۶.۲۰ ریال
استخراج نفت جز کشف ۶۱۸.۳ ریال ۶۱۸.۳ ریال ۶۲۸.۶ ریال -۱۰.۳۰ ریال
محصولات چرمی ۶۲۹ ریال ۶۲۹ ریال ۶۵۰.۳ ریال -۲۱.۳۰ ریال
فنی مهندسی ۶۵۴ ریال ۶۴۹.۴ ریال ۶۵۴ ریال -۰.۲۰ ریال
بانکها ۶۸۸.۴ ریال ۶۸۸.۴ ریال ۶۹۹.۶ ریال -۱۵.۲۰ ریال
سیمان ۷۱۱ ریال ۷۱۱ ریال ۷۱۴.۷ ریال -۳.۹۰ ریال
ذغال سنگ ۷۲۷.۶ ریال ۷۲۷.۲ ریال ۷۲۷.۸ ریال ۰.۴۰ ریال
انبوه سازی ۸۴۱ ریال ۸۴۱ ریال ۸۵۹.۹ ریال -۲۱.۴۰ ریال
پیمانکاری ۹۱۹.۷ ریال ۹۱۹.۷ ریال ۹۱۹.۷ ریال ۰.۰۰ ریال
حمل و نقل ۱۱۲۵.۲ ریال ۱۱۲۵.۲ ریال ۱۱۲۵.۲ ریال ۰.۰۰ ریال
منسوجات ۱۲۱۶.۲ ریال ۱۱۹۲.۴ ریال ۱۲۱۶.۲ ریال ۲۹.۵۰ ریال
سرمایه گذاریها ۱۶۱۵.۸ ریال ۱۶۱۵.۸ ریال ۱۶۲۴.۱ ریال -۹.۹۰ ریال
کانی غیرفلزی ۱۷۵۸.۷ ریال ۱۷۴۵.۹ ریال ۱۷۵۸.۹ ریال ۱۲.۰۰ ریال
ابزار پزشکی ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۰.۰۰ ریال
کاشی و سرامیک ۱۸۴۳ ریال ۱۸۴۱.۱ ریال ۱۸۴۴ ریال ۷.۱۰ ریال
سایرمالی ۲۰۲۴.۲ ریال ۲۰۲۴.۲ ریال ۲۰۵۲.۴ ریال -۴۰.۶۰ ریال
غذایی بجز قند ۲۴۸۱ ریال ۲۴۸۱ ریال ۲۵۰۷.۴ ریال -۲۹.۸۰ ریال
وسایل ارتباطی ۲۶۰۷.۵ ریال ۲۶۰۷.۵ ریال ۲۶۰۷.۵ ریال ۰.۰۰ ریال
شاخص۵۰شرکت فعالتر ۲۶۹۶.۶ ریال ۲۶۹۶.۶ ریال ۲۷۱۹ ریال -۲۸.۳۰ ریال
قند و شکر ۲۹۲۵.۳ ریال ۲۹۲۵.۳ ریال ۲۹۳۳.۶ ریال -۴.۹۰ ریال
بیمه و بازنشسته ۳۵۹۶.۳ ریال ۳۵۹۵.۶ ریال ۳۶۲۷.۷ ریال -۴۴.۸۰ ریال
حمل و نقل ۴۱۷۳.۱ ریال ۴۱۷۳.۱ ریال ۴۳۳۸.۸ ریال -۱۶۸.۷۰ ریال
شیمیایی ۴۳۳۰ ریال ۴۳۳۰ ریال ۴۳۴۱.۳ ریال -۲.۵۰ ریال
رایانه ۴۳۳۰.۱ ریال ۴۳۲۷.۵ ریال ۴۳۳۳.۶ ریال ۲.۳۰ ریال
سایر معادن ۴۶۶۳.۴ ریال ۴۶۶۳.۴ ریال ۴۸۴۴.۲ ریال -۱۴۲.۱۰ ریال
مواد دارویی ۴۸۸۱.۱ ریال ۴۸۸۱.۱ ریال ۴۸۸۹.۲ ریال -۷.۱۰ ریال
محصولات کاغذ ۵۸۵۷.۷ ریال ۵۸۵۷.۷ ریال ۵۹۳۲.۳ ریال -۷۰.۱۰ ریال
زراعت ۶۴۴۶ ریال ۶۴۴۶ ریال ۶۴۹۰.۹ ریال -۴۴.۹۰ ریال
چند رشته ای ص ۶۵۰۱.۳ ریال ۶۵۰۱.۳ ریال ۶۵۳۳.۶ ریال -۳۳.۴۰ ریال
ماشین آلات ۱۰۶۸۳ ریال ۱۰۶۸۳ ریال ۱۰۷۷۰.۷ ریال -۹۴.۲۰ ریال
کانه فلزی ۱۱۷۶۰.۸ ریال ۱۱۷۶۰.۸ ریال ۱۱۸۱۴.۴ ریال -۵۴.۰۰ ریال
خودرو ۱۲۹۲۰.۳ ریال ۱۲۹۲۰.۳ ریال ۱۳۰۶۷.۱ ریال -۲۰۷.۷۰ ریال
محصولات چوبی ۱۸۴۸۷.۱ ریال ۱۸۴۸۷.۱ ریال ۱۸۴۸۷.۱ ریال ۰.۰۰ ریال
لاستیک ۱۸۸۴۵.۱ ریال ۱۸۸۴۵.۱ ریال ۱۸۹۸۰.۵ ریال -۱۱۰.۰۰ ریال
محصولات فلزی ۲۱۴۶۱.۷ ریال ۲۱۴۶۱.۷ ریال ۲۱۵۰۲.۲ ریال -۱۳۲.۵۰ ریال
فلزات اساسی ۲۸۵۵۷.۲ ریال ۲۸۵۵۷.۲ ریال ۲۸۷۶۸.۵ ریال -۲۵۵.۴۰ ریال
شاخص صنعت ۵۳۷۰۵.۱ ریال ۵۳۷۰۵.۱ ریال ۵۴۰۴۷.۳ ریال -۴۰۸.۳۰ ریال
انتشار و چاپ ۶۱۴۸۷.۴ ریال ۶۱۴۸۷.۴ ریال ۶۱۴۸۷.۴ ریال ۲۳۶۰.۸۰ ریال
شاخص قیمت ۵۰ شرکت ۱۲۵۱۸۰.۷ ریال ۱۲۵۱۸۰.۶ ریال ۱۲۵۶۶۵ ریال -۵۷۵.۳۰ ریال

لینک منبع

خـــــــــــــبــــرنـــــــــــــامــــــــــــه

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *
دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *