امروز:یکشنبه, ۸ اسفند , ۱۳۹۵ | ساعت ۰۹:۲۹:۲۴

اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم

امتیاز دهید:
این صفحه:
تبليغات
کانال قیمت تلگرام
خرید شارژ
ابزارک ها

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *

لیست فیمت روز شکل دهنده نور ۸ / اردیبهشت / ۱۳۹۴

لیست قیمت امروز,روز شکل دهنده نور – Gold-Silver,Double-Layer,Phottix

نام قیمت
Double-Layer 80cm White (Inside) Black (Outside) Umbrella S-34 ۵۰,۰۰۰تومان
Standard Bowl Reflector ۵۰,۰۰۰تومان
۹۰cm White Diffuser Umbrella S-32 ۵۰,۰۰۰تومان
Double-Layer 90cm Silver (Inside) Black (Outside) Umbrella S-38 ۵۰,۰۰۰تومان
White-Silver Umbrella ۵۰,۰۰۰تومان
Creative Light 20″ Translucent Reflector 100844 ۵۰,۰۰۰تومان
Dual Layer Silver (Inside) Black (Outside) Umbrella Soft-Box ۵۰,۰۰۰تومان
Double-Layer 80cm Gold (Inside) Black (Outside) Umbrella S-31 ۵۰,۰۰۰تومان
Double-Layer 90cm Silver-Gold (Inside) and Black (Outside) Umbrella S-39 ۵۰,۰۰۰تومان
Phottix 12-inch 2 in 1 Collapsible Reflector (White-Silver) ۵۰,۰۰۰تومان
Phottix Double-Small Folding White Shoot-Through Umbrella 36″ (91cm) ۵۵,۰۰۰تومان
Phottix Two Layers Reflector Umbrella 101cm (40″) Gold inside Black outside ۷۰,۰۰۰تومان
۵-in-1 Reflector (22”) ۷۰,۰۰۰تومان
Phottix Two Layers Reflector Umbrella 101cm (40″) Silver inside… ۷۰,۰۰۰تومان
Phottix Double-Small Folding Reflective Umbrella 36″ (91cm) ۷۰,۰۰۰تومان
Phottix Two Layers Detached Reflective Umbrella 101cm (40″) ۷۵,۰۰۰تومان
Double-Layer 90cm Silver (Inside) Black (Outside) Umbrella S-35 ۷۵,۰۰۰تومان
Phottix 5 in 1 Light Multi Collapsible Reflector 56cm (22″) ۸۰,۰۰۰تومان
Phottix Reflective Softbox Studio Umbrella 101cm (40″) ۸۰,۰۰۰تومان
Creative Light 25″ White Umbrella 100864 ۸۰,۰۰۰تومان
Phottix Shoot Through Softbox Studio Umbrella 101cm (40″) ۸۵,۰۰۰تومان
Umbrella Soft-Box Dual Layer White/Black ۹۰,۰۰۰تومان
Phottix 7 in 1 Light Multi Collapsible Reflector 56cm (22″) ۹۰,۰۰۰تومان
Reflector Holder P3111 ۹۵,۰۰۰تومان
Phottix Para-Pro Shoot-Through Umbrella 40″ (101 cm) ۹۹,۰۰۰تومان
Phottix 5 in 1 Light Multi Collapsible Reflector 80cm ۱۰۰,۰۰۰تومان
S&S 5-in-1 Reflector (22”) ۱۰۰,۰۰۰تومان
Creative Light 41″ Silver Umbrella 100869 ۱۰۰,۰۰۰تومان
Creative Light 38″ Translucent Reflector 100845 ۱۱۰,۰۰۰تومان
Creative Light 41″ White Umbrella 100866 ۱۱۰,۰۰۰تومان
S&S 60x90cm Softbox ۱۲۰,۰۰۰تومان
Phottix Octagon Softbox 95cm (37″) ۱۲۰,۰۰۰تومان
Phottix 5 in 1 Premium Reflector (with Handles) 80cm (32″) ۱۲۰,۰۰۰تومان
۵-in-1 Reflector (32”) ۱۲۵,۰۰۰تومان
Phottix Para-Pro White Umbrella Diffusers 152 cm – 60″ ۱۲۵,۰۰۰تومان
Phottix 5 in 1 Light Multi Collapsible Reflector 107cm (42″) ۱۳۰,۰۰۰تومان
S&S 60x60cm Softbox with Grid ۱۳۰,۰۰۰تومان
S&S 22x90cm Softbox with Grid ۱۳۰,۰۰۰تومان
Phottix 7 in 1 Light Multi Collapsible Reflector 80cm ۱۳۰,۰۰۰تومان
S&S 50x70cm Softbox ۱۳۰,۰۰۰تومان
Phottix Reflector Holder H (a reflector arm & a universal swivel included) ۱۳۵,۰۰۰تومان
Phottix Para-Pro White Umbrella Diffusers 182 cm – 72″ ۱۴۰,۰۰۰تومان
Phottix Easy-Up Umbrella Soflbox with Grid 60x90cm ۱۴۰,۰۰۰تومان
S&S 60x90cm Softbox with Grid ۱۵۰,۰۰۰تومان
Creative Light 41″ UmbrellaSoftbox 100870 ۱۵۰,۰۰۰تومان
S&S 80x100cm Softbox ۱۵۰,۰۰۰تومان
Creative Light 41″ Translucent Umbrella 100863 ۱۵۰,۰۰۰تومان
Phottix 5 in 1 Premium Reflector (with Handles) 120cm (47″) ۱۶۰,۰۰۰تومان
Phottix Para-Pro Shoot-Through Umbrella 60″ (152 cm) ۱۶۵,۰۰۰تومان
Creative Light 48″ White/Silver Reflector 100843 ۱۷۰,۰۰۰تومان
Creative Light 48″ Translucent Reflector 100846 ۱۷۰,۰۰۰تومان
Phottix Reflector Holder K ۱۷۰,۰۰۰تومان
۵-in-1 Reflector (42”) ۱۷۰,۰۰۰تومان
Phottix 7 in 1 Light Multi Collapsible Reflector 107cm (42″) ۱۷۰,۰۰۰تومان
S&S 80x120cm Softbox ۱۷۰,۰۰۰تومان
Phottix Octagon Softbox 150cm (59″) ۱۷۰,۰۰۰تومان
S&S 80x120cm Softbox with Grid ۱۸۰,۰۰۰تومان
S&S 5-in-1 Reflector (32”) ۱۸۰,۰۰۰تومان
Creative Light 100821 Speed Ring for Profoto ۱۸۵,۰۰۰تومان
Phottix Reflector A60 x 120cm (Silver & Gold) ۱۹۹,۰۰۰تومان
S&S 5-in-1 Reflector (42”) ۲۰۰,۰۰۰تومان
S&S 50x130cm Softbox with Grid ۲۰۰,۰۰۰تومان
۵-in-1 Reflector (48”) ۲۰۰,۰۰۰تومان
Creative Light 1.3×1.3′ Flat Front Softbox 100808 ۲۱۰,۰۰۰تومان
S&S 35x160cm Softbox ۲۱۰,۰۰۰تومان
Phottix Para-Pro Reflective Umbrella Black Exterior-Silver Interior… ۲۱۰,۰۰۰تومان
Phottix 70×70 cm Easy-Up Softbox with Grid Varos XS Combo Kit ۲۱۵,۰۰۰تومان
Phottix Para-Pro ESF Reflective Umbrella – BlackPatterned Silver 130cm… ۲۱۵,۰۰۰تومان
Phottix 60×90 cm Easy-Up Softbox with Grid Varos XS Combo Kit ۲۱۵,۰۰۰تومان
۵-in-1 Reflector (66”) ۲۲۰,۰۰۰تومان
Phottix Easy-Folder Softbox Kit 40 x 40cm ۲۲۵,۰۰۰تومان
Phottix Luna Folding Beauty Dish (70cm,white) ۲۲۵,۰۰۰تومان
Phottix Collapsible Diffuser (White) 150x200cm ۲۲۵,۰۰۰تومان
Phottix HS Speed Mount II ۲۳۰,۰۰۰تومان
S&S 35x160cm Softbox with Grid ۲۳۰,۰۰۰تومان
Phottix Easy Up Octa Softbox II with Grid 80cm ۲۳۵,۰۰۰تومان
Phottix Easy-Up Umbrella Softbox with Grid 90x90cm ۲۳۵,۰۰۰تومان
Phottix 2 in 1 Strip Softbox With Grid 35x140cm (14″x56″) ۲۳۵,۰۰۰تومان
S&S 95cm Circular Softbox with Grid ۲۴۰,۰۰۰تومان
Phottix Para-Pro Shoot-Through Umbrella 72″ (182 cm) ۲۴۰,۰۰۰تومان
S&S 5-in-1 Reflector (48”) ۲۴۰,۰۰۰تومان
S&S 5-in-1 Reflector (66”) ۲۵۰,۰۰۰تومان
Phottix 2 in 1 Softbox With Grid 91x122cm (36″x47″) ۲۵۰,۰۰۰تومان
PHOTTIX 2 IN 1 OCTAGON SOFTBOX WITH GRID 122CM ۲۶۰,۰۰۰تومان
Reflector Kit P322 ۲۷۰,۰۰۰تومان
Phottix Extra Large Octa Easy-Up Umbrella Softbox with Grid (120cm) ۲۷۰,۰۰۰تومان
Phottix Para Pro 60″ (152 cm) Reflective Umbrella and Diffuser Combo ۲۷۵,۰۰۰تومان
Phottix Easy-Folder Softbox Kit 60 x 60cm ۲۷۵,۰۰۰تومان
S&S 120cm Circular Softbox with Grid ۲۸۰,۰۰۰تومان
Phottix HS Speed Mount II and Varos II BG combo ۲۹۰,۰۰۰تومان
۵-in-1 Reflector (80”) ۳۰۰,۰۰۰تومان
Creative Light 1×3′ Recessed Front Softbox 100801 ۳۴۰,۰۰۰تومان
Phottix Easy-Up Umbrella Softbox with Grid 90x120cm ۳۷۵,۰۰۰تومان
Phottix Easy-Folder Softbox Deluxe Kit 60 x 60cm (With Round 54.50 Mask… ۳۷۵,۰۰۰تومان
Phottix Para Pro 72″ (182 cm) Reflective Umbrella and Diffuser Combo ۳۷۵,۰۰۰تومان
Profoto RFi Speedring for Profoto Flash Heads 100501 ۳۸۴,۰۰۰تومان
Hensel Ultra Softbox E 45 x 65 cm ۴۵۰,۰۰۰تومان
Hensel Backlight Reflector ۷۰۰,۰۰۰تومان
Hensel Ultra Softbox IV 75 x 75 cm ۷۰۰,۰۰۰تومان

لینک منبع

خـــــــــــــبــــرنـــــــــــــامــــــــــــه

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *
دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *