امروز:شنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۵ | ساعت ۰۵:۳۳:۳۵

اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم

امتیاز دهید:
این صفحه:
تبليغات
کانال قیمت تلگرام
خرید شارژ
ابزارک ها

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *

لیست قیمت امروز لپ تاپ اچ پی ۳ / اردیبهشت / ۱۳۹۴

لیست قیمت روز انواع لپ تاپ اچ پی-HP

نام لپ تاپ اندازه صفحه کارت گرافیک قیمت زمان
HP R005 ۱۵ “ Intel HD Graphics ۹۵۵,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r005ne ۱۵٫۶ “ HD Graphics ۹۶۵,۰۰۰ ۶ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r012ne ۱۵٫۶ “   ۹۶۵,۰۰۰ ۶ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r002se ۱۵٫۶ “   ۹۶۵,۰۰۰ ۶ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r113ne ۱۵٫۶ “ HD Graphics ۹۷۹,۰۰۰ ۶ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r104ne ۱۵٫۶ “ HD Graphics ۹۸۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-D024SE ۱۵٫۶ “ Intel HD 4000 ۹۹۹,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r115ne ۱۵٫۶ “ HD Graphics ۹۹۹,۰۰۰ ۶ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r014ne ۱۵٫۶ “   ۱,۰۴۹,۰۰۰ ۶ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-d027ee ۱۵٫۶ “ HD Graphics ۱,۰۸۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r114ne ۱۵٫۶ “ HD Graphics ۱,۰۹۹,۰۰۰ ۶ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-n264se ۱۵٫۶ “ Radeon HD 8670M ۱,۱۲۹,۰۰۰ ۶ ساعت پیشتومان
HP 355 G2 – A ۱۵٫۶ “ Radeon R5 M240 ۱,۲۹۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP 250 G2 – A ۱۵٫۶ “ GeForce GT 820M ۱,۳۷۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r108ne ۱۵٫۶ “ HD graphics 4400 ۱,۳۸۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP PAVILION 15-d053se ۱۵٫۶ “ HD Graphics 4000 ۱,۳۹۵,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP 250 G3 – A ۱۵٫۶ “ GeForce GT 820M ۱,۴۰۵,۰۰۰ ۲ روز پیشتومان
HP PAVILION 15-d054se ۱۵٫۶ “ HD Graphics 4000 ۱,۴۰۵,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p100ne ۱۵٫۶ “   ۱,۴۱۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r106ne ۱۵٫۶ “ HD graphics 4400 ۱,۴۱۴,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r100ne ۱۵٫۶ “ HD Graphics 4400 ۱,۴۲۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-g024ne ۱۵٫۶ “ Radeon HD 8570M ۱,۴۳۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r031ne ۱۵٫۶ “ GeForce 820M ۱,۴۳۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r118ne ۱۵٫۶ “ GeForce GT 820M ۱,۴۴۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p029ne ۱۵٫۶ “ UMA Shared Graphics ۱,۴۴۵,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p030 ۱۵٫۶ “ UMA Shared Graphics ۱,۴۴۵,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p028ne ۱۵٫۶ “ UMA Shared Graphics ۱,۴۴۵,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p027ne ۱۵٫۶ “ UMA Shared Graphics ۱,۴۴۵,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
hp probook 455 ۱۵٫۶ “ Radeon HD 8750M + HD 7420G ۱,۴۶۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-n021se ۱۵٫۶ “ ۱,۴۷۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP 15-D006TX-G2G90PA ۱۵٫۶ “ GeForce GT 820M ۱,۴۹۵,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP ProBook 455 G1 – B ۱۵٫۶ “ Radeon HD 8750M ۱,۴۹۹,۰۰۰ ۶ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r138ne ۱۵٫۶ “   ۱,۴۹۹,۰۰۰ ۶ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p050 ۱۵ “ Radeon 8610 ۱,۵۳۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-n236se ۱۵٫۶ “ Radeon HD 8670M ۱,۵۴۴,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p148ne ۱۵٫۶ “   ۱,۵۵۵,۰۰۰ ۶ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-n260se ۱۵٫۶ “ ۱,۶۲۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-d043se ۱۵٫۶ “ GeForce GT 820M ۱,۶۲۴,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r111ne ۱۵٫۶ “ GeForce GT 820M ۱,۶۷۵,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP 450-A ۱۴ “ Radeon HD 7450M DDR3 ۱,۶۹۴,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP 355 G2 – B ۱۵٫۶ “   ۱,۶۹۹,۰۰۰ ۶ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r020 ۱۵٫۶ “ GeForce GT 820M ۱,۶۹۹,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r112ne ۱۵٫۶ “ GeForce GT 820M ۱,۷۳۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p035ne ۱۵٫۶ “ GeForce GT 840M ۱,۷۹۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p036ne ۱۵٫۶ “ GeForce GT 840M ۱,۷۹۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-n241se ۱۵٫۶ “ GeForce GT 740M ۱,۷۹۴,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p037ne ۱۵٫۶ “ GeForce GT 840M ۱,۸۱۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-n240se ۱۵٫۶ “ GeForce GT 740M ۱,۸۲۵,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-n242se ۱۵٫۶ “ GeForce GT 740M ۱,۸۳۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-n240ee ۱۵٫۶ “ GeForce GT 740M ۱,۸۳۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP ProBook 4540s – B ۱۵٫۶ “ Radeon HD 7650M ۱,۸۷۵,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p062ne ۱۵٫۶ “ GeForce 840M ۱,۹۱۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p034ne ۱۵٫۶ “ GeForce GT 840M ۱,۹۲۴,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p022ne ۱۵٫۶ “ GeForce GT 840M ۱,۹۳۹,۰۰۰ ۶ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p111ne ۱۵٫۶ “ GeForce 840M ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p108ne ۱۵٫۶ “ GeForce 840M ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP 350 G1 – C ۱۵٫۶ “ Radeon R5 M255 ۱,۹۹۹,۰۰۰ ۶ ساعت پیشتومان
HP ProBook 450 G1 – F7Y15ES-ABV ۱۵٫۶ “ Radeon HD 8750M ۲,۰۷۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP ProBook 350 i5     ۲,۰۷۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-n259se ۱۵٫۶ “ GeForce GT 740M ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP ProBook 450 G2 – J4S69EA ۱۵٫۶ “ Radeon R5 M255 ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP ProBook 450 G2 – J4U51EA ۱۵٫۶ “ Radeon R5 M255 ۲,۱۷۹,۰۰۰ ۶ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p040ne ۱۵٫۶ “ GeForce GT 840M ۲,۱۹۵,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p115ne ۱۵٫۶ “ GeForce 840M ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p112ne ۱۵٫۶ “ GeForce 840M ۲,۲۱۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP ProBook 4540s – E ۱۵٫۶ “ Radeon HD 7650M DDR3 ۲,۲۴۰,۰۰۰ ۱ روز پیشتومان
HP 350 G1 – E ۱۵٫۶ “ Radeon R5 M255 ۲,۲۹۹,۰۰۰ ۶ ساعت پیشتومان
HP Pavilion X360 13-a004ne ۱۳ “ HD Graphics 4400 ۲,۳۲۵,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-n247ee ۱۵٫۶ “ GeForce GT 740M ۲,۳۴۹,۰۰۰ ۶ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-n245se ۱۵٫۶ “ GeForce GT 740M ۲,۳۸۵,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-n246ee ۱۵٫۶ “ GeForce GT 740M ۲,۳۹۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-n247se ۱۵٫۶ “ GeForce GT 740M ۲,۳۹۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p039ne ۱۵٫۶ “ GeForce GT 840M ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p038ne ۱۵٫۶ “ GeForce GT 840M ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP ENVY 15-k007ne ۱۵٫۶ “ GeForce 840M ۲,۴۱۰,۰۰۰ ۶ ساعت پیشتومان
HP ProBook 450 G2 – J4S97EA ۱۵٫۶ “ Radeon R5 M255 ۲,۴۱۵,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP ProBook 450 G1 – F7X62ES ۱۵٫۶ “ Radeon HD 8750M ۲,۴۵۵,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion X360 13-a000ne ۱۳ “ HD Graphics 4400 ۲,۴۹۴,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP Pavilion X360 15-u101ne ۱۵٫۶ “ HD Graphics 4400 ۲,۶۴۹,۰۰۰ ۶ ساعت پیشتومان
HP ENVY 15-k008ne ۱۵٫۶ “ GeForce GTX 850M ۳,۱۶۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان
HP ENVY 15-k009ne ۱۵٫۶ “ GeForce GTX 850M ۳,۴۶۰,۰۰۰ ۲ ساعت پیشتومان

لینک منبع

خـــــــــــــبــــرنـــــــــــــامــــــــــــه

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *
دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *