امروز:سه شنبه, ۱۰ اسفند , ۱۳۹۵ | ساعت ۰۴:۳۳:۳۹

اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم

امتیاز دهید:
این صفحه:
تبليغات
کانال قیمت تلگرام
خرید شارژ
ابزارک ها

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *

لیست قیمت امروز لپ تاپ اچ پی ۴ / اردیبهشت / ۱۳۹۴

لیست قیمت روز انواع لپ تاپ اچ پی-HP

نام لپ تاپ اندازه صفحه کارت گرافیک قیمت زمان
HP R005 ۱۵ “ Intel HD Graphics ۹۵۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r005ne ۱۵٫۶ “ HD Graphics ۹۶۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r012ne ۱۵٫۶ “   ۹۶۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r113ne ۱۵٫۶ “ HD Graphics ۹۷۹,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r104ne ۱۵٫۶ “ HD Graphics ۹۸۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-D024SE ۱۵٫۶ “ Intel HD 4000 ۹۹۹,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r115ne ۱۵٫۶ “ HD Graphics ۹۹۹,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r014ne ۱۵٫۶ “   ۱,۰۴۹,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-d027ee ۱۵٫۶ “ HD Graphics ۱,۰۸۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r114ne ۱۵٫۶ “ HD Graphics ۱,۰۹۹,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-n264se ۱۵٫۶ “ Radeon HD 8670M ۱,۱۲۹,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP 355 G2 – A ۱۵٫۶ “ Radeon R5 M240 ۱,۲۹۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP 250 G2 – A ۱۵٫۶ “ GeForce GT 820M ۱,۳۷۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r108ne ۱۵٫۶ “ HD graphics 4400 ۱,۳۸۵,۰۰۰ ۱۰ دقیقه‌ پیشتومان
HP PAVILION 15-d053se ۱۵٫۶ “ HD Graphics 4000 ۱,۳۹۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP 250 G3 – A ۱۵٫۶ “ GeForce GT 820M ۱,۴۰۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP PAVILION 15-d054se ۱۵٫۶ “ HD Graphics 4000 ۱,۴۰۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p100ne ۱۵٫۶ “   ۱,۴۱۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r106ne ۱۵٫۶ “ HD graphics 4400 ۱,۴۱۴,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r100ne ۱۵٫۶ “ HD Graphics 4400 ۱,۴۲۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-g024ne ۱۵٫۶ “ Radeon HD 8570M ۱,۴۳۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r031ne ۱۵٫۶ “ GeForce 820M ۱,۴۳۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r118ne ۱۵٫۶ “ GeForce GT 820M ۱,۴۴۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p029ne ۱۵٫۶ “ UMA Shared Graphics ۱,۴۴۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p030 ۱۵٫۶ “ UMA Shared Graphics ۱,۴۴۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p028ne ۱۵٫۶ “ UMA Shared Graphics ۱,۴۴۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p027ne ۱۵٫۶ “ UMA Shared Graphics ۱,۴۴۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
hp probook 455 ۱۵٫۶ “ Radeon HD 8750M + HD 7420G ۱,۴۶۰,۰۰۰ ۱۰ دقیقه‌ پیشتومان
HP Pavilion 15-n021se ۱۵٫۶ “ ۱,۴۷۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP 15-D006TX-G2G90PA ۱۵٫۶ “ GeForce GT 820M ۱,۴۹۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP ProBook 455 G1 – B ۱۵٫۶ “ Radeon HD 8750M ۱,۴۹۹,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r138ne ۱۵٫۶ “   ۱,۴۹۹,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p050 ۱۵ “ Radeon 8610 ۱,۵۳۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-n236se ۱۵٫۶ “ Radeon HD 8670M ۱,۵۴۴,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p148ne ۱۵٫۶ “   ۱,۵۵۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-n260se ۱۵٫۶ “ ۱,۶۲۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-d043se ۱۵٫۶ “ GeForce GT 820M ۱,۶۲۴,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r111ne ۱۵٫۶ “ GeForce GT 820M ۱,۶۷۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP 450-A ۱۴ “ Radeon HD 7450M DDR3 ۱,۶۹۴,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP 355 G2 – B ۱۵٫۶ “   ۱,۶۹۹,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r020 ۱۵٫۶ “ GeForce GT 820M ۱,۶۹۹,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-r112ne ۱۵٫۶ “ GeForce GT 820M ۱,۷۳۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p035ne ۱۵٫۶ “ GeForce GT 840M ۱,۷۹۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p036ne ۱۵٫۶ “ GeForce GT 840M ۱,۷۹۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-n241se ۱۵٫۶ “ GeForce GT 740M ۱,۷۹۴,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p037ne ۱۵٫۶ “ GeForce GT 840M ۱,۸۱۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-n240se ۱۵٫۶ “ GeForce GT 740M ۱,۸۲۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-n242se ۱۵٫۶ “ GeForce GT 740M ۱,۸۳۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-n240ee ۱۵٫۶ “ GeForce GT 740M ۱,۸۳۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP ProBook 4540s – B ۱۵٫۶ “ Radeon HD 7650M ۱,۸۷۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p062ne ۱۵٫۶ “ GeForce 840M ۱,۹۱۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p034ne ۱۵٫۶ “ GeForce GT 840M ۱,۹۲۴,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p022ne ۱۵٫۶ “ GeForce GT 840M ۱,۹۳۹,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p111ne ۱۵٫۶ “ GeForce 840M ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p108ne ۱۵٫۶ “ GeForce 840M ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP 350 G1 – C ۱۵٫۶ “ Radeon R5 M255 ۱,۹۹۹,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP ProBook 450 G1 – F7Y15ES-ABV ۱۵٫۶ “ Radeon HD 8750M ۲,۰۷۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP ProBook 350 i5     ۲,۰۷۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-n259se ۱۵٫۶ “ GeForce GT 740M ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP ProBook 450 G2 – J4S69EA ۱۵٫۶ “ Radeon R5 M255 ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion X360 13-a004ne ۱۳ “ HD Graphics 4400 ۲,۱۴۹,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP ProBook 450 G2 – J4U51EA ۱۵٫۶ “ Radeon R5 M255 ۲,۱۷۹,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p040ne ۱۵٫۶ “ GeForce GT 840M ۲,۱۹۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p115ne ۱۵٫۶ “ GeForce 840M ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p112ne ۱۵٫۶ “ GeForce 840M ۲,۲۱۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP ProBook 4540s – E ۱۵٫۶ “ Radeon HD 7650M DDR3 ۲,۲۴۰,۰۰۰ ۲ روز پیشتومان
HP 350 G1 – E ۱۵٫۶ “ Radeon R5 M255 ۲,۲۹۹,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-n247ee ۱۵٫۶ “ GeForce GT 740M ۲,۳۴۹,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-n245se ۱۵٫۶ “ GeForce GT 740M ۲,۳۸۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-n246ee ۱۵٫۶ “ GeForce GT 740M ۲,۳۹۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-n247se ۱۵٫۶ “ GeForce GT 740M ۲,۳۹۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p039ne ۱۵٫۶ “ GeForce GT 840M ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion 15-p038ne ۱۵٫۶ “ GeForce GT 840M ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP ENVY 15-k007ne ۱۵٫۶ “ GeForce 840M ۲,۴۱۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP ProBook 450 G2 – J4S97EA ۱۵٫۶ “ Radeon R5 M255 ۲,۴۱۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP ProBook 450 G1 – F7X62ES ۱۵٫۶ “ Radeon HD 8750M ۲,۴۵۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion X360 13-a000ne ۱۳ “ HD Graphics 4400 ۲,۴۹۴,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP Pavilion X360 15-u101ne ۱۵٫۶ “ HD Graphics 4400 ۲,۶۴۹,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP ENVY 15-k008ne ۱۵٫۶ “ GeForce GTX 850M ۳,۱۶۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان
HP ENVY 15-k009ne ۱۵٫۶ “ GeForce GTX 850M ۳,۴۳۹,۰۰۰ ۱ ساعت پیشتومان

لینک منبع

خـــــــــــــبــــرنـــــــــــــامــــــــــــه

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *
دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *