امروز:شنبه, ۷ اسفند , ۱۳۹۵ | ساعت ۲۱:۴۲:۱۵

اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم

امتیاز دهید:
این صفحه:
تبليغات
کانال قیمت تلگرام
خرید شارژ
ابزارک ها

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *

لیست قیمت روز فیلر و دیگر لوازم لنز ۳ / اردیبهشت / ۱۳۹۴

لیست قیمت امروز,روز انواع فیلتر و لوازم جانبی لنز

نام قیمت
Cokin P Series Protective Holder Cap P252 ۱۴,۲۰۰تومان
Canon Cap E-58U ۱۵,۰۰۰تومان
Canon Cap E-67U ۱۵,۰۰۰تومان
Canon Cap E-72 ۱۵,۰۰۰تومان
Canon Lens Cap E-52U ۱۵,۰۰۰تومان
Hama Filter UV 49mm ۱۶,۵۰۰تومان
Phottix Body and Rear Canon Lens Cap ۲۰,۰۰۰تومان
Phottix Body and Rear Nikon Lens Cap ۲۰,۰۰۰تومان
Canon Cap E-77U ۲۰,۰۰۰تومان
Phottix Lens Hood Canon EW-60C ۲۵,۰۰۰تومان
Hama Filter UV 52mm ۲۶,۰۰۰تومان
Phottix ULTRA SLIM 1mm UV Protector Filter 43mm ۳۰,۰۰۰تومان
Hama Filter UV 58mm ۳۰,۰۰۰تومان
Phottix White Balance Lens Filter Cap 52mm ۳۰,۰۰۰تومان
Canon Lens Hood EW-60C ۳۰,۰۰۰تومان
Phottix ULTRA SLIM 1mm UV Protector Filter 37mm ۳۰,۰۰۰تومان
Phottix Lens Hood Canon EW-73B ۳۰,۰۰۰تومان
Phottix EW-78E Lens Hood ۳۲,۰۰۰تومان
Phottix Lens Hood Canon ES-62 ۳۳,۰۰۰تومان
Phottix ULTRA SLIM 1mm UV Protector Filter 52mm ۳۵,۰۰۰تومان
Phottix White Balance Lens Filter Cap 77mm ۳۵,۰۰۰تومان
Phottix ET-60 Lens Hood ۳۵,۰۰۰تومان
Phottix EW-78D Lens Hood ۳۵,۰۰۰تومان
Phottix ULTRA SLIM 1mm UV Protector Filter 58mm ۳۵,۰۰۰تومان
Phottix EW-83E Lens Hood ۳۵,۰۰۰تومان
Phottix HB-35 Lens Hood ۳۵,۰۰۰تومان
Phottix EW-83H Lens Hood ۴۰,۰۰۰تومان
Phottix ET-67 Lens Hood ۴۰,۰۰۰تومان
Canon Lens Hood EW-63II ۴۰,۰۰۰تومان
Hama Filter UV 62mm ۴۰,۰۰۰تومان
Phottix ULTRA SLIM 1mm UV Protector Filter 67mm ۴۵,۰۰۰تومان
Phottix ULTRA SLIM 1mm UV Protector Filter 62mm ۴۵,۰۰۰تومان
Canon Lens Hood EW-73B ۴۵,۰۰۰تومان
Hama Filter UV 67mm ۴۵,۰۰۰تومان
Canon Lens Hood EW-78E ۴۵,۰۰۰تومان
Phottix ULTRA SLIM 1mm UV Protector Filter 72mm ۵۰,۰۰۰تومان
Hama Filter UV 72mm ۵۰,۰۰۰تومان
Phottix ULTRA SLIM 1mm UV Protector Filter 77mm ۵۵,۰۰۰تومان
Hama Filter UV 77mm ۵۵,۰۰۰تومان
Phottix ULTRA SLIM 1mm UV Protector Filter 82mm ۶۵,۰۰۰تومان
Phottix PMC Pro-Grade UV Filter 58mm ۶۹,۰۰۰تومان
Phottix PMC Pro-Grade UV Filter 52mm ۶۹,۰۰۰تومان
Phottix PMC Pro-Grade UV Filter 55mm ۶۹,۰۰۰تومان
HOYA Filter ND8 HMC 58mm ۷۵,۰۰۰تومان
HOYA Filter ND2 HMC 58mm ۷۵,۰۰۰تومان
Hama Filter UV HTMC 52mm ۷۵,۰۰۰تومان
HOYA Filter ND4 HMC 58mm ۷۵,۰۰۰تومان
Phottix 3 Ring Macro Extension Tube for Nikon ۸۰,۰۰۰تومان
Hama Filter Close-up N4 58mm ۸۰,۰۰۰تومان
Phottix 3 Ring Macro Extension Tube for Canon ۸۰,۰۰۰تومان
Hama Filter UV HTMC 58mm ۸۵,۰۰۰تومان
Hoya Filter UV Super HMC Pro1 58mm ۸۵,۰۰۰تومان
Hama Filter Polarizer 55mm ۸۵,۵۰۰تومان
Phottix PMC Pro-Grade UV Filter 72mm ۸۹,۰۰۰تومان
Canon Lens Hood ET-78II ۹۰,۰۰۰تومان
Canon Lens Hood ET-83C ۹۰,۰۰۰تومان
Hama Filter UV 390 HTMC 58mm ۹۵,۰۰۰تومان
Hama Filter Close-up N4 67mm ۹۵,۰۰۰تومان
Phottix PMC Pro-Grade UV Filter 77mm ۹۹,۰۰۰تومان
Phottix VND Variable ND Filter 49mm ۹۹,۰۰۰تومان
HOYA Filter Star8 67mm ۱۰۵,۰۰۰تومان
Phottix STAR-8 Octa Burst Lens Filter 72mm ۱۰۵,۰۰۰تومان
Cokin P Series Graduated G2 Full Gray Neutral Density Resin Filter P121F ۱۰۵,۰۰۰تومان
Hama Filter Polarizer 52mm ۱۰۵,۰۰۰تومان
HOYA Filter Star6 67mm ۱۰۵,۰۰۰تومان
Hama Filter UV HTMC 62mm ۱۰۵,۰۰۰تومان
Cokin P Series Graduated B1 Blue Resin Filter P122 ۱۰۵,۰۰۰تومان
Cokin P Series Graduated T1 Tobacco Resin Filter P124 ۱۰۵,۰۰۰تومان
HOYA Filter ND2 HMC 67mm ۱۱۰,۰۰۰تومان
Hoya Filter Polarizer 58mm ۱۱۰,۰۰۰تومان
HOYA Filter ND4 HMC 67mm ۱۱۰,۰۰۰تومان
Phottix CPL-MC Slim Filter 62mm ۱۱۰,۰۰۰تومان
Phottix CPL-MC Slim Filter 58mm ۱۱۰,۰۰۰تومان
Phottix CPL-MC Slim Filter 52mm ۱۱۰,۰۰۰تومان
HOYA Filter ND8 HMC 67mm ۱۱۰,۰۰۰تومان
Cokin P Series Sunset 1 Resin Filter P197 ۱۱۵,۰۰۰تومان
Hama Filter UV HTMC C14 52mm ۱۱۶,۰۰۰تومان
Benro UV 72mm ۱۱۹,۰۰۰تومان
Cokin Z-Pro Series Adapter Ring 77mm Z477 ۱۲۰,۰۰۰تومان
Hama Filter Polarizer 58mm ۱۲۰,۰۰۰تومان
Hama Filter UV HTMC 67mm ۱۲۰,۰۰۰تومان
Hama Filter Close-up N4 72mm ۱۲۰,۰۰۰تومان
HOYA Filter ND8 HMC 72mm ۱۲۰,۰۰۰تومان
HOYA Filter ND2 HMC 72mm ۱۲۰,۰۰۰تومان
Cokin P Series Gradual Grey 2 Medium Neutral Density Resin Filter P121M ۱۲۵,۰۰۰تومان
Phottix Adapter Ring Leica M Series Lens to NEX ۱۲۵,۰۰۰تومان
Phottix Adapter Ring L391/M39 Lens to NEX ۱۲۵,۰۰۰تومان
Phottix Adapter Ring Nikon AI Lens (G series)to NEX ۱۲۵,۰۰۰تومان
Cokin P Series Graduated B2 Light Blue Resin Filter P123L ۱۲۵,۰۰۰تومان
Phottix adapter ring Canon FD lens to NEX ۱۲۵,۰۰۰تومان
Cokin P Series Graduated B2 Blue Soft Edge Resin Filter P123S ۱۲۵,۰۰۰تومان
Phottix Adapter Ring Leica M lens to Micro 4/3 ۱۲۵,۰۰۰تومان
Phottix CPL-MC Slim Filter 67mm ۱۳۰,۰۰۰تومان
Hama Filter ND4 62mm ۱۳۰,۰۰۰تومان
Benro SHD LWMC 72mm ۱۳۰,۰۰۰تومان
HOYA Filter Star6 77mm ۱۳۵,۰۰۰تومان
HOYA Filter Star8 77mm ۱۳۵,۰۰۰تومان
HOYA Filter Star8 72mm ۱۳۵,۰۰۰تومان
Phottix HR 1mm Super Pro-Grade NMC UV Filter 72mm ۱۳۵,۰۰۰تومان
HOYA Filter ND4 HMC 72mm ۱۳۵,۰۰۰تومان
HOYA Filter ND4 HMC 77mm ۱۳۵,۰۰۰تومان
Cokin P Series Blue Graduated B2 Full Resin Filter P123F ۱۳۵,۰۰۰تومان
Fujifilm LH-X100 Lens Hood with Adapter Ring for the X100 Camera ۱۳۵,۰۰۰تومان
HOYA Filter Star6 72mm ۱۳۵,۰۰۰تومان
Hama Filter UV HTMC 72mm ۱۴۰,۰۰۰تومان
Phottix CPL-MC Slim Filter 72mm ۱۴۰,۰۰۰تومان
HOYA Filter UV HD 58mm ۱۴۰,۰۰۰تومان
Hama Filter Polarizer 62mm ۱۴۰,۰۰۰تومان
Rodenstock Skylight 1A Filter 62mm ۱۴۰,۰۰۰تومان
Phottix Filter Close-up Set +1, +2, +4 52mm ۱۴۰,۰۰۰تومان
Cokin Z-Pro Series Red Filter Z003 ۱۴۵,۰۰۰تومان
Hama Filter UV 390 HTMC 67mm ۱۴۵,۰۰۰تومان
Hama Filter Graduated Dark Grey 67mm ۱۵۰,۰۰۰تومان
Phottix VND Variable ND Filter 52mm ۱۵۰,۰۰۰تومان
Hoya Filter Polarizer 67mm ۱۵۰,۰۰۰تومان
Cokin Z-Pro Series Adapter Ring 82mm Z482 ۱۵۰,۰۰۰تومان
Phottix Filter Close-up Set +1, +2, +4 62mm ۱۵۰,۰۰۰تومان
Phottix CPL-MC Slim Filter 77mm ۱۵۰,۰۰۰تومان
Cokin Z-Pro Series Warm (81B) Filter Z027 ۱۵۲,۰۰۰تومان
Cokin Z-Pro Series Blue (80C) Filter Z022 ۱۵۲,۰۰۰تومان
Hoya Filter C-PL Pro 1 DMC 58mm ۱۵۵,۰۰۰تومان
Hama Filter UV HTMC 77mm ۱۵۵,۰۰۰تومان
Phottix VND Variable ND Filter 58mm ۱۶۰,۰۰۰تومان
Benro Pro CPL 67mm ۱۶۰,۰۰۰تومان
Fujifilm Lens Hood For X10 Camera ۱۶۴,۰۰۰تومان
Phottix VND Variable ND Filter 62mm ۱۶۵,۰۰۰تومان
Rodenstock ND 0.6 Filter 72mm ۱۶۵,۰۰۰تومان
HOYA Filter ND2 HMC 77mm ۱۶۵,۰۰۰تومان
Cokin PURE Harmonie Multi-Coated UV Filter 52mm ۱۷۰,۰۰۰تومان
Benro Pro CPL 72mm ۱۷۰,۰۰۰تومان
Phottix Filter Close-up Set +1, +2, +4 72mm ۱۷۰,۰۰۰تومان
Phottix CPL-MC Slim Filter 82mm ۱۷۰,۰۰۰تومان
Hama Filter Graduated Dark Grey 82mm ۱۷۰,۰۰۰تومان
Hoya Filter Close-Up Set HMC 58mm ۱۷۰,۰۰۰تومان
Hama Filter Polarizer 67mm ۱۷۵,۰۰۰تومان
Hama Filter UV HTMC C14 67mm ۱۷۵,۰۰۰تومان
Hama Filter UV 390 HTMC 72mm ۱۷۵,۰۰۰تومان
Cokin Z-Pro Series Neutral Grey ND2 Filter Z152 ۱۷۵,۰۰۰تومان
Cokin Z-Pro Series Neutral Grey ND8 Filter Z154 ۱۷۵,۰۰۰تومان
Rodenstock Orange 22 Filter 52mm ۱۷۶,۳۰۰تومان
Rodenstock Yellow Dark 15 Filter 52mm ۱۷۶,۳۰۰تومان
Phottix VND Variable ND Filter 72mm ۱۸۰,۰۰۰تومان
Hama Filter Close-up 58mm ۱۸۰,۰۰۰تومان
Benro Pro CPL 77mm ۱۸۰,۰۰۰تومان
Phottix Filter Close-up Set +1, +2, +4 77mm ۱۸۰,۰۰۰تومان
Hama Filter Graduated Dark Grey 77mm ۱۹۰,۰۰۰تومان
Hama Filter UV 390 HTMC 77mm ۱۹۰,۰۰۰تومان
Phottix PRO Graduated Neutral Density Filter 150x100mm ۱۹۰,۰۰۰تومان
Hama Filter Polarizer 72mm ۱۹۰,۰۰۰تومان
Rodenstock UV Blocking Digital pro MC Slim Filter 72mm ۱۹۷,۸۰۰تومان
HOYA Filter UV HD 67mm ۲۰۰,۰۰۰تومان
Phottix VND Variable ND Filter 82mm ۲۰۰,۰۰۰تومان
Rodenstock Skylight 1A MC Filter 58mm ۲۰۲,۱۰۰تومان
B+W 1.8 ND 106 Filter 58mm ۲۰۵,۰۰۰تومان
B+W 1.8 ND 106 Filter 52mm ۲۰۵,۰۰۰تومان
Hoya Filter Close-Up Set 72mm ۲۱۰,۰۰۰تومان
HOYA Filter HD Polarizer 58mm ۲۱۵,۰۰۰تومان
Cokin P Series Landscape 2 Filter Kit H211A ۲۱۵,۰۰۰تومان
Cokin PURE Harmonie Multi-Coated UV Filter 72mm ۲۱۵,۰۰۰تومان
Cokin Z-Pro Series Diffuser 3 Filter Z850 ۲۲۰,۰۰۰تومان
Hoya Filter C-PL Pro 1 DMC 72mm ۲۲۰,۰۰۰تومان
Hama Filter UV 390 HTMC 82mm ۲۲۰,۰۰۰تومان
HOYA Filter UV HD 72mm ۲۲۰,۰۰۰تومان
Hama Filter Polarizer 77mm ۲۲۰,۰۰۰تومان
Hama Filter Close-up 67mm ۲۲۰,۰۰۰تومان
B+W XS-Pro UV MRC-Nano 010M Filter 72mm ۲۲۵,۰۰۰تومان
Cokin P Series Landscape 1 Filter Kit H210A ۲۳۰,۰۰۰تومان
Cokin Z-Pro Series Gradual Sunset 1 Filter Z197 ۲۳۰,۰۰۰تومان
Hoya Filter Close-Up Set HMC 77mm ۲۳۵,۰۰۰تومان
Rodenstock ND 0.3 Filter 72mm ۲۴۰,۰۰۰تومان
Hoya Filter C-PL Pro 1 DMC 77mm ۲۴۰,۰۰۰تومان
Cokin Z-Pro Series Neutral Grey Gradual ND8 Filter Z121F ۲۴۵,۰۰۰تومان
Cokin Z-Pro Series Neutral Grey Gradual ND4 Filter Z121M ۲۴۵,۰۰۰تومان
Cokin Z-Pro Series Neutral Grey Gradual ND8 Filter Z121S ۲۴۵,۰۰۰تومان
Cokin Z-Pro Series Neutral Grey Gradual ND2 Filter Z121L ۲۴۵,۰۰۰تومان
Cokin Z-Pro Series Gradual Blue B2 Soft Filter Z123S ۲۴۵,۰۰۰تومان
Rodenstock Yellow Medium 8 Filter 67mm ۲۴۵,۱۰۰تومان
HOYA Filter UV HD 82mm ۲۵۰,۰۰۰تومان
Hoya Filter Close-Up Set HMC 72mm ۲۵۰,۰۰۰تومان
Hama Filter UV HTMC 82mm ۲۵۰,۰۰۰تومان
Rodenstock Skylight 1A MC Filter 62mm ۲۵۸,۰۰۰تومان
Hama Filter Polarizer 82mm ۲۶۰,۰۰۰تومان
Cokin P Series ND Gradual Filter Kit H250A ۲۶۲,۰۰۰تومان
Hama Filter UV HTMC C14 77mm ۲۶۵,۰۰۰تومان
Cokin PURE Harmonie Multi-Coated UV Filter 77mm ۲۷۰,۰۰۰تومان
B+W Circular Polarizer Slim Filter 62mm ۲۷۱,۰۰۰تومان
B+W UV Haze SC 010 Filter 82mm ۲۸۱,۰۰۰تومان
Rodenstock UV Blocking Digital pro MC Slim Filter 82mm ۲۸۸,۱۰۰تومان
Rodenstock Orange 22 Filter 72mm ۲۹۶,۷۰۰تومان
Rodenstock Yellow Medium 8 Filter 72mm ۲۹۶,۷۰۰تومان
Rodenstock Yellow Dark 15 Filter 72mm ۲۹۶,۷۰۰تومان
Cokin Z-Pro Series Filter Holder BZ100 ۳۰۰,۰۰۰تومان
Cokin PURE Harmonie Multi-Coated UV Filter 82mm ۳۰۰,۰۰۰تومان
Rodenstock Skylight 1A MC Filter 67mm ۳۰۱,۰۰۰تومان
Rodenstock Red Dark 29 Filter 72mm ۳۰۵,۳۰۰تومان
Rodenstock UV Blocking HR Digital super MC Slim Filter 72mm ۳۱۳,۹۰۰تومان
Cokin PURE Harmonie Circular Polarizer Filter 72mm ۳۲۰,۰۰۰تومان
Hoya Filter Variable ND 3-400 58mm ۳۲۵,۰۰۰تومان
HOYA Filter HD Polarizer 72mm ۳۲۵,۰۰۰تومان
Rodenstock Orange 22 Filter 77mm ۳۲۶,۸۰۰تومان
Rodenstock Yellow Dark 15 Filter 77mm ۳۲۶,۸۰۰تومان
Rodenstock Yellow Medium 8 Filter 77mm ۳۲۶,۸۰۰تومان
Rodenstock Red Dark 29 Filter 77mm ۳۳۵,۴۰۰تومان
B+W Circular Polarizer Slim Filter 52mm ۳۴۸,۰۰۰تومان
Cokin PURE Harmonie Circular Polarizer Filter 77mm ۳۵۰,۰۰۰تومان
Canon Mount Adapter EF-EOS M ۳۵۰,۰۰۰تومان
B+W 1.8 ND 106 Filter 67mm ۳۵۶,۰۰۰تومان
Cokin Z-Pro Series Infrared 720 (89B) Filter Z007 ۳۸۰,۰۰۰تومان
Rodenstock ND 0.9 Filter 82mm ۳۸۰,۰۰۰تومان
Hoya Filter Variable ND 3-400 67mm ۳۹۰,۰۰۰تومان
Cokin PURE Harmonie Circular Polarizer Filter 82mm ۴۰۰,۰۰۰تومان
Rodenstock Skylight 1A MC Filter 77mm ۴۰۸,۵۰۰تومان
B+W 1.8 ND 106 Filter 72mm ۴۱۰,۰۰۰تومان
Hoya Filter Variable ND 3-400 72mm ۴۲۰,۰۰۰تومان
Phottix 3 Ring Auto-Focus AF Macro Extension Tube for Canon (Metal) ۴۲۵,۰۰۰تومان
B+W XS-Pro UV MRC-Nano 010M Filter 82mm ۴۳۷,۰۰۰تومان
Hoya Filter Variable ND 3-400 82mm ۴۹۰,۰۰۰تومان
Rodenstock Circular Polarizer HR Digital super MC Slim Filter 67mm ۴۹۸,۸۰۰تومان
Rodenstock Circular Polarizer HR Digital super MC Slim Filter 72mm ۵۵۹,۰۰۰تومان
Rodenstock Skylight 1A MC Filter 72mm ۵۶۳,۳۰۰تومان
Rodenstock HR Digital UV/IR Filter 62mm ۷۳۱,۰۰۰تومان
Rodenstock HR Digital UV/IR Filter 72mm ۹۹۳,۳۰۰تومان
Rodenstock HR Digital UV/IR Filter 77mm ۱,۱۴۳,۸۰۰تومان

لینک منبع

خـــــــــــــبــــرنـــــــــــــامــــــــــــه

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *
دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *