امروز:سه شنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۵ | ساعت ۲۲:۳۹:۰۱

اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم

امتیاز دهید:
این صفحه:
تبليغات
کانال قیمت تلگرام
خرید شارژ
ابزارک ها

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *

لیست امروز انواع شاخص بورس در ایران ۱۱ / خرداد / ۱۳۹۴

قیمت روزانه بورس
لیست امروز انواع شاخص های بورس در ایران از جمله اوراق بهادر ، الکترونیک ، مالی ، ، مواد غذایی و.. می توانید در زیر مشهاده کنید.     دوشنبه ۱۱ / خرداد / ۱۳۹۴

نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز)
شاخص بازده نقدی قیمت ۲۵۷۳۴۷.۱ ریال ۲۵۷۳۴۷.۱ ریال ۲۵۷۳۴۷.۱ ریال ۵۱.۱۰ ریال
شاخص قیمت (هم وزن) ۸۷۹۴.۱ ریال ۸۷۹۴.۱ ریال ۸۸۰۵.۳ ریال -۵.۶۰ ریال
شاخص کل (هم وزن) ۹۸۵۴.۷ ریال ۹۸۵۴.۷ ریال ۹۸۶۷.۳ ریال -۶.۳۰ ریال
ص قیمت(وزنی-ارزشی) ۲۶۵۷۷.۵ ریال ۲۶۵۷۷.۱ ریال ۲۶۶۲۳.۱ ریال ۷.۵۰ ریال
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۲۹۰۳.۳ ریال ۲۹۰۳.۳ ریال ۲۹۰۷.۴ ریال -۲.۶۰ ریال
شاخص بازار اول ۴۵۷۲۰.۱ ریال ۴۵۷۲۰.۱ ریال ۴۵۷۸۴.۲ ریال -۶.۲۰ ریال
شاخص کل ۶۳۴۱۹.۹ ریال ۶۳۴۱۹.۳ ریال ۶۳۵۲۸.۹ ریال ۱۷.۸۰ ریال
شاخص آزاد شناور ۷۲۶۳۷.۲ ریال ۷۲۶۳۷.۲ ریال ۷۲۷۲۸.۶ ریال ۲.۹۰ ریال
شاخص بازار دوم ۱۳۱۰۹۷.۹ ریال ۱۳۱۰۲۳.۴ ریال ۱۳۱۴۲۵.۳ ریال ۱۵۴.۹۰ ریال
تامین آب، برق، گاز ۱۰۹.۸ ریال ۱۰۹.۸ ریال ۱۱۰.۹ ریال ۰.۶۰ ریال
رادیویی ۵۳۳.۴ ریال ۵۳۱.۲ ریال ۵۳۳.۴ ریال ۲.۲۰ ریال
استخراج نفت جز کشف ۵۶۰.۴ ریال ۵۶۰ ریال ۵۶۰.۵ ریال -۲۸.۷۰ ریال
فنی مهندسی ۶۱۹ ریال ۶۱۷.۹ ریال ۶۱۹ ریال ۱.۹۰ ریال
بانکها ۶۵۱.۷ ریال ۶۵۰.۸ ریال ۶۵۱.۷ ریال ۱.۰۰ ریال
ذغال سنگ ۶۵۴.۲ ریال ۶۵۴.۲ ریال ۶۵۷ ریال -۲.۸۰ ریال
محصولات چرمی ۶۵۶.۴ ریال ۶۵۶.۲ ریال ۶۵۶.۴ ریال ۰.۲۰ ریال
سیمان ۶۹۴.۴ ریال ۶۹۴.۱ ریال ۶۹۴.۶ ریال -۰.۳۰ ریال
انبوه سازی ۷۷۶.۴ ریال ۷۷۶.۴ ریال ۷۸۴.۷ ریال -۱۲.۲۰ ریال
منسوجات ۱۳۱۱.۶ ریال ۱۳۱۱.۵ ریال ۱۳۱۱.۹ ریال -۰.۳۰ ریال
سرمایه گذاریها ۱۴۸۹.۲ ریال ۱۴۸۹.۲ ریال ۱۴۹۱.۵ ریال -۲.۸۰ ریال
کانی غیرفلزی ۱۶۱۹.۶ ریال ۱۶۱۹.۶ ریال ۱۶۵۴.۷ ریال -۳۰.۳۰ ریال
ابزار پزشکی ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۰.۰۰ ریال
سایرمالی ۱۸۷۶.۶ ریال ۱۸۷۱.۶ ریال ۱۸۷۹.۵ ریال ۲.۵۰ ریال
کاشی و سرامیک ۱۸۸۸ ریال ۱۸۸۸ ریال ۱۸۹۱.۴ ریال -۷.۲۰ ریال
غذایی بجز قند ۲۴۳۶.۴ ریال ۲۴۳۶.۴ ریال ۲۴۳۸.۶ ریال -۱.۰۰ ریال
شاخص۵۰شرکت فعالتر ۲۶۰۱.۲ ریال ۲۶۰۰.۳ ریال ۲۶۰۶.۱ ریال ۰.۹۰ ریال
قند و شکر ۳۱۶۳.۹ ریال ۳۱۶۲.۷ ریال ۳۱۶۴.۷ ریال -۰.۸۰ ریال
بیمه و بازنشسته ۳۳۳۸.۱ ریال ۳۳۳۸.۱ ریال ۳۳۶۲.۶ ریال -۲۴.۰۰ ریال
وسایل ارتباطی ۳۵۰۸.۵ ریال ۳۵۰۸.۵ ریال ۳۶۱۲.۳ ریال -۷۲.۵۰ ریال
حمل و نقل ۴۱۳۰.۶ ریال ۳۹۶۳ ریال ۴۱۳۰.۶ ریال ۱۷۱.۰۰ ریال
شیمیایی ۴۳۸۰.۷ ریال ۴۳۸۰.۷ ریال ۴۳۹۸.۵ ریال -۱۷.۵۰ ریال
رایانه ۴۵۲۳.۴ ریال ۴۵۱۲.۸ ریال ۴۵۲۳.۴ ریال ۱۲.۳۰ ریال
سایر معادن ۴۷۲۶ ریال ۴۷۲۶ ریال ۴۸۰۰.۱ ریال -۷۳.۹۰ ریال
مواد دارویی ۴۸۷۰.۹ ریال ۴۸۶۲.۶ ریال ۴۸۷۰.۹ ریال ۱۲.۹۰ ریال
محصولات کاغذ ۵۳۲۹.۵ ریال ۵۳۲۹.۵ ریال ۵۳۲۹.۵ ریال ۰.۰۰ ریال
چند رشته ای ص ۶۴۱۲.۷ ریال ۶۴۱۲.۷ ریال ۶۴۳۰.۹ ریال -۱۶.۲۰ ریال
زراعت ۷۰۷۰.۸ ریال ۷۰۷۰.۸ ریال ۷۰۷۰.۸ ریال ۰.۰۰ ریال
کانه فلزی ۱۰۳۳۳.۵ ریال ۱۰۳۳۳.۵ ریال ۱۰۳۷۴.۶ ریال -۴۳.۸۰ ریال
ماشین آلات ۱۰۵۵۵ ریال ۱۰۵۵۵ ریال ۱۰۶۳۳.۴ ریال -۷۶.۵۰ ریال
خودرو ۱۱۷۵۲.۶ ریال ۱۱۷۱۷.۵ ریال ۱۱۷۵۲.۶ ریال ۵۹.۹۰ ریال
محصولات چوبی ۱۷۱۹۴.۶ ریال ۱۷۱۹۰.۲ ریال ۱۸۰۸۲.۳ ریال -۸۹۶.۵۰ ریال
محصولات فلزی ۱۷۶۵۴.۹ ریال ۱۷۶۵۴.۹ ریال ۱۷۸۹۹.۶ ریال -۲۱۷.۱۰ ریال
لاستیک ۱۹۴۵۰.۸ ریال ۱۹۴۵۰.۸ ریال ۱۹۴۸۸.۵ ریال ۴.۳۰ ریال
فلزات اساسی ۲۷۰۷۹.۵ ریال ۲۷۰۷۹.۵ ریال ۲۷۱۷۱ ریال -۷۵.۶۰ ریال
شاخص صنعت ۵۲۲۱۸.۹ ریال ۵۲۲۱۸.۹ ریال ۵۲۳۲۸ ریال ۱۰.۹۰ ریال
انتشار و چاپ ۵۴۱۰۲.۴ ریال ۵۳۴۲۰ ریال ۵۴۱۰۲.۴ ریال ۲۳۹۰.۴۰ ریال
شاخص قیمت ۵۰ شرکت ۱۲۱۵۹۳ ریال ۱۲۱۴۹۵ ریال ۱۲۱۶۴۹.۲ ریال -۵۸.۰۰ ریال
مالی ۱۳۴۴۹۶.۷ ریال ۱۳۴۴۱۳.۹ ریال ۱۳۴۵۲۵.۲ ریال ۸۵.۷۰ ریال
فراورده نفتی ۱۸۰۲۷۹.۶ ریال ۱۷۹۴۳۷.۵ ریال ۱۸۱۴۵۰.۲ ریال ۸۴۷.۶۰ ریال

لینک منبع

خـــــــــــــبــــرنـــــــــــــامــــــــــــه

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *
دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *