امروز:جمعه, ۱ بهمن , ۱۳۹۵ | ساعت ۲۱:۴۸:۰۹

اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم

امتیاز دهید:
این صفحه:
تبليغات
کانال قیمت تلگرام
خرید شارژ
ابزارک ها

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *

لیست امروز انواع شاخص بورس در ایران ۱۲ / خرداد / ۱۳۹۴

قیمت روزانه بورس
لیست امروز انواع شاخص های بورس در ایران از جمله اوراق بهادر ، الکترونیک ، مالی ، ، مواد غذایی و.. می توانید در زیر مشهاده کنید.     سه شنبه ۱۲ / خرداد / ۱۳۹۴

نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز)
تامین آب، برق، گاز ۱۰۸.۲ ریال ۱۰۸ ریال ۱۰۹.۷ ریال -۱.۶۰ ریال
مبلمان ۲۷۲.۷ ریال ۲۷۲.۷ ریال ۲۷۲.۷ ریال ۰.۰۰ ریال
رادیویی ۵۳۳.۵ ریال ۵۳۳.۴ ریال ۵۳۳.۶ ریال ۰.۱۰ ریال
استخراج نفت جز کشف ۵۵۹.۳ ریال ۵۵۹.۳ ریال ۵۵۹.۶ ریال -۱.۱۰ ریال
فنی مهندسی ۶۱۹.۲ ریال ۶۱۹ ریال ۶۱۹.۲ ریال ۰.۲۰ ریال
بانکها ۶۴۸.۴ ریال ۶۴۸.۴ ریال ۶۵۱.۶ ریال -۳.۳۰ ریال
ذغال سنگ ۶۵۶ ریال ۶۵۴.۲ ریال ۶۵۶.۱ ریال ۱.۸۰ ریال
محصولات چرمی ۶۵۶.۴ ریال ۶۵۶.۴ ریال ۶۵۶.۴ ریال ۰.۰۰ ریال
سیمان ۶۹۴.۷ ریال ۶۹۴.۷ ریال ۶۹۵.۳ ریال ۰.۳۰ ریال
انبوه سازی ۷۷۴.۹ ریال ۷۷۳.۲ ریال ۷۷۵.۳ ریال -۱.۵۰ ریال
پیمانکاری ۹۱۹.۷ ریال ۹۱۹.۷ ریال ۹۱۹.۷ ریال ۰.۰۰ ریال
حمل و نقل ۱۱۲۵.۲ ریال ۱۱۲۵.۲ ریال ۱۱۲۵.۲ ریال ۰.۰۰ ریال
منسوجات ۱۳۱۲.۸ ریال ۱۳۱۱.۶ ریال ۱۳۱۲.۸ ریال ۱.۲۰ ریال
سرمایه گذاریها ۱۴۸۵ ریال ۱۴۸۵ ریال ۱۴۸۹ ریال -۴.۲۰ ریال
کانی غیرفلزی ۱۶۰۱.۵ ریال ۱۶۰۱.۵ ریال ۱۶۱۶.۹ ریال -۱۸.۱۰ ریال
ابزار پزشکی ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۰.۰۰ ریال
سایرمالی ۱۸۷۶.۱ ریال ۱۸۷۴.۴ ریال ۱۸۷۶.۸ ریال -۰.۵۰ ریال
کاشی و سرامیک ۱۸۹۳.۲ ریال ۱۸۹۳.۲ ریال ۱۸۹۴.۹ ریال ۵.۲۰ ریال
غذایی بجز قند ۲۴۳۸.۴ ریال ۲۴۳۵.۹ ریال ۲۴۳۸.۵ ریال ۲.۰۰ ریال
شاخص۵۰شرکت فعالتر ۲۵۹۱.۷ ریال ۲۵۹۱.۷ ریال ۲۶۰۱.۹ ریال -۹.۵۰ ریال
قند و شکر ۳۱۶۰.۵ ریال ۳۱۶۰.۱ ریال ۳۱۶۳.۷ ریال -۳.۴۰ ریال
بیمه و بازنشسته ۳۳۴۵.۵ ریال ۳۳۳۵.۶ ریال ۳۳۵۰.۹ ریال ۷.۴۰ ریال
وسایل ارتباطی ۳۴۵۰ ریال ۳۴۵۰ ریال ۳۴۹۹.۲ ریال -۵۸.۵۰ ریال
حمل و نقل ۴۰۹۹.۲ ریال ۴۰۹۹.۲ ریال ۴۱۳۵.۶ ریال -۳۱.۴۰ ریال
شیمیایی ۴۳۶۳.۴ ریال ۴۳۶۳.۴ ریال ۴۳۸۳.۲ ریال -۱۷.۳۰ ریال
رایانه ۴۵۳۵.۲ ریال ۴۵۲۴.۷ ریال ۴۵۳۵.۳ ریال ۱۱.۸۰ ریال
سایر معادن ۴۶۹۶.۱ ریال ۴۶۹۶.۱ ریال ۴۷۲۷.۷ ریال -۲۹.۹۰ ریال
مواد دارویی ۴۸۷۹.۹ ریال ۴۸۷۳.۲ ریال ۴۸۷۹.۹ ریال ۹.۰۰ ریال
محصولات کاغذ ۵۳۳۴.۶ ریال ۵۳۲۹.۵ ریال ۵۳۳۴.۶ ریال ۵.۱۰ ریال
چند رشته ای ص ۶۳۸۸.۴ ریال ۶۳۸۸.۴ ریال ۶۴۰۹.۹ ریال -۲۴.۳۰ ریال
زراعت ۷۰۷۰.۸ ریال ۷۰۷۰.۸ ریال ۷۰۷۰.۸ ریال ۰.۰۰ ریال
شاخص قیمت (هم وزن) ۸۷۸۰.۲ ریال ۸۷۸۰.۲ ریال ۸۷۸۸.۱ ریال -۰.۲۰ ریال
شاخص کل (هم وزن) ۹۸۵۴.۵ ریال ۹۸۵۴.۵ ریال ۹۸۶۳.۴ ریال -۰.۲۰ ریال
کانه فلزی ۱۰۳۰۱.۹ ریال ۱۰۳۰۱.۹ ریال ۱۰۳۳۲.۸ ریال -۳۱.۶۰ ریال
ماشین آلات ۱۰۴۶۵ ریال ۱۰۴۶۵ ریال ۱۰۵۴۶.۳ ریال -۹۰.۰۰ ریال
خودرو ۱۱۷۲۴ ریال ۱۱۷۲۲.۷ ریال ۱۱۷۵۴ ریال -۲۸.۶۰ ریال
محصولات چوبی ۱۷۱۷۰.۲ ریال ۱۷۱۷۰.۲ ریال ۱۷۱۹۴.۶ ریال -۲۴.۴۰ ریال
محصولات فلزی ۱۷۴۶۹.۲ ریال ۱۷۴۶۹.۲ ریال ۱۷۶۸۲.۱ ریال -۱۸۵.۷۰ ریال
لاستیک ۱۹۴۱۲.۶ ریال ۱۹۴۱۲.۵ ریال ۱۹۴۶۰.۷ ریال -۳۸.۲۰ ریال
ص قیمت(وزنی-ارزشی) ۲۶۴۹۱.۲ ریال ۲۶۴۹۱.۲ ریال ۲۶۵۷۸.۷ ریال -۸۰.۵۰ ریال
فلزات اساسی ۲۷۰۹۵.۱ ریال ۲۷۰۷۶.۵ ریال ۲۷۱۱۰.۱ ریال ۱۵.۶۰ ریال
شاخص بازار اول ۴۵۶۱۸.۴ ریال ۴۵۶۱۸.۴ ریال ۴۵۷۳۳.۶ ریال -۱۰۱.۷۰ ریال
شاخص صنعت ۵۲۰۷۵.۲ ریال ۵۲۰۷۵.۲ ریال ۵۲۲۳۵.۳ ریال -۱۴۳.۷۰ ریال
انتشار و چاپ ۵۴۳۶۸.۵ ریال ۵۴۳۶۷.۱ ریال ۵۴۷۵۱.۲ ریال ۲۶۶.۱۰ ریال
شاخص کل ۶۳۲۲۷.۹ ریال ۶۳۲۲۷.۹ ریال ۶۳۴۳۶.۶ ریال -۱۹۲.۰۰ ریال
شاخص آزاد شناور ۷۲۴۴۹.۳ ریال ۷۲۴۴۹.۳ ریال ۷۲۶۵۰.۳ ریال -۱۸۷.۹۰ ریال
شاخص قیمت ۵۰ شرکت ۱۲۱۴۸۶.۱ ریال ۱۲۱۴۸۶.۱ ریال ۱۲۱۶۲۳.۸ ریال -۱۰۶.۹۰ ریال
شاخص بازار دوم ۱۳۰۴۷۲.۶ ریال ۱۳۰۴۷۲.۶ ریال ۱۳۱۱۳۷.۶ ریال -۶۲۴.۴۰ ریال
مالی ۱۳۳۹۰۶.۶ ریال ۱۳۳۹۰۶.۶ ریال ۱۳۴۴۸۲.۲ ریال -۵۸۹.۴۰ ریال

لینک منبع

خـــــــــــــبــــرنـــــــــــــامــــــــــــه

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *
دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *