امروز:یکشنبه, ۳ بهمن , ۱۳۹۵ | ساعت ۱۲:۰۱:۲۵

اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم

امتیاز دهید:
این صفحه:
تبليغات
کانال قیمت تلگرام
خرید شارژ
ابزارک ها

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *

لیست امروز انواع شاخص بورس در ایران ۱۳ / خرداد / ۱۳۹۴

قیمت روزانه بورس
لیست امروز انواع شاخص های بورس در ایران از جمله اوراق بهادر ، الکترونیک ، مالی ، ، مواد غذایی و.. می توانید در زیر مشهاده کنید.     چهارشنبه ۱۳ / خرداد / ۱۳۹۴

نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز)
شاخص بازده نقدی قیمت ۲۵۶۶۷۹.۴ ریال ۲۵۶۶۷۹.۴ ریال ۲۵۶۶۷۹.۴ ریال ۵۷.۴۰ ریال
شاخص قیمت (هم وزن) ۸۷۸۶.۶ ریال ۸۷۶۹.۹ ریال ۸۷۸۸.۹ ریال ۱۴.۸۰ ریال
شاخص کل (هم وزن) ۹۸۷۱.۲ ریال ۹۸۵۲.۴ ریال ۹۸۷۳.۸ ریال ۱۶.۷۰ ریال
ص قیمت(وزنی-ارزشی) ۲۶۴۷۴.۵ ریال ۲۶۴۶۴.۳ ریال ۲۶۴۷۵.۹ ریال -۰.۴۰ ریال
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۲۸۹۲.۵ ریال ۲۸۹۲.۴ ریال ۲۸۹۴.۷ ریال -۲.۳۰ ریال
شاخص بازار اول ۴۵۶۳۶.۲ ریال ۴۵۶۱۴.۵ ریال ۴۵۶۳۷.۹ ریال ۱۷.۸۰ ریال
شاخص کل ۶۳۲۲۷ ریال ۶۳۲۰۲.۶ ریال ۶۳۲۳۰.۳ ریال -۰.۹۰ ریال
شاخص آزاد شناور ۷۲۴۵۴.۹ ریال ۷۲۴۳۲.۲ ریال ۷۲۴۷۴.۸ ریال ۵.۶۰ ریال
شاخص بازار دوم ۱۳۰۳۵۶.۹ ریال ۱۳۰۳۳۱.۵ ریال ۱۳۰۴۹۰.۹ ریال -۱۱۵.۱۰ ریال
تامین آب، برق، گاز ۱۰۶.۹ ریال ۱۰۶.۹ ریال ۱۰۸.۲ ریال -۱.۳۰ ریال
رادیویی ۵۳۵.۶ ریال ۵۳۳.۶ ریال ۵۳۶ ریال ۲.۱۰ ریال
استخراج نفت جز کشف ۵۴۸.۵ ریال ۵۴۸.۵ ریال ۵۵۹.۳ ریال -۱۰.۸۰ ریال
فنی مهندسی ۶۱۹.۳ ریال ۶۱۹.۲ ریال ۶۱۹.۹ ریال ۰.۱۰ ریال
بانکها ۶۴۶.۸ ریال ۶۴۶.۸ ریال ۶۴۸.۳ ریال -۱.۶۰ ریال
محصولات چرمی ۶۵۳.۲ ریال ۶۵۳.۲ ریال ۶۵۶.۴ ریال -۳.۲۰ ریال
ذغال سنگ ۶۵۵.۲ ریال ۶۵۵.۲ ریال ۶۵۶ ریال -۰.۸۰ ریال
سیمان ۶۹۳.۹ ریال ۶۹۳.۹ ریال ۶۹۵ ریال -۰.۸۰ ریال
انبوه سازی ۷۸۱.۴ ریال ۷۷۳.۲ ریال ۷۸۱.۴ ریال ۶.۵۰ ریال
منسوجات ۱۳۰۹.۴ ریال ۱۳۰۹.۴ ریال ۱۳۱۲.۸ ریال -۳.۴۰ ریال
سرمایه گذاریها ۱۴۸۳.۹ ریال ۱۴۸۳.۹ ریال ۱۴۸۵.۱ ریال -۱.۱۰ ریال
کانی غیرفلزی ۱۶۲۲.۹ ریال ۱۶۰۳.۹ ریال ۱۶۲۳.۵ ریال ۲۱.۴۰ ریال
ابزار پزشکی ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۰.۰۰ ریال
سایرمالی ۱۸۵۶.۶ ریال ۱۸۵۶.۶ ریال ۱۸۷۵.۹ ریال -۱۹.۵۰ ریال
کاشی و سرامیک ۱۸۹۰.۲ ریال ۱۸۹۰ ریال ۱۸۹۲.۹ ریال -۳.۰۰ ریال
غذایی بجز قند ۲۴۲۷.۸ ریال ۲۴۲۷.۸ ریال ۲۴۴۰.۷ ریال -۱۰.۶۰ ریال
شاخص۵۰شرکت فعالتر ۲۵۹۱.۳ ریال ۲۵۹۰.۶ ریال ۲۵۹۱.۸ ریال -۰.۴۰ ریال
قند و شکر ۳۱۵۸.۱ ریال ۳۱۵۷.۸ ریال ۳۱۶۰ ریال -۲.۴۰ ریال
بیمه و بازنشسته ۳۳۵۵.۵ ریال ۳۳۴۸ ریال ۳۳۶۱.۴ ریال ۱۰.۰۰ ریال
وسایل ارتباطی ۳۳۹۹.۵ ریال ۳۳۶۵.۲ ریال ۳۳۹۹.۵ ریال -۵۰.۵۰ ریال
حمل و نقل ۴۱۳۷.۲ ریال ۴۰۸۹.۶ ریال ۴۱۳۷.۲ ریال ۳۸.۰۰ ریال
شیمیایی ۴۳۵۶.۹ ریال ۴۳۵۶.۳ ریال ۴۳۶۱.۱ ریال -۶.۵۰ ریال
رایانه ۴۵۵۴.۵ ریال ۴۵۳۶ ریال ۴۵۵۴.۵ ریال ۱۹.۳۰ ریال
سایر معادن ۴۸۱۷.۶ ریال ۴۶۹۶.۱ ریال ۴۸۴۴.۱ ریال ۱۲۱.۵۰ ریال
مواد دارویی ۴۹۲۴.۳ ریال ۴۸۷۹.۷ ریال ۴۹۲۴.۷ ریال ۴۴.۴۰ ریال
محصولات کاغذ ۵۳۳۴.۶ ریال ۵۳۳۴.۶ ریال ۵۳۳۴.۶ ریال ۰.۰۰ ریال
چند رشته ای ص ۶۳۸۱.۲ ریال ۶۳۸۰.۸ ریال ۶۳۸۵.۱ ریال -۷.۲۰ ریال
زراعت ۷۰۷۰.۸ ریال ۷۰۷۰.۸ ریال ۷۰۷۰.۸ ریال ۰.۰۰ ریال
کانه فلزی ۱۰۲۷۵.۸ ریال ۱۰۲۷۵.۸ ریال ۱۰۳۰۱.۷ ریال -۲۶.۱۰ ریال
ماشین آلات ۱۰۴۸۰.۴ ریال ۱۰۴۶۴ ریال ۱۰۴۹۱.۸ ریال ۱۵.۴۰ ریال
خودرو ۱۱۷۱۷.۷ ریال ۱۱۷۱۷.۷ ریال ۱۱۷۲۸.۵ ریال -۶.۳۰ ریال
محصولات چوبی ۱۶۹۵۵.۷ ریال ۱۶۹۵۵.۷ ریال ۱۷۱۷۰.۲ ریال -۲۱۴.۵۰ ریال
محصولات فلزی ۱۷۵۴۴.۳ ریال ۱۷۴۳۴.۲ ریال ۱۷۵۴۴.۳ ریال ۷۵.۱۰ ریال
لاستیک ۱۹۴۲۲.۶ ریال ۱۹۴۰۹.۹ ریال ۱۹۴۲۸.۹ ریال ۱۰.۰۰ ریال
فلزات اساسی ۲۷۱۴۰.۸ ریال ۲۷۰۹۶ ریال ۲۷۱۴۰.۸ ریال ۴۵.۷۰ ریال
انتشار و چاپ ۵۱۸۴۶.۳ ریال ۵۱۸۴۶.۳ ریال ۵۳۳۱۵.۱ ریال -۲۵۲۲.۲۰ ریال
شاخص صنعت ۵۲۰۹۷.۸ ریال ۵۲۰۵۲.۶ ریال ۵۲۰۹۹.۶ ریال ۲۲.۶۰ ریال
شاخص قیمت ۵۰ شرکت ۱۲۱۶۰۵.۸ ریال ۱۲۱۴۷۹.۹ ریال ۱۲۱۶۰۶.۹ ریال ۱۱۹.۸۰ ریال
مالی ۱۳۳۶۱۱.۲ ریال ۱۳۳۶۱۱ ریال ۱۳۳۹۰۷.۵ ریال -۲۹۴.۸۰ ریال
فراورده نفتی ۱۷۹۰۰۷.۶ ریال ۱۷۸۶۳۷.۸ ریال ۱۷۹۰۸۶.۲ ریال ۳۳۲.۶۰ ریال

لینک منبع

خـــــــــــــبــــرنـــــــــــــامــــــــــــه

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *
دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *