امروز:دوشنبه, ۲ اسفند , ۱۳۹۵ | ساعت ۲۱:۴۸:۳۳

اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم

امتیاز دهید:
این صفحه:
تبليغات
کانال قیمت تلگرام
خرید شارژ
ابزارک ها

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *

لیست امروز انواع شاخص بورس در ایران ۱۵ / خرداد / ۱۳۹۴

قیمت روزانه بورس
لیست امروز انواع شاخص های بورس در ایران از جمله اوراق بهادر ، الکترونیک ، مالی ، ، مواد غذایی و.. می توانید در زیر مشهاده کنید.     جمعه ۱۵ / خرداد / ۱۳۹۴

نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز)
شاخص بازده نقدی قیمت ۲۵۶۹۴۱.۳ ریال ۲۵۶۹۴۱.۳ ریال ۲۵۶۹۴۱.۳ ریال ۲۶۲.۳۰ ریال
شاخص قیمت (هم وزن) ۸۷۹۶.۱ ریال ۸۷۷۴.۲ ریال ۸۷۹۸ ریال ۳۲.۴۰ ریال
شاخص کل (هم وزن) ۹۹۰۷.۶ ریال ۹۸۸۳.۱ ریال ۹۹۰۹.۸ ریال ۳۶.۴۰ ریال
ص قیمت(وزنی-ارزشی) ۲۶۴۸۷.۶ ریال ۲۶۴۶۶.۲ ریال ۲۶۴۸۷.۶ ریال ۲۶.۳۰ ریال
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۲۸۹۱ ریال ۲۸۹۰.۹ ریال ۲۸۹۲.۷ ریال -۱.۵۰ ریال
شاخص بازار اول ۴۵۶۵۳.۶ ریال ۴۵۶۴۲.۳ ریال ۴۵۶۶۲.۵ ریال ۱۷.۴۰ ریال
شاخص کل ۶۳۲۸۹.۸ ریال ۶۳۲۳۸.۸ ریال ۶۳۲۸۹.۸ ریال ۶۲.۸۰ ریال
شاخص آزاد شناور ۷۲۵۰۰.۲ ریال ۷۲۴۷۰.۵ ریال ۷۲۵۰۲.۹ ریال ۴۵.۳۰ ریال
شاخص بازار دوم ۱۳۰۶۵۹ ریال ۱۳۰۳۷۴.۲ ریال ۱۳۰۶۵۹.۶ ریال ۳۰۳.۰۰ ریال
تامین آب، برق، گاز ۱۰۶.۹ ریال ۱۰۶.۳ ریال ۱۰۷.۲ ریال ۰.۰۰ ریال
رادیویی ۵۳۵.۷ ریال ۵۳۵.۶ ریال ۵۳۶.۱ ریال ۰.۱۰ ریال
استخراج نفت جز کشف ۵۴۸.۳ ریال ۵۴۸.۳ ریال ۵۴۸.۵ ریال -۰.۲۰ ریال
فنی مهندسی ۶۱۷.۷ ریال ۶۱۷.۷ ریال ۶۱۹.۳ ریال -۱.۶۰ ریال
محصولات چرمی ۶۴۴.۲ ریال ۶۴۴.۲ ریال ۶۵۳.۲ ریال -۹.۰۰ ریال
بانکها ۶۴۴.۶ ریال ۶۴۴.۶ ریال ۶۴۶.۷ ریال -۲.۲۰ ریال
ذغال سنگ ۶۵۸.۱ ریال ۶۵۴.۵ ریال ۶۵۸.۱ ریال ۲.۹۰ ریال
سیمان ۶۹۵.۱ ریال ۶۹۳.۹ ریال ۶۹۵.۲ ریال ۱.۲۰ ریال
انبوه سازی ۷۷۹.۶ ریال ۷۷۹.۶ ریال ۷۸۱.۷ ریال -۱.۸۰ ریال
منسوجات ۱۳۱۱.۳ ریال ۱۳۰۹.۴ ریال ۱۳۱۱.۳ ریال ۱.۹۰ ریال
سرمایه گذاریها ۱۴۸۲.۷ ریال ۱۴۸۱.۳ ریال ۱۴۸۳.۷ ریال -۱.۲۰ ریال
کانی غیرفلزی ۱۶۳۶.۹ ریال ۱۶۳۶.۹ ریال ۱۶۴۲.۹ ریال ۱۴.۰۰ ریال
ابزار پزشکی ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۰.۰۰ ریال
سایرمالی ۱۸۶۲.۴ ریال ۱۸۵۴.۷ ریال ۱۸۶۲.۶ ریال ۵.۸۰ ریال
کاشی و سرامیک ۱۹۲۶.۶ ریال ۱۸۸۹.۱ ریال ۱۹۳۱ ریال ۳۶.۴۰ ریال
غذایی بجز قند ۲۴۴۷.۸ ریال ۲۴۳۵.۲ ریال ۲۴۵۱.۸ ریال ۲۰.۰۰ ریال
شاخص۵۰شرکت فعالتر ۲۵۹۳.۵ ریال ۲۵۹۱.۹ ریال ۲۵۹۳.۵ ریال ۲.۲۰ ریال
قند و شکر ۳۱۷۸.۱ ریال ۳۱۵۵.۲ ریال ۳۱۷۸.۱ ریال ۲۰.۰۰ ریال
بیمه و بازنشسته ۳۳۶۸.۷ ریال ۳۳۵۹.۱ ریال ۳۳۷۱.۴ ریال ۱۳.۲۰ ریال
وسایل ارتباطی ۳۵۵۳.۱ ریال ۳۴۲۴ ریال ۳۵۵۳.۱ ریال ۱۵۳.۶۰ ریال
حمل و نقل ۴۲۰۵ ریال ۴۱۳۷.۲ ریال ۴۲۰۵ ریال ۶۷.۸۰ ریال
شیمیایی ۴۳۵۹.۷ ریال ۴۳۵۷.۵ ریال ۴۳۵۹.۷ ریال ۲.۸۰ ریال
رایانه ۴۵۶۱.۵ ریال ۴۵۵۵.۹ ریال ۴۵۶۲.۷ ریال ۷.۰۰ ریال
سایر معادن ۴۶۹۲.۵ ریال ۴۶۹۲.۵ ریال ۴۸۳۹.۷ ریال -۱۲۵.۱۰ ریال
مواد دارویی ۴۹۱۶.۱ ریال ۴۹۱۵.۵ ریال ۴۹۲۴.۶ ریال -۸.۲۰ ریال
محصولات کاغذ ۵۳۳۴.۶ ریال ۵۳۳۴.۶ ریال ۵۳۳۴.۶ ریال ۰.۰۰ ریال
چند رشته ای ص ۶۳۸۲.۷ ریال ۶۳۷۹.۸ ریال ۶۳۸۲.۷ ریال ۱.۵۰ ریال
زراعت ۷۰۷۰.۸ ریال ۷۰۷۰.۸ ریال ۷۰۷۰.۸ ریال ۰.۰۰ ریال
کانه فلزی ۱۰۲۵۲.۲ ریال ۱۰۲۵۲.۲ ریال ۱۰۲۷۴.۸ ریال -۲۳.۶۰ ریال
ماشین آلات ۱۰۴۸۱.۶ ریال ۱۰۴۸۱.۴ ریال ۱۰۵۰۳.۵ ریال ۱.۲۰ ریال
خودرو ۱۱۷۳۳ ریال ۱۱۶۹۴.۶ ریال ۱۱۷۳۳.۵ ریال ۱۵.۳۰ ریال
محصولات چوبی ۱۶۸۹۹.۴ ریال ۱۶۸۹۹.۴ ریال ۱۶۹۵۵.۷ ریال -۵۶.۳۰ ریال
محصولات فلزی ۱۷۷۲۶ ریال ۱۷۶۲۲.۶ ریال ۱۷۷۳۲.۳ ریال ۱۸۱.۷۰ ریال
لاستیک ۱۹۴۴۱.۲ ریال ۱۹۴۱۵.۴ ریال ۱۹۴۴۳.۲ ریال ۱۸.۶۰ ریال
فلزات اساسی ۲۷۲۴۶.۹ ریال ۲۷۱۵۲.۱ ریال ۲۷۲۴۶.۹ ریال ۱۰۶.۱۰ ریال
انتشار و چاپ ۵۰۱۳۳.۵ ریال ۵۰۰۸۲.۷ ریال ۵۱۸۴۶.۳ ریال -۱۷۱۲.۸۰ ریال
شاخص صنعت ۵۲۱۸۷.۶ ریال ۵۲۱۱۴.۱ ریال ۵۲۱۸۷.۶ ریال ۸۹.۸۰ ریال
شاخص قیمت ۵۰ شرکت ۱۲۱۶۰۲.۹ ریال ۱۲۱۶۰۲.۹ ریال ۱۲۱۶۳۶.۶ ریال -۲.۱۰ ریال
مالی ۱۳۳۲۶۴.۱ ریال ۱۳۳۲۶۴.۱ ریال ۱۳۳۶۰۸.۸ ریال -۳۴۶.۹۰ ریال
فراورده نفتی ۱۷۹۶۱۴.۳ ریال ۱۷۹۲۳۲.۷ ریال ۱۷۹۶۵۸.۸ ریال ۶۰۷.۳۰ ریال

لینک منبع

خـــــــــــــبــــرنـــــــــــــامــــــــــــه

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *
دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *