امروز:سه شنبه, ۵ بهمن , ۱۳۹۵ | ساعت ۰۴:۳۰:۳۰

اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم

امتیاز دهید:
این صفحه:
تبليغات
کانال قیمت تلگرام
خرید شارژ
ابزارک ها

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *

لیست امروز انواع شاخص بورس در ایران ۱۸ / خرداد / ۱۳۹۴

قیمت روزانه بورس
لیست امروز انواع شاخص های بورس در ایران از جمله اوراق بهادر ، الکترونیک ، مالی ، ، مواد غذایی و.. می توانید در زیر مشهاده کنید.     دوشنبه ۱۸ / خرداد / ۱۳۹۴

نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز)
شاخص بازده نقدی قیمت ۲۵۶۹۸۵ ریال ۲۵۶۹۸۵ ریال ۲۵۶۹۸۵ ریال ۴۴.۰۰ ریال
شاخص قیمت (هم وزن) ۸۷۹۲.۲ ریال ۸۷۹۲.۲ ریال ۸۸۰۲ ریال ۱.۰۰ ریال
شاخص کل (هم وزن) ۹۹۰۸.۸ ریال ۹۹۰۸.۸ ریال ۹۹۱۹.۹ ریال ۱.۲۰ ریال
ص قیمت(وزنی-ارزشی) ۲۶۴۸۸ ریال ۲۶۴۸۷.۴ ریال ۲۶۴۹۷ ریال ۳.۳۰ ریال
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۲۸۸۶.۴ ریال ۲۸۸۶.۴ ریال ۲۸۹۱.۲ ریال -۴.۶۰ ریال
شاخص بازار اول ۴۵۶۶۵.۶ ریال ۴۵۶۵۳.۵ ریال ۴۵۶۸۴.۳ ریال ۱۲.۰۰ ریال
شاخص کل ۶۳۲۹۷.۶ ریال ۶۳۲۹۶.۱ ریال ۶۳۳۱۹.۱ ریال ۷.۸۰ ریال
شاخص آزاد شناور ۷۲۴۳۲.۲ ریال ۷۲۴۳۲.۲ ریال ۷۲۵۲۸.۱ ریال -۶۸.۰۰ ریال
شاخص بازار دوم ۱۳۰۶۳۵.۴ ریال ۱۳۰۶۲۸.۷ ریال ۱۳۰۷۱۰ ریال -۲۳.۶۰ ریال
تامین آب، برق، گاز ۱۰۶.۶ ریال ۱۰۶.۶ ریال ۱۰۶.۹ ریال -۰.۳۰ ریال
رادیویی ۵۴۳.۶ ریال ۵۳۵.۷ ریال ۵۴۳.۶ ریال ۷.۹۰ ریال
استخراج نفت جز کشف ۵۴۸.۱ ریال ۵۴۸.۱ ریال ۵۴۸.۲ ریال -۰.۲۰ ریال
فنی مهندسی ۶۱۶.۵ ریال ۶۱۶.۵ ریال ۶۱۷.۶ ریال -۱.۲۰ ریال
بانکها ۶۴۲.۹ ریال ۶۴۲.۹ ریال ۶۴۴.۶ ریال -۱.۷۰ ریال
محصولات چرمی ۶۴۴.۲ ریال ۶۴۴.۲ ریال ۶۴۴.۲ ریال ۰.۰۰ ریال
ذغال سنگ ۶۵۴.۲ ریال ۶۵۴.۲ ریال ۶۵۸.۱ ریال -۳.۹۰ ریال
سیمان ۶۹۳.۴ ریال ۶۹۳.۴ ریال ۶۹۵ ریال -۱.۷۰ ریال
انبوه سازی ۷۸۱ ریال ۷۸۱ ریال ۷۸۳ ریال ۱.۴۰ ریال
منسوجات ۱۳۱۶.۳ ریال ۱۳۱۲.۵ ریال ۱۳۱۶.۳ ریال ۵.۰۰ ریال
سرمایه گذاریها ۱۴۸۲.۶ ریال ۱۴۸۲.۶ ریال ۱۴۸۳.۳ ریال -۰.۱۰ ریال
کانی غیرفلزی ۱۶۴۹.۵ ریال ۱۶۴۹.۵ ریال ۱۶۵۴.۹ ریال ۱۲.۶۰ ریال
ابزار پزشکی ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۰.۰۰ ریال
سایرمالی ۱۸۴۳.۸ ریال ۱۸۴۳.۸ ریال ۱۸۶۲.۳ ریال -۱۸.۶۰ ریال
کاشی و سرامیک ۱۸۹۸.۳ ریال ۱۸۹۸.۳ ریال ۱۹۲۳.۱ ریال -۲۸.۳۰ ریال
غذایی بجز قند ۲۴۴۶.۳ ریال ۲۴۴۶.۳ ریال ۲۴۵۲.۱ ریال -۱.۵۰ ریال
شاخص۵۰شرکت فعالتر ۲۵۹۴ ریال ۲۵۹۳.۴ ریال ۲۵۹۴.۵ ریال ۰.۵۰ ریال
قند و شکر ۳۱۷۹.۷ ریال ۳۱۷۷.۷ ریال ۳۱۷۹.۷ ریال ۱.۶۰ ریال
بیمه و بازنشسته ۳۳۶۲.۱ ریال ۳۳۶۲.۱ ریال ۳۳۷۲.۶ ریال -۶.۶۰ ریال
وسایل ارتباطی ۳۷۰۴.۳ ریال ۳۵۸۵.۳ ریال ۳۷۰۴.۳ ریال ۱۵۱.۲۰ ریال
حمل و نقل ۴۱۷۸ ریال ۴۱۷۸ ریال ۴۲۰۱.۶ ریال -۲۷.۰۰ ریال
شیمیایی ۴۳۵۷.۷ ریال ۴۳۵۷.۷ ریال ۴۳۶۰ ریال -۲.۰۰ ریال
رایانه ۴۵۵۹ ریال ۴۵۵۸.۴ ریال ۴۵۶۱.۵ ریال -۲.۵۰ ریال
سایر معادن ۴۶۱۴ ریال ۴۶۱۴ ریال ۴۶۴۱.۵ ریال -۷۸.۵۰ ریال
مواد دارویی ۴۹۳۲.۹ ریال ۴۹۰۹.۳ ریال ۴۹۳۲.۹ ریال ۱۶.۸۰ ریال
محصولات کاغذ ۵۳۳۴.۶ ریال ۵۳۳۴.۶ ریال ۵۳۳۴.۶ ریال ۰.۰۰ ریال
چند رشته ای ص ۶۳۷۷.۷ ریال ۶۳۷۷.۷ ریال ۶۳۸۲.۶ ریال -۵.۰۰ ریال
زراعت ۷۰۷۰.۸ ریال ۷۰۷۰.۸ ریال ۷۰۷۰.۸ ریال ۰.۰۰ ریال
کانه فلزی ۱۰۲۲۰.۸ ریال ۱۰۲۲۰.۸ ریال ۱۰۲۵۱.۴ ریال -۳۱.۴۰ ریال
ماشین آلات ۱۰۶۷۶.۶ ریال ۱۰۴۷۹.۴ ریال ۱۰۷۰۵.۳ ریال ۱۹۵.۰۰ ریال
خودرو ۱۱۷۴۶.۲ ریال ۱۱۷۴۶.۱ ریال ۱۱۷۶۴.۴ ریال ۱۳.۲۰ ریال
محصولات چوبی ۱۶۷۶۶.۸ ریال ۱۶۷۶۶.۸ ریال ۱۶۸۹۹.۵ ریال -۱۳۲.۶۰ ریال
محصولات فلزی ۱۷۸۵۴.۴ ریال ۱۷۷۳۳.۹ ریال ۱۷۸۵۶.۷ ریال ۱۲۸.۴۰ ریال
لاستیک ۱۹۴۴۵ ریال ۱۹۴۴۵ ریال ۱۹۴۵۴.۷ ریال ۳.۸۰ ریال
فلزات اساسی ۲۷۲۸۰.۷ ریال ۲۷۲۴۵.۶ ریال ۲۷۲۹۳ ریال ۳۳.۸۰ ریال
شاخص صنعت ۵۲۲۲۱.۲ ریال ۵۲۱۹۵.۵ ریال ۵۲۲۲۱.۲ ریال ۳۳.۶۰ ریال
انتشار و چاپ ۵۲۴۷۴.۶ ریال ۵۰۱۴۷.۳ ریال ۵۲۵۸۱.۴ ریال ۲۳۴۱.۱۰ ریال
شاخص قیمت ۵۰ شرکت ۱۲۱۶۰۵.۲ ریال ۱۲۱۵۸۶.۲ ریال ۱۲۱۶۰۵.۵ ریال ۳.۲۰ ریال
مالی ۱۳۲۹۳۸.۳ ریال ۱۳۲۹۳۸.۳ ریال ۱۳۳۲۶۵.۶ ریال -۳۲۵.۷۰ ریال
فراورده نفتی ۱۷۸۸۷۷.۶ ریال ۱۷۸۸۷۷.۶ ریال ۱۷۹۶۱۷.۲ ریال -۷۳۶.۴۰ ریال

لینک منبع

خـــــــــــــبــــرنـــــــــــــامــــــــــــه

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *
دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *