امروز:دوشنبه, ۴ بهمن , ۱۳۹۵ | ساعت ۰۷:۵۷:۴۳

اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم

امتیاز دهید:
این صفحه:
تبليغات
کانال قیمت تلگرام
خرید شارژ
ابزارک ها

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *

لیست امروز انواع شاخص بورس در ایران ۱۹ / خرداد / ۱۳۹۴

قیمت روزانه بورس
لیست امروز انواع شاخص های بورس در ایران از جمله اوراق بهادر ، الکترونیک ، مالی ، ، مواد غذایی و.. می توانید در زیر مشهاده کنید.     سه شنبه ۱۹ / خرداد / ۱۳۹۴

نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز)
شاخص بازده نقدی قیمت ۲۵۶۵۳۹.۷ ریال ۲۵۶۵۳۹.۷ ریال ۲۵۶۵۳۹.۷ ریال -۴۴۵.۳۰ ریال
شاخص قیمت (هم وزن) ۸۷۴۰.۴ ریال ۸۷۴۰.۳ ریال ۸۷۸۵ ریال -۴۰.۰۰ ریال
شاخص کل (هم وزن) ۹۸۶۳.۶ ریال ۹۸۶۳.۶ ریال ۹۹۱۴ ریال -۴۵.۲۰ ریال
ص قیمت(وزنی-ارزشی) ۲۶۴۳۷.۱ ریال ۲۶۴۰۵ ریال ۲۶۴۸۴.۵ ریال -۴۶.۲۰ ریال
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۲۸۷۴.۶ ریال ۲۸۷۴.۶ ریال ۲۸۸۶.۴ ریال -۱۱.۸۰ ریال
شاخص بازار اول ۴۵۴۶۰.۹ ریال ۴۵۴۶۰.۹ ریال ۴۵۶۶۴.۲ ریال -۲۰۴.۷۰ ریال
شاخص کل ۶۳۱۸۷.۳ ریال ۶۳۱۱۰ ریال ۶۳۳۰۰.۴ ریال -۱۱۰.۳۰ ریال
شاخص آزاد شناور ۷۲۰۷۹.۹ ریال ۷۲۰۷۹.۹ ریال ۷۲۴۳۱.۶ ریال -۳۵۲.۳۰ ریال
شاخص بازار دوم ۱۳۱۱۸۵.۳ ریال ۱۳۰۴۰۷.۲ ریال ۱۳۱۱۹۱.۲ ریال ۵۵۰.۳۰ ریال
تامین آب، برق، گاز ۱۰۶.۴ ریال ۱۰۶.۲ ریال ۱۰۶.۸ ریال -۰.۲۰ ریال
رادیویی ۵۴۲.۸ ریال ۵۴۲.۸ ریال ۵۴۳.۸ ریال -۰.۸۰ ریال
استخراج نفت جز کشف ۵۴۶.۷ ریال ۵۴۶.۷ ریال ۵۴۷ ریال -۱.۴۰ ریال
فنی مهندسی ۶۰۸.۹ ریال ۶۰۸.۹ ریال ۶۱۶.۵ ریال -۷.۶۰ ریال
محصولات چرمی ۶۳۷.۱ ریال ۶۳۷.۱ ریال ۶۴۴.۲ ریال -۷.۱۰ ریال
بانکها ۶۳۷.۹ ریال ۶۳۷.۹ ریال ۶۴۲.۸ ریال -۵.۰۰ ریال
ذغال سنگ ۶۵۳ ریال ۶۵۳ ریال ۶۵۴.۳ ریال -۱.۲۰ ریال
سیمان ۶۸۸.۴ ریال ۶۸۸.۴ ریال ۶۹۳.۲ ریال -۵.۰۰ ریال
انبوه سازی ۷۶۸.۹ ریال ۷۶۸.۹ ریال ۷۷۸.۲ ریال -۱۲.۱۰ ریال
منسوجات ۱۳۱۶.۴ ریال ۱۳۱۶.۳ ریال ۱۳۱۶.۴ ریال ۰.۱۰ ریال
سرمایه گذاریها ۱۴۷۸.۹ ریال ۱۴۷۸.۹ ریال ۱۴۸۳ ریال -۳.۷۰ ریال
کانی غیرفلزی ۱۶۵۲.۸ ریال ۱۶۵۲.۷ ریال ۱۶۶۹.۸ ریال ۳.۳۰ ریال
سایرمالی ۱۸۳۰.۹ ریال ۱۸۳۰.۸ ریال ۱۸۴۲.۶ ریال -۱۲.۹۰ ریال
کاشی و سرامیک ۱۸۸۴.۱ ریال ۱۸۸۴.۱ ریال ۱۸۹۴.۹ ریال -۱۴.۲۰ ریال
ابزار پزشکی ۲۱۰۷.۲ ریال ۱۸۲۶.۵ ریال ۲۱۰۷.۲ ریال ۲۸۰.۷۰ ریال
غذایی بجز قند ۲۴۳۳.۵ ریال ۲۴۳۳.۵ ریال ۲۴۴۹.۴ ریال -۱۲.۸۰ ریال
شاخص۵۰شرکت فعالتر ۲۵۹۱ ریال ۲۵۸۶.۷ ریال ۲۵۹۳.۷ ریال -۳.۰۰ ریال
قند و شکر ۳۱۸۰.۷ ریال ۳۱۷۹ ریال ۳۱۸۱.۳ ریال ۱.۰۰ ریال
بیمه و بازنشسته ۳۳۲۳.۸ ریال ۳۳۲۳.۸ ریال ۳۳۵۹.۴ ریال -۳۸.۳۰ ریال
وسایل ارتباطی ۳۷۱۳.۱ ریال ۳۷۰۴.۷ ریال ۳۷۵۹.۵ ریال ۸.۸۰ ریال
حمل و نقل ۴۱۵۲.۷ ریال ۴۱۵۲.۷ ریال ۴۱۷۸ ریال -۲۵.۳۰ ریال
شیمیایی ۴۳۹۱.۲ ریال ۴۳۵۵.۴ ریال ۴۳۹۱.۲ ریال ۳۳.۵۰ ریال
رایانه ۴۵۵۸.۵ ریال ۴۵۵۸.۵ ریال ۴۵۵۹.۹ ریال -۰.۵۰ ریال
سایر معادن ۴۷۲۸.۹ ریال ۴۶۱۴ ریال ۴۷۵۵.۸ ریال ۱۱۴.۹۰ ریال
مواد دارویی ۴۹۱۲.۵ ریال ۴۹۱۲.۳ ریال ۴۹۳۷.۱ ریال -۲۰.۴۰ ریال
محصولات کاغذ ۵۳۳۴.۶ ریال ۵۳۳۴.۶ ریال ۵۳۳۴.۶ ریال ۰.۰۰ ریال
چند رشته ای ص ۶۳۷۲.۴ ریال ۶۳۷۲.۴ ریال ۶۳۷۸ ریال -۵.۳۰ ریال
زراعت ۷۰۵۲.۷ ریال ۷۰۵۲.۷ ریال ۷۰۷۰.۸ ریال -۱۸.۱۰ ریال
کانه فلزی ۱۰۱۹۷.۵ ریال ۱۰۱۹۷.۵ ریال ۱۰۲۲۰.۸ ریال -۲۳.۳۰ ریال
ماشین آلات ۱۰۶۰۹.۷ ریال ۱۰۶۰۹.۷ ریال ۱۰۶۷۵.۱ ریال -۶۶.۹۰ ریال
خودرو ۱۱۷۰۵.۶ ریال ۱۱۷۰۵.۶ ریال ۱۱۷۵۴.۲ ریال -۴۰.۶۰ ریال
محصولات چوبی ۱۶۱۰۸.۵ ریال ۱۶۱۰۸.۵ ریال ۱۶۷۶۶.۸ ریال -۶۵۸.۳۰ ریال
محصولات فلزی ۱۷۹۱۶.۶ ریال ۱۷۸۵۰.۲ ریال ۱۷۹۳۸.۸ ریال ۶۲.۲۰ ریال
لاستیک ۱۹۳۹۱.۵ ریال ۱۹۳۹۱.۴ ریال ۱۹۴۴۴.۱ ریال -۵۳.۵۰ ریال
فلزات اساسی ۲۷۱۷۵.۸ ریال ۲۷۱۷۵.۸ ریال ۲۷۲۷۴.۸ ریال -۱۰۴.۹۰ ریال
انتشار و چاپ ۵۱۷۷۷.۹ ریال ۵۱۷۷۷.۹ ریال ۵۲۴۷۴.۶ ریال -۶۹۶.۷۰ ریال
شاخص صنعت ۵۲۱۸۶.۱ ریال ۵۲۰۹۳.۳ ریال ۵۲۲۲۰.۷ ریال -۳۵.۱۰ ریال
شاخص قیمت ۵۰ شرکت ۱۲۱۵۲۲.۴ ریال ۱۲۱۴۷۳.۳ ریال ۱۲۱۵۹۹.۱ ریال -۸۲.۶۰ ریال
مالی ۱۳۲۰۰۲ ریال ۱۳۲۰۰۲ ریال ۱۳۲۹۳۳ ریال -۹۳۶.۰۰ ریال
فراورده نفتی ۱۷۷۴۲۳.۹ ریال ۱۷۷۴۲۳.۹ ریال ۱۷۸۷۰۹.۴ ریال -۱۴۵۳.۱۰ ریال

لینک منبع

خـــــــــــــبــــرنـــــــــــــامــــــــــــه

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *
دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *