امروز:دوشنبه, ۴ بهمن , ۱۳۹۵ | ساعت ۱۴:۰۵:۳۷

اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم

امتیاز دهید:
این صفحه:
تبليغات
کانال قیمت تلگرام
خرید شارژ
ابزارک ها

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *

لیست امروز انواع شاخص بورس در ایران ۲۰ / خرداد / ۱۳۹۴

قیمت روزانه بورس
لیست امروز انواع شاخص های بورس در ایران از جمله اوراق بهادر ، الکترونیک ، مالی ، ، مواد غذایی و.. می توانید در زیر مشهاده کنید.     چهارشنبه ۲۰ / خرداد / ۱۳۹۴

نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز)
شاخص بازده نقدی قیمت ۲۵۵۶۴۱ ریال ۲۵۵۶۴۱ ریال ۲۵۵۶۴۱ ریال -۸۹۸.۰۰ ریال
شاخص قیمت (هم وزن) ۸۶۶۲ ریال ۸۶۶۲ ریال ۸۷۳۸.۹ ریال -۷۶.۷۰ ریال
شاخص کل (هم وزن) ۹۷۷۷.۱ ریال ۹۷۷۷.۱ ریال ۹۸۶۳.۹ ریال -۸۶.۵۰ ریال
ص قیمت(وزنی-ارزشی) ۲۶۳۳۸.۴ ریال ۲۶۳۳۸.۴ ریال ۲۶۴۴۶.۴ ریال -۹۸.۴۰ ریال
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۲۸۶۲.۶ ریال ۲۸۶۲.۶ ریال ۲۸۷۵.۹ ریال -۱۲.۰۰ ریال
شاخص بازار اول ۴۵۲۳۷.۴ ریال ۴۵۲۳۷.۴ ریال ۴۵۴۶۱.۶ ریال -۲۲۳.۵۰ ریال
شاخص کل ۶۲۹۵۲.۳ ریال ۶۲۹۵۲.۳ ریال ۶۳۲۱۰.۳ ریال -۲۳۵.۰۰ ریال
شاخص آزاد شناور ۷۱۶۱۰ ریال ۷۱۶۱۰ ریال ۷۲۰۷۴ ریال -۴۶۹.۹۰ ریال
شاخص بازار دوم ۱۳۱۰۳۵.۸ ریال ۱۳۱۰۳۵.۸ ریال ۱۳۱۳۵۵.۴ ریال -۱۴۹.۲۰ ریال
تامین آب، برق، گاز ۱۰۴.۷ ریال ۱۰۴.۷ ریال ۱۰۶.۴ ریال -۱.۷۰ ریال
استخراج نفت جز کشف ۵۳۹.۶ ریال ۵۳۹.۶ ریال ۵۴۶.۷ ریال -۷.۱۰ ریال
رادیویی ۵۴۳ ریال ۵۴۲.۷ ریال ۵۴۳.۷ ریال ۰.۲۰ ریال
فنی مهندسی ۵۹۷.۷ ریال ۵۹۷.۷ ریال ۶۰۸.۸ ریال -۱۱.۲۰ ریال
بانکها ۶۳۱.۱ ریال ۶۳۱.۱ ریال ۶۳۷.۹ ریال -۶.۸۰ ریال
محصولات چرمی ۶۳۲.۷ ریال ۶۳۲.۷ ریال ۶۳۷.۲ ریال -۴.۴۰ ریال
ذغال سنگ ۶۵۰.۲ ریال ۶۵۰.۲ ریال ۶۵۳ ریال -۲.۸۰ ریال
سیمان ۶۸۵.۹ ریال ۶۸۵.۹ ریال ۶۸۸.۳ ریال -۲.۵۰ ریال
انبوه سازی ۷۵۰.۶ ریال ۷۵۰.۶ ریال ۷۶۸ ریال -۱۸.۳۰ ریال
منسوجات ۱۳۱۱.۵ ریال ۱۳۱۱.۴ ریال ۱۳۱۷.۴ ریال -۴.۹۰ ریال
سرمایه گذاریها ۱۴۶۳.۶ ریال ۱۴۶۳.۶ ریال ۱۴۷۸.۹ ریال -۱۵.۳۰ ریال
کانی غیرفلزی ۱۶۳۱.۲ ریال ۱۶۳۰.۱ ریال ۱۶۵۲.۵ ریال -۲۱.۶۰ ریال
سایرمالی ۱۷۹۹.۵ ریال ۱۷۹۹.۵ ریال ۱۸۲۹ ریال -۳۱.۴۰ ریال
کاشی و سرامیک ۱۸۶۹.۴ ریال ۱۸۶۹.۴ ریال ۱۸۸۴.۱ ریال -۱۴.۷۰ ریال
ابزار پزشکی ۲۱۴۰.۱ ریال ۲۱۳۷.۹ ریال ۲۱۵۴.۳ ریال ۳۲.۹۰ ریال
غذایی بجز قند ۲۴۱۰.۸ ریال ۲۴۱۰.۸ ریال ۲۴۳۶.۳ ریال -۲۲.۷۰ ریال
شاخص۵۰شرکت فعالتر ۲۵۸۴.۲ ریال ۲۵۸۴.۲ ریال ۲۵۹۲.۸ ریال -۶.۸۰ ریال
قند و شکر ۳۱۸۸ ریال ۳۱۸۰.۸ ریال ۳۱۸۸ ریال ۷.۳۰ ریال
بیمه و بازنشسته ۳۲۵۴.۳ ریال ۳۲۵۴.۳ ریال ۳۳۲۲.۳ ریال -۶۹.۵۰ ریال
وسایل ارتباطی ۳۶۹۱.۲ ریال ۳۶۹۱.۲ ریال ۳۷۴۴.۲ ریال -۲۱.۹۰ ریال
حمل و نقل ۴۲۵۰.۸ ریال ۴۲۰۵.۶ ریال ۴۲۶۰.۸ ریال ۹۸.۱۰ ریال
شیمیایی ۴۳۹۹.۸ ریال ۴۳۹۱.۹ ریال ۴۴۰۰.۷ ریال ۸.۶۰ ریال
رایانه ۴۵۵۶.۷ ریال ۴۵۵۶ ریال ۴۵۵۹.۴ ریال -۱.۸۰ ریال
سایر معادن ۴۶۶۶.۵ ریال ۴۶۶۶.۵ ریال ۴۸۱۲.۷ ریال -۶۲.۴۰ ریال
مواد دارویی ۴۹۰۲.۷ ریال ۴۹۰۲.۷ ریال ۴۹۱۴.۹ ریال -۹.۸۰ ریال
محصولات کاغذ ۵۳۳۴.۶ ریال ۵۳۳۴.۶ ریال ۵۳۳۴.۶ ریال ۰.۰۰ ریال
چند رشته ای ص ۶۳۶۲.۵ ریال ۶۳۶۲.۵ ریال ۶۳۷۲ ریال -۹.۹۰ ریال
زراعت ۷۰۵۱.۱ ریال ۷۰۳۴.۵ ریال ۷۰۵۲.۷ ریال -۱.۶۰ ریال
کانه فلزی ۱۰۱۶۲.۶ ریال ۱۰۱۶۲.۶ ریال ۱۰۱۹۷.۴ ریال -۳۴.۹۰ ریال
ماشین آلات ۱۰۴۳۶.۵ ریال ۱۰۴۳۶.۵ ریال ۱۰۵۸۹.۸ ریال -۱۷۳.۲۰ ریال
خودرو ۱۱۴۶۷.۵ ریال ۱۱۴۶۷.۵ ریال ۱۱۷۰۳.۳ ریال -۲۳۸.۱۰ ریال
محصولات چوبی ۱۶۰۳۳ ریال ۱۶۰۳۳ ریال ۱۶۱۲۲.۲ ریال -۷۵.۵۰ ریال
محصولات فلزی ۱۷۸۱۳.۳ ریال ۱۷۸۱۳.۳ ریال ۱۷۹۲۹.۸ ریال -۱۰۳.۳۰ ریال
لاستیک ۱۹۳۲۷.۸ ریال ۱۹۳۲۷.۸ ریال ۱۹۳۹۱.۱ ریال -۶۳.۷۰ ریال
فلزات اساسی ۲۶۹۸۹.۹ ریال ۲۶۹۸۹.۹ ریال ۲۷۱۸۸.۵ ریال -۱۸۵.۹۰ ریال
انتشار و چاپ ۴۹۳۲۹.۵ ریال ۴۹۲۱۸.۸ ریال ۴۹۳۴۶.۱ ریال -۲۴۴۸.۴۰ ریال
شاخص صنعت ۵۲۰۶۹.۷ ریال ۵۲۰۶۹.۷ ریال ۵۲۲۱۳.۳ ریال -۱۱۶.۴۰ ریال
شاخص قیمت ۵۰ شرکت ۱۲۱۷۴۱ ریال ۱۲۱۵۶۲.۳ ریال ۱۲۱۸۰۲.۷ ریال ۲۱۹.۰۰ ریال
مالی ۱۳۰۵۳۲.۸ ریال ۱۳۰۵۳۲.۸ ریال ۱۳۱۹۹۲.۸ ریال -۱۴۶۹.۲۰ ریال
فراورده نفتی ۱۷۷۷۹۴.۲ ریال ۱۷۷۳۲۵.۴ ریال ۱۷۸۳۱۱ ریال ۳۷۱.۲۰ ریال

لینک منبع

خـــــــــــــبــــرنـــــــــــــامــــــــــــه

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *
دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *