امروز:یکشنبه, ۸ اسفند , ۱۳۹۵ | ساعت ۲۰:۵۹:۵۳

اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم

امتیاز دهید:
این صفحه:
تبليغات
کانال قیمت تلگرام
خرید شارژ
ابزارک ها

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *

لیست امروز انواع شاخص بورس در ایران ۲۱ / خرداد / ۱۳۹۴

قیمت روزانه بورس
لیست امروز انواع شاخص های بورس در ایران از جمله اوراق بهادر ، الکترونیک ، مالی ، ، مواد غذایی و.. می توانید در زیر مشهاده کنید.     پنجشنبه ۲۱ / خرداد / ۱۳۹۴

نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز)
تامین آب، برق، گاز ۱۰۲.۲ ریال ۱۰۲.۱ ریال ۱۰۴.۷ ریال -۲.۵۰ ریال
مبلمان ۲۷۲.۷ ریال ۲۷۲.۷ ریال ۲۷۲.۷ ریال ۰.۰۰ ریال
استخراج نفت جز کشف ۵۳۸.۳ ریال ۵۳۸.۳ ریال ۵۳۹.۶ ریال -۱.۳۰ ریال
رادیویی ۵۴۰ ریال ۵۴۰ ریال ۵۴۳ ریال -۳.۰۰ ریال
فنی مهندسی ۵۸۹.۳ ریال ۵۸۸.۹ ریال ۵۹۷.۷ ریال -۸.۴۰ ریال
بانکها ۶۲۴.۴ ریال ۶۲۴.۴ ریال ۶۳۰.۹ ریال -۶.۷۰ ریال
محصولات چرمی ۶۳۲.۷ ریال ۶۳۲.۷ ریال ۶۳۲.۷ ریال ۰.۰۰ ریال
ذغال سنگ ۶۴۳.۲ ریال ۶۴۳.۲ ریال ۶۵۰.۲ ریال -۷.۰۰ ریال
سیمان ۶۸۰.۶ ریال ۶۸۰.۶ ریال ۶۸۵.۸ ریال -۵.۳۰ ریال
انبوه سازی ۷۳۰ ریال ۷۳۰ ریال ۷۴۹.۹ ریال -۲۰.۶۰ ریال
پیمانکاری ۹۱۹.۷ ریال ۹۱۹.۷ ریال ۹۱۹.۷ ریال ۰.۰۰ ریال
حمل و نقل ۱۱۲۵.۲ ریال ۱۱۲۵.۲ ریال ۱۱۲۵.۲ ریال ۰.۰۰ ریال
منسوجات ۱۳۱۱.۳ ریال ۱۳۱۱.۳ ریال ۱۳۱۲.۱ ریال -۰.۲۰ ریال
سرمایه گذاریها ۱۴۴۷.۴ ریال ۱۴۴۷.۴ ریال ۱۴۶۳ ریال -۱۶.۲۰ ریال
کانی غیرفلزی ۱۶۰۵.۲ ریال ۱۶۰۵.۲ ریال ۱۶۲۹.۴ ریال -۲۶.۰۰ ریال
سایرمالی ۱۷۸۶.۱ ریال ۱۷۸۶.۱ ریال ۱۸۲۶ ریال -۱۳.۴۰ ریال
کاشی و سرامیک ۱۸۵۷.۷ ریال ۱۸۵۷.۷ ریال ۱۸۶۴.۳ ریال -۱۱.۷۰ ریال
ابزار پزشکی ۲۰۹۱.۷ ریال ۲۰۹۱.۷ ریال ۲۱۶۳.۹ ریال -۴۸.۴۰ ریال
غذایی بجز قند ۲۳۹۳.۸ ریال ۲۳۹۳.۸ ریال ۲۴۱۱.۲ ریال -۱۷.۰۰ ریال
شاخص۵۰شرکت فعالتر ۲۵۵۷.۹ ریال ۲۵۵۷.۹ ریال ۲۵۸۳.۶ ریال -۲۶.۳۰ ریال
قند و شکر ۳۱۸۰.۴ ریال ۳۱۷۹.۹ ریال ۳۱۸۷.۸ ریال -۷.۶۰ ریال
بیمه و بازنشسته ۳۲۱۳.۳ ریال ۳۲۱۳.۳ ریال ۳۲۵۰.۶ ریال -۴۱.۰۰ ریال
وسایل ارتباطی ۳۵۱۰.۵ ریال ۳۵۱۰.۵ ریال ۳۶۶۳ ریال -۱۸۰.۷۰ ریال
حمل و نقل ۴۱۹۸ ریال ۴۱۹۸ ریال ۴۲۴۹.۹ ریال -۵۲.۸۰ ریال
شیمیایی ۴۳۶۹.۵ ریال ۴۳۶۹.۵ ریال ۴۳۹۹.۱ ریال -۳۰.۳۰ ریال
رایانه ۴۵۳۲.۸ ریال ۴۵۳۲.۸ ریال ۴۵۵۵.۸ ریال -۲۳.۹۰ ریال
سایر معادن ۴۶۵۰.۵ ریال ۴۶۵۰.۵ ریال ۴۶۸۴.۳ ریال -۱۶.۰۰ ریال
مواد دارویی ۴۹۰۸.۵ ریال ۴۹۰۶.۸ ریال ۴۹۱۱.۲ ریال ۵.۸۰ ریال
محصولات کاغذ ۵۳۵۹.۳ ریال ۵۳۳۴.۴ ریال ۵۳۵۹.۳ ریال ۲۴.۷۰ ریال
چند رشته ای ص ۶۳۳۲.۶ ریال ۶۳۳۲.۶ ریال ۶۳۶۲.۳ ریال -۲۹.۹۰ ریال
زراعت ۷۰۵۰.۲ ریال ۷۰۵۰.۲ ریال ۷۰۵۱.۱ ریال -۰.۹۰ ریال
شاخص قیمت (هم وزن) ۸۵۵۹ ریال ۸۵۵۹ ریال ۸۶۴۸.۲ ریال -۸۹.۳۰ ریال
شاخص کل (هم وزن) ۹۶۷۶.۱ ریال ۹۶۷۶.۱ ریال ۹۷۷۶.۹ ریال -۱۰۱.۰۰ ریال
کانه فلزی ۱۰۱۳۸.۵ ریال ۱۰۱۳۸.۵ ریال ۱۰۱۶۲.۵ ریال -۲۴.۱۰ ریال
ماشین آلات ۱۰۲۲۹.۹ ریال ۱۰۲۲۹.۹ ریال ۱۰۴۳۰.۱ ریال -۲۰۶.۶۰ ریال
خودرو ۱۱۱۶۲.۲ ریال ۱۱۱۶۲.۲ ریال ۱۱۴۵۱.۲ ریال -۳۰۵.۳۰ ریال
محصولات چوبی ۱۵۹۷۲.۴ ریال ۱۵۹۷۲.۴ ریال ۱۶۰۳۳.۲ ریال -۶۰.۶۰ ریال
محصولات فلزی ۱۷۵۴۸.۲ ریال ۱۷۵۴۸.۲ ریال ۱۷۸۴۰.۶ ریال -۲۶۵.۱۰ ریال
لاستیک ۱۹۲۰۶.۴ ریال ۱۹۲۰۶.۴ ریال ۱۹۳۲۴.۱ ریال -۱۲۱.۴۰ ریال
ص قیمت(وزنی-ارزشی) ۲۶۰۵۳.۶ ریال ۲۶۰۵۳.۳ ریال ۲۶۳۱۷ ریال -۲۶۵.۲۰ ریال
فلزات اساسی ۲۶۶۰۹.۲ ریال ۲۶۶۰۶ ریال ۲۶۹۸۶.۱ ریال -۳۸۰.۷۰ ریال
شاخص بازار اول ۴۴۷۷۳.۴ ریال ۴۴۷۷۲.۶ ریال ۴۵۲۳۲.۹ ریال -۴۶۴.۰۰ ریال
انتشار و چاپ ۴۶۹۴۸.۷ ریال ۴۶۹۴۸.۷ ریال ۴۹۳۰۷.۹ ریال -۲۳۸۰.۸۰ ریال
شاخص صنعت ۵۱۵۵۱.۷ ریال ۵۱۵۵۱.۳ ریال ۵۲۰۵۸.۴ ریال -۵۱۸.۰۰ ریال
شاخص کل ۶۲۳۱۷.۹ ریال ۶۲۳۱۷.۱ ریال ۶۲۹۴۷.۹ ریال -۶۳۴.۴۰ ریال
شاخص آزاد شناور ۷۰۷۸۱.۹ ریال ۷۰۷۸۰.۸ ریال ۷۱۵۹۱.۳ ریال -۸۲۸.۱۰ ریال
شاخص قیمت ۵۰ شرکت ۱۲۱۱۳۹.۲ ریال ۱۲۱۱۳۹.۲ ریال ۱۲۱۷۳۵.۳ ریال -۶۰۱.۸۰ ریال
مالی ۱۲۹۱۳۲.۹ ریال ۱۲۹۱۳۲.۷ ریال ۱۳۰۴۹۷.۸ ریال -۱۳۹۹.۱۰ ریال
شاخص بازار دوم ۱۲۹۷۶۶ ریال ۱۲۹۷۶۶ ریال ۱۳۱۰۳۵.۷ ریال -۱۲۶۹.۰۰ ریال

لینک منبع

خـــــــــــــبــــرنـــــــــــــامــــــــــــه

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *
دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *