امروز:شنبه, ۷ اسفند , ۱۳۹۵ | ساعت ۱۱:۰۹:۰۹

اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم

امتیاز دهید:
این صفحه:
تبليغات
کانال قیمت تلگرام
خرید شارژ
ابزارک ها

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *

لیست امروز انواع شاخص بورس در ایران ۲۴ / خرداد / ۱۳۹۴

قیمت روزانه بورس
لیست امروز انواع شاخص های بورس در ایران از جمله اوراق بهادر ، الکترونیک ، مالی ، ، مواد غذایی و.. می توانید در زیر مشهاده کنید.     یکشنبه ۲۴ / خرداد / ۱۳۹۴

نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز)
شاخص بازده نقدی قیمت ۲۵۳۰۹۴.۱ ریال ۲۵۳۰۹۴.۱ ریال ۲۵۳۰۹۴.۱ ریال -۳۷.۹۰ ریال
شاخص قیمت (هم وزن) ۸۵۳۹.۳ ریال ۸۵۳۷.۸ ریال ۸۵۵۳.۲ ریال -۱۹.۷۰ ریال
شاخص کل (هم وزن) ۹۶۵۳.۸ ریال ۹۶۵۲.۱ ریال ۹۶۶۹.۵ ریال -۲۲.۳۰ ریال
ص قیمت(وزنی-ارزشی) ۲۶۰۵۵.۴ ریال ۲۶۰۳۴.۱ ریال ۲۶۰۵۵.۴ ریال ۱.۸۰ ریال
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۲۸۳۸.۳ ریال ۲۸۳۳.۳ ریال ۲۸۳۸.۴ ریال ۴.۳۰ ریال
شاخص بازار اول ۴۴۷۵۸.۸ ریال ۴۴۷۳۸.۹ ریال ۴۴۷۷۰.۲ ریال -۱۴.۶۰ ریال
شاخص کل ۶۲۳۲۲.۲ ریال ۶۲۲۷۱.۳ ریال ۶۲۳۲۳.۱ ریال ۴.۳۰ ریال
شاخص آزاد شناور ۷۰۷۵۹.۷ ریال ۷۰۷۰۹.۴ ریال ۷۰۷۶۱.۶ ریال -۲۲.۲۰ ریال
شاخص بازار دوم ۱۲۹۸۸۵.۷ ریال ۱۲۹۶۵۰.۴ ریال ۱۲۹۸۸۵.۷ ریال ۱۱۹.۷۰ ریال
تامین آب، برق، گاز ۱۰۳.۶ ریال ۱۰۱.۷ ریال ۱۰۳.۶ ریال ۱.۴۰ ریال
استخراج نفت جز کشف ۵۲۸.۸ ریال ۵۲۸.۸ ریال ۵۳۸.۱ ریال -۹.۵۰ ریال
رادیویی ۵۴۲.۸ ریال ۵۳۹.۵ ریال ۵۴۲.۸ ریال ۲.۸۰ ریال
فنی مهندسی ۵۹۰.۶ ریال ۵۸۹.۳ ریال ۵۹۰.۶ ریال ۱.۳۰ ریال
بانکها ۶۲۹.۸ ریال ۶۲۴.۵ ریال ۶۲۹.۸ ریال ۵.۴۰ ریال
محصولات چرمی ۶۳۲.۷ ریال ۶۳۲.۷ ریال ۶۳۲.۷ ریال ۰.۰۰ ریال
ذغال سنگ ۶۴۳.۲ ریال ۶۴۳.۲ ریال ۶۴۳.۲ ریال ۰.۰۰ ریال
سیمان ۶۷۹.۳ ریال ۶۷۹.۳ ریال ۶۸۰.۶ ریال -۱.۳۰ ریال
انبوه سازی ۷۳۴.۲ ریال ۷۲۵.۲ ریال ۷۳۴.۲ ریال ۴.۲۰ ریال
منسوجات ۱۳۱۲.۷ ریال ۱۳۱۱.۳ ریال ۱۳۱۲.۷ ریال ۱.۴۰ ریال
سرمایه گذاریها ۱۴۵۰.۳ ریال ۱۴۴۷.۳ ریال ۱۴۵۰.۳ ریال ۲.۹۰ ریال
کانی غیرفلزی ۱۵۹۸.۴ ریال ۱۵۹۶ ریال ۱۵۹۸.۴ ریال -۶.۸۰ ریال
سایرمالی ۱۸۰۷.۳ ریال ۱۷۸۶.۲ ریال ۱۸۰۷.۳ ریال ۲۱.۲۰ ریال
کاشی و سرامیک ۱۸۴۶.۲ ریال ۱۸۴۴.۷ ریال ۱۸۴۹ ریال -۱۱.۵۰ ریال
ابزار پزشکی ۱۹۹۸.۵ ریال ۱۹۸۹.۴ ریال ۱۹۹۸.۵ ریال -۹۳.۲۰ ریال
غذایی بجز قند ۲۳۷۳.۴ ریال ۲۳۷۳.۴ ریال ۲۳۹۰.۴ ریال -۲۰.۴۰ ریال
شاخص۵۰شرکت فعالتر ۲۵۵۸.۳ ریال ۲۵۵۶.۶ ریال ۲۵۵۸.۳ ریال ۰.۴۰ ریال
قند و شکر ۳۱۶۷.۸ ریال ۳۱۶۷.۸ ریال ۳۱۷۹.۷ ریال -۱۲.۶۰ ریال
بیمه و بازنشسته ۳۱۹۶.۶ ریال ۳۱۹۶.۶ ریال ۳۲۱۲.۴ ریال -۱۶.۷۰ ریال
وسایل ارتباطی ۳۴۰۶.۶ ریال ۳۳۶۶.۳ ریال ۳۴۶۵.۳ ریال -۱۰۳.۹۰ ریال
حمل و نقل ۴۱۹۹.۴ ریال ۴۱۹۷.۳ ریال ۴۲۰۱.۶ ریال ۱.۴۰ ریال
شیمیایی ۴۳۷۰.۵ ریال ۴۳۶۷ ریال ۴۳۷۰.۸ ریال ۱.۰۰ ریال
رایانه ۴۵۳۰.۶ ریال ۴۵۲۹.۹ ریال ۴۵۳۱.۶ ریال -۲.۲۰ ریال
سایر معادن ۴۵۷۱.۹ ریال ۴۵۷۱.۹ ریال ۴۶۳۹.۲ ریال -۷۸.۶۰ ریال
مواد دارویی ۴۹۱۲ ریال ۴۹۱۰.۳ ریال ۴۹۱۴.۳ ریال ۳.۵۰ ریال
محصولات کاغذ ۵۳۶۱.۳ ریال ۵۳۶۱.۳ ریال ۵۳۶۱.۳ ریال ۲.۰۰ ریال
چند رشته ای ص ۶۳۰۷.۳ ریال ۶۳۰۷.۳ ریال ۶۳۳۰.۶ ریال -۲۵.۳۰ ریال
زراعت ۷۰۷۱.۵ ریال ۷۰۵۰.۲ ریال ۷۰۷۱.۵ ریال ۲۱.۳۰ ریال
کانه فلزی ۱۰۱۳۴.۹ ریال ۱۰۱۱۹.۹ ریال ۱۰۱۳۸.۴ ریال -۳.۶۰ ریال
ماشین آلات ۱۰۱۷۷.۹ ریال ۱۰۱۳۵.۸ ریال ۱۰۲۴۴.۶ ریال -۵۲.۰۰ ریال
خودرو ۱۱۲۰۷.۷ ریال ۱۱۱۳۶.۸ ریال ۱۱۲۰۷.۷ ریال ۴۵.۵۰ ریال
محصولات چوبی ۱۵۸۷۱.۵ ریال ۱۵۸۷۱.۵ ریال ۱۵۹۷۲.۴ ریال -۱۰۰.۹۰ ریال
محصولات فلزی ۱۷۵۸۹.۸ ریال ۱۷۵۴۷.۳ ریال ۱۷۶۰۲.۳ ریال ۴۱.۶۰ ریال
لاستیک ۱۹۱۴۶.۵ ریال ۱۹۱۴۶.۵ ریال ۱۹۱۶۳.۲ ریال -۵۹.۹۰ ریال
فلزات اساسی ۲۶۵۰۲.۲ ریال ۲۶۵۰۲.۲ ریال ۲۶۶۰۷.۹ ریال -۱۰۷.۰۰ ریال
انتشار و چاپ ۴۵۹۰۴.۹ ریال ۴۵۹۰۴.۹ ریال ۴۶۶۸۸.۹ ریال -۱۰۴۳.۸۰ ریال
شاخص صنعت ۵۱۴۸۱.۱ ریال ۵۱۴۶۸.۲ ریال ۵۱۵۲۰ ریال -۷۰.۶۰ ریال
شاخص قیمت ۵۰ شرکت ۱۲۰۹۱۴.۳ ریال ۱۲۰۸۹۰.۶ ریال ۱۲۱۰۹۸.۹ ریال -۲۲۴.۷۰ ریال
مالی ۱۳۰۰۷۵ ریال ۱۲۹۱۵۲ ریال ۱۳۰۰۷۵ ریال ۹۴۳.۰۰ ریال
فراورده نفتی ۱۷۱۲۰۹.۳ ریال ۱۷۱۲۰۹.۱ ریال ۱۷۳۲۹۱.۹ ریال -۲۶۵۶.۷۰ ریال

لینک منبع

خـــــــــــــبــــرنـــــــــــــامــــــــــــه

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *
دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *