امروز:سه شنبه, ۵ بهمن , ۱۳۹۵ | ساعت ۱۸:۵۹:۰۷

اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم

امتیاز دهید:
این صفحه:
تبليغات
کانال قیمت تلگرام
خرید شارژ
ابزارک ها

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *

لیست امروز انواع شاخص بورس در ایران ۲۵ / خرداد / ۱۳۹۴

قیمت روزانه بورس
لیست امروز انواع شاخص های بورس در ایران از جمله اوراق بهادر ، الکترونیک ، مالی ، ، مواد غذایی و.. می توانید در زیر مشهاده کنید.     دوشنبه ۲۵ / خرداد / ۱۳۹۴

نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز)
شاخص بازده نقدی قیمت ۲۵۴۰۴۹.۴ ریال ۲۵۴۰۴۹.۴ ریال ۲۵۴۰۴۹.۴ ریال ۹۵۵.۴۰ ریال
شاخص قیمت (هم وزن) ۸۵۷۳.۴ ریال ۸۵۳۳.۷ ریال ۸۵۷۳.۴ ریال ۴۶.۰۰ ریال
شاخص کل (هم وزن) ۹۷۰۵.۹ ریال ۹۶۶۰.۹ ریال ۹۷۰۵.۹ ریال ۵۲.۱۰ ریال
ص قیمت(وزنی-ارزشی) ۲۶۰۶۸.۵ ریال ۲۵۹۷۱.۴ ریال ۲۶۰۷۲.۹ ریال ۱۰۳.۷۰ ریال
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۲۸۵۵.۹ ریال ۲۸۳۹.۲ ریال ۲۸۵۵.۹ ریال ۱۷.۶۰ ریال
شاخص بازار اول ۴۵۰۱۵.۳ ریال ۴۴۷۶۹.۹ ریال ۴۵۰۱۵.۳ ریال ۲۵۶.۵۰ ریال
شاخص کل ۶۲۵۷۱.۲ ریال ۶۲۳۳۸.۱ ریال ۶۲۵۸۱.۹ ریال ۲۴۹.۰۰ ریال
شاخص آزاد شناور ۷۱۲۳۲.۳ ریال ۷۰۷۸۲.۹ ریال ۷۱۲۳۲.۳ ریال ۴۷۲.۶۰ ریال
شاخص بازار دوم ۱۲۹۹۲۳.۸ ریال ۱۲۹۹۱۲.۴ ریال ۱۳۰۱۸۴.۹ ریال ۳۸.۸۰ ریال
تامین آب، برق، گاز ۱۰۵.۴ ریال ۱۰۳.۸ ریال ۱۰۵.۸ ریال ۱.۸۰ ریال
استخراج نفت جز کشف ۵۲۷ ریال ۵۲۷ ریال ۵۲۸.۷ ریال -۱.۸۰ ریال
رادیویی ۵۴۲.۶ ریال ۵۴۲.۶ ریال ۵۴۳ ریال -۰.۲۰ ریال
فنی مهندسی ۶۱۷.۵ ریال ۵۹۰.۶ ریال ۶۱۷.۵ ریال ۲۶.۹۰ ریال
محصولات چرمی ۶۳۲.۷ ریال ۶۳۲.۷ ریال ۶۳۲.۷ ریال ۰.۰۰ ریال
ذغال سنگ ۶۳۸.۷ ریال ۶۳۸.۷ ریال ۶۴۳.۲ ریال -۴.۵۰ ریال
بانکها ۶۳۹.۹ ریال ۶۳۱.۷ ریال ۶۳۹.۹ ریال ۱۰.۱۰ ریال
سیمان ۶۷۹.۵ ریال ۶۷۸.۹ ریال ۶۷۹.۶ ریال ۰.۲۰ ریال
انبوه سازی ۷۳۹.۴ ریال ۷۳۷.۱ ریال ۷۳۹.۹ ریال ۵.۲۰ ریال
منسوجات ۱۳۱۷.۱ ریال ۱۳۱۲.۷ ریال ۱۳۱۷.۱ ریال ۴.۴۰ ریال
سرمایه گذاریها ۱۴۶۱.۶ ریال ۱۴۵۳.۲ ریال ۱۴۶۱.۶ ریال ۱۱.۳۰ ریال
کانی غیرفلزی ۱۶۴۲.۳ ریال ۱۵۹۹.۶ ریال ۱۶۴۲.۳ ریال ۴۳.۹۰ ریال
سایرمالی ۱۸۳۷.۶ ریال ۱۸۱۳.۵ ریال ۱۸۳۷.۶ ریال ۳۰.۳۰ ریال
کاشی و سرامیک ۱۸۵۲.۷ ریال ۱۸۴۶.۵ ریال ۱۸۵۲.۷ ریال ۶.۵۰ ریال
ابزار پزشکی ۲۰۲۳.۶ ریال ۱۹۹۸.۵ ریال ۲۰۲۷.۶ ریال ۲۵.۱۰ ریال
غذایی بجز قند ۲۳۷۳.۷ ریال ۲۳۷۳.۷ ریال ۲۳۸۰.۱ ریال ۰.۳۰ ریال
شاخص۵۰شرکت فعالتر ۲۵۶۹.۱ ریال ۲۵۵۹.۸ ریال ۲۵۶۹.۱ ریال ۱۰.۸۰ ریال
قند و شکر ۳۱۶۶.۲ ریال ۳۱۶۴.۲ ریال ۳۱۶۶.۷ ریال -۱.۶۰ ریال
بیمه و بازنشسته ۳۲۱۲.۳ ریال ۳۱۹۷ ریال ۳۲۱۲.۵ ریال ۱۵.۷۰ ریال
وسایل ارتباطی ۳۵۳۵.۶ ریال ۳۴۰۶.۹ ریال ۳۵۳۵.۶ ریال ۱۲۹.۰۰ ریال
حمل و نقل ۴۱۸۴.۶ ریال ۴۱۸۴.۶ ریال ۴۲۰۱ ریال -۱۴.۸۰ ریال
شیمیایی ۴۳۶۸.۸ ریال ۴۳۶۷.۲ ریال ۴۳۷۱ ریال -۱.۷۰ ریال
رایانه ۴۵۳۳.۱ ریال ۴۵۳۰.۶ ریال ۴۵۳۳.۱ ریال ۲.۵۰ ریال
سایر معادن ۴۶۵۷.۶ ریال ۴۵۷۲.۷ ریال ۴۶۵۷.۶ ریال ۸۵.۷۰ ریال
مواد دارویی ۴۹۰۹.۸ ریال ۴۹۰۷ ریال ۴۹۱۲.۸ ریال -۲.۲۰ ریال
محصولات کاغذ ۵۶۴۸.۲ ریال ۵۳۶۱.۳ ریال ۵۶۴۸.۲ ریال ۲۸۶.۹۰ ریال
چند رشته ای ص ۶۳۰۳.۷ ریال ۶۳۰۳.۷ ریال ۶۳۰۷.۴ ریال -۳.۶۰ ریال
زراعت ۷۰۹۹.۹ ریال ۷۰۷۱.۴ ریال ۷۰۹۹.۹ ریال ۲۸.۴۰ ریال
کانه فلزی ۱۰۱۵۱.۵ ریال ۱۰۱۳۵ ریال ۱۰۱۵۱.۵ ریال ۱۶.۶۰ ریال
ماشین آلات ۱۰۴۲۳.۵ ریال ۱۰۱۹۶.۱ ریال ۱۰۴۲۳.۵ ریال ۲۴۵.۶۰ ریال
خودرو ۱۱۴۰۳.۳ ریال ۱۱۲۱۹.۳ ریال ۱۱۴۰۳.۳ ریال ۱۹۵.۶۰ ریال
محصولات چوبی ۱۵۸۱۲.۶ ریال ۱۵۸۱۲.۶ ریال ۱۵۸۷۱.۵ ریال -۵۸.۹۰ ریال
لاستیک ۱۷۱۲۷.۲ ریال ۱۷۱۲۷.۲ ریال ۱۹۱۵۳ ریال -۲۰۱۹.۳۰ ریال
محصولات فلزی ۱۷۷۶۱.۹ ریال ۱۷۶۳۸ ریال ۱۷۷۶۱.۹ ریال ۱۷۲.۱۰ ریال
فلزات اساسی ۲۶۴۹۰.۸ ریال ۲۶۴۹۰.۸ ریال ۲۶۵۱۰.۲ ریال -۱۱.۴۰ ریال
انتشار و چاپ ۴۶۳۶۰.۵ ریال ۴۵۹۰۴.۹ ریال ۴۶۳۶۰.۵ ریال ۴۵۵.۶۰ ریال
شاخص صنعت ۵۱۵۷۸.۳ ریال ۵۱۴۹۲ ریال ۵۱۶۰۳.۶ ریال ۹۷.۲۰ ریال
شاخص قیمت ۵۰ شرکت ۱۲۱۰۵۱ ریال ۱۲۰۸۴۲.۴ ریال ۱۲۱۰۵۱ ریال ۱۳۷.۰۰ ریال
مالی ۱۳۱۹۵۵ ریال ۱۳۰۴۳۳.۲ ریال ۱۳۱۹۵۵ ریال ۱۸۸۰.۰۰ ریال
فراورده نفتی ۱۷۱۲۳۵.۷ ریال ۱۷۱۲۳۵.۷ ریال ۱۷۱۳۹۵.۷ ریال ۲۶.۷۰ ریال

لینک منبع

خـــــــــــــبــــرنـــــــــــــامــــــــــــه

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *
دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *