امروز:یکشنبه, ۸ اسفند , ۱۳۹۵ | ساعت ۱۱:۳۹:۲۳

اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم

امتیاز دهید:
این صفحه:
تبليغات
کانال قیمت تلگرام
خرید شارژ
ابزارک ها

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *

لیست امروز انواع شاخص بورس در ایران ۲۶ / خرداد / ۱۳۹۴

قیمت روزانه بورس
لیست امروز انواع شاخص های بورس در ایران از جمله اوراق بهادر ، الکترونیک ، مالی ، ، مواد غذایی و.. می توانید در زیر مشهاده کنید.     سه شنبه ۲۶ / خرداد / ۱۳۹۴

نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز)
شاخص بازده نقدی قیمت ۲۵۴۴۵۲.۸ ریال ۲۵۴۴۵۲.۸ ریال ۲۵۴۴۵۲.۸ ریال ۴۰۳.۸۰ ریال
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۲۸۶۱.۷ ریال ۲۸۵۶ ریال ۲۸۶۳.۲ ریال ۵.۸۰ ریال
شاخص قیمت (هم وزن) ۸۵۷۱.۲ ریال ۸۵۶۵.۵ ریال ۸۵۸۶.۶ ریال ۱۳.۴۰ ریال
شاخص کل (هم وزن) ۹۷۲۱.۱ ریال ۹۷۱۴.۷ ریال ۹۷۳۸.۶ ریال ۱۵.۲۰ ریال
ص قیمت(وزنی-ارزشی) ۲۶۰۹۶.۱ ریال ۲۶۰۶۶.۸ ریال ۲۶۱۰۷.۶ ریال ۳۴.۲۰ ریال
شاخص بازار اول ۴۵۱۰۸.۱ ریال ۴۵۰۲۲ ریال ۴۵۱۲۷.۲ ریال ۹۲.۸۰ ریال
شاخص کل ۶۲۶۵۳.۳ ریال ۶۲۵۸۳ ریال ۶۲۶۸۰.۷ ریال ۸۲.۱۰ ریال
شاخص آزاد شناور ۷۱۳۹۱.۲ ریال ۷۱۲۶۲.۱ ریال ۷۱۴۳۵.۷ ریال ۱۵۸.۹۰ ریال
شاخص بازار دوم ۱۲۹۸۸۴.۶ ریال ۱۲۹۸۸۴.۴ ریال ۱۳۰۱۰۱ ریال -۳۸.۴۰ ریال
تامین آب، برق، گاز ۱۰۳.۸ ریال ۱۰۳.۸ ریال ۱۰۵.۴ ریال -۱.۶۰ ریال
رادیویی ۵۴۱.۴ ریال ۵۴۱.۴ ریال ۵۴۲.۶ ریال -۱.۲۰ ریال
استخراج نفت جز کشف ۵۴۶.۹ ریال ۵۲۷ ریال ۵۴۶.۹ ریال ۱۹.۹۰ ریال
فنی مهندسی ۶۲۰.۷ ریال ۶۱۷.۷ ریال ۶۲۰.۸ ریال ۳.۲۰ ریال
ذغال سنگ ۶۳۰.۹ ریال ۶۳۰.۹ ریال ۶۳۹.۳ ریال -۷.۸۰ ریال
محصولات چرمی ۶۳۲.۸ ریال ۶۳۲.۷ ریال ۶۳۲.۸ ریال ۰.۱۰ ریال
بانکها ۶۴۳.۸ ریال ۶۴۱ ریال ۶۴۴.۹ ریال ۳.۹۰ ریال
سیمان ۶۷۶.۸ ریال ۶۷۶.۸ ریال ۶۷۹.۷ ریال -۲.۷۰ ریال
انبوه سازی ۷۴۱.۳ ریال ۷۳۷.۸ ریال ۷۴۲.۳ ریال ۱.۹۰ ریال
منسوجات ۱۳۱۷.۷ ریال ۱۳۱۷.۱ ریال ۱۳۱۷.۷ ریال ۰.۶۰ ریال
سرمایه گذاریها ۱۴۶۴.۱ ریال ۱۴۶۲ ریال ۱۴۶۴.۶ ریال ۲.۵۰ ریال
کانی غیرفلزی ۱۶۴۳ ریال ۱۶۴۳ ریال ۱۶۵۵.۹ ریال ۰.۷۰ ریال
کاشی و سرامیک ۱۸۵۶.۳ ریال ۱۸۵۵.۶ ریال ۱۸۵۸.۳ ریال ۳.۶۰ ریال
سایرمالی ۱۸۵۷.۱ ریال ۱۸۵۱.۶ ریال ۱۸۶۷.۴ ریال ۱۹.۵۰ ریال
ابزار پزشکی ۱۹۷۶.۴ ریال ۱۹۷۶.۴ ریال ۲۰۲۳.۷ ریال -۴۷.۲۰ ریال
غذایی بجز قند ۲۳۶۷.۸ ریال ۲۳۶۷.۸ ریال ۲۳۷۲.۶ ریال -۵.۹۰ ریال
شاخص۵۰شرکت فعالتر ۲۵۷۳.۲ ریال ۲۵۷۰.۴ ریال ۲۵۷۴.۴ ریال ۴.۱۰ ریال
قند و شکر ۳۱۷۱.۵ ریال ۳۱۶۶.۳ ریال ۳۱۷۲.۴ ریال ۵.۳۰ ریال
بیمه و بازنشسته ۳۲۲۰.۶ ریال ۳۲۲۰.۶ ریال ۳۲۳۰.۸ ریال ۸.۳۰ ریال
وسایل ارتباطی ۳۶۱۵.۲ ریال ۳۵۳۶.۲ ریال ۳۶۱۵.۲ ریال ۷۹.۶۰ ریال
حمل و نقل ۴۱۵۸.۱ ریال ۴۱۵۸.۱ ریال ۴۱۸۵.۶ ریال -۲۶.۵۰ ریال
شیمیایی ۴۳۸۳.۶ ریال ۴۳۶۹.۳ ریال ۴۳۸۴.۱ ریال ۱۴.۸۰ ریال
سایر معادن ۴۴۶۳.۲ ریال ۴۴۶۳.۲ ریال ۴۶۵۷.۶ ریال -۱۹۴.۴۰ ریال
رایانه ۴۵۲۹ ریال ۴۵۲۹ ریال ۴۵۳۴.۶ ریال -۴.۱۰ ریال
مواد دارویی ۴۹۱۶.۱ ریال ۴۹۱۰.۳ ریال ۴۹۱۹.۵ ریال ۶.۳۰ ریال
محصولات کاغذ ۵۷۸۰.۱ ریال ۵۶۴۷.۲ ریال ۵۷۸۰.۱ ریال ۱۳۱.۹۰ ریال
چند رشته ای ص ۶۳۰۳.۱ ریال ۶۳۰۱.۹ ریال ۶۳۰۳.۶ ریال -۰.۶۰ ریال
زراعت ۷۲۰۸.۸ ریال ۷۰۹۹.۹ ریال ۷۲۰۸.۸ ریال ۱۰۸.۹۰ ریال
کانه فلزی ۱۰۱۵۵.۳ ریال ۱۰۱۵۱.۷ ریال ۱۰۱۵۵.۳ ریال ۳.۸۰ ریال
ماشین آلات ۱۰۴۵۱.۹ ریال ۱۰۴۵۱.۹ ریال ۱۰۵۰۸.۲ ریال ۲۸.۴۰ ریال
خودرو ۱۱۴۷۹.۳ ریال ۱۱۴۳۰.۳ ریال ۱۱۵۰۷.۴ ریال ۷۶.۰۰ ریال
محصولات چوبی ۱۵۷۸۲.۵ ریال ۱۵۷۸۲.۵ ریال ۱۵۸۱۲.۶ ریال -۳۰.۱۰ ریال
لاستیک ۱۷۰۴۴.۷ ریال ۱۷۰۴۴.۷ ریال ۱۷۱۲۳.۱ ریال -۸۲.۵۰ ریال
محصولات فلزی ۱۸۰۴۱.۹ ریال ۱۷۹۳۸.۶ ریال ۱۸۰۹۲.۲ ریال ۲۸۰.۰۰ ریال
فلزات اساسی ۲۶۴۴۸.۱ ریال ۲۶۴۴۸.۱ ریال ۲۶۴۹۶ ریال -۴۲.۷۰ ریال
انتشار و چاپ ۴۶۶۸۳.۷ ریال ۴۶۳۵۸.۴ ریال ۴۶۶۸۳.۷ ریال ۳۲۳.۲۰ ریال
شاخص صنعت ۵۱۶۰۲.۵ ریال ۵۱۵۸۶.۴ ریال ۵۱۶۱۸.۳ ریال ۲۴.۲۰ ریال
شاخص قیمت ۵۰ شرکت ۱۲۱۴۰۱.۴ ریال ۱۲۱۰۵۷.۹ ریال ۱۲۱۴۳۲.۲ ریال ۳۵۰.۴۰ ریال
مالی ۱۳۲۶۷۳.۵ ریال ۱۳۲۱۷۷.۶ ریال ۱۳۲۸۸۳.۷ ریال ۷۱۸.۵۰ ریال
فراورده نفتی ۱۷۰۹۴۹.۲ ریال ۱۷۰۹۴۹.۲ ریال ۱۷۱۲۶۶.۷ ریال -۲۸۵.۸۰ ریال

لینک منبع

خـــــــــــــبــــرنـــــــــــــامــــــــــــه

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *
دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *