امروز:سه شنبه, ۵ بهمن , ۱۳۹۵ | ساعت ۱۶:۵۳:۴۴

اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم

امتیاز دهید:
این صفحه:
تبليغات
کانال قیمت تلگرام
خرید شارژ
ابزارک ها

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *

لیست امروز انواع شاخص بورس در ایران ۲۷ / خرداد / ۱۳۹۴

قیمت روزانه بورس
لیست امروز انواع شاخص های بورس در ایران از جمله اوراق بهادر ، الکترونیک ، مالی ، ، مواد غذایی و.. می توانید در زیر مشهاده کنید.     چهارشنبه ۲۷ / خرداد / ۱۳۹۴

نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز)
شاخص بازده نقدی قیمت ۲۵۳۴۷۶.۴ ریال ۲۵۳۴۷۶.۴ ریال ۲۵۳۴۷۶.۴ ریال -۹۷۵.۶۰ ریال
شاخص قیمت (هم وزن) ۸۵۲۷.۵ ریال ۸۵۲۷.۵ ریال ۸۵۶۵.۷ ریال -۴۳.۷۰ ریال
شاخص کل (هم وزن) ۹۶۷۱.۶ ریال ۹۶۷۱.۵ ریال ۹۷۱۴.۸ ریال -۴۹.۵۰ ریال
ص قیمت(وزنی-ارزشی) ۲۶۰۰۸.۱ ریال ۲۶۰۰۸.۱ ریال ۲۶۱۱۲.۱ ریال -۸۸.۰۰ ریال
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۲۸۴۸.۵ ریال ۲۸۴۸.۵ ریال ۲۸۶۱.۷ ریال -۱۳.۲۰ ریال
شاخص بازار اول ۴۴۹۳۵.۶ ریال ۴۴۹۳۵.۶ ریال ۴۵۱۱۵.۱ ریال -۱۷۲.۵۰ ریال
شاخص کل ۶۲۴۴۲ ریال ۶۲۴۴۱.۸ ریال ۶۲۶۹۱.۶ ریال -۲۱۱.۳۰ ریال
شاخص آزاد شناور ۷۱۰۸۱.۹ ریال ۷۱۰۸۱.۹ ریال ۷۱۴۱۴.۹ ریال -۳۰۹.۳۰ ریال
شاخص بازار دوم ۱۲۹۵۷۲.۵ ریال ۱۲۹۵۷۱.۷ ریال ۱۳۰۰۹۲ ریال -۳۱۱.۵۰ ریال
تامین آب، برق، گاز ۱۰۶.۴ ریال ۱۰۶.۴ ریال ۱۰۷.۵ ریال ۲.۶۰ ریال
رادیویی ۵۳۶.۵ ریال ۵۳۶.۵ ریال ۵۴۱.۴ ریال -۴.۹۰ ریال
استخراج نفت جز کشف ۵۴۶.۹ ریال ۵۴۶.۹ ریال ۵۴۶.۹ ریال ۰.۰۰ ریال
فنی مهندسی ۶۱۸.۷ ریال ۶۱۸.۷ ریال ۶۲۰.۶ ریال -۲.۰۰ ریال
ذغال سنگ ۶۲۵.۶ ریال ۶۲۵.۶ ریال ۶۳۰.۲ ریال -۵.۳۰ ریال
محصولات چرمی ۶۳۲.۸ ریال ۶۳۲.۸ ریال ۶۳۲.۸ ریال ۰.۰۰ ریال
بانکها ۶۴۰.۱ ریال ۶۴۰.۱ ریال ۶۴۴.۳ ریال -۳.۷۰ ریال
سیمان ۶۷۶.۲ ریال ۶۷۶.۱ ریال ۶۷۶.۷ ریال -۰.۶۰ ریال
انبوه سازی ۷۳۳.۶ ریال ۷۳۳.۶ ریال ۷۴۰.۵ ریال -۷.۷۰ ریال
منسوجات ۱۳۱۸.۴ ریال ۱۳۱۷.۷ ریال ۱۳۱۸.۴ ریال ۰.۷۰ ریال
سرمایه گذاریها ۱۴۵۷.۲ ریال ۱۴۵۷.۲ ریال ۱۴۶۴ ریال -۶.۹۰ ریال
کانی غیرفلزی ۱۶۵۲.۱ ریال ۱۶۴۱.۴ ریال ۱۶۵۴.۶ ریال ۹.۱۰ ریال
سایرمالی ۱۸۲۲.۵ ریال ۱۸۲۲.۵ ریال ۱۸۵۳.۸ ریال -۳۴.۶۰ ریال
کاشی و سرامیک ۱۸۴۹.۳ ریال ۱۸۴۹.۳ ریال ۱۸۵۸.۹ ریال -۷.۰۰ ریال
ابزار پزشکی ۱۹۷۶.۶ ریال ۱۹۳۴.۸ ریال ۱۹۷۶.۶ ریال ۰.۲۰ ریال
غذایی بجز قند ۲۳۵۷.۷ ریال ۲۳۵۷.۶ ریال ۲۳۶۷.۷ ریال -۱۰.۱۰ ریال
شاخص۵۰شرکت فعالتر ۲۵۶۲.۴ ریال ۲۵۶۲.۴ ریال ۲۵۷۲.۵ ریال -۱۰.۸۰ ریال
قند و شکر ۳۱۳۷.۹ ریال ۳۱۳۷.۹ ریال ۳۱۷۲.۵ ریال -۳۳.۶۰ ریال
بیمه و بازنشسته ۳۲۱۶.۹ ریال ۳۲۱۶.۹ ریال ۳۲۲۰.۶ ریال -۳.۷۰ ریال
وسایل ارتباطی ۳۴۸۵.۷ ریال ۳۴۸۵.۷ ریال ۳۶۲۱ ریال -۱۲۹.۵۰ ریال
حمل و نقل ۴۱۳۰.۶ ریال ۴۱۳۰.۶ ریال ۴۱۵۷.۸ ریال -۲۷.۵۰ ریال
شیمیایی ۴۳۷۵.۸ ریال ۴۳۷۵.۸ ریال ۴۳۸۲.۸ ریال -۷.۸۰ ریال
رایانه ۴۵۲۷.۳ ریال ۴۵۲۷.۳ ریال ۴۵۲۸.۷ ریال -۱.۷۰ ریال
سایر معادن ۴۵۸۵.۸ ریال ۴۵۸۵.۸ ریال ۴۶۲۲.۲ ریال ۱۲۲.۶۰ ریال
مواد دارویی ۴۹۲۷.۹ ریال ۴۹۱۵.۱ ریال ۴۹۲۷.۹ ریال ۱۱.۸۰ ریال
محصولات کاغذ ۵۸۵۵.۸ ریال ۵۷۴۳.۹ ریال ۵۸۵۵.۸ ریال ۷۵.۷۰ ریال
چند رشته ای ص ۶۲۹۵.۱ ریال ۶۲۹۵.۱ ریال ۶۳۰۲.۹ ریال -۸.۰۰ ریال
زراعت ۷۲۰۸.۸ ریال ۷۲۰۸.۸ ریال ۷۲۰۸.۸ ریال ۰.۰۰ ریال
کانه فلزی ۱۰۱۶۵.۳ ریال ۱۰۱۵۴.۵ ریال ۱۰۱۶۵.۳ ریال ۱۰.۰۰ ریال
ماشین آلات ۱۰۳۸۹.۵ ریال ۱۰۳۸۹.۵ ریال ۱۰۴۵۵.۸ ریال -۶۲.۴۰ ریال
خودرو ۱۱۳۵۱.۹ ریال ۱۱۳۵۱.۹ ریال ۱۱۴۶۲.۴ ریال -۱۲۷.۴۰ ریال
محصولات چوبی ۱۵۷۸۲.۵ ریال ۱۵۷۸۲.۵ ریال ۱۵۷۸۲.۵ ریال ۰.۰۰ ریال
لاستیک ۱۷۰۰۴.۴ ریال ۱۷۰۰۴.۴ ریال ۱۷۰۴۶.۵ ریال -۴۰.۳۰ ریال
محصولات فلزی ۱۷۸۱۴.۵ ریال ۱۷۸۱۳.۷ ریال ۱۷۹۲۷.۵ ریال -۲۲۷.۴۰ ریال
فلزات اساسی ۲۶۳۱۶.۴ ریال ۲۶۳۱۶.۴ ریال ۲۶۴۲۸.۱ ریال -۱۳۱.۷۰ ریال
انتشار و چاپ ۴۶۴۸۷.۵ ریال ۴۶۴۸۷.۵ ریال ۴۶۷۳۲.۲ ریال -۱۹۶.۲۰ ریال
شاخص صنعت ۵۱۴۵۴.۲ ریال ۵۱۴۵۴.۱ ریال ۵۱۶۲۳.۲ ریال -۱۴۸.۳۰ ریال
شاخص قیمت ۵۰ شرکت ۱۲۰۸۱۴.۳ ریال ۱۲۰۸۱۴.۳ ریال ۱۲۱۴۲۳.۲ ریال -۵۸۶.۷۰ ریال
مالی ۱۳۱۹۰۲.۷ ریال ۱۳۱۹۰۲.۱ ریال ۱۳۲۷۴۵.۱ ریال -۷۷۰.۳۰ ریال
فراورده نفتی ۱۷۰۳۸۴.۹ ریال ۱۷۰۳۸۴.۹ ریال ۱۷۰۸۵۳.۹ ریال -۵۶۴.۱۰ ریال

لینک منبع

خـــــــــــــبــــرنـــــــــــــامــــــــــــه

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *
دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *