امروز:دوشنبه, ۹ اسفند , ۱۳۹۵ | ساعت ۱۵:۱۶:۵۳

اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم

امتیاز دهید:
این صفحه:
تبليغات
کانال قیمت تلگرام
خرید شارژ
ابزارک ها

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *

لیست امروز انواع شاخص بورس در ایران ۲۸ / خرداد / ۱۳۹۴

قیمت روزانه بورس
لیست امروز انواع شاخص های بورس در ایران از جمله اوراق بهادر ، الکترونیک ، مالی ، ، مواد غذایی و.. می توانید در زیر مشهاده کنید.     پنجشنبه ۲۸ / خرداد / ۱۳۹۴

نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز)
شاخص بازده نقدی قیمت ۲۵۳۹۶۱.۵ ریال ۲۵۳۹۶۱.۵ ریال ۲۵۳۹۶۱.۵ ریال ۴۸۵.۵۰ ریال
شاخص قیمت (هم وزن) ۸۵۳۹ ریال ۸۵۲۴.۲ ریال ۸۵۳۹.۲ ریال ۱۴.۵۰ ریال
شاخص کل (هم وزن) ۹۶۸۸ ریال ۹۶۷۱.۳ ریال ۹۶۸۸.۲ ریال ۱۶.۴۰ ریال
ص قیمت(وزنی-ارزشی) ۲۶۰۵۵.۱ ریال ۲۶۰۱۴.۹ ریال ۲۶۰۵۵.۱ ریال ۴۸.۷۰ ریال
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۲۸۵۲ ریال ۲۸۴۷.۳ ریال ۲۸۵۲ ریال ۳.۵۰ ریال
شاخص بازار اول ۴۵۰۴۰.۳ ریال ۴۴۹۵۶.۳ ریال ۴۵۰۴۰.۳ ریال ۱۰۴.۷۰ ریال
شاخص کل ۶۲۵۵۸.۹ ریال ۶۲۴۶۲.۳ ریال ۶۲۵۵۹.۱ ریال ۱۱۶.۹۰ ریال
شاخص آزاد شناور ۷۱۳۳۸.۴ ریال ۷۱۱۱۷.۲ ریال ۷۱۳۳۸.۴ ریال ۲۵۶.۵۰ ریال
شاخص بازار دوم ۱۲۹۶۸۸ ریال ۱۲۹۵۷۷.۷ ریال ۱۲۹۶۸۸.۹ ریال ۱۱۶.۰۰ ریال
تامین آب، برق، گاز ۱۰۶.۴ ریال ۱۰۶.۴ ریال ۱۰۶.۴ ریال ۰.۰۰ ریال
رادیویی ۵۳۶.۹ ریال ۵۳۶.۴ ریال ۵۳۷.۱ ریال ۰.۴۰ ریال
استخراج نفت جز کشف ۵۵۷ ریال ۵۴۶.۹ ریال ۵۵۷.۴ ریال ۱۰.۱۰ ریال
فنی مهندسی ۶۱۶.۴ ریال ۶۱۶.۴ ریال ۶۱۹ ریال -۲.۳۰ ریال
ذغال سنگ ۶۲۴.۹ ریال ۶۲۴.۹ ریال ۶۲۵.۶ ریال -۰.۷۰ ریال
محصولات چرمی ۶۳۲.۸ ریال ۶۳۲.۸ ریال ۶۳۲.۸ ریال ۰.۰۰ ریال
بانکها ۶۴۸.۲ ریال ۶۴۱.۳ ریال ۶۴۸.۲ ریال ۸.۱۰ ریال
سیمان ۶۷۵.۱ ریال ۶۷۵.۱ ریال ۶۷۶.۲ ریال -۱.۱۰ ریال
انبوه سازی ۷۳۹.۱ ریال ۷۳۲ ریال ۷۳۹.۱ ریال ۵.۵۰ ریال
منسوجات ۱۳۵۱.۸ ریال ۱۳۱۸.۴ ریال ۱۳۵۱.۸ ریال ۳۳.۴۰ ریال
سرمایه گذاریها ۱۴۶۲.۳ ریال ۱۴۵۷.۷ ریال ۱۴۶۲.۳ ریال ۵.۱۰ ریال
کانی غیرفلزی ۱۶۵۸.۴ ریال ۱۶۵۶.۳ ریال ۱۶۵۸.۴ ریال ۶.۳۰ ریال
سایرمالی ۱۸۴۳.۳ ریال ۱۸۲۲.۱ ریال ۱۸۴۳.۳ ریال ۲۰.۸۰ ریال
کاشی و سرامیک ۱۸۴۳.۹ ریال ۱۸۴۳.۹ ریال ۱۸۴۸.۴ ریال -۵.۴۰ ریال
ابزار پزشکی ۲۰۲۵.۳ ریال ۱۹۷۵ ریال ۲۰۲۵.۳ ریال ۴۸.۷۰ ریال
غذایی بجز قند ۲۳۷۴.۹ ریال ۲۳۵۵.۸ ریال ۲۳۷۴.۹ ریال ۱۷.۲۰ ریال
شاخص۵۰شرکت فعالتر ۲۵۶۶.۲ ریال ۲۵۶۲.۵ ریال ۲۵۶۶.۲ ریال ۳.۸۰ ریال
قند و شکر ۳۱۳۳.۱ ریال ۳۱۳۲.۷ ریال ۳۱۳۷.۸ ریال -۴.۸۰ ریال
بیمه و بازنشسته ۳۲۲۱.۴ ریال ۳۲۱۶.۵ ریال ۳۲۲۱.۴ ریال ۴.۵۰ ریال
وسایل ارتباطی ۳۴۹۰.۷ ریال ۳۴۸۲.۳ ریال ۳۴۹۰.۷ ریال ۵.۰۰ ریال
حمل و نقل ۴۱۳۰ ریال ۴۱۲۴.۱ ریال ۴۱۳۱.۴ ریال -۰.۶۰ ریال
شیمیایی ۴۳۶۷.۱ ریال ۴۳۶۶.۷ ریال ۴۳۷۵.۳ ریال -۸.۷۰ ریال
سایر معادن ۴۵۰۹.۴ ریال ۴۵۰۹.۴ ریال ۴۵۸۵.۸ ریال -۷۶.۴۰ ریال
رایانه ۴۵۳۴.۷ ریال ۴۵۲۸.۵ ریال ۴۵۳۴.۹ ریال ۷.۴۰ ریال
مواد دارویی ۴۹۵۲.۹ ریال ۴۹۳۸.۹ ریال ۴۹۵۲.۹ ریال ۲۵.۰۰ ریال
محصولات کاغذ ۵۹۸۲.۸ ریال ۵۹۷۴.۱ ریال ۵۹۸۵.۲ ریال ۱۲۷.۰۰ ریال
چند رشته ای ص ۶۲۶۵.۳ ریال ۶۲۶۵.۳ ریال ۶۲۹۵.۶ ریال -۲۹.۸۰ ریال
زراعت ۷۲۴۲ ریال ۷۲۰۸.۸ ریال ۷۲۴۲ ریال ۳۳.۲۰ ریال
کانه فلزی ۱۰۱۶۷.۶ ریال ۱۰۱۶۴.۵ ریال ۱۰۱۶۹.۵ ریال ۲.۳۰ ریال
ماشین آلات ۱۰۴۱۵ ریال ۱۰۳۶۵.۴ ریال ۱۰۴۱۵ ریال ۲۵.۵۰ ریال
خودرو ۱۱۴۸۷.۱ ریال ۱۱۳۵۴.۱ ریال ۱۱۴۸۷.۱ ریال ۱۳۵.۲۰ ریال
محصولات چوبی ۱۵۷۸۲.۵ ریال ۱۵۷۸۲.۵ ریال ۱۵۷۸۲.۵ ریال ۰.۰۰ ریال
لاستیک ۱۶۹۶۵.۸ ریال ۱۶۹۶۵.۸ ریال ۱۷۰۱۲.۷ ریال -۳۸.۶۰ ریال
محصولات فلزی ۱۷۹۶۸.۹ ریال ۱۷۸۲۱.۳ ریال ۱۷۹۶۹ ریال ۱۵۴.۴۰ ریال
فلزات اساسی ۲۶۲۲۸.۷ ریال ۲۶۲۲۸.۷ ریال ۲۶۳۰۹.۹ ریال -۸۷.۷۰ ریال
انتشار و چاپ ۴۷۲۷۹.۱ ریال ۴۶۴۸۷.۵ ریال ۴۷۲۷۹.۱ ریال ۷۹۱.۶۰ ریال
شاخص صنعت ۵۱۴۵۴.۵ ریال ۵۱۴۴۱.۹ ریال ۵۱۴۵۷.۹ ریال ۰.۳۰ ریال
شاخص قیمت ۵۰ شرکت ۱۲۰۷۳۳.۹ ریال ۱۲۰۶۷۴ ریال ۱۲۰۸۳۴.۲ ریال -۸۰.۱۰ ریال
مالی ۱۳۳۳۵۴.۲ ریال ۱۳۲۱۲۵.۱ ریال ۱۳۳۳۵۴.۲ ریال ۱۴۵۲.۲۰ ریال
فراورده نفتی ۱۷۱۳۹۴.۸ ریال ۱۷۰۴۰۹ ریال ۱۷۱۵۸۱.۷ ریال ۱۰۱۰.۸۰ ریال

لینک منبع

خـــــــــــــبــــرنـــــــــــــامــــــــــــه

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *
دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *