امروز:یکشنبه, ۸ اسفند , ۱۳۹۵ | ساعت ۱۱:۳۷:۵۶

اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم

امتیاز دهید:
این صفحه:
تبليغات
کانال قیمت تلگرام
خرید شارژ
ابزارک ها

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *

لیست امروز انواع شاخص بورس در ایران ۲۹ / خرداد / ۱۳۹۴

قیمت روزانه بورس
لیست امروز انواع شاخص های بورس در ایران از جمله اوراق بهادر ، الکترونیک ، مالی ، ، مواد غذایی و.. می توانید در زیر مشهاده کنید.     جمعه ۲۹ / خرداد / ۱۳۹۴

نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز)
شاخص بازده نقدی قیمت ۲۵۸۰۹۲ ریال ۲۵۸۰۹۲ ریال ۲۵۸۰۹۲ ریال ۴۱۳۱.۰۰ ریال
تامین آب، برق، گاز ۱۰۶.۴ ریال ۱۰۶.۴ ریال ۱۰۶.۴ ریال ۰.۰۰ ریال
مبلمان ۲۷۲.۷ ریال ۲۷۲.۷ ریال ۲۷۲.۷ ریال ۰.۰۰ ریال
رادیویی ۵۳۸.۶ ریال ۵۳۷.۱ ریال ۵۳۸.۶ ریال ۱.۷۰ ریال
استخراج نفت جز کشف ۵۵۷ ریال ۵۵۷ ریال ۵۵۷ ریال ۰.۰۰ ریال
محصولات چرمی ۶۱۹.۸ ریال ۶۱۹.۸ ریال ۶۳۳ ریال -۱۳.۰۰ ریال
ذغال سنگ ۶۲۶.۹ ریال ۶۲۴.۹ ریال ۶۲۶.۹ ریال ۲.۰۰ ریال
فنی مهندسی ۶۲۹.۸ ریال ۶۱۹.۸ ریال ۶۳۱.۸ ریال ۱۳.۴۰ ریال
بانکها ۶۶۹.۸ ریال ۶۵۲.۹ ریال ۶۶۹.۸ ریال ۲۱.۶۰ ریال
سیمان ۶۷۴.۶ ریال ۶۷۴.۱ ریال ۶۷۵.۱ ریال -۰.۵۰ ریال
انبوه سازی ۷۵۸.۳ ریال ۷۴۵.۱ ریال ۷۵۸.۳ ریال ۱۹.۲۰ ریال
پیمانکاری ۹۱۹.۷ ریال ۹۱۹.۷ ریال ۹۱۹.۷ ریال ۰.۰۰ ریال
حمل و نقل ۱۱۲۵.۲ ریال ۱۱۲۵.۲ ریال ۱۱۲۵.۲ ریال ۰.۰۰ ریال
منسوجات ۱۳۷۴.۷ ریال ۱۳۵۳.۳ ریال ۱۳۷۴.۷ ریال ۲۲.۹۰ ریال
سرمایه گذاریها ۱۴۸۹.۲ ریال ۱۴۶۳.۶ ریال ۱۴۸۹.۲ ریال ۲۶.۹۰ ریال
کانی غیرفلزی ۱۶۷۳.۷ ریال ۱۶۵۸.۲ ریال ۱۶۷۵.۸ ریال ۱۵.۳۰ ریال
کاشی و سرامیک ۱۸۴۸.۷ ریال ۱۸۴۵.۸ ریال ۱۸۴۸.۷ ریال ۴.۸۰ ریال
سایرمالی ۱۹۱۸ ریال ۱۸۸۶.۷ ریال ۱۹۱۸ ریال ۷۴.۷۰ ریال
ابزار پزشکی ۲۰۶۸.۷ ریال ۲۰۲۷.۹ ریال ۲۰۸۲.۹ ریال ۴۳.۴۰ ریال
غذایی بجز قند ۲۳۹۶.۹ ریال ۲۳۷۵.۷ ریال ۲۳۹۶.۹ ریال ۲۲.۰۰ ریال
شاخص۵۰شرکت فعالتر ۲۶۱۱.۴ ریال ۲۵۷۶.۷ ریال ۲۶۱۱.۴ ریال ۴۵.۲۰ ریال
قند و شکر ۳۱۳۶.۴ ریال ۳۱۳۲.۲ ریال ۳۱۳۶.۴ ریال ۳.۳۰ ریال
بیمه و بازنشسته ۳۲۸۹.۲ ریال ۳۲۲۱.۴ ریال ۳۲۹۱.۲ ریال ۶۷.۸۰ ریال
وسایل ارتباطی ۳۵۷۳.۷ ریال ۳۴۹۶ ریال ۳۵۹۴.۸ ریال ۸۳.۰۰ ریال
حمل و نقل ۴۲۹۳.۶ ریال ۴۱۴۸.۱ ریال ۴۲۹۳.۶ ریال ۱۶۳.۶۰ ریال
شیمیایی ۴۴۶۰.۳ ریال ۴۳۹۵ ریال ۴۴۶۲.۵ ریال ۹۳.۲۰ ریال
رایانه ۴۵۵۱.۱ ریال ۴۵۳۵.۷ ریال ۴۵۵۱.۱ ریال ۱۶.۴۰ ریال
سایر معادن ۴۷۳۴.۶ ریال ۴۵۵۰.۲ ریال ۴۷۳۴.۶ ریال ۲۲۵.۲۰ ریال
مواد دارویی ۴۹۷۴.۲ ریال ۴۹۵۳.۹ ریال ۴۹۷۴.۵ ریال ۲۱.۳۰ ریال
محصولات کاغذ ۵۹۲۴.۹ ریال ۵۹۲۴.۹ ریال ۶۰۰۰.۶ ریال -۵۷.۹۰ ریال
چند رشته ای ص ۶۳۴۹.۴ ریال ۶۲۶۷.۳ ریال ۶۳۴۹.۴ ریال ۸۴.۱۰ ریال
زراعت ۷۲۶۲.۲ ریال ۷۲۴۲ ریال ۷۲۶۲.۲ ریال ۲۰.۲۰ ریال
شاخص قیمت (هم وزن) ۸۶۳۰.۸ ریال ۸۵۳۷.۲ ریال ۸۶۳۱.۳ ریال ۱۰۱.۱۰ ریال
شاخص کل (هم وزن) ۹۸۰۲.۹ ریال ۹۶۹۶.۵ ریال ۹۸۰۳.۴ ریال ۱۱۴.۹۰ ریال
کانه فلزی ۱۰۱۹۴.۱ ریال ۱۰۱۶۶.۳ ریال ۱۰۱۹۴.۱ ریال ۲۶.۵۰ ریال
ماشین آلات ۱۰۶۶۸.۸ ریال ۱۰۴۸۷ ریال ۱۰۶۸۸.۶ ریال ۲۵۳.۸۰ ریال
خودرو ۱۱۹۷۷.۸ ریال ۱۱۶۲۰.۷ ریال ۱۱۹۷۸.۱ ریال ۴۹۰.۷۰ ریال
محصولات چوبی ۱۵۱۹۶ ریال ۱۵۱۹۶ ریال ۱۵۷۸۲.۵ ریال -۵۸۶.۵۰ ریال
لاستیک ۱۶۹۷۸.۸ ریال ۱۶۹۷۰.۵ ریال ۱۷۰۱۵.۲ ریال ۱۳.۰۰ ریال
محصولات فلزی ۱۸۴۸۱.۹ ریال ۱۸۲۳۴.۱ ریال ۱۸۴۸۱.۹ ریال ۵۱۳.۰۰ ریال
فلزات اساسی ۲۶۳۳۶.۱ ریال ۲۶۲۳۵.۱ ریال ۲۶۳۳۶.۱ ریال ۱۰۷.۴۰ ریال
ص قیمت(وزنی-ارزشی) ۲۶۴۶۱.۶ ریال ۲۶۰۸۵.۹ ریال ۲۶۴۶۱.۶ ریال ۴۱۶.۶۰ ریال
شاخص بازار اول ۴۵۷۳۸.۷ ریال ۴۵۱۲۸.۹ ریال ۴۵۷۳۸.۸ ریال ۶۹۸.۴۰ ریال
انتشار و چاپ ۴۸۰۷۲.۶ ریال ۴۷۲۷۸.۴ ریال ۴۸۰۷۲.۶ ریال ۷۹۳.۵۰ ریال
شاخص صنعت ۵۲۱۱۸.۶ ریال ۵۱۶۰۷.۱ ریال ۵۲۱۲۵.۳ ریال ۶۶۴.۱۰ ریال
شاخص کل ۶۳۵۵۹.۷ ریال ۶۲۶۵۷.۶ ریال ۶۳۵۵۹.۸ ریال ۱۰۰۰.۸۰ ریال
شاخص آزاد شناور ۷۲۶۵۹.۸ ریال ۷۱۴۹۷.۵ ریال ۷۲۶۵۹.۹ ریال ۱۳۲۱.۴۰ ریال
شاخص قیمت ۵۰ شرکت ۱۲۱۷۶۱.۷ ریال ۱۲۰۸۹۵ ریال ۱۲۱۷۶۱.۸ ریال ۱۰۲۸.۷۰ ریال
شاخص بازار دوم ۱۳۱۹۰۰.۳ ریال ۱۲۹۷۸۳.۳ ریال ۱۳۱۹۰۰.۸ ریال ۲۲۱۲.۳۰ ریال

لینک منبع

خـــــــــــــبــــرنـــــــــــــامــــــــــــه

برای دریافت جدیدترین نرخ قیمت انواع محصولات روزانه ، در خبرنامه پرایس عضو شوید.

Name
Email *
دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *